Маркетинг в комерції

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
ПЕРЕДМОВА Концепція маркетингу в комерційній діяльності Зміст маркетингу в системі комерціїРесурсиОпис програми CLUB PC CLUB MOBILE CLUBСтатуси партнерства Розвиток комерційних зв'язків Інфраструктурне забезпечення маркетингу Маркетинг у сфері товарного обігу Сфера товарного обігу Специфіка маркетингу малого бізнесу Послуги як основа сервісної економіки Комерція сфери матеріального виробництва Маркетинг промислового виробництва Матеріально-технічне забезпечення промислового виробництва Визначення потреби підприємства Постачання цехів Приймання продукції Маркетинг збуту готової продукції Аналіз збутової діяльності Внутрішньофірмове планування Технологія перспективного планування Бізнес-план як інструмент внутрішньофірмового планування комерційної діяльності Ресурсне забезпечення бізнес-операції з урахуванням ринкових ризиків Маркетинг послуг сфери аутсорсингу Концепція послуг аутсорсингу в комерціїПринцип мотиваціїПереваги аутсорсингу Організаційний механізм аутсорсингу в комерції Економічне обгрунтування бізнес-проекту на аутсорсинг Фандрайзинг - соціальна комунікація сфери аутсорсингу Організаційні форми управління комерцією Система державного регулювання комерцією Організаційні структури управління комерцією Захист прав споживачів при продажу їм товарів і наданні послуг Маркетинг торгівлі Соціально-економічна сутність оптової торгівлі Роздрібна торгівля - активний елемент маркетингу Мережева торгівля Фірмова торгівля - резерв ефективного збуту готової продукції Маркетингові комунікації в комерції Реклама і паблік рілейшнз (ПР) в комерції Виставково-ярмаркова діяльність як форма маркетингових комунікацій Організація електронного продажу Зовнішньоекономічна діяльність Основні напрямки розвитку зовнішньоекономічної торгівлі Міжнародні комерційні операції Оцінка і вибір зарубіжних ринків в маркетингу в комерції Ціновий маркетинг в міжнародному середовищі Стратегія "зняття вершків" Стратегія "політикою проникнення" Стратегія "політика витіснення" Стратегія "цінового лідера" Стратегія "диференційованих цін" Ефективність маркетингу в комерції Методика розрахунку ключових показників ефективності (КПЕ) маркетингу в комерції Оцінка ефективності інтегрованих комунікацій (ЕІК)
 
Наст >