Проблема автора

Хто був автором "Слова о полку Ігоревім"? Встановити ім'я творця геніального твору досі не вдалося, хоча автор постійно заявляє про себе в "Слові", чітко висловлює свої політичні симпатії і антипатії, виявляє широку обізнаність у подіях свого часу і минулого, говорить про свої естетичнихуявленнях.

Щодо автора поеми вченими висувалося і висувається величезна кількість гіпотез, припущень, здогадок. Однак ці припущення й гіпотези що не підкріплюються достатньою кількістю фактичного матеріалу, оскільки "Слово" дійшло до нас у єдиному списку, та й той не вцілів.

У числі передбачуваних авторів "Слова о полку Ігоревім" називалися галицький премудрий книжник Тимофій, словутний співак Митуса, тисяцький Рагуїл, співак Ходина, літописець Петро Бориславич і навіть сам князь Ігор, а також великий київський князь Святослав Всеволодович [1].[1]

Серед цих численних гіпотез найбільш аргументованої представляється гіпотеза Б. А. Рибакова, підкріплювана лінгвістичним аналізом тексту літопису Петра Бориславича і "Слова о полку Ігоревім" [2].[2]

Ряд цікавих міркувань про автора "Слова" був висловлений Д. С. Лихачовим у статті "Роздуми про автора" Слова о полку Ігоревім "[3]. Дослідник припускає, що автор брав участь у поході Ігоря, виклав історію цього походу в літописі, передавши заповітні думи князя і одночасно, будучи співаком, створив "Слово о полку Ігоревім" і сам записав його текст.

Таким чином, питання про ім'я автора "Слова о полку Ігоревім" досі залишається відкритим і чекає свого рішення.

"Слово о полку Ігоревім" і середньовічний епос

"Слово о полку Ігоревім" - загальноруський літературний пам'ятник. Він стоїть біля витоків російської, української та білоруської літератур, виявляючи типологічну спільність з творами середньовічного епосу як європейських, так і азіатських народів.

На риси подібності та відмінності "Слова" твори європейського епосу звернув увагу ряд дослідників [4]. Але чудовий пам'ятник давньоруської літератури виявляє також типологічну спільність з епічними творами азіатських народів. Слід зауважити, що дане питання потребує ґрунтовного науковому вивченні.[4]

Хочеться тільки звернути увагу на типологічну спільність "Слова о полку Ігоревім" і середньовічного епосу тюркомовних народів - "Книги мого діда Коркута, на мові племені огузов".

Центральним героєм епосу середньовіччя як європейських, так і азіатських народів є хоробрий мужній воїн, відважний захисник своєї батьківщини. Такий, наприклад, герой "Пісні про Роланда", що вступає в нерівний бій з сарацинами, захищаючи рубежі "милої Франції". Він воліє смерть "страму". "Горе тому, хто залишиться позаду всіх!" - Вигукує він. Або герой іспанського епосу Сід - "Пісня про мого Сіда", що бореться проти егоїстичної сепаратистської політики феодалів. Такі і огузские богатирі, службовці Баюдур-хану - "Книга мого діда Коркута"; або Таріель і Автанділ - герої поеми Шота Руставелі "Витязь в барсовій шкурі", які вважають, що "життя, покрита ганьбою, гірше смерті сміливця".

Боротьба за батьківщину проти іноземних загарбників в епосі ідеологічно осмислюється як боротьба за віру проти язичників або іновірців. Це особливо яскраво виражено в "Пісні про Роланда" і тюркомовних епосі.

Всім творам середньовічного епосу притаманне прославляння мужності, військової відваги, фізичної сили, бойових подвигів героїв. Звертають на себе увагу типологічно загальні порівняння героїв з дикими тваринами. Наприклад, витязі кинулися на ворога, "риком, як леви" ("Книга мого діда Коркута"). Порівняйте в "Слові о полку Ігоревім": дружинники Рюрика Ростиславича "гарчать, як тури", "туру" уподібнюється брат Ігоря Всеволод.

Герої середньовічного епосу невіддільні від своєї дружини, воїнів, які добувають правителям славу в бою.

Ідею народної єдності в епосі втілює ідеальний правитель, монарх, великий князь, хан. Такий "сивобородий Карл" в "Пісні про Роланда", "великий грізний Київський" князь Святослав в "Слові", володар огузов - Баюдур-хан в "Книзі мого діда Коркута", Джангар - в калмицькому епосі "Джангаріада".

Важливе місце в епічному творі відводиться сказителю-співаку. Він зазвичай наділений надприродною, чарівною силою песно- пенья. Такий "віщий Боян" в "Слові", віщий співак у ногайсько-казахської епічній поемі про Едигей. Хранителем народних переказів, мудрим радником хана, беків і народу виступає білобородий старець Коркут, співаючий під акомпанемент кабуза правдиві преданья про героїчне минуле огузов ("Книга мого діда Коркута"). Уявлення про співака як про чаклуна-шамана, віщунів характерно і для казахських сказань про Хорхуте. Типологічно близький їм старий мудрий Вейнемейнен, чарівник і співак в карело-фінському епосі "Калевала". Монголи-ойроти вважають співака героїчного епосу "Тульчи" володарем надприродної сили, зберігачем переказів славного минулого.

У ряді епічних творів співак постійно звертається до слухачів і тримає їх завжди в полі свого зору.

Звертає на себе увагу й така особливість епосу тюркомовних народів, як чергування віршованій і прозової форм розповіді. У зв'язку з цим правомірне питання, а не за таким чи принципом побудовано розповідь в "Слові о полку Ігоревім"?

При всій типологічної спільності середньовічного епосу різних народів важливі і ті неповторні особливості, які має кожен твір, що відображає історичні особливості національного життя свого народу.

Більшість творів середньовічного епосу присвячено віддаленим від часу свого створення історичним подіям, трансформованим підчас народним переказом. Тому в ряді епічних творів наявна фантастика, гіперболічні казкові образи. В інших значні елементи куртуазности, цікавості. У третьому прославляється культ лицарської честі, завойовницькі війни. "Слово о полку Ігоревім" відрізняє глибокий історизм, відсутність зовнішньої цікавості. Йому притаманний громадянський пафос і народність, що виражається у відстоюванні інтересів мирної творчої праці "ратаїв" - орачів.

"Автор поеми - писав П. Павленко, - воїн, політик і поет, образ живий і близький нам". Політичний, громадянський пафос в "Слові о полку Ігоревім" органічно злитий з його художнім пафосом, що і робить цей твір безсмертним, дозволяє йому постійно "зберігати характер сучасності", як зазначав знаменитий польський поет Адам Міцкевич.

Представник кожної нації і народності, що населяють нашу Росію, може виявити в "Слові о полку Ігоревім" думки, почуття, образи, співзвучні рідного епосу, сказанням про минуле свого народу. У цьому плані заслуговують на увагу слова В. М. Жирмунський: "Спостереження над живим, співаючих і твориться на наших очах епічним творчістю народів Радянського Союзу може послужити ключем для розуміння епосу античного і середньовічного" [5].[5]

Значення "Слова о полку Ігоревім"

Політична злободенність, високохудожня народна форма вираження забезпечили "Слову о полку Ігоревім" безсмертя у віках. Воно було популярно серед сучасників і зробило вплив на подальший розвиток нашої літератури. К "Слову" звернувся автор "Задонщини", прославляючи перемогу російського народу на полі Куликовому.

Виявлене в кінці XVIII ст., "Слово" надихнуло А. Н. Радищева на створення "Піснею, петих на змаганнях на честь древнім слов'янським божествам". Поява першого друкованого видання "Слова о полку Ігоревім" в 1800 р зробило безсмертний пам'ятник надбанням нової російської літератури. Поетична образність "Слова" творчо освоюється поетами і письменниками XIX століття. Особливою популярністю у поетів-романтиків користується "древній російський бард", "соловей давніх років", як його називали на початку минулого століття, - Боян. У ньому бачили зразок того, "як справи героїв оспівувати". "Російські фарби" черпав в "Слові" "апостол російського романтизму" П. А. Катенін [6]. Ремінісценції з "Слова" широко використовували А. С. Пушкін, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь [7]. Давньоруську поему Пушкін пам'ятав від початку і до кінця напам'ять. Поет мав намір зробити поетичний її переклад, почав незадовго до своєї загибелі роботу над коментуванням "Слова" і приступив до написання статті "Пісня про похід Ігорів". "Слово" привертало увагу поетів В. Жуковського, О. Майкова, Д. Мінаєва, Н. Гербеля, І. Козлова, Л. Мея. Великий інтерес викликало і викликає "Слово" у російських письменників. А. Н. Толстой, створюючи трилогію "Ходіння по муках", звертається до "Слова" і бере з нього епіграф для однієї з частин роману - "О Руська земля!", Ед. Багрицький в "Думі про Опанаса" використовує поетичні образи безсмертного пам'ятника.[6][7]

Нове життя знайшло "Слово" в роки Великої Вітчизняної війни. Український письменник О. Гончар трилогію "Прапороносці" відкриває епіграфом з "Слова о полку Ігоревім".

Поети і письменники М. Заболоцький, І. Новіков, В. Стеллецький, С. Шервинский, Н. Риленков, І. Шкляревский, А. Чернов створили цікаві переклади "Слова" на сучасну мову.

"Слово о полку Ігоревім", - писав поет П. Антокольський, - являє собою вічно квітучий стовбур, протягивающий важкі від плодів гілки в майбутнє. Тому ми чуємо прямі і непрямі відгомони "Слова", переклички з ним у багатьох творах нашої культури і мистецтва ... З пам'ятника старовини воно преврашается в живе надбання творчої культури "[8].[8]

У дні 800-річного ювілею "Слова о полку Ігоревім" на сторінках нашої періодичної преси прозвучали натхненні слова письменників Валентина Распутіна, Бориса Олійника, Алеся Адамовича та ін. Вони підкреслювали громадський політичний і художнє значення безсмертної поеми, її сучасність. "Слово" і сьогодні читається як моління про майбутнє - велике Слово наших предків. Про дітей, онуків, правнуків. Про нас з вами. І про тих, кому після нас бути. Якщо ми їм дамо бути, передавши їм велике Слово про світ і братерство ", - писав білоруський письменник Алесь Адамович [9].[9]

  • [1] Див .: Енциклопедія "Слово о полку Ігоревім". СПб., 1995. Т. I. А-В. С. 24-36.
  • [2] Див .: Рибаков Б. А. Петро Бориславич: Пошук автора "Слова о полку Ігоревім". М., 1991; Франчу до В. Ю. Могли Петро Бориславич створити "Слово о полку Ігоревім"? // ТОДРЛ. Л., 1976. Т. 31. С. 77-92.
  • [3] Російська література. 1985. № 9. С. 3-6.
  • [4] Див .: Робінсон А. Н. Література Київської Русі в літературному процесі середньовіччя XI-XIII ст .: Нариси літературно-історичної типології. М., 1980.
  • [5] Див .: Жирмунський В. М. Тюркський героїчний епос. Л., 1974.
  • [6] Див .: Кусков В. В. Мотиви та образи давньоруської літератури в російській поезії першої чверті XIX століття // Романтизм у слов'янських літературах. М., 1973. С. 84-109.
  • [7] Див .: Дмитрієв Л. А. "Слово о полку Ігоревім" і російська література // "Слово о полку Ігоревім". Л., 1967; Прайма Ф. Я. "Слово о полку Ігоревім" в російській історико-літературному процесі першої третини XIX століття. Л .. +1980.
  • [8] Антокольський П. Доля поеми // Правда. 1938. 9 травня. Літ. газ. 1985. 6 березня. С. 2.
  • [9] Літ. газ. 1985. 6 березня. С. 2.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >