Екскурсійне рух і просвітницький туризм в Росії другої половини XIX - початку XX ст.

Екскурсійна діяльність в російському туризмі досягла надзвичайно високого розвитку як в географії, так і в рівні організації та широті поширеності. Можна стверджувати, що саме клубна форма туристського руху в Росії дозволила так масштабно поставити екскурсійна справа. Практично це був подвиг російської громадськості другої половини XIX - початку XX ст. як частина загальної просвітницької роботи. На хвилі просвітництва епохи Великих реформ походи, подорожі, екскурсії стали сприйматися всім російським суспільством як найважливіша частина освіти, обов'язкова для всіх видів навчання. Оскільки освітні реформи 1860-1870-х рр. здійснювалися з широким залученням громадськості, створювалися громадські організації, які стали займатися шкільними екскурсіями. Вони працювали при земських установах, органах народної освіти і при закладах культури та освіти. Цією роботою керували самі педагоги, брали участь у ній також благодійні установи, міські і земські комісії. Вже в силу масового складу екскурсантів з шкіл комерційний характер таких заходів виключався.

У 1895 р в Криму було створено Ялтинське екскурсійне бюро, яке відіграло ключову роль у поширенні практики просвітницьких екскурсій. Ентузіастами і організаторами цієї діяльності були визначні педагоги К. Д. Ушинський, Η. П. Захаров, вчені Г. Ф. Лесгафт, Р. Лейцінгер і багато рядових народні вчителі земських шкіл. Саме їх зусиллям екскурсійна справа стало частиною шкільної освіти. У 1906 р вийшла книжка Р. Лейцінгера "Кілька слів про учнівських екскурсіях", яка стала керівництвом для постановки шкільних екскурсій по всій Росії.

Міністерство народної освіти, Святійший Синод в пору керівництва ним К. П. Побєдоносцева також брали активну участь в організації шкільного екскурсійного руху, вбачаючи в цьому рішення задач виховно-релігійного та ідеологічного характеру. У 1889 р вийшов циркуляр Міністерства народної освіти, який наказував всім школам вводити екскурсії в процес навчання географії, біології, природної історії. У 1896 р в Москві при Міністерстві народної освіти була утворена Центральна екскурсійна комісія, яка мала у своєму розпорядженні бібліотекою, музеєм, видавничою базою. Шкільне екскурсійний рух видавало журнал в Москві "Екскурсійний вісник" і кілька журналів в місцях інтенсивного відвідування екскурсантами, наприклад, "Шкільні екскурсії і шкільний музей" в Одесі. З 1900 р в російських школах почалася робота з організації літнього відпочинку учнів з включенням в нього цілого комплексу оздоровчих та просвітницьких екскурсій.

У розробці екскурсійних програм взяли участь видатні педагоги та краєзнавці країни: Д. Н. Кайгородов, І. М. Гревс, Η. П. Анциферов та ін. З цієї діяльності пізніше народилося новаторське науковий напрям - історичне краєзнавство. Розвитку екскурсійного руху в кінці XIX ст. сприяла і величезна культурна робота з реставрації пам'яток старовини, відродженню іконопису, вивченню старого побуту і культури. Вийшло шеститомного зібрання малюнків російської зброї, костюма, церковного начиння - "Древности російської держави". Цим виданням користувалися в Строгановському училище художників майстри фірми Фаберже, багато живописців. У Москві вийшли наукові видання: "Історія російського орнаменту", "Історія російського костюма", збори народних лубочних малюнків та ін. Були зроблені перші науково-реставраційні роботи в Києво-Печерській лаврі, в Троїце-Сергіївському посаді, в Іпатіївському монастирі в Костромі. Почалося вивчення історії провінційних садиб, у губерніях розгорнули роботу краєзнавчі музеї. Наприкінці XIX - початку XX ст. була буквально "відкрита" російська ікона, яка вперше вийшла за коло предметів культу і стала розглядатися як предмет мистецтва. У 1909 р під заступництвом імператора було створено Товариство захисту і збереження в Росії пам'яток мистецтва та старовини, головою якого став великий князь Микола Михайлович, відомий історик. Суспільство випускало журнали "Старі роки", "Старі садиби", "Столиця і садиба". Знаменитий фотограф Карл Булла в 1909 р здійснив туристичну поїздку на Іматра разом з екскурсантами суспільства "Богатир" і залишив унікальні знімки цієї місцевості і самої екскурсії. Це громадське культурний рух "впізнавання Росії" наповнювало сенсом і змістом екскурсійну роботу, служило джерелом натхнення і творчості для її організаторів. Розробка методик екскурсійної справи для школярів, створення маршрутів, програм, підготовка екскурсоводів мали величезне значення для становлення туризму в Росії.

Значну роботу вів журнал "Російський екскурсант", завдяки якому екскурсійне справа отримала теоретичну і концептуальну основу. Журнал виходив в Ярославлі, але поширювався по всій Росії. У 1916 р на його сторінках була зроблена перша спроба наукової класифікації екскурсій для учнів. Такі екскурсії поділялися на вісім типів залежно від змісту і переслідуваних цілей. Їх можна згрупувати в три значних напрямки:

  • 1) культурно-просвітницьке з опорою на музеї і культурні пам'ятки; тут виділялися екскурсії історико-археологічні та історико-літературні;
  • 2) природно-наукове з вивченням рослинності, ландшафту, тваринного світу, фізичних явищ природи; сюди ставилися екскурсії на заводи і в сільську місцевість, етнографічні та географічні екскурсії;
  • 3) краєзнавче - екскурсії по місцях історичних подій і діяльності знаменитих співвітчизників.

Проте були й екскурсії, які просто забезпечували літній відпочинок і приємне проведення часу учнів. Таким чином, цілі і завдання екскурсійної справи охоплювали всі основні мотивації подорожей взагалі, що робить їх ще більш значущими у становленні туризму в Росії. Крім того, це було переважно громадський рух, який утягувало ентузіастів і любителів, повідомляючи руху постійну основу.

Значну роль у становленні екскурсійної справи в Росії зіграло і РОТ. Продовжуючи традицію гірських і велосипедних клубів, РОТ вело дуже широку екскурсійну роботу. У 1909 р в складі суспільства з'явилася окрема комісія екскурсій по Росії. Екскурсійні комісії діяли і у великих організаціях РОТ - у Москві, Петербурзі, Єкатеринбурзі, Одесі та ін. Центральна екскурсійна комісія в Москві діяла при Московському навчальному окрузі і користувалася державною підтримкою. У списку правил комісії значилося: "У число екскурсантів приймаються особи, що не володіють достатніми матеріальними засобами, щоб здійснювати освітні екскурсії самостійно. Комісія має на увазі незабезпечений матеріально контингент російської інтелігенції і, головним чином, учнів народної школи і службовців громадських (земських і міських) та інших установ "(Маршрути екскурсій по Росії на літо 1911. М., 1911. С. 42). Учнівські екскурсії РОТ влаштовувало за пільговими цінами, суспільство спонсорувало екскурсії народних вчителів, домагалося знижок в готелях і магазинах для своїх туристів. Таким чином, діяльність екскурсійних установ РОТ мала соціальний характер, що передбачало співпрацю з іншими громадськими організаціями: товариствами взаємодопомоги, земствами, народними університетами, музеями тощо

Російське суспільство туристів сприяло тому, що масове екскурсійний рух в Росії на початку XX ст. практично переросло в просвітницький і освітній туризм. Екскурсії стали розділятися на одноденні і тривалі, до 22 днів. Фактично це були вже повноцінні туристські програми. Утворена при РОТ громадська комісія "Освітні екскурсії по Росії" (1907) в 1910-і рр. підготувала спеціальні керівництва для школярів та вчителів і займалася підготовкою спеціальних інструкторів та керівників екскурсійних груп.

Екскурсійні комісії РОТ були суто громадською ініціативою і трималися на ентузіазмі організаторів. Існували окремі екскурсійні програми для школярів, студентів, вчителів, навіть для сільських жителів. У 1913 р за сприяння екскурсійних комісій РОТ кілька груп туристів були відправлені в Німеччину, Швейцарію, Італію, Францію, Англію, Скандинавські країни і навіть у Японію. Тривалість закордонних подорожей становила від 22 до 60 днів. Організатори громадських екскурсій прагнули мінімізувати витрати на тривалі подорожі, щоб вони були доступні шкільним вчителям і демократичним колам городян. Вони домагалися знижок на транспорт, розміщення, відрядили своїх гідів та екскурсоводів. Так, 22-денна поїздка за маршрутом "Москва - Берлін - Швейцарія - Дрезден - Калиш" з відпочинком в горах Швейцарії коштувала від 60 до 75 руб., Що становило двох-тримісячне платню вчителя народної школи.

Зниження витрат і забезпечення освітніх цілей подорожі досягалося активною роботою керівника групи, який обов'язково був членом РОТ. При відправленні в маршрут він отримував спеціальне посвідчення комісії, опис і карту маршруту, гроші за кошторисом туру і все необхідне для проведення екскурсій на маршруті. У надзвичайно строгі обов'язки керівника входило забезпечення головних послуг туру: проїзд, нічліг, харчування, інформація і турбота про безпеку. Він не міг відхилятися від встановленого маршруту, звітував про витрачені гроші документами, кожні два-три дні був зобов'язаний посилати звіт з маршруту і робити ґрунтовний звіт по завершенні походу. В якості юридичної особи РОТ укладало договори про пільгові тарифи на залізниці, в готелях і ресторанах, становило бюджет туру і забезпечувало екскурсоводів. Наприкінці XIX - початку XX ст. краєзнавча та екскурсійна робота в Росії досягла безпрецедентного розмаху, набуваючи вже соціальну і політичну значимість. Створені земствами початкові школи включали в свої навчальні заняття численні екскурсії. У цій роботі головну роль відігравало РОТ, турботами якого тільки в 1900 р тури з пільговою оплатою були надані 160 групам учнів (7400 осіб). За допомогою місцевих земств програмою екскурсій були охоплені 3/4 сільських шкіл. Пільговий тариф був передбачений для сільських вчителів і вчителів початкових шкіл, які подорожували з учнями або формували свої групи. По всій Росії РОТ створило цілу мережу з сотні екскурсійних бюро. Тільки в 1912 р одне з таких бюро в Тулі відправило в туристські поїздки з пільговою оплатою 300 вчителів.

На початку XX ст. була створена логічна послідовна система екскурсійної роботи для кожного класу школи. Наприклад, 1-й клас гімназії в Петербурзі на три-чотири дні вирушав до Фінляндії з відвідуванням старовинного курорту Іматри, водоспадів, оглядом робітничих селищ, фермерських господарств та різних підприємств, а 4-й клас проводив в Криму три тижні, наповнені різними екскурсіями, у тому числі по морю. При цьому самі школярі вносили майже 1/3 вартості такої подорожі.

У 1910-1914 рр. число екскурсійних комісій та бюро налічувало вже кілька сотень, і їхня діяльність здобула систематичний характер. До Першої світової війни різноманітні екскурсії стали частиною освітніх програм в школах, гімназіях, університетах та академіях. Почалася підготовка кадрів екскурсоводів, в першу чергу на маршрутах Криму і Кавказу, а також в обох столицях, багатих культурними пам'ятками. У 1907 р при РОТ з'явилася вже згадувана спеціальна комісія "Освітні екскурсії по Росії", при якій були відкриті спеціальні курси з підготовки керівників екскурсій. До кінця 1915 в Росії існувало близько сотні подібних установ. Крім Москви і Петербурга спеціальні екскурсійні комісії працювали в Харкові, Катеринодарі, Києві, Ярославлі, Ростові, Тулі, В'ятці. У квітні 1915 р Київське орнітологічне суспільство організувало 20-денні платні курси з підготовки екскурсій з дітьми з природничо-наукової та біологічної тематикою. На екскурсії записалося більше 400 вчителів і студентів. Курси для екскурсоводів проходили на високому науковому рівні, оскільки в навчанні брали участь професори університетів, видатні вчені, краєзнавці. Слід зауважити, що ця робота відбувалася без участі державних органів і носила або комерційний, або громадський і клубний характер.

Екскурсійна діяльність частково поширювалася й на закордонні подорожі, в яких брали участь школярі і народні вчителі. Екскурсійна комісія, що працювала при Товаристві поширення технічних знань з 1908 по 1913 р допомогла організувати подорожі за кордон для +7212 туристів, у тому числі для 4500 народних вчителів. Тривалість зарубіжних поїздок до Європи становила від 22 до 42 днів, а в Японію - два місяці (Історія російського туризму, с. 105). Головною турботою подібних комісій була максимальна доступність подібного роду подорожей для працівників шкільної освіти, нс володіли високими доходами.

У розробці концептуальних позицій екскурсійного руху в Росії величезну роль зіграв його гарячий прихильник, відомий краєзнавець і історик Іван Михайлович Гревс. Засновник наукової школи історичного краєзнавства писав: "Подорож - один з найвидатніших чинників розвитку культури", "найкраще знаряддя освіти". Статті І. М. Гревса з'являлися у виданнях РОТ "Екскурсійна справа" і "Російський екскурсант". На сторінках журналу "Російський турист" діяла спеціальна рубрика "Про шкільні подорожах та освітніх прогулянках". Тут було представлено досвід організації екскурсій у різних регіонах Росії, переважно в народних школах. Напередодні Першої світової війни екскурсійні комісії працювали практично у всіх школах імперії у великих містах. Координація роботи шкільних комісій здійснювали комісії навчальних округів. Важливо відзначити, що робота шкільних екскурсійних комісій, хоча і підтримувалася Міністерством народної освіти та місцевими земствами, велася на громадських засадах і стала частиною широкої просвітницької діяльності російської інтелігенції.

***

Розвиток туризму в Росії йшов надзвичайно нерівномірно. Спочатку домінували оздоровчі, лікувальні та просвітницькі поїздки, які в силу незначності прошарку заможних людей не могли стати масовими. Подорожі, як правило, були індивідуальними. Ця обставина затримувало становлення туризму як бізнесу послуг.

Значний поштовх розвитку туризму дало спортивне і екскурсійний рух в Росії. Серйозні успіхи спорту наприкінці XIX ст. виявилися в створенні численних клубів у різних видах спорту. Лідирували велосипедний спорт і альпінізм, які стали підставою для утворення всеросійських клубів. Таким чином, специфікою російського туризму стало формування досить широкого спортивного, пізнавального і лікувального туризму у формі клубного руху, громадських акцій та благодійності.

Рушійною силою в об'єднанні туристських організацій по всій Росії виявилися альпійські (гірські) клуби та рух велосипедистів. Клубна форма організації російського туризму мала як сильні, так і слабкі сторони. З одного боку, громадська активність дозволяла розвивати рух вшир, максимально здешевлюючи подорожі, залучаючи до них широкі верстви населення. Громадський ентузіазм долав недостатній розвиток інфраструктури туризму, відсутність спеціального спорядження, засобів безпеки, недоліки інформаційної бази. З іншого боку, клубна організація мимоволі обмежувала число своїх членів, не могла масштабно освоїти такі види туризму, як лікувально-оздоровчий, рекреаційний, перешкоджала розгортанню туристського бізнесу.

Екскурсійне рух в Росії стало по-справжньому масовим і чудово організованим явищем на початку XX ст. Воно охопило школярів, нижчі верстви інтелігенції, студентів. Однак натхненниками та організаторами екскурсійної роботи переважно були земські і різні громадські організації, що також ускладнювало формування туристського ринку.

Комерційний варіант туризму розвивався поза клубного руху і охоплював лише сферу послуг гостинності. З'єднання клубного варіанти туризму і бізнесу гостинності відбувалося тільки на основі договорів, не зливаючись в загальний туристський бізнес.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >