Навігація
Головна
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банківська справа. Організація діяльності комерційного банку

КРЕДИТУВАННЯ ПРИВАТНИХ КЛІЄНТІВ

У результаті вивчення глави 12 бакалавр повинен:

знати

 • • основні кредитні продукти банків для задоволення споживчих потреб громадян;
 • • технологію банківського кредитування споживчих потреб;
 • • умови оформлення кредитних угод при видачі споживчих кредитів;
 • • особливості оформлення в банках іпотечних кредитів на купівлю житла і житлове будівництво;
 • • методики оцінки платоспроможності фізичних осіб;

вміти

• аналізувати умови різних комерційних банків з надання іпотечних та інших споживчих кредитів;

володіти

 • • навичками застосування діючих методик для оцінки платежі- і кредитоспроможності фізичної особи - позичальника;
 • • навичками розрахунку ануїтетних платежів в погашення іпотечних кредитів.

Види споживчого кредитування

Споживчими кредитами зазвичай називають кредити, що надаються населенню. При цьому кредиторами можуть виступати банки, торговельні організації, кредитні організації небанківського типу (ломбарди, кредитні кооперативи, мікрофінансові організації), будівельні товариства, каси взаємодопомоги, самі громадяни, пункти прокату, а також підприємства та організації, в яких працюють громадяни. Провідне місце на ринку споживчих кредитів займають комерційні банки.

Споживчий кредит як форма кредитних відносин є відносно самостійною економічною категорією зі спрямованістю на інвестування в людський капітал, на задоволення соціальних потреб громадян. До останніх відносяться потреби:

 • • у власному житлі (будинку, квартирі, кімнаті) та інших об'єктах нерухомості (дачі, котеджі, присадибній ділянці, надвірних будівлях, гаражі);
 • • придбанні товарів тривалого користування (меблів, електронно-побутової техніки, автомобілів та інших транспортних засобів і засобів малої механізації), предметів розкоші;
 • • освіті, відпочинку, туризмі, лікуванні.

До споживчого кредиту не відносяться позики, які надаються громадянам - індивідуальним підприємцям на виробничі цілі, тобто для виробництва і реалізації продукції з метою отримання доходу, оскільки в даному випадку кредит втрачає головна відмітна ознака споживчого кредиту - задоволення особистих потреб ссудополучателей.

Споживчий кредит на відміну від інших форм кредиту виступає в двох формах: грошовою і товарною. Товарну форму має кредит, що надається населенню торгуючими організаціями під товари тривалого користування з розстрочкою платежу; кредит, наданий будівельними компаніями на купівлю квартири з розстрочкою платежу, а також кредит у вигляді прокату предметів споживання, що надається окремими компаніями. При цьому слід зазначити, що угоди але купівлі-продажу споживчих товарів на кредитній основі, а також житла та інших об'єктів нерухомості здійснюються за участю посередників - комерційних банків. І, таким чином, в даних угодах банківський кредит використовується побічно.

При наданні прямого банківського кредиту кредитний договір укладається безпосередньо між банком і позичальником (грошова форма кредиту).

Спільним для всіх форм споживчого кредиту є те, що його отримання дозволяє позичальникам збільшити обсяг споживання понад отриманих ними поточних доходів і до того, як будуть створені власні заощадження.

Основною формою споживчого кредиту є кредит у грошовій формі, що надається комерційними банками.

Споживче кредитування - традиційний напрям роздрібного банківського бізнесу, яке в сучасних умовах набуває нових рис. По-перше, істотно розширюється асортимент надаваних банками кредитів, більш гнучкими стають умови кредитування; по-друге, в процесі кредитування банки активно співпрацюють з торговими, сервісними, страховими та іншими організаціями, надаючи комплексні продукти, в які "вбудована" послуга з кредитування; по-третє, для надання кредитів поряд із традиційними каналами широко використовуються можливості електронного банківського бізнесу.

Економічний підйом у 2000-2007 рр., Пов'язані з ним зростання грошових доходів населення і розширення пропозиції товарів і послуг на споживчому ринку створили сприятливі умови для розвитку кредитування приватних осіб в Російській Федерації. Більшість російських банків як національного, так і федерального рівня пропонували послуги з кредитування приватних осіб, постійно розширюючи і удосконалюючи їх. Кредити населенню надавалися як в рублях, так і в іноземній валюті.

Новий імпульс для розвитку споживчого кредитування був даний набранням чинності з 1 червня 2005 Федерального закону від 30 грудня 2004 № 218-ФЗ "Про кредитні історії" (далі - Закон про кредитні історії). Завдяки цьому Закону з'явилася правова база, що регулює питання збору, аналізу, зберігання та видачі інформації по кредитним історіям позичальника, яка особливо важлива при масовій видачі споживчих кредитів. Наявність бюро кредитних історій знижує витрати банків на аналіз кредитоспроможності позичальників і їх ризики, пов'язані з недобросовісною поведінкою громадян, які отримують споживчі кредити.

У 2004-2005 рр. обсяги кредитів, наданих фізичним особам, зростали приблизно на 100% на рік. У 2006 р темпи їх приросту дещо сповільнилися, обсяг наданих цього року кредитів населенню виріс тільки на 75%. Але їхнє ставлення до ВВП збільшилося до 7,5%, а частка в сукупних активах банківського сектора підвищилася з 8,7% у 2004 р до 14,7% в 2006 р

В умовах фінансової кризи темпи розвитку споживчого кредитування дещо знизилися через зниження рівня грошових доходів населення, зростання безробіття. Збільшилася і частка прострочених кредитів. Надалі терміни кредитування поступово стали рости, ставки знижувалися, ринок кредитів пожвавлювався.

Починаючи з 2010 р темні зростання споживчих кредитів знову стали наростати, обганяючи темпи зростання кредитів реальному сектору економіки. Так, в 2010 р обсяги кредитів, наданих банками фізичним особам, зросли на 14,3%, в 2011 р - на 35,9%, в 2012 р - на 39,4%, в той час як обсяги кредитів нефінасовим організаціям збільшилися відповідно па 12,1, 26,0 і 12,7%.

Залежно від характеру потреб, з метою задоволення яких громадяни вдаються до допомоги банків, поділяються на три групи:

 • 1) нецільові кредити на поточне споживання;
 • 2) цільові споживчі кредити;
 • 3) житлові кредити - на придбання квартир та іншої житлової нерухомості.

Кредити на поточне споживання надаються громадянам Російської Федерації на особисті сімейні, домашні та інші потреби, не пов'язані із здійсненням підприємницької діяльності, без позначення конкретної мети використання. Це може бути придбання меблів, побутової техніки, туристичних путівок, оплата ремонту, лікування, освіти. Характерна риса цих кредитів в тому, що банк нс контролює напрямок їх використання та не пов'язує розміри і терміни кредитів з тими реальними потребами, для задоволення яких позичальники їх приваблюють. Ці кредити, як правило, короткострокові, їх суми визначаються розмірами поточних доходів позичальників.

Кредит на поточне споживання може бути наданий клієнту традиційним способом (в офісі банку або у його представника з оформленням кредитного договору) або за допомогою банківської карти.

Традиційні кредити на поточне споживання на практиці називаються по-різному - кредит на невідкладні потреби, експрес-кредит або власне споживчий кредит. Банківські продукти даної групи кредитів, як правило, орієнтовані на цільові групи споживачів з диференціацією умов кредитування. Постійним клієнтам, які мають позитивну кредитну історію, банки пропонують довірчі кредити, які надаються без забезпечення, часто на пільгових умовах. Для пенсіонерів розроблені особливі пенсійні кредити, для молодих людей з невисокими доходами - молодіжні і т.п. Нецільові кредити можуть надаватися як без забезпечення, так і під різні види забезпечення.

Нецільові кредити без забезпечення вважаються одними з найбільш ризикованих не тільки в Росії, але і в світі, але саме вони є в даний час найбільш перспективним банківським продуктом, який має великий потенціал зростання. При їх видачі банки пред'являють до клієнтам більш суворі вимоги щодо доходу, місця та стажу роботи, відбір заявок здійснюється ретельніше, ніж при забезпечених кредитах. Ставки по них зазвичай вище, ніж по кредитах під заставу або поручительство. Деякі банки вимагають, щоб клієнт застрахувався на весь термін кредитування на випадок втрати працездатності.

Нецільові кредити під забезпечення можна поділити на дві підгрупи: кредити, орієнтовані на позичальника, і кредити, орієнтовані на забезпечення.

Кредити, орієнтовані на позичальника аналогічні нецільовим незабезпеченим, але характеризуються великими суми і термінами. Кожен банк встановлює граничний розмір кредиту, який може бути виданий позичальнику на поточне споживання без забезпечення. При видачі кредиту на велику суму банк вимагає надати поручительство третьої особи або заставу належного позичальникові майна. Порука необхідно і в тому випадку, коли кредитоспроможність позичальника оцінена банком як недостатньо висока для отримання незабезпеченого кредиту.

Вимоги до забезпечення залежать від терміну кредиту і його суми: зі збільшенням суми, на яку надано кредит, зростають вимоги до забезпечення. У разі якщо забезпеченням служить заставу майна, позичальник повинен представити в банк документи, що характеризують його вигляд і вартість. Якщо в якості забезпечення виступає порука фізичних осіб, то до поручителів пред'являються такі ж вимоги, як і до позичальника.

Кредити, орієнтовані на забезпечення - це нецільові кредити, що надаються під заздалегідь певні види забезпечення - заставу цінних паперів, заставу дорогоцінних металів (в мірних зливках) та ін. Їх особливість в тому, що умови кредитування залежать від розмірів і характеру наданого забезпечення, а не від кредитоспроможності позичальника.

Незважаючи на те, що банки не контролюють цільове використання виданих кредитів, вони все ж збирають інформацію про напрямки використання позичальниками отриманих коштів - шляхом заповнення позичальниками анкет, проведення спеціальних досліджень тощо Дана інформація дозволяє удосконалювати кредитні продукти цієї групи та оптимізувати канали їх просування.

Кредитний договір при традиційному способі оформлення кредитів полягає безпосередньо в банку або у його представника в торговій фірмі. При цьому позичальник надає банку комплект документів, що підтверджують його кредитоспроможність. Ці документи перевіряються і аналізуються працівником банку на предмет визначення максимальної суми кредиту, яка може бути видана даному позичальнику. При позитивному рішенні кредит надається або безпосередньо позичальнику (готівкою або зарахуванням на його банківський рахунок), або шляхом оплати наданого позичальником рахунки за обраний ним товар перерахуванням необхідної суми грошей на розрахунковий рахунок підприємства роздрібної торгівлі.

Термін традиційних кредитів на поточне споживання звичайно розраховується банками в місцях і коливається від 3-6 місяців до 5-7 років. Чим більше термін кредиту, тим вище процентна ставка по ньому. В даний час більшість російських банків не готове надавати нецільові споживчі кредити терміном більш ніж на 36 місяців, гак як більш довгострокові кредити є дуже ризикованими.

Сума споживчого кредиту залежить від потреб позичальника і можливості задоволення цих потреб банком. Кредит може надаватися на загальну суму від 5000 до 750 000 руб. (за наявності забезпечення - до 3 млн руб.). Максимальний розмір кредиту для кожного позичальника визначається на підставі оцінки його платоспроможності та наданого забезпечення.

Валютою кредиту зазвичай виступають рублі, долари, євро. Процентні ставки за кредитами диференціюються залежно від валюти позики, кредитоспроможності позичальника, строку кредитування та наданого забезпечення. При наявності забезпечення у вигляді ліквідної застави або поручителів, а також при високому рівні кредитоспроможності позичальника, банки знижують процентну ставку на 1-3% проти середньої по даному виду кредитів.

Традиційні кредити на поточне споживання можуть надаватися разовим платежем або відкриттям кредитної лінії.

Прагнення банків розширити свою ринкову нішу за рахунок впровадження прогресивних форм обслуговування клієнтів стимулювали розширення використання у сфері роздрібного бізнесу такої нової кредитної технології як експрес-кредитування.

Експрес-кредитування припускає, що позичальник, перебуваючи в офісі банку або безпосередньо в торговій точці, за кілька хвилин отримує гроші або товар в кредит. Переваги такої форми кредитування полягають у простоті і високій швидкості обслуговування заявки клієнта (15-20 хвилин), мінімальному пакеті документів, що надаються банками, а також у видачі кредиту без поруки та застави. Платою за подібні спрощення стає більш висока процентна ставка, оскільки ризик невиконання зобов'язань позичальником зростає. Найчастіше банки вуалюють високу вартість експрес-кредитів, стягуючи по них додаткові комісії та збори. Для експрес- кредитування характерні нижчі суми наданого кредиту і терміни кредитування в порівнянні зі звичайними кредитами на поточне споживання. В цілому ж умови та інші важливі характеристики надання експрес-кредитів значно варіюються в усіх кредитних організаціях.

Погашення кредиту незалежно від того, за якою технологією він був наданий, відбувається або разовим платежем по закінченні терміну з урахуванням нарахованих відсотків (при коротких термінах кредитування), або періодичними платежами (щомісяця або щокварталу). Другий варіант більш популярний, оскільки позичальник відразу отримує велику суму грошей, а потім кожен місяць погашає частину цієї суми і нараховані відсотки по кредиту відповідно до складеного графіка погашення. Використовується і така форма погашення кредиту, при якій відсотки виплачуються банку щомісяця, а основна сума боргу - по закінченні терміну кредиту.

За несвоєчасне внесення платежу в погашення кредиту стягуються штрафні відсотки. Якщо термін прострочення перевищує один місяць, то банк-кредитор отримує право вимагати дострокового погашення заборгованості. За наявності поважних причин і прагненні позичальника до конструктивної співпраці, банк може надати відстрочку погашення кредиту, змінити графік платежів, подовжити терміни кредитування і т.п. без застосування штрафних санкцій. Банки орієнтуються на довгострокову перспективу, а тому зацікавлені в підтримці власної репутації і залученні потенційних клієнтів за рахунок позитивних відгуків вже існуючих позичальників. Тому цілком звичайна для західних банків практика реструктуризації заборгованості поступово приживається і в Росії. Але при тривалій простроченні і небажанні позичальника співпрацювати в пошуку прийнятного варіанту погашення кредиту банк звертається до суду з позовом про примусове стягнення заборгованості або про звернення стягнення на заставлене майно, на поручителів і гарантів. При затримці чергового платежу в погашення кредиту банк нагадує позичальникові про необхідність погасити заборгованість по телефону або sms-повідомленням.

Нецільові кредити, що надаються з використанням банківських карт, отримують все більш широке поширення в банківському бізнесі, оскільки створюють можливості надання широкого спектру різноманітних послуг та використання нових каналів їх просування та збуту: банкоматів, автоматизованих банківських відділень, мережі Інтернет. Для надання споживчих кредитів використовуються розрахункові (з правом овердрафту) і кредитні карти. При цих варіантах кредитування банк не контролює цільове використання кредиту.

Розрахункова картка з овердрафтом дозволяє клієнтові швидко вирішити проблему фінансування короткострокової заборгованості в періоди, коли витрати тимчасово перевищують надходження грошей на рахунок. Овердрафт (англ. Overdraft - понад план) є особливою формою надання короткострокового кредиту клієнту банку в тому випадку, коли величина платежу перевищує залишок коштів на рахунку клієнта. Сутність овердрафту полягає в тому, що банк, довіряючи клієнту, під майбутні надходження коштів на картковий рахунок автоматично оплачує суми, що перевищують ті, які є на рахунку клієнта. На практиці це виглядає як перевитрата грошей на картковому рахунку. Однак такий платіж здійснюється в межах встановленого ліміту (максимальної суми), в межах якої можна отримувати кредити.

Ліміт по овердрафту зазвичай невисокий, він розраховується банківським кредитним експертом але спеціальною формулою оцінки кредитних ризиків і являє собою суму, яку позичальник без проблем може повернути банку в короткі терміни. Найчастіше ліміт визначається на основі даних про заробітну плату (або інших надходженнях на картковий рахунок позичальника), які регулярно і в певний день надходять на рахунок. З урахуванням цієї періодичності і вступників сум банк прогнозує наступні надходження на рахунок і розмір коштів, а значить, і можливість повернення тих сум, які він надавав клієнту. Розрахункова картка з овердрафтом може бути надана і вкладнику банку, у якого відбуваються регулярні надходження коштів на рахунок. У деяких банках існують навіть види вкладів з одночасним оформленням картки з овердрафтом.

Як правило, овердрафт ініціюється безпосередньо банком, саме він приймає рішення про надання даного кредитного продукту того чи іншого позичальника. Однак до використання овердрафту банк примусити не може - позичальник має право відмовитися від овердрафту, причому відмова не може спричинити жодних наслідків у вигляді штрафів на адресу клієнта. Для отримання овердрафту за розрахунковою карті клієнт може звернутися в банк з відповідною заявою. Банк в доповнення до договору про відкриття та обслуговування карткового рахунку укладає договір, в якому встановлює ліміт овердрафту, умови надання кредиту за овердрафтом, порядок його погашення.

У банківській практиці існує розподіл овердрафту на "дозволений" і "недозволений". Розмір дозволеного овердрафту включається в видатковий ліміт по картці і враховується при проведенні авторизації. Недозволеним овердрафтом є той, який перевищує ліміт. У цьому випадку менеджер банку дзвонить клієнтові та інформує про необхідність погасити заборгованість шляхом поповнення рахунку. Зараз більшість банків надають пільговий час на погашення недозволеного овердрафту, яке варіюється від тижня до місяця. У цей строк проценти по "недозволеному" овердрафтом не нараховуються. Овердрафтом можна користуватися неодноразово, в повній сумі або частково, а також у будь-який час, але в рамках встановленого банком ліміту. Неодноразовість кредиту означає возобновляемость ліміту овердрафту протягом всього періоду кредитування, іншими словами, погашення використаного овердрафту в межах терміну договору призводить до відновлення раніше встановленого ліміту.

Овердрафт може надаватися в рублях, доларах, євро. Відсотки за овердрафтом нараховуються щоденно, але тільки за період фактичного використання кредиту і тільки на фактичну заборгованість. У ситуації, коли овердрафт не використовується позичальником, процентні платежі з клієнта не стягуються. Багато банки стягують з позичальників плату за супутні овердрафтом послуги: комісію за відкриття і річне обслуговування карт, за ведення позикового рахунку, комісію за супровід кредиту, комісію за встановлення ліміту овердрафту, за пролонгацію овердрафту, штраф за несвоєчасне погашення і за перевищення ліміту дозволеного овердрафту, за видачу готівки. З щомісячної виписки, яку надає банк, позичальник завжди може дізнатися про суму своєї заборгованості, відсотках та інших супутніх платежах, нарахованих за користування кредитом.

Термін користування овердрафтом за розрахунковою карті в одних банках становить один-два роки, але після закінчення цього періоду банки, як правило, надають можливість автоматичної пролонгації для сумлінних позичальників, в інших банках дорівнює строку дії картки. При цьому термін безперервної заборгованості за овердрафтом, як правило, не перевищує одного місяця. Зазвичай заборгованість автоматично погашається не менше 1 разу на місяць при надходженні на картковий рахунок заробітної плати чи інших засобів. У деяких банках термін погашення досягає 45 і навіть 90 днів. При непогашенні кредиту своєчасно, банк застосовує штрафні санкції, він також може знизити ліміт овердрафту або повністю припинити кредитування, у той час як своєчасне і повне погашення заборгованості може призвести до збільшення банком за власною ініціативою розміру овердрафту.

Даний вид кредиту може надаватися як без забезпечення, так і з забезпеченням (при великих сумах). Як забезпечення зазвичай виступає порука близьких родичів. Підписання договору поручительства проводиться при особистій явці поручителя в банк.

Овердрафт - це найпростіший вид нецільового банківського кредиту на короткий термін. До його безперечних переваг можна віднести оперативність - тримач розрахункової картки з овердрафтом може скористатися нею для оплати будь-яких товарів і послуг, не особливо турбуючись про залишок на рахунку. Перевагами є також можливість багаторазового доступу до кредитних коштів без повторного звернення в банк і додаткового оформлення документів, відсутність обмежень щодо цільового використання позикових коштів, оптимізація витрат на оплату відсотків по кредиту, автоматичне надання в момент виникнення потреби в кредиті і погашення овердрафту по мірі надходження грошових засобів. Крім того, якщо розрахункова карта з овердрафтом надана в рамках зарплатного проекту, клієнтові не доводиться платити за її обслуговування.

Овердрафт є альтернативою традиційному споживчому кредитуванню. Клієнту, яка уклала з банком договір про перерахування заробітної плати на картковий рахунок, немає необхідності щомісяця приходити в банк, для того щоб погасити кредит. Крім того, при оформленні овердрафту потрібно набагато менша кількість документів, що підтверджують платоспроможність позичальника. Перевагою овердрафту є його возобновляемость, у той час як погашення звичайного споживчого кредиту не гарантує отримання нового.

Розрахункова картка з овердрафтом дозволяє розпоряджатися власними коштами на банківському рахунку, а також звертатися до позикових коштів банку, що відрізняє її від кредитної картки, за якою клієнт користується тільки позиковими коштами.

Кредитні карти є одним з перспективних напрямів кредитування фізичних осіб на російському ринку. Незважаючи на те, що рівень поширеності кредитних карт в Росії залишається ще досить низьким порівняно з іншими країнами, вже можна з упевненістю стверджувати, що даний банківський продукт зумів завоювати симпатії росіян і утвердитися на російському ринку.

Кредитна карта призначена для здійснення її утримувачем операцій, розрахунки за якими здійснюються за рахунок коштів, наданих клієнту банком-емітентом у межах встановленого ліміту відповідно до умов кредитного договору. Карта забезпечує спрощену процедуру отримання кредиту на поточне споживання, запозичені гроші надходять на карту, списуючи з позичкового рахунку позичальника.

Кредит по карті надається в рамках кредитної лінії, яка є відновлюваної. Ліміт кредитування визначається і встановлюється банком індивідуально для кожного власника картки з урахуванням його платоспроможності. Возобновляемость кредитної лінії означає, що при використанні позичальником частини або всього встановленого ліміту і подальше погашення (частковому або повному) виниклої заборгованості, розмір кредитної лінії "відновлюється" на суму погашення. При перевищенні позичальником ліміту карта блокується. Банки, як правило, надають поновлюваний кредит по кредитній карті без забезпечення, поруки та застави.

Кредитна карта поєднує в собі переваги споживчого кредиту без застав і поручителів і міжнародної пластикової карти. Її достоїнства численні. Власник картки користується кредитними коштами при виникненні необхідності, не чекаючи чергового надходження грошей на рахунок. Кредит не носить цільового характеру, карта дозволяє оплачувати будь-які товари та послуги. Оскільки кредит надається в рамках відновлюваної кредитної лінії, то їм можна користуватися багаторазово без додаткового оформлення кожною новою суми. У позичальника є можливість самостійно вибирати графік платежів в погашення кредиту. Даний банківський продукт надає свого роду "резерв грошових коштів", оскільки, активувавши карту, держатель може їй не користуватися до тих пір, поки йому дійсно не будуть потрібні позикові кошти. Кредитна карта зручна при оплаті товарів і послуг, забезпечує її власнику більшу безпеку (відсутня необхідність носити при собі великі суми грошей), вона не завдає труднощів в зберіганні, а в разі пропажі її досить легко захистити від несанкціонованого доступу.

Останнім часом намітилася тенденція щодо підвищення банками максимальних лімітів по картах, зниженню процентних ставок, комісій за зняття готівки, плати за видачу та обслуговування картки. Більшість російських банків працюють з двома найбільш поширеними у всьому світі платіжними системами - VISA і MasterCard. Ці системи випускають карти трьох варіантів: Electron / Electronic, Classic / Standard і Gold. VISA Electron і MasterCard Electronic в Росії часто використовуються для нарахування заробітної плати, але кредитними практично ніколи не бувають. VISA Gold і MasterCard Gold вважаються елітним продуктом, по них можна отримати досить велику суму кредиту. Видаються такі картки клієнтам з високими доходами і надійними кредитними історіями. Бонуси по таких картах бувають більш істотними, ніж по менш престижним варіантам, але вони вимагають і більш високих витрат на обслуговування. У зв'язку з цим найпопулярнішими, вигідними і доступними для більшості росіян на даний момент є карти VISA Classic і MasterCard Standard, оскільки вони найбільш універсальні, забезпечують оптимальне співвідношення вартості та спектру пропонованих послуг.

Сьогодні в Росії кредитну карту можна оформити в рублях, доларах, євро. Зазвичай за картками у валюті відсотки бувають трохи нижче, ніж по рублевих. Банки пропонують істотно відрізняються один від одного програми за кредитними картками. Варіюється, насамперед, ліміт кредитування. Переважна частина банків готова надати але мапі кредити на суму нс більше 80 000-100 000 руб. Однак є й винятки: ряд банків надає кредити в розмірі 300 000 руб., А окремі - до 750 000 руб. Практично всі банки порівнюють кредитний ліміт конкретної карти з доходом позичальника, в розрахунок приймається і тип карти.

Кредитний ліміт по карті може бути збільшений на прохання власника карти після закінчення певного періоду користування карткою (від місяця до півроку). Рішення про збільшення ліміту приймається банком індивідуально на підставі оцінки інформації про позичальника. Деякі банки при цьому вимагають від позичальника довідку про збільшення його доходу, інші обмежуються аналізом кредитної історії. У випадку якщо у карти закінчується термін дії, але позичальник протягом часу користування зарекомендував себе позитивно, банк може продовжити кредитну лінію і видати нову карту.

По кредитній карті банк може надавати пільговий період погашення кредиту (grace-period). Це термін, протягом якого позичальник має право повністю погасити заборгованість по карті, не сплачуючи відсотки за користування кредитом. У більшості банків такий період становить 50-60 днів. Якщо позичальник не встигає погасити хоча б мінімальну суму, встановлену банком (зазвичай 10% від суми заборгованості на місяць), то він повністю виплачує банку відсотки за користування кредитом. А при простроченні платежу, крім відсотків, виплачуватиметься ще й штраф. При своєчасному погашенні заборгованості протягом пільгового періоду позичальник користується коштами фактично безкоштовно (якщо не враховувати різного роду комісій).

Формально пільговий період ділиться на дві частини: як правило, 30 днів, протягом яких позичальник може здійснювати покупки по карті, і ще 20-30 днів так званого розрахункового періоду, протягом якого банк формує виписку по кредиту. Щоб відсотки не були нараховані, кредит треба погасити до закінчення розрахункового періоду. Існують два способи визначення тривалості пільгового періоду. При першому варіанті відлік починається з моменту виникнення заборгованості на картковому рахунку, при другому - з дати місяця, встановленої банком. На зняття готівки в переважній більшості банків пільговий період не поширюється. Як правило, картки з пільговим періодом погашення випускаються на два-три роки, а процентні ставки по таких кредитних картах можуть бути вище, ніж при відсутності пільгового періоду.

Плата за користування кредитом по кредитній карті нараховується на фактично використану частину кредиту та за фактичну кількість днів наявності заборгованості але встановленої банком ставкою, а не на всю суму кредиту, як це робиться при інших способах кредитування. Однак процентні ставки по кредитних картах перевищують ставки за іншими видами кредитування.

У витрати, пов'язані з обслуговуванням карти, крім відсотків за користування кредитом (за винятком випадку використання послуги grace-period), можуть бути включені: комісія за випуск картки та (або) її річне обслуговування, плата за надання кредитного ліміту або за ведення позикового рахунку , а також штраф при несвоєчасному погашенні заборгованості або за перевищення ліміту. Деякі банки стягують комісію за кожну операцію з оплати товарів і послуг, в результаті сума виплат по всіх комісіям може в кілька разів збільшити процентну ставку. Крім витрат, безпосередньо пов'язаних з обслуговуванням карт, їх власники повинні оплачувати додаткові послуги - страховки по карті, sms-банкінг, надання виписок. Більшість банків бере досить високі комісії за зняття готівкових коштів з кредитної картки (навіть якщо карта має пільговий період), оскільки кредитна карта в принципі не призначена для зняття готівки, а повинна використовуватися для безготівкових розрахунків.

Існує кілька варіантів погашення кредиту за кредитною карткою. По-перше, погасити кредит можна в касах банку або його банкоматах, що мають функцію прийому готівки, в цьому випадку позичальник не несе ніяких додаткових витрат. По-друге, можна скористатися банкоматами інших банків або відправляти гроші поштовим або банківським переказом. По-третє, можна вдатися до допомоги терміналів дистанційної оплати. Другий і третій варіанти погашення кредиту сполучені для позичальника з необхідністю оплати комісійних.

У зв'язку з посиленням конкуренції на банківському картковому ринку багато кредитних організацій намагаються виділити свої пластикові продукти, надаючи по них пільги або додаткові послуги. Найбільш поширене надання бонусів у вигляді знижок в магазинах, популярні накопичення бонусних балів та їх подальше використання для отримання товарів і послуг. Широке поширення одержали кобрендингові карти, що дозволяють з'єднати зусилля банку і декількох торгуючих організацій і забезпечити тим самим розширення бонусних пропозицій. Такі картки надають держателям можливість не просто розплачуватися по карті в точках продажів і брати кредит по карті, а й отримувати додаткову вигоду.

Крім незаперечних переваг кредитних карт, у них є і недоліки, зокрема: можливість розкрадання коштів з картки через Інтернет, втрати кредитної карти, неминуча плата за користування кредитною карткою.

Кредитна карта може бути надана банком позичальникові і при отриманні ним традиційного споживчого кредиту на поточне споживання для зарахування на неї суми кредиту. В даному випадку карта буде бути лише технологічною платформою, що полегшує позичальникові користування споживчим кредитом і його погашення.

Кредит по кредитній карті відрізняється від кредиту у формі овердрафту. Кредитна карта - це пластикова карта, на яку спочатку зараховуються кошти банку після того, як позичальнику відкрили кредитну лінію. Розмір ліміту по кредитній карті залежить від платоспроможності клієнта, в той час як розмір ліміту по овердрафту залежить від розміру середньомісячної заробітної плати. У порівнянні з кредитними картами кредит за овердрафтом, як правило, дешевше (особливо в рамках зарплатного проекту). Але розрахункова карта з овердрафтом програє кредитних картах за таким параметром, як термін кредитування. Адже, як правило, по ній клієнт повинен повністю погасити заборгованість по овердрафту протягом 1-2 місяців, у той час як заборгованість по кредитних картах може бути розтягнута на більш тривалий термін, аж до декількох років. На відміну від кредитної картки, в розрахунковій карті з овердрафтом відсутня grace-period.

Зараз на російському ринку найбільш поширеними залишаються розрахункові (дебетові) картки, кредитні ж поки знаходяться у стадії розвитку. Частка дебетових карт сьогодні становить близько 80%, переважна більшість з них є зарплатними.

Цільові споживчі кредити надаються на конкретні цілі, що визначають умови кредитування, способи видачі та погашення кредитів, а також види їх забезпечення. При розробці цільових кредитних продуктів банки, як правило, співпрацюють з певними торговими і сервісними підприємствами, пристосовуючи умови кредитування до особливостей товару або послуги, які будуть придбані за рахунок кредиту. Прикладом цільового споживчого кредиту можуть служити автокредити, видавані на придбання транспортних засобів, кредити на придбання товарів тривалого користування, останнім часом все більшого поширення набувають освітні кредити, що видаються банками на оплату отриманої освіти, кредити на відпочинок, на весілля і багато інших.

Автокредитування є досить затребуваним видом кредиту, практично кожен четвертий автомобіль в Росії купується на кошти, отримані від банку в рамках автокредитування. Можливість користуватися автомобілем і одночасно виплачувати його вартість широко використовується як вимогливими клієнтами, так і тими, хто не може дозволити собі покупку навіть недорогий машини. Ще одна перевага автокредиту в тому, що позичальник може купити дорожчий, престижний автомобіль, ніж той, на який коштів у нього вже вистачає.

Освітній кредит - це зобов'язання клієнта перед банком протягом обумовленого терміну погасити суму, виплачену банком освітній установі, і належні кредитним договором відсотки. В силу своєї специфіки освітні кредити можуть отримати широкий розвиток тільки на основі державної підтримки. Концепцією державної підтримки освітнього кредитування передбачено три види освітніх кредитів: основний, додатковий і супутній.

Основний кредит буде призначений для оплати навчання у вузах. Він надаватиметься у валюті РФ шляхом перерахування суми кредиту одноразово чи вроздріб на рахунок вузу, з яким у позичальника укладений договір надання освітніх послуг. Додатковий кредит призначений для отримання студентами додаткової освіти. Супутній кредит буде видаватися студентам для оплати супутніх витрат. Позичальнику буде надаватися відстрочка повернення освітнього кредиту на термін навчання у вузі, плюс шість місяців, якщо інше не передбачено договором освітнього кредиту. Крім цього, йому надається відстрочка повернення кредиту на час проходження військової служби за призовом. Погашення кредиту здійснюється щомісячно рівними частинами (якщо інше не зафіксовано в кредитному договорі). Передбачається також можливість повного або часткового повернення кредиту за згодою банку.

Величина максимальної процентної ставки для договору основного і супутнього освітнього кредиту буде визначатися Урядом РФ. Ставки не перевищуватимуть ставку рефінансування Банку Росії, що діє на день прийняття відповідного акта Уряду РФ, мінус 2%.

В даний час банки надають кредити на освіту, головним чином, на ринкових умовах. Найбільш поширеним на російському ринку є кредит на отримання першої вищої освіти - його готові видавати практично всі банки, що працюють в цій сфері, але на різних умовах. Менш поширені кредити на середню спеціальну, друга вища освіта і MBA. Зустрічаються також одиничні пропозиції за кредитами на навчання закордоном, на бізнес-курсах і курсах підвищення кваліфікації. Деякі банки готові співпрацювати з певними, найбільш престижними вузами. Більшість банків воліють працювати тільки з місцевими вузами та позичальниками, прописаними в тому ж місті, де знаходиться їхній університет або інститут.

Основна відмінність освітнього кредиту від традиційного споживчого полягає в більшому терміні і іншою схемою погашення: позичальник може тривалий період виплачувати тільки відсотки по кредиту. Даний період називається пільговим періодом але кредиту, він може тривати як весь термін навчання, так і кілька років після його закінчення. Погашення основної суми боргу відбувається після закінчення навчання, коли випускник набуває стійкого джерело доходів. Деякі банки розробили програми, за якими студент звільняється від будь-яких платежів за позикою протягом періоду навчання: гасити сам кредит і відсотки по ньому потрібно лише після закінчення вузу (але відсотки на суму основного боргу в цей період продовжують нараховуватися). Важливо відзначити, що на час академічної відпустки, догляду за дитиною або служби в армії банк може продовжити пільговий термін погашення кредиту, тобто надати відстрочку в оплаті кредиту.

Даний кредит видається в рублях, доларах або євро, проте деякі банки обмежують вибір тільки рублевими позиками. Сума кредиту відповідає вартості навчання за обраною спеціальністю в освітньому закладі за весь період навчання. Зазвичай при видачі кредиту на освіту банки не вимагають початкового внеску, однак деякі фіксують дану величину в розмірі 10% і вище. Термін кредиту включає в себе термін навчання, який повинен дорівнювати пільговим періоду, а також термін виплат по кредиту, який настає після закінчення терміну навчання і призначений для погашення кредиту. Стандартний термін кредитування - 10-15 років, однак є програми кредитування і на 150 днів. При цьому період, відведений на повернення кредиту, зазвичай становить 5 років, але за деякими програмами збільшується аж до 10 років.

Після закінчення процесу навчання, позичальник представляє в банк диплом (або інший документ, що свідчить про закінчення освітньої установи), а також у разі працевлаштування - довідку з місця роботи або завірену копію трудової книжки, а після закінчення 6 місяців після працевлаштування - довідку про доходи та розмір вироблюваних утримань.

Кредит на освіту надається, як правило, траншами в рамках договору про невідновлювальної кредитної лінії: перед початком кожного нового семестру банк, отримавши підтвердження, що клієнт не відрахований, переводить черговий транш (зазвичай сума траншу дорівнює розміру плати за навчання в черговий семестр). Така схема вигідна позичальнику тим, що відсотки нараховуються не на всю схвалену банком суму кредиту, а тільки на вже перераховані гроші. Якщо у позичальника з'являється можливість самостійно оплачувати навчання протягом деякого часу, то від чергового траншу можна відмовитися, відновивши його надалі.

Враховуючи, що багато вузів фіксують щорічний тариф навчання до його закінчення, якщо всі гроші отримують на п'ять років вперед, банки практикують варіанти надання кредиту разовим платежем, відповідним вартості всього періоду навчання у вузі.

Недоліком освітніх кредитів, обмежуючим свободу позичальника, є те, що половина банків, що надають спеціалізований освітній позику, готова кредитувати навчання лише в тих вузах, з якими у них діють партнерські програми. Не дуже зручно для клієнта і те, що банки розглядають кредитні заявки тільки після того, як вуз прийме рішення про зарахування абітурієнта.

Серед цільових споживчих кредитів можна виділити також споживчий кредит па відпочинок, який допомагає вирішити питання, пов'язані з фінансуванням туристичних поїздок за кордон. Позичальник може взяти тур в розстрочку, заплативши початковий внесок і іншу частину суми рівними частками до або після відпочинку.

Сьогодні банки стали пропонувати своїм клієнтам новий спеціалізований банківський кредит па весілля. Для його оформлення не потрібні документи, що підтверджують його цільове використання, він видається без застави та поручителів на строк до 5 років. Деякі кредитні організації надають можливість експрес-оформлення кредиту і видачі готівки протягом години з моменту схвалення заявки, а також вибору суми щомісячних платежів (зазвичай для сум менше 50000 руб.).

Житлові кредити - це довгострокові кредити на придбання, будівництво, участь у пайовому будівництві, реконструкцію, ремонт житлової нерухомості. Незважаючи на те що деякі банки надають такі кредити без оформлення застави придбаваються (споруджуються) житла, тобто під інші види забезпечення, основною формою житлових кредитів є іпотечні кредити під заставу нерухомості.

З 1 червня 2007 р комерційні банки зобов'язані вказувати в кредитному договорі з позичальником ефективну процентну ставку з урахуванням всіх додаткових платежів і будь-яких комісій, пов'язаних з одержанням кредиту та користуванням ім. Ефективна процентна ставка на момент видачі кредиту визначається виходячи з наступної формули:

де А - балансова вартість позики; CF, (i = 1, п) - обсяг пан грошової виплати за договором про розміщення грошових коштів. Під виплатами розуміються платежі позичальника за рахунок погашення за основним боргом та (або) відсоткам відповідно до умов договору; (D i - d 0) - кількість календарних днів з моменту видачі позики до i -й грошової виплати позичальником за договором; n - кількість виплат за договором; IRR - ефективна процентна ставка (у% річних).

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук