Визначення потреби підприємства

Вирішальним сектором матеріального забезпечення підприємства є визначення його зведеної потреби. Процесу організації закупівлі матеріальних ресурсів передує розрахунок потреби за основними напрямками діяльності виробничого підприємства, представленим на рис. 3.10.

Загальна потреба в матеріальних ресурсах промислового підприємства

Рис. 3.10. Загальна потреба в матеріальних ресурсах промислового підприємства

Загальна потреба в матеріальних ресурсах включає потреба на виробництво продукції, на ремонтно-експлуатаційні потреби, освіту виробничих запасів, виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, власні потреби підприємства.

Визначення даної потреби є складовою частиною планування і важливим чинником, що впливає на результати діяльності підприємства. При стабільному споживанні матеріальних ресурсів доцільно застосовувати метод статистичного прогнозування, заснований на визначенні потреби майбутнього періоду на основі показників попереднього.

Практичне використання цього методу повинно доповнюватися емпіричними оцінками, що базуються на досвіді фахівців і дослідженні кон'юнктури сировинного ринку.

Після встановлення потреби в матеріальних ресурсах розробляється план закупівель, що визначає об'єм закупівель на конкретний період, а також їх вигляд. Обсяг закупівель визначається за формулою

де ь3 - обсяг закупівель певного виду сировини або матеріалів за встановлений період;

V- потреба підприємства в матеріалі (або сировина) за певний період;

Оі - залишок (запас) матеріалу складі відділу постачання на початок періоду;

Зк - запас матеріалу на складі на кінець періоду;

М3 - замовлена постачальнику, але не надійшла на склад відділу постачання підприємства партія матеріалу.

Для визначення потреби в матеріальних ресурсах найбільш доцільно використовувати нормативний метод, заснований на нормах витрати та програмі випуску продукції або виконання робіт:

де V - потреба в матеріалі;

Н - норма витрати матеріалу на одиницю продукції або виконання роботи;

С? - Обсяг випуску кожного виду виробу (або виконання роботи);

тп - кількість виробів або видів робіт, при виробництві яких потрібен даний матеріал.

При нормативному методі визначення потреби потрібні наступні вихідні дані:

  • - Програма виробництва виробів (або виконання робіт), яка формується шляхом дослідження товарного ринку (або ринку послуг);
  • - Норми витрат матеріальних ресурсів у розрахунку на одиницю продукції (або роботи).

Після розробки плану закупівлі здійснюється узгодження його з фахівцями економічного відділу в частині відповідності кошторисі витрат на виробництво, яке включає:

  • o передачу даних про ринкові закупівельних цінах на матеріальні ресурси економічному відділу підприємства, отримані відділом постачання в результаті вивчення ринку сировини і матеріалів;
  • o план закупівель матеріальних ресурсів у натуральних одиницях виміру;
  • o ціни закупівлі матеріальних ресурсів, розраховані економічним відділом в рамках цінової політики підприємства;
  • o план закупівель матеріальних ресурсів, узгоджений з кошторисом витрат на виробництво.

У процесі планування матеріальних ресурсів доцільно визначати найбільш економічну партію закупівель. Відділу матеріально-технічного постачання (закупівель) вигідно закуповувати сировину й матеріали великими партіями, так як при цьому можна від постачальників отримувати знижки з оптових цін і підстраховуватися від несприятливої ринкової кон'юнктури. Разом з тим збільшення партії закупівлі матеріальних ресурсів призводить до зростання виробничих запасів і потреби в оборотних коштах. Крім того, збільшуються витрати на зберігання запасів. Тому з метою зменшення витрат підприємства потрібно розраховувати економічно доцільні партії закупівлі матеріальних ресурсів у постачальників.

Витрати, пов'язані із закупівлями матеріальних ресурсів певного виду, можна представити наступною формулою:

де С - сумарні річні витрати з організації закупівлі, доставці матеріалів і зберіганню запасів на складі;

А - витрати на організацію одного замовлення і поставку закуповується партії;

V - річна потреба підприємства в матеріалі або сировину певного виду;

q - величина партії закупівлі; Ц - ціна одиниці сировини (або матеріалу); Н - витрати по зберіганню одиниці сировини (або матеріалу) на складі протягом року.

У наведеній формулі відображені три види витрат:

1. Річні витрати на організацію закупівлі та поставку матеріальних ресурсів-А- -; число закупівель на рік.

Ці витрати включають витрати з організації та розміщення замовлень, визначення потреби в матеріальних ресурсах, укладенню договору з постачальником, організації приймання та контролю якості вступників матеріалів.

  • 2. Річні витрати на закупівлю матеріалів: Ц o V.
  • 3. Витрати на зберігання матеріальних запасів на складі протягом року: ь o -.

Оскільки поставлена задача визначення економічною партії закупівель, якої можна досягти шляхом мінімізації С, то С (о) = 0:

Звідси встановлюється економічно доцільна партія закупівель:

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >