Навігація
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банківська справа. Організація діяльності комерційного банку

Інтелектуальний капітал і його роль у створенні вартості банку

У банківській сфері отримання кредитної організацією реальних конкурентних переваг може принести використання (поряд з іншими активами) інтелектуального капіталу, який і забезпечує домінуюче становище на ринку. Тому в конкурентній боротьбі кредитні організації все частіше звертаються до інтелектуальної складової свого бізнесу. Концентрація уваги на інтелектуальному капіталі як генераторі вартості і включення його в якості одного з факторів, що впливають на діяльність банку, - нове завдання менеджменту сучасного комерційного банку. На основі теорій інтелектуального капіталу, які розроблені Л. Едвінссоном, Т. Стюартом, К.-Е. Свейбі, Е. Брукінг та ін., Можна визначити наступне (рис. 18.1).

Інтелектуальний капітал банку - з'єднання людського капіталу зі структурним, що надає позитивний мультиплікативний ефект на створення вартості банку.

Людський капітал банку - сума знань всіх співробітників банку, їх сукупна професійна компетентність, здатність формувати взаємини і створювати вартість.

Структурний капітал банку - це інфраструктура для реалізації людського капіталу. Складається з рецептів рішень, заснованих на знаннях, створених одними співробітниками, але які можуть використовуватися іншими співробітниками банку. Структурний капітал банку поділяється на клієнтський і організаційний капітал.

Клієнтський капітал банку - капітал взаємовідносин з клієнтами - наявність широкої і стійкою клієнтської бази, участь банку в бізнесі клієнтів, визначальне можливість отримувати частину прибутку клієнтів.

Рис. 18.1. "Інтелектуальний капітал - Вартість" по Л. Едвінссону

Організаційний капітал банку - системи, бізнес-процеси, організаційні можливості для реалізації здатності до створення вартості.

Людський капітал банку виражений через професійну компетентність і кваліфікацію ключових працівників - ключові компетенції. Ключові компетенції - ті фахівці банку, які є носіями основних факторів його конкурентоспроможності. Основне завдання управління спрямована на виявлення, розвиток і реалізацію потенціалу ключових компетенцій. Структурний капітал стосується конкурентоспроможних переваг банку на додаток до здібностей працівників. З плином часу банк накопичує і розвиває структурний капітал. Так, досвід співпраці та надання послуг конкретним клієнтам є активом, в якому клієнтський капітал пов'язаний з конкретною компетентністю певного співробітника. Структурний капітал, таким чином, забезпечує індивідуальний капітал спеціальним конкурентоспроможною перевагою.

Людський, структурний і клієнтський капітал банку створюють капітал взаємин. Цінність банку може бути виведена як функція мережі взаємозв'язків, які йому вдалося встановити. Мережі діють на двох рівнях: корпоративні мережі і персональні мережі. Банки стають институализировала мережами, втіленими у структурному, людському і клієнтському капіталі. Мережі взаємин, навіть неструктуровані і невловимі, володіють потенціалом персональної та комерційної цінності.

Інтелектуальний капітал - це важіль для інших типів капіталу. Він може робити інші типи капіталу більш продуктивними і результативними, підтримуючи і здійснюючи банківську стратегію. Фінансовий капітал являє балансову вартість, а інтелектуальний капітал звернений до майбутнього, представляючи підстави зростання банку.

Для визначення ефективності інтелектуального капіталу та факторів його зростання, а також для прийняття рішень про доцільність капіталовкладень в даний ресурс необхідна оцінка інтелектуального капіталу банку. Інтелектуальний капітал займає особливе місце серед інших активів і потребує особливих підходах з погляду управління.

Методи вимірювання інтелектуального капіталу можуть бути згруповані в чотири категорії [1].[1]

Методи прямого вимірювання інтелектуального капіталу (Direct, Intellectual Capital methods (DIC)). До цієї категорії відносяться методи, засновані на ідентифікації та оцінці в грошах окремих активів або окремих компонентів інтелектуального капіталу. Після того, як оцінені окремі компоненти інтелектуального капіталу або активи, виводиться інтегральна оцінка інтелектуального капіталу компанії.

Методи ринкової капіталізації (Market Capitalization Methods (ЧСЧ)). Обчислюється різниця між ринковою капіталізацією компанії і власним капіталом її акціонерів. Отримана величина розглядається як вартість її інтелектуального капіталу або нематеріальних активів.

Методи віддачі на активи (Return on Assets methods (ROA)). Відношення середнього доходу компанії до вирахування податків за деякий період до матеріальних активів компанії - ROA - порівнюється з аналогічним показником для галузі в цілому. Щоб обчислити середній додатковий дохід від інтелектуального капіталу, отриману різницю множать на матеріальні активи компанії. Далі шляхом прямої капіталізації або дисконтування одержуваного грошового потоку можна визначити вартість інтелектуального капіталу компанії.

Методи підрахунку очок (Scorecard Methods (SC)). Ідентифікуються різні компоненти нематеріальних активів або інтелектуального капіталу, генеруються і доповідаються індикатори та індекси у вигляді підрахунку очок або як графи. Застосування даних методів не передбачає отримання грошової оцінки інтелектуального капіталу. Ці методи подібні методам діагностики інформаційної системи.

Слід зазначити відносну близькість DIC- і -методів, а також МСМ- і ROA -методів. У перших двох випадках рух іде від ідентифікації окремих компонентів інтелектуального капіталу, в інших - від інтегрального ефекту.

Методи типу ROA та ЧСЧ, що пропонують грошові оцінки, доцільно використовувати для оцінки інтелектуального капіталу при злитті банків, в ситуаціях купівлі-продажу бізнесу. Вони можуть застосовуватися для порівняння банків, а також для ілюстрації фінансової вартості нематеріальних активів. Дані методи ґрунтуються на сталих правилах обліку, їх легко повідомляти професійним бухгалтерам. Недоліки полягають у тому, що вони марні для некомерційних організацій, внутрішніх відділів банків.

Переваги DIC- і 5С-методів полягають в тому, що їх застосовують на будь-якому рівні організації. Вони працюють ближче до події, тому одержуване повідомлення може бути більш точним, ніж чисто фінансові вимірювання. Дані методи також корисні для некомерційних організацій, внутрішніх відділів. Їх недоліки полягають в тому, що індикатори є контекстними і повинні бути налаштовані для кожної конкретної організації і певної мети.

Спільним у всіх підходах до визначення вартості інтелектуального капіталу є те, що інтелектуальний капітал ототожнюється з нематеріальними активами. Визначення його вартості йде від досягнутих результатів, а не від обсягу інвестицій. Вартість інтелектуального капіталу визначається як різниця між ринковою вартістю компанії і вартістю її матеріальних активів. Безумовно, ринкова вартість банку включає вартість як матеріальних, так і нематеріальних активів. Але якщо баланс оцінює і підсумовує вартість окремих ресурсів банку, то ринок розглядає і оцінює банк як ціле. Синергетичний ефект, що виникає в результаті об'єднання в систему матеріальних активів та інтелектуального капіталу, може бути відображений у вигляді якоїсь "системною добавки", що пояснює готовність покупця, що здобуває той чи інший бізнес, заплатити за нього понад вартість його активів. Разом з тим даний ефект може проявлятися і в зниженні ринкової вартості щодо балансової, якщо компанія має збитки або показує невисоку прибутковість. Інтелектуальний капітал займає особливе місце серед інших активів і потребує особливого підходу з погляду управління.

  • [1] URL: sveiby.com/articles/IntangibleMethods.htm
 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук