Приймання продукції

У контрактах купівлі-продажу передбачаються умови про якість продукції, що поставляється, які виділяються в спеціальний розділ або входять до складу розділу "Предмет контракту". Відповідно до Федеральним законом від 2 січня 2000 № 29-ФЗ "Про якість та безпеку харчових продуктів" якість продукції має відповідати умовам контракту і вимог Міжнародного стандарту ІСО 9000. Якщо в контракті не передбачені умови якості, то продавець зобов'язаний передати покупцеві продукцію звичайної якості.

Якість продукції у контрактах, укладених в межах однієї країни, визначається прийнятими стандартами. Щоб покупець отримував якісну продукцію, підприємство-виготовлювач зобов'язана створювати умови для цього: правильно оформляти документи, що засвідчують якість, своєчасно їх відсилати, дотримуватися які на транспорті правила навантаження, кріплення вантажів, а найголовніше - забезпечувати відвантаження продукції високої якості.

Приймання продукції від організацій транспортного обслуговування здійснює одержувач. В даний час відповідно до Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю (№ П-7) існують такі строки приймання продукції:

  • - Для швидкопсувної продукції - 24 год після вступу транспортного засобу на склад;
  • - При одногородней постачанні - не пізніше 10 дн .;
  • - При іногородньої - не пізніше 20 дн.

Одержувач при прийманні продукції повинен перевірити справність пломб, технічний стан транспортного засобу, наявність захисного маркування, справність тари, т. Е. Все те, що свідчить про забезпеченість збереження вантажу при перевезенні.

У ряді випадків, передбачених чинними на транспорті правилами, одержувач продукції зобов'язаний вимагати від транспортників складання комерційного акта, а при доставці продукції автомобілем - відмітки на товарно-транспортній накладній.

Акт про приховані недоліки, виявлені в продукції з гарантійним терміном служби, повинен бути складений протягом 5 днів з моменту виявлення недоліків, але в межах встановленого гарантійного терміну. Торговельні організації можуть складати акт про приховані дефекти протягом чотирьох місяців після отримання продукції. Якщо для участі у складанні акта викликається представник виготовлювача, то до встановленого 5-денного терміну додається час, необхідний для проїзду.

Прихованими дефектами вважаються такі, які не можуть бути виявлені при звичайній перевірці і проявляються лише в початковий період експлуатації, в процесі підготовки до монтажу або при монтажі, випробуванні.

Приймання продукції за якістю здійснюють уповноважені на це керівником підприємства або його заступником компетентні особи (представник служби головного інженера або менеджер з якості). Вона проводиться відповідно до технічних умов, стандартами та іншими обов'язковими для сторін правилами, а також за такими супровідним документам, що засвідчують якість, як сертифікат, технічний паспорт, посвідчення про якість. Якщо документи, що підтверджують якість продукції, відсутні, це не є причиною припинення приймання. У цьому випадку повинен бути складений акт про фактичну якість і комплектність продукції відповідно до ДСТУ.

У випадках виявлення відхилень якості надійшла продукції від вимог стандартів, одержувач повинен призупинити подальшу прийомку продукції і скласти акт. Крім того, для подальшої приймання продукції одержувач повинен викликати виготовлювача (відправника), явка якого обов'язкове.

Представник з того ж міста повинен з'явитися не пізніше наступного дня, іногородній- зобов'язаний повідомити телефонограмою або телеграмою не пізніше ніж на наступний день своє рішення про направлення представника.

Виробник (відправник) продукції має право уповноважити на участь у прийманні продукції представника іншого підприємства, видавши йому разове посвідчення.

Якщо виготовлювач (відправник) продукції або його представник не з'явилися в строк, то перевірка якості може здійснюватися з представником незалежної експертизи.

Особи, що підписують акт про приймання продукції за якістю і комплектності, який містить не відповідні реальності дані, несуть встановлену законом відповідальність.

У тих випадках, коли стандартами, технічними умовами або договором передбачено відбір проб для якості, здійснюється вибіркова перевірка з поширенням її результатів на всю партію надійшла продукції.

Інструкцією про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю '(№ П-6) визначається правильність приймання продукції за кількістю, яку повинен забезпечити одержувач, встановивши цілісність і відповідність пломб транспортної тари, відсутність зміщення вантажу в транспортному засобі, відповідність укладання спецмаркіровке.

Приймання продукції за кількістю здійснюється у встановлені терміни:

  • - По вазі і на виявлення пошкоджених місць - у момент вивантаження або в момент одержання від постачальника;
  • - За кількістю товарних одиниць в кожному місці - не пізніше 10 дн. з дня вивантаження, а по швидкопсувної продукції - не пізніше 24 год.

Приймати продукцію за кількістю повинні особи, уповноважені на це керівником або заступником керівника, знаючі інструкцію з правилами приймання.

Приймання продукції за кількістю проводиться за товаросупровідними документами (товарно-транспортна накладна, рахунок-фактура та ін.). Відсутність таких документів не повинно зупиняти приймання, в цьому випадку продукція приймається за фактичним її наявності, але в акті приймання відзначається відсутність документів.

Покупець повинен встановити відповідність фактично поставленої продукції умовам контракту. Він має право відмовитися оплачувати надлишки продукції, не передбачені контрактом. Виробник (постачальник) і покупець при укладенні контракту повинні передбачити спосіб визначення кількості, фактично поставленого товару і підлягає оплаті покупцем.

Найбільш простий спосіб встановлення кількості товару при виконанні угоди - це прийняття ваги або обсягу зазначеного у транспортних документах. Кількість товару може бути також визначена за вагою брутто з наступним визначенням ваги тари і ваги нетто. У ряді випадків (коли це передбачено ГОСТом або ТУ) зважування надходження вантажу виробляють вибірково. У контракті має бути передбачено у відсотках число місць (ящиків, мішків і т. Д.), Що піддаються зважуванню. Результати зважування в пунктах прибуття необхідно зафіксувати у вагових сертифікатах.

При виявленні недостачі приймання продукції призупиняється. Одержувач продукції повинен викликати представника відправника для складання акта приймання, телефонограмою або телеграмою, який зобов'язаний не пізніше наступного дня дати відповідь, чи буде він брати участь у прийманні продукції. Неодержання відповіді у зазначений термін дає право одержувачу проводити приймання продукції без явки представника.

Навіть за відсутності представника відправника приймання продукції має продовжуватися з представником іншої організації, які мають документ на право участі у прийманні.

Результат приймання продукції оформляється актом. Зміст цього акту становить: повна характеристика надходження вантажу; технічний стан транспортного засобу; стан пломб, транспортної тари; наявність маркування; спосіб встановлення бракує продукції (зважуванням, обміром, рахунком місць); висновок про місце і причини утворення недостачі.

При встановленні нестачі до акта приймання повинні бути додані такі документи: справжні транспортні документи; копії товаросупровідних документів; пакувальні ярлики, укладені в кожне тарне місце; документи, що підтверджують повноваження представника; документи, що підтверджують дані зважування або обмірів вантажу.

У разі недостачі продукції одержувач пред'являє постачальнику претензію у встановлені терміни. До претензії повинні бути додані зазначені документи.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >