Основна ідея "Слова" та її розкриття у сюжеті і композиції

Невідомий автор створив свій твір по гарячих слідах подій. Він вважав, що всі історичні перипетії та подробиці добре відомі сучасникам. Завдання автора полягала в тому, щоб дати політичну і художню оцінку події, показати своїм сучасникам, яке значення має невдача Ігоревого походу для історичної долі всієї Руської землі.

У факті поразки російських військ на Каялі автор "Слова" побачив не прояв Божого гніву, покарати Ігоря за гріхи його - розправу з жителями взятого ним на щит міста Глібова, а прояв страшного зла феодальної роздробленості, відсутність єднання між князями, недотримання васалами своїх зобов'язань за відношенню до сюзерену - великому князю київському, прояв егоїстичної політики князів, спраглих особистої слави. Це призвело до того, що для Русі настала "невесела година", коли князі почали про мале "се велике молвити", а "погані" почали з перемогами приходити на Руську землю і стягувати данину по білці з двору.

Поразка Ігоря викликає глибоке роздуми поета-громадянина, патріота про долі Руської землі, і основна ідея "Слова" - це пристрасний заклик руських князів до єднання. Ця ідея отримує чітке втілення в усій художній структурі твору, і насамперед у його сюжеті і композиції.

"Слово" відкривається невеликим вступом. Воно безпосередньо не пов'язане з ходом оповіді. У ньому автор розмірковує про художні принципах викладу матеріалу і як би веде діалог з читачем. Вступ підкреслює загальний патетичний, урочистий пафос твору. Далі автор переходить до оповідання про події походу. В експозиції дається лаконічна, виразна характеристика Ігоря і підкреслюється, що його похід на половців був зроблений в ім'я Руської землі.

Виступ російських військ у похід становить зав'язку сюжету "Слова". На відміну від літописної повісті ініціатива походу, приписує не Ігорю, а Всеволоду, який звертається до брата із закликом сідлати своїх борзих коней. Автор не говорить, коли і звідки виступив Ігор, який був шлях прямування російських військ, зате вводить яскраві картини природи, сповнені глибокого символічного значення. У порівнянні з літописної повістю події розвиваються стрімко. Автор дає короткий емоційно підведений розповідь про перший зіткненні росіян з половцями і про багатьох трофеях, узятих росіянами. Різким контрастом до цього епізоду виступає символічний пейзаж напередодні другого битви. Криваві зорі, хмари, що йдуть з моря, сповнені лиховісних ознак. В описі битви автор зосереджує увагу на героїчної фігурі буй-туру Всеволода і обмежується згадкою про Ігоря, який намагається повернути на полі бою біжать кову.

Поразка російських військ становить кульмінацію сюжету. Автор показує, які обтяжливі наслідки це поразка мала для всієї Руської землі. Він підкреслює, що в результаті розгрому Ігореві військ зведені нанівець успіхи коаліційної походу київського князя Святослава проти половців.

Символом єдиної Руської землі є Київ і великий київський князь. Тому дія "Слова" переноситься в столицю Російської землі. Вводиться символічна картина "мутного" (важкого) сну, який бачить Святослав. Цей сон витлумачують бояри: вони повідомляють про поразку Ігоря. Згідно літописної повісті, Святослав дізнається про поразку Ігоря в Чернігові від БІЛОВОДИ Просович. Почуття скорботи, викликане тяжкій звісткою, Святослав висловлює у своїй "золотому слові", зі сльозами змішаному. Монолог великого князя київського переростає в пристрасний публіцистичний заклик ангора "Слова", звернений до князів постояти "заземлю Рускую", помститися "за рани Ігореві буего Свят'славліча!", Припинити вікові міжусобні чвари.

Публіцистичне звернення автора до князів змінюється ліричним плачем дружини Ігоря Ярославни, що є важливою ланкою в подальшому розвитку сюжету; він випереджає розв'язку - втеча Ігоря з полону. Ігор повертається до Києва (за літописної повісті, Ігор спочатку прийшов у Новгород-Сіверський) і тим самим як би визнає свою провину -порушення зобов'язань перед сюзереном, перед Руською землею. Завершується "Слово" проголошенням "слави" на честь князів - Ігоря, Всеволода, Володимира Ігоровича і їх дружини.

Таким чином, "Слово о полку Ігоревім" не дає послідовного розповіді про похід і навіть відступає від ряду історичних фактів. Автор бере лише найзначніші епізоди, які дозволяють йому яскравіше висловити своє ставлення до подій, донести до своїх слухачів основну ідею. Саме громадянська патріотична ідея міцно цементує в єдине художнє ціле всі частини твору. Чіткість політичної думки, лірична схвильованість, публіцистична пристрасність, широта історичного мислення, висока художність - все це робить "Слово о палицю Ігоревім" "прекрасним пахучою квіткою слов'янської народної поезії, гідним уваги, пам'яті та поваги" [1].[1]

  • [1] Бєлінський В. Г. Повне. зібр. соч .: У 13 т. Т. 5. М., 1954. С. 333.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >