Критичний реалізм

У 30-і рр. XIX ст. в європейському мистецтві на зміну романтизму приходить зовсім несхожий на нього художній стиль - реалізм, парадоксальним чином не тільки сприйняв багато ідей романтизму, але й розвинув і поглибив їх.

Зразковим чином реалізм можна визначити як художній метод відображення конкретно-історичного своєрідності дійсності, соціальної детермінованості особистості та характеру її взаємовідносин із суспільством.

Реалізм за його яскраво виражену критичну спрямованість майже відразу ж стали іменувати критичним реалізмом. У центрі уваги критичного реалізму - аналіз художнього засобами класової структури, соціальної сутності і соціально-політичних протиріч досяг вже розквіту капіталістичного суспільства. Основним у специфіці критичного реалізму як особливого творчого методу є художнє осмислення дійсності як чинника соціального, і значить, розкриття соціальної детермінованості зображуваних подій і характерів.

Якщо романтизм висував на перший план індивідуальність, наділяє ідеальними устремліннями, то відмітною особливістю реалізму стало звернення мистецтва до безпосереднього зображення повсякденного життя людей, позбавленої будь-якої загадковості, таємничості, релігійної або міфологічної мотивування.

Про так званий реалізмі в широкому сенсі

Іноді говорять про реалізмі в широкому сенсі і реалізмі у вузькому сенсі. Згідно вузькому розумінню реалізму справді реалістичним може вважатися тільки твір, що відображає сутність зображуваного соціально-історичного явища. Персонажі твору повинні нести в собі типові, збірні риси тієї чи іншої соціальної прошарку або класу, а умови, в яких вони діють, мають бути не випадковим плодом фантазії письменника, а відображенням закономірностей соціально-економічного і політичного життя епохи. Під реалізмом в широкому сенсі мається на увазі властивість мистецтва відтворювати істину дійсності шляхом відтворення чуттєвих форм, в яких ідея існує в реальності.

Потрібно відразу ж зазначити, що широке розуміння реалізму, характерне для традиційної, але нс для сучасної естетики, робить поняття реалізму абсолютно неясним. Виявляється цілком можливим говорити про реалізм античної літератури, про реалізм Відродження, про "реалізмі романтизму" і т.п. Коли реалізм визначається як напрямок у мистецтві, що зображує соціальні, психологічні, економічні та інші явища як максимально відповідають дійсності ("відповідають правді життя", як іноді кажуть), реалізм стає, по суті, єдиним повноцінним стилем мистецтва. Бароко, класицизм, романтизм і т.п. виявляються лише модифікаціями реалізму. До реалістам можна віднести і Данте, і Шекспіра, і навіть Гомера, хоча, звичайно, з відомими застереженнями щодо відмінних їм циклопів, Нептунів і т.п .. Широко розуміється реалізм стає навіть не стилем, тобто манерою зображення, а самою суттю мистецтва, причому суттю, вираженої абстрактно і неясно.

Характерні риси реалізму

Основні риси критичного реалізму як особливого художнього стилю можна коротко звести до наступних:

 • - Віра в пізнавальну та перетворюючу силу людського розуму, в особливості розуму художника;
 • - Висунення на перший план завдання об'єктивного художнього відтворення дійсності, спроба заснувати художні відкриття на глибокому, подібному науковому, вивченні фактів і явищ життя;
 • - Домінування соціально-політичної проблематики, яке проголошувалося ще мистецтвом Просвітництва і яке не переривалося в романтизмі, хоча, як правило, грало в ньому периферійну роль;
 • - Затвердження виховної, цивільної місії мистецтва;
 • - Висока, можна сказати без перебільшення - виняткова, оцінка можливостей художньої творчості у викоріненні соціального зла;
 • - Прагнення зображати дійсність у формах самої дійсності;
 • - Точність деталей при художньому відтворенні дійсності;
 • - Поглиблення можливостей типізації характерів; зв'язок психологізму як одного із засобів типізації з розкриттям узагальнюючого соціального змісту того чи іншого характеру; реалісти сприйняли і помітно поглибили психологізм, характерний для романтиків;
 • - Використання романтичної теорії контрастів при описі протиріч соціальної дійсності;
 • - Висунення на перший план теми втрачених ілюзій, що виникла у зв'язку з ідеологічними наслідками Французької революції кінця XVIII ст .;
 • - Показ героя у розвитку при створенні художніх образів, зображення еволюції зображуваних характерів, обумовленою складною взаємодією особистості і суспільства;
 • - Прагнення з'єднати соціально-критичну спрямованість, суворе викриття сучасної суспільної системи з висуванням високого морально етичного ідеалу, зразка справедливого соціального устрою;
 • - Пов'язане з позитивними устремліннями створення великої галереї яскравих позитивних героїв; більшість з цих героїв належало до соціальних низів суспільства.

Хоча реалізм прийшов на зміну романтизму, багато характерні особливості реалізму були вперше відчуті саме романтиками. Зокрема, вони абсолютизували духовний світ окремої особистості, але це звеличення індивіда, принципова установка вести шлях пізнання всього сущого через її внутрішнє "Я" призвели до найзначнішим ідейно-естетичним завоювань. Романтики зробили той важливий крок вперед в художньому пізнанні дійсності, який висунув романтизм на зміну мистецтва Просвітництва. Звернення до обраної особистості, що підноситься над "натовпом", аж ніяк не заважало їх глибокому демократизму. У творчості романтиків слід шукати витоки образу "зайвої людини", що пройшов через всю літературу XIX століття.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >