"Задонщина"

В кінці XIV - початку XV ст. була написана поетична повість про Куликовську битву - "Задонщина", що збереглася в шести списках, двох редакціях. Старший з дійшли до нас списків відноситься до 70-м рокам XV ст., У списку немає кінця, багато пропусків. Списки XVI і XVII ст. також дефектні, однак на їх підставі С. К. Шамбинаго реконструював зведений текст "Задонщина". Текстологічний аналіз збережених списків "Задонщина" пророблений Р. П. Дмитрієвої [1].[1]

"Задонщина" присвячена прославлянню перемоги російських військ над монголо-татарськими полчищами, фактичний матеріал її автор черпав з літописної повісті, а літературним зразком служило "Слово о полку Ігоревім".

Використання поетичного плану і художніх прийомів "Слова о полку Ігоревім" в "Задонщине" обумовлено всім ідейнохудожественним задумом цього твору, де свідомо зіставлялися події минулого з подіями сучасними: якщо "Слово" закликало руських князів до єднання для боротьби зі "степом", то " Задонщина "прославляла єднання руських князів, завдяки якому і була здобута перемога над чужоземцями. Автор не тільки зіставляв, але і протиставляв їх. Як зазначає Д. С. Лихачов, "у зближенні подій минулого й сьогодення - пафос історичного задуму" Задонщина ". Боротьба з половцями і з монголо-татарами осмислювалася як боротьба з" диким полем "за національну незалежність.

Поетичний план "Задонщина" складається з двох частин: "жалості" і "похвали". Їм передує невеликий вступ. Воно ставить за мету не тільки налаштувати слухача на високий урочистий лад, а й визначити тематичний зміст твору: дати "похвалу" Дмитру Івановичу, його братові Володимиру Андрійовичу і "звести печаль на східну країну". Автор підкреслює, що мета його повісті "звеселити Рускую землю ", похвалити" песн'мі і гуслепимі буйними словес "правнуків великих князів київських Ігоря Рюриковича, Володимира Святославича і Ярослава Володимировича. "Задонщина" підкреслює генеалогічний зв'язок московських князів з київськими, відзначаючи, що новий політичний центр Русі - Москва - є спадкоємицею Києва і його культури. З цією ж метою вихваляється і віщий Боян "гораздий гудець в Києві". У зверненні до руських князів Дмитро зараховує їх до "гнізда" великого князя Володимира Київського. Щоб підняти політичний престиж московського князя, автор "Задонщини" називає Володимира Святославича "царем руським".

Військова доблесть і мужність князів характеризуються в "Задон- щине" тими ж прийомами, що і в "Слові о полку Ігоревім": "Дмитро Іванович і брат його князь Владимер Ондреевіч, істезавше розум свій крепостию і поостріша серця своя мужністю і наполнішася ратного духу" .

Перша частина "Задонщини" - "жалість" описує збір російських військ, їх виступ у похід, першу битву і поразка. Збір російських військ в "Задонщине" зображується стилістичними засобами "Слова": "Конір'жут на Москві, дзвенить слава по всій землі Руської. Труби трублять на Колоші, в бубни б'ють в Серпохове, стоять стязи у Дону у великого на Бреза".

Воїни Андрія Полоцького і Дмитра Брянського, подібно Кметь Всеволода, "під трубами повиті і під шоломи возяеліяни, конець копія вигодувані в Літов'ской землі".

Природа в "Задонщине" на боці росіян і віщує поразку "поганих": "А вже біди їх (ворогів. - В. К) Пасош птиці крилатою, під облаки летають, ворони часто Грають, а Голиці своею промовою говорять, орли восклегчють, а Волц грізно виють, а лисиці на кістки брешуть ". Зате Дмитру Івановичу" сонце ... ясно на в'стоци сяє, шлях повідає ".

Перший кровопролитний бій закінчується поразкою росіян: "Грізно бо бяше і жалісно тоді видети, зоні трава кров'ю пролита, а дереви тугою до землі преклонішася"; "За Резанской землі, близько Дону: ні ратаї, ні пастус НЕ кличуть, але часто вороні Грають, зогзіці кокують трупу заради людське кого".

Полеглих воїнів оплакують дружини: княгині і боярині. Їх плачі побудовані, подібно плачу Ярославни, на зверненні до вітру, Дону, Москві-річці.

Друга частина "Задонщини" - "похвала" прославляє перемогу, здобуту російськими, коли із засідки виступив полк Дмитра Боб рок Волинця. Вороги кинулися навтіки, а російським дісталася багата здобич: "... дружини Руския вьсплескаша татарьского златом", "по Руської землі Простягни веселощі і буйство і в'знесеся слава руская на поганих хулу".

Стиль оповіді "Задонщина" радісний, мажорний. Автор її проникнуть свідомістю кінця періоду "туги" і "печалі". У порівнянні зі "Словом" "Задонгціна" більш абстрагує і "психологізується" дія [2]. Так, новгородці нарікають на те, що вони не встигають на допомогу Дмитру. Сховаєшся руські князі звертаються з промовою до Дмитра. Андрій Полоцький веде бесіду з Дмитром Брянським, Дмитро Іванович - з Володимиром Андрійовичем, хоробрий Пересвет розмовляє з Ослябей, Дмитро вимовляє урочисту промову "на Костех" після здобутої перемоги.[2]

Значно підсилений в "Задонщине" у порівнянні зі "Словом" християнський елемент і зовсім відсутні язичницькі міфологічні образи. В уста героїв вкладаються благочестиві міркування, молитовні звернення, вводиться релігійна фантастика (Борис і Гліб молитву творять "за сродники своя"), російські війська б'ються за "святия церкви, за православну віру". Дмитро Іванович і Володимир Андрійович ведуть боротьбу "за землю Руську і за віру селянську ". Все це свідчить про зрослу роль церкви в Московській державі.

Складні метафоричні образи "Слова", символіка, пов'язана з язичницької міфологією, чужі автору "Задонщина".

На відміну від "Слова", він ширше використовує деякі прийоми усної народної поезії. Так, надзвичайно поширені в "Задонщине" негативні порівняння: "... яко орли слетешася зі всієї полунощния країни; то ти НЕ орли слетошася з'їхалися ecu князь руський ...", або "сірі Волц ... виють, на реци на Мечі хочуть наступіті на Руську землю. Те ти була не сірі Волц, але пріідоіга поганії татарове ... "

Символічні образи народної поезії: "гуси", "лебеді", "соколи", "кречети", "вовки", "орли" -постійно присутні в "Задонщине".

У стилі "Задонщина" значні сліди ділової прози XV в., Що позначаються в хронологічних уточнених, титулування князів, генеалогічних формулах, переліку вбитих, одноманітності прийомів введення прямої мови.

У той же час поетичної структурі "Задонщина" притаманна строфичность, яка підкреслюється однаковими зачинами: "І рече їм князь ...", "І молвяще Ондрей ...", "І рече йому Дмитрей ..."; "Уже бо яко орли слетешася ...", "Уже бо возвеяша сяйві вітру ...", "Уже бо вьскріпелі возі ..."

Підкреслюючи політичну роль Москви і московського князя в боротьбі з монголо-татарами, "Задонщина", мабуть, навмисно не згадувала про зраду рязанського князя Олега. Весь свій пафос, лірично схвильований і патетичний, автор спрямовував на пропаганду ідеї згуртування, єднання всіх сил Руської землі навколо Москви, підкреслюючи, що тільки завдяки єдності сил і була здобута історична перемога і князі та російські воїни добули собі "честі і славного імені".

  • [1] Див .: Дмитрієва Р. П. Взаємовідносини списків "Задонщина" і "Слова о полку Ігоревім" // "Слово о полку Ігоревім" та пам'ятки Куликовського циклу. М .; Л., 1966. Р. П. Дмитрієва поставила під сумнів приналежність "Задонщина" перу колишнього брянського боярина, що став згодом священиком, Софонія Рязанцев. За її спостереженнями, Софонію належало не дійшло до нас твір, який А. А. Шахматов умовно називав "Слово про Мамаєвому побоїще". Цим "Словом" і скористався невідомий укладач "Задонщина" (див .: ТОДРЛ. Л., 1979. Т. 34. С. 21).
  • [2] Лихачов Д. С. Людина в літературі Давньої Русі. М., 1970. С. 81.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >