ПЕРЕДМОВА

Наш XXI ст. - Час стрімких інновацій, глобалізації, прозорості механізму товарно-грошових відносин у провідних країнах світу. Тому саме сьогодні процес впровадження маркетингу в комерцію потребує концептуалізації і пильному вивченні. Поступальний розвиток національної економіки обумовлено активізацією використання інструментів маркетингу.

Маркетинг пронизує всі стадії відтворювального процесу і присутній як в компаніях малого, середнього бізнесу, так і в найбільших інтегрованих бізнес-групах (Газпром, Лукойл, Інтерросс і т. П.), А також транснаціональних корпораціях.

Багато вітчизняних компаній змушені застосовувати стратегії маркетингу в комерції, при цьому акцентуючи увагу на просуванні бренду, створенні привабливого асортименту, вигідною дистрибуції, сервісі обслуговування клієнтів. Але на практиці часто не вистачає досвіду і знань. Тому менеджерам доводиться використовувати аутсорсинг як систему залучення зовнішніх компаній для реалізації корпоративних стратегій ринкової участі із залученням ПР-підтримки та мас-медіа.

На жаль, до останнього часу специфіка маркетингу в комерційній діяльності вивчена не в повному обсязі і представлена фрагментарно з виділенням окремих видів робіт з постачання, збуту або в організації торгівлі. Тому автори підготували справжній підручник, що розкриває концептуальні положення маркетингу як у сфері матеріального виробництва, так і в торгівлі, сфері послуг з виділенням значення аутсорсингу як філософії ринкової участі.

Необхідно відзначити, що в сучасних умовах поряд з класичною моделлю соціально-етичного маркетингу чітко заявила про себе концепція "Маркетингу нових ідей" (МНІ), що обумовлено насамперед бурхливим розвитком науково-технічного прогресу, у тому числі високих комп'ютерних та інформаційних технологій.

Слід зазначити, що МНІ починається з інновації незалежно від бажань і запитів покупців. На відміну від традиційної моделі класичного маркетингу швидкість появи інновації перевищила здатність маркетологів пророкувати споживчу поведінку.

Відомо, що в класичній моделі маркетингу спочатку присутні маркетингові дослідження в галузі виявлення рівня незадоволеного попиту споживачів, які вимагають тривалого часу. Але наявність інноваційних технологій, креативних виконавців дозволяють у стислі терміни реалізувати ідею і, більше того, формувати перспективні смаки та побажання в суспільстві.

Найбільш наочними зразками філософії "Маркетингу нових ідей" є компанії високих технологій, світ моди та інші інноваційні галузі. В рамках цієї концепції формуються мегабрендів з надлишковими ресурсами в таких компаніях, як Intel, Microsoft, Toshiba, Apple та ін.

Компанія продовжує проводити політику агресивної експансії мікрочіпів, безперервно прагнучи до постійного оновлення. Безумовно, швидкому поширенню новинок в суспільстві сприяє мережева торгівля, яка регулює остаточну ціну новинки з урахуванням негайного появи їх аналогів в компаніях конкурентах. Тому в рамках концепції МНІ постійно пропонуються фото і телекамери в стільникових телефонах, нові навігаційні пошукові системи в автомобілях, електромобілі, про які раніше споживач, можливо, і не мріяв.

Незважаючи на величезний ризик венчурних бізнес-проектів, компанії постійно розвивають напрямки науково-технічного прогресу, а успіх або провал інновації безпосередньо залежить від кінцевого споживача.

У філософії МНІ головним оціночним критерієм виступає не частка ринку, як раніше, а споживча лояльність з урахуванням принципу ініціативи, швидкості та соціальної відповідальності.

Таким чином, в основі "Маркетингу нових ідей" присутні такі компоненти, як: інформаційні технології, дух підприємництва та творчості і, звичайно ж, споживач, який дає можливість отримати прибуток як нагороду за зусилля.

Необхідно відзначити, що система маркетингу в комерції крім пріоритету споживчої орієнтації, активізації інновацій включає механізми по створенню: позитивної громадської думки, високої культури обслуговування, стандартів безпеки, охорони навколишнього середовища і гідного іміджу як неоціненного капіталу компанії.

Представлений вашій увазі підручник в логічній послідовності розкриваєте комплексному єдності концептуальні підходи до маркетингу в комерційній системі, стратегії ринкової участі, внутрішньофірмове планування, маркетинг торгівлі, комунікацій. Поряд з цим дається комплексна оцінка ефективного маркетингу в комерції. Підручник ілюстрований наочним прикладами, аналітичним матеріалом з включенням контрольних питань, завдань, тестів.

Сучасний фахівець з маркетингу повинен опанувати теоретичними основами комерційної діяльності, що базуються на законах і категоріях ринкової економіки.

Більш складне завдання для нього полягає в тому, щоб у своїй практичній життя успішно застосовувати отримані знання в області створення активних торгових комунікацій з постачальниками і покупцями з урахуванням можливих ризиків. Справжній комерсант повинен уміти прогнозувати, планувати і виконувати бізнес-операції, враховуючи при цьому купівельні смаки, переваги, можливі ризики, а головне - соціально-корпоративну відповідальність за результати своєї праці.

Основні положення підручника допоможуть комерсанту домогтися намічених результатів бізнесу, зайняти міцне положення в цільовому сегменті збуту і зробити істотний внесок у національну економіку країни.

Отримані знання дозволять студентам, аспірантам, підприємцям опанувати специфікою і новими напрямками маркетингу в організації виробничої, оптово-комерційної діяльності в умовах сучасних вимог товарно-грошових відносин, націлених на дослідження, формування й задоволення суспільних потреб як усередині країни, так і за її межами.

Автори найвищою мірою вдячні студентам, колегам, представникам ділових кіл за допомогу в написанні та апробації основних положень підручника.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >