Принцип мотивації

Для якісного виконання робіт аутсорсингу постачальник послуги повинен чітко знати систему стимулювання, яка функціонуватиме до кінця угоди на аутсорсинг. Як мінімум контрактом повинні бути враховані фактори ризику і частка прибутку, які сторони розділять між собою.

Компонента морального і матеріального стимулювання виконавців є ціннісної складової, спрямованої на високоякісне виконання аутсорсингових функцій, розвиток творчої ініціативи та пошуку. Цей тонкий інструментарій є вирішальним у профілактиці кон4еліктов, підтримці ініціатив виконавців у збільшенні обсягів діяльності, оновленні товарного асортименту, використанні ефективних форм управління матеріальним потоком.

Крім перших трьох принципів велику значимість для досягнення аутсорсингових стратегій має виконання принципу оптимального розміщення замовлень, т. Е. Виконання фахівцями запрошених підрозділів замовлень з найменшими витратами. Цей принцип пронизує всі етапи аутсорсингової діяльності, особливо при реалізації управління потокопроцессамі.

Уміння делегувати повноваження стороннім організаціям стає реальним при гнучкому використанні складного механізму аутсорсингу. У результаті компанія, як правило, займає міцне положення на ринках збуту.

Результати виконання контракту на аутсорсинг мають відображення в реалізації принципу економічної доцільності.

Основними компонентами даного принципу виступають: ринкова орієнтація фірми з метою своєчасного формування та виявлення незадоволеного попиту в суспільстві; єдність стратегії аутсорсингу і тактики його виконання; оцінка конкурентної переваги в умовах свободи підприємництва і рівноправного партнерства; здійснення своєчасного контролю та обліку.

Оцінка конкурентної переваги при виконанні окремих видів робіт прогнозує фінансову стійкість компанії при використанні системи аутсорсингу. Ця компонента дозволяє виробити власну стратегію господарської діяльності, що включає основні складові комерційного успіху: час + якість + ціна + сервіс.

Компонента контролю та обліку сприяє здійсненню зворотного зв'язку, надає завершеність аутсорсингових процесу. Завдяки своєчасному коректуванню планово-управлінських рішень керівництво фірми досягає намічених результатів. Основними елементами даного принципу є облік, аудит, безпеку праці, екологія.

Контроль як функція управління являє комплексну діяльність керівництва фірми з метою пошуку нових ефективних форм і методів аутсорсингу для завоювання міцного положення на ринку і гнучкої адаптації до факторів внутрішнього і зовнішнього середовища.

Аутсорсинговий контроль спрямований на оцінку реакції покупців, виконання намічених обсягів продажів, отримання реального доходу, зниження собівартості робіт і сукупних ризиків ринкової участі.

Головним інструментом системи контролю є облік, спрямований на регламентування та впорядкування аутсорсингової діяльності за рахунок здійснення вимірювання, реєстрації, збору та оцінки результатів. Основними складовою обліку і контролю є: наявність інформації, її повнота і точність.

Будь-яка компанія при дотриманні перерахованих принципів управління аутсорсингом може приймати зважені рішення в області щодо поліпшення маркетингової діяльності для стабілізації ринкової стійкості. У результаті компанія отримує істотні конкурентні переваги і може завоювати велику ринкову частку.

Переваги аутсорсингу

  • 1. З позиції стратегічного рівня аутсорсинг дозволяє: сфокусувати увагу на основному бізнесі; зменшити необхідність інвестицій в неосновні фонди; гнучко реагувати на зміни на ринку (кризи, дефолти) і всередині компанії (реорганізації, реструктуризації, злиття, поглинання) та ін. Одночасно виявляються і тактичні переваги аутсорсингу: відсутність необхідності в розширенні штату компанії; скорочення накладних витрат, пов'язаних з вартістю робочих місць, навчанням співробітників, інформаційною підтримкою та ін .; гарантія професійної відповідальності, що надається аутсорсингової компанією.
  • 2. Економія ресурсів. Для багатьох російських компаній актуальна проблема модернізації виробничих технологій, оновлення модельного ряду, просування продукції на ринку. В умовах економії кадрових і фінансових ресурсів підприємства закривають окремі виробництва, оптимально розміщуючи замовлення між зовнішніми організаціями, за рахунок чого отримують можливість розвитку пріоритетних напрямів. При наявності конкурентного середовища саме цей фактор є вирішальним при ухваленні рішення про аутсорсинг.
  • 3. Підвищення якості. Світовий досвід показує, що компанії рідко мають можливість забезпечення кожного етапу виробничого процесу: дистриб'юції, організації закупівлі збуту, а також сервісного обслуговування клієнтів. За кордоном вже давно існує виробнича спеціалізація: компанії спеціалізуються на певному бізнес-процесі, за рахунок чого забезпечуються високу якість і відносно низькі ціни.
  • 4. Зниження витрат. Завдяки концентрації управління і фінансів на пріоритетних напрямках діяльності, компанії досягають підвищення якості своєї продукції. Це, у свою чергу, приносить додаткові продажі і прибутки, які в кінцевому підсумку значно перевищують витрати на аутсорсинг. Аутсорсинг в цілому, як правило, знижує витрати обслуговування бізнес-процесу.
  • 5. Підвищення продуктивності праці. Продуктивність праці в Росії приблизно в п'ять разів менше, ніж у США. Це пояснюється не тільки відмінністю в технологіях, а й різним підходом до бізнесу. Зокрема, частка аутсорсингу на Заході істотно більше, ніж у Росії. Завдяки аутсорсингу професіонали мають можливість сконцентруватися на головній роботі, тим самим підвищуючи продуктивність своєї праці.
  • 6. Передові технології. Спеціалізована компанія раніше будь-якої галузевої фірми знайомиться з новими розробками, тому, використовуючи аутсорсинг, компанії отримують передові технології, не витрачаючи часу і ресурсів на їх розробку.

Різні компанії вдаються до послуг аутсорсингу на різних етапах своєї виробничої діяльності: маркетингові дослідження оцінки кон'юнктури ринку, використання PR-акцій сегментації споживачів, позиціонування, просування торгової марки і формування іміджу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >