Висновок

Завершуючи підручник "Спортивна журналістика", його автори хотіли б відзначити кілька важливих моментів, дуже істотних для розуміння змісту даної професійної діяльності в загальному контексті розвитку інформаційного суспільства та при значному збільшенні присутності спорту в загальноцивілізаційному просторі.

На даний момент теорія журналістики ще тільки наближається до осягнення соціально-культурного феномена спорту, тоді як реальна практика презентації даного виду людської активності настільки різноманітна і велика, що часом здається якоїсь хаотичною сферою, в якій важко виявити тенденції і позначити існуючі закономірності. Створений нами підручник - чи не перша комплексна спроба теоретичного осмислення історії та сучасної практики журналістської творчості, пов'язаного зі спортивною тематикою. Ми прагнули до створення стрункої і впорядкованої системи знань про спорт, спортивній журналістиці. У наші наміри входило також і методичне структурування тих принципів роботи зі спортивною інформацією, без розуміння яких непросто займатися спортивною журналістикою.

При уважному читанні підручника можна помітити і ще одне, істотне для справжньої роботи обставина. Домінуючими прикладами з практичної сфери стали факти, цифри, випадки, події, пов'язані з цілком конкретними видами спорту. Пріоритет тут закріпився за ігровими видами спорту, що ні в якому разі не є проявом видового "спортивного шовінізму" і дослідницької інтолерантності до не настільки популярним в масової і медіасередовищі видів спорту, формами прояву спортивної активності.

Ми чудово розуміємо, що практично неможливо в рамках одного підручника (нехай і досить об'ємного) охопити всесущественние сфери людської діяльності, пов'язані зі спортом. Він багатогранний і різноманітний, як наше життя і навколишня дійсність. До нього мають відношення і політика, і культура, і економіка, і медицина, і навіть - не побоїмося цього слова - еротика як специфічна система відносин між людьми.

У найближчому майбутньому ці зв'язки стануть більш очевидними і значущими для розвитку спорту, у тому числі і в контексті незворотного розвитку ЗМІ в напрямку конвергентность різних медіа, нішевізаціі каналів доставки інформації, загальною візуалізації інформаційних потоків і їх сприйняття. Словом, все, що стосується близьких перспектив розвитку професійної сфери журналістської діяльності, вже стосується і стосуватиметься і спорту, і спортивної журналістики.

А поки ми пропонуємо даний підручник по спортивній журналістиці в тому вигляді, в якому ви з ним познайомилися.

 
< Попер   ЗМІСТ