Професійне забезпечення туризму в СРСР

Виділення туризму в окрему сферу професійної діяльності відбулося в міжнародному масштабі тільки в кінці XX ст. Однак у цій сфері завжди потрібні грамотні гіди, провідники, організатори подорожей, керуючі готелів і ресторанів, автори та видавці путівників. До початку XX в. екскурсії та подорожі перетворилися на обов'язкову частину освітніх програм. Екскурсійної роботою займалися краєзнавці, вчителі, місцеві ентузіасти, самодіяльні спортсмени.

Широке поширення екскурсійної роботи з 1920-х рр. зажадало забезпечення кадрами. Це завдання вирішувалася на державному рівні та адміністративними засобами. При Наркомосі вперше стали готувати професійних екскурсоводів. У травні 1922 р вийшов перший номер "Екскурсійного вісника", який представляв роботи Науково-дослідного екскурсійного інституту в Петрограді. При Центральної станції екскурсій незабаром було організовано дев`ять постійних гуртків та семінарів для підготовки працівників па екскурсійних станціях. Роботою цих семінарів керували видатні вчені-краєзнавці: І. М. Гревс, Л. А. Ільїн. У 1923 в Москві відкрився Центральний музейно-екскурсійний інститут, в центрі і на місцях стали діяти туристські курси. До кінця 1920-х рр. екскурсійна робота але підготовці фахівців-екскурсоводів поступово згасає, позаяк почала домінувати концепція пролетарського туризму. Критична позиція по відношенню до просвітницької краєзнавчо-екскурсійної роботи взяла гору. Краєзнавча робота розцінювалася як "гробокопательство", "дрібнобуржуазне" захоплення старовиною. Аполітичність екскурсій засуджувалася, чому сприяв і політичний розгром наукової школи "історичного краєзнавства", репресії проти се лідерів І. М. Гревса, Η. П. Анциферова та інших вчених.

З організацією ОПТЕ діяльність з підготовки кадрів для туристичної галузі отримала нове дихання і інший зміст. Пролетарські турпоходи в чому залежали від ентузіазму їх учасників, а інструкції і плани діяльності туристи отримували від партійних органів. З утворенням ОПТЕ був узятий курс на масовий туризм, який вже неможливо було обслуговувати тільки силами громадських працівників або залучених осіб. Центральна рада ОПТЕ став вводити штатні посади в місцевих організаціях і перейнявся підготовкою професійних кадрів. У березні 1930 в Москві відкрилися курси підготовки працівників для окружних і районних відділень ОПТЕ. Для навчання кадрів в туризмі та підвищення кваліфікації були відкриті короткострокові Центральні туристські курси, в яких за кілька років навчання пройшли до 10 тис. Чоловік. Крім того, концепція пролетарського туризму припускала залучення до роботи членів самого суспільства, покладання суспільно-політичних і практичних завдань на туристів, оскільки ОПТЕ працювала в контакті з партійними, комсомольськими і профспілковими організаціями.

Однак тепер були потрібні і керівники, які могли сформувати новий маршрут і бути провідниками і консультантами для пролетарських туристів. У 1932 р в Москві почав роботу перший туристично-екскурсійний технікум, який давав професійну освіту в цій галузі. У 1930-і рр. широко використовувалися слова "турист", "туристський", хоча з'єднували їх переважно з екскурсійною діяльністю або самостійними подорожами. Розуміння туризму як галузі самостійної професійної діяльності не склалося. При цьому екскурсоводи готувалися окремо, оскільки дана область діяльності примикала до краєзнавства, просвітництву і пропаганді. Окремо йшла підготовка провідників для спортивного та екологічного туризму. Кадри для ресторанного та готельного справи навчалися у своїх галузях. Таким чином, цільного розуміння сутності туризму не було.

Більш відповідальні кадрові завдання стояли перед працівниками Інтуриста. Специфіка роботи з іноземними туристами вимагала досить високої кваліфікації гідів-перекладачів. Статут Інтуриста в 1933 р вже ставив завдання "підготовляти необхідний персонал для обслуговування інтуристів в вузах ... організовувати відповідні навчальні заклади, дослідницькі інститути, курси, лекції тощо" (Орлов, с. 163). Структури ОПТЕ тут допомогти не могли, але і власної навчальної бази не було. У 1929 р курси гідів-перекладачів не могли відбутися в силу провалу набору на них. На 1930 намічалося відкриття курсів у Москві та Ленінграді з набором не менше 350-500 чоловік. Потрібні були гіди-перекладачі та гіди-лектори, так як серед прибувають з-за кордону туристів було чимало вчених, бажаючих глибоко вивчати ту чи іншу сторону виробничої або культурного життя в СРСР. Незважаючи на адміністративні зусилля в 1930 р вдалося набрати всього 70 бажаючих навчатися на гідів- перекладачів.

Пильна увага партійного керівництва до Інтуриста призвело до ранньої бюрократизації цієї установи, де при кричущому дефіциті гідів-перекладачів та екскурсоводів існував надлишок керівних чиновників і представників "особливих" органів. Тим часом у пресі справедливо вказувалося, що перші і головні враження про життя в Радянському Союзі іноземці отримують саме від супроводжуючих їх на всьому протязі туру гідів та екскурсоводів. Висока оцінка їх ролі приводила, однак, не до турботи про рівень сервісу, а до спеціальної підготовки гідів. Вони повинні були мати бездоганну характеристику, володіти якостями "бійців ідеологічного фронту", а знання мов поєднувати з "політичною грамотністю". Їх постачали спеціальними рекомендаціями, як створювати позитивний образ країни переможного соціалізму в очах іноземців, тексти їхніх лекцій перевірялися і затверджували. Гіди та екскурсоводи повинні були щодня звітувати про поведінку підопічних іноземців, їх контактах, питаннях і інтересах.

Тим часом існували перешкоди і труднощі цілком професійного властивості. Справа в тому, що більшість гідів знали французьку мову як традиційне спадщина царської Росії, а в навчальних закладах радянського часу здебільшого вчили німецьку мову, оскільки саме з Німеччиною були налагоджені ділові контакти. Прибувають ж іноземці говорили переважно англійською мовою, яким володіла невелика частина гідів. Крім того, традиційні гуманітарні дисципліни, у тому числі історія Росії, історія культури деякий час взагалі були відсутні в навчальних планах шкіл і вузів. Популярне на Заході культурну спадщину Срібного століття критикувалося як "формалізм", багато монастирів і храмів були зруйновані, далеко не всі предмети мистецтва дореволюційній Росії представлялися в експозиціях музеїв і виставок. Чимало імен російських письменників, вчених, художників перебували в СРСР під забороною, але були популярні за кордоном. Деякі регіони Радянського Союзу були закриті для відвідування іноземцями. Все це викликало труднощі у екскурсоводів під час екскурсій та планування маршрутів.

Своєрідність екскурсійної підготовці супроводжуючих Інтуриста створювали затверджені "категорії ідеологічного обслуговування". Іноземців, які приїжджали з цікавості, з метою отримати "екзотичні враження", обслуговували методом "широкого поверхневого показу" культурного багатства, природних красот і соціального благополуччя громадян Радянської країни. Для тих, хто мав намір глибоко вивчати яку-небудь сторону життя в СРСР, покладалися більш підготовлені гіди. Якщо ж передбачалося обслуговування наукових і громадських конференцій з іноземними делегатами, то доводилося залучати додаткові сили з музеїв, інститутів і навіть приватних осіб. Ідея індивідуальних поїздок для іноземців зажадала спеціально підготовлених гідів, які отримували посилену політичну підготовку у вигляді прикріплення до комуністичних курсам. При самому Інтуристі також діяли постійні комсомольські курси для підготовки гідів-перекладачів з числа комсомольців-активістів. Постійно діяли різноманітні трьох-восьмимісячні курси, які готували екскурсоводів або давали мовну підготовку.

Зрозуміло, все це були тимчасові заходи. Становлення системи професійної підготовки в галузі туризму пройшло кілька стадій. Важливим етапом стало створення в 1931 р в Москві та Ленінграді трирічних курсів, на яких вчили мов, основ географії, економіки, а також "комуністичної грамотності". Однак професійний рівень освіти могли забезпечити тільки вищі навчальні заклади. Підготовкою гідів займалося екскурсійно-перекладацьке відділення в Московському інституті нових мов і в Інституті лінгвістики в Ленінграді. Студенти цих відділень проходили практику в Інтуристі. Нарешті, в 1935 р відкрився Інститут іноземного туризму в Ленінграді, в якому були передбачені факультет екскурсоводів-перекладачів та підготовче відділення. Інститут став першим вищим навчальним закладом для підготовки кадрів у системі "Інтурист" спеціально для роботи з туристами-іноземцями. Після ліквідації ОПТЕ і репресій проти його керівництва в 1938 р цей інститут закрили, і справа знову обмежилося системою різноманітних курсів. Таким чином, розуміння туризму як специфічної сфери діяльності не було вироблено і, відповідно, сервісні стандарти не набули практичного затвердження.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >