Організаційні структури і правові підстави міжнародного туризму

Швидке зростання туристичної індустрії в кінці XIX ст., Поява конкурентної боротьби в цій сфері бізнесу викликали утворення міжнародних організацій, які прагнули створити якісь загальні правила в туризмі, насамперед міжнародному. Піонерами міжнаціональних угод по туризму були альпійські клуби XIX ст., Які за природою своєю виявилися інтернаціональними. У кінці XIX ст. проходили міжнародні конгреси туризму, на яких вироблялися перші правила подорожей в рамках бізнесу. У Європі на початку XX ст. діяла Міжнародна ліга туристських асоціацій, в яку входили велосипедні та автомобільні клуби, різні громадські організації, пов'язані з туризмом. Поширення подібних організацій і клубів призвело до створення в 1908 р у Відні Міжнародного центру туризму.

Зростання готельної інфраструктури та введення стандартів гостинності стали причиною появи в 1869 р першою в Європі Міжнародної асоціації готельних працівників. Пізніше, вже після Першої світової війни вона була перетворена в Міжнародний готельний союз.

На розумінні глобальності туризму та єдності завдань і проблем у цій галузі прискорилося формування міжнародних правил, стандартів, організацій, що регулюють дану область. Ще в 1919 р турфірми країн Средіземно- морських курортів (Франція, Італія, Іспанія) склали першу Міжнародну федерацію туристичних агентств. У 1920 р міжнародна організація Ліга Націй провела конференцію за паспортним режиму, оскільки після Першої світової війни і революції, що викликали масову еміграцію з Росії, слід було виробити загальноєвропейські паспортні правила. У 1926 р була прийнята єдина форма закордонного паспорта на 32 сторінках, в якому записи велися паралельно англійською та французькою мовами. Це нововведення не відразу було визнано всіма країнами, але поступово ідея уніфікації документів для туристів завойовувала визнання.

Велика депресія початку 1930-х рр. мала двоякі наслідки для туризму. З одного боку, скоротився попит на подорожі, оскільки люди стали економнішими, а багато урядів обмежували вивіз валюти. З іншого боку, більш жорсткі зовнішні умови змусили туристський ринок "дорослішати", шукати варіативні можливості, демонструвати гнучкість і привабливість для споживачів.

Дослідницьким періодом в області споживчого маркетингу стали в США 1930-і рр. Вивчалися поведінку і запити споживача, виявлялися основоположні закони ринку і рекламної справи. Як і інші сфери індустрії, туризм ставав бізнесом, що стоять на міцних економічних законах і дослідженнях. У 1936 р Ліга Націй опублікувала першу аналітичний документ - "Огляд туристського руху" - з точки зору розвитку загальноєвропейської економіки.

Конкурентна боротьба в області туристського бізнесу була ще попереду, а в період 1920-1950-х рр. основним процесом була вироблення єдиних принципів, правил ведення бізнесу в цій галузі. Вироблялися угоди, стандарти, які були потрібні не тільки на рівні бізнесу, а й на рівні державних договорів. Найважливішим кроком у цьому напрямку став перший міжнародний конгрес Міжнародного союзу офіційних організацій з пропаганди туризму в 1925 р в Гаазі. Тут було представлено 14 європейських держав, які прагнули виробити єдині принципи політики по відношенню до туристського руху, вбачаючи в ньому не тільки комерційну сторону, але й потужний інструмент об'єднання

Європи та встановлення дружніх відносин між країнами. Чітко розділилися дві лінії в розумінні туризму. З одного боку, це бізнес послуг, який діє за ринковими законами і потребує економічному регулюванні, стандартизації і т.п. З іншого боку, це найважливіші соціокультурні практики людей, які можуть допомогти вирішувати завдання культурного, політичного співробітництва, беруть участь у вирішенні проблем екології, культури та толерантності. Це двоїсте розуміння туризму вимагало розвитку всіх його форм і структур.

У 1932 р з'явилася практика чартерних авіарейсів, якими в тому ж році скористалися близько тисячі пасажирів тільки з Англії. Для того щоб уникнути труднощів з обміном валюти, для бажаючих подивитися інші країни туроператори розширювали присутність морських круїзів із заходом в найбільші європейські столиці. У 1939 р пропозиціями по круїзах скористалися не менше 1 млн туристів. Під натиском туроператорів з'явилися чартерні авіарейси, чартерні залізничні перевезення в Німеччину, Італію, Іспанію, на Середземноморську Рів'єру, що дозволяло знижувати витрати, вартість турів і робити туризм справді масовою практикою.

Поряд з комерційними об'єднаннями при багатьох урядах створювалися державні комітети і відомства, які дбали про туристському іміджі країни, просували здоровий спосіб життя і корисне проведення дозвілля. До середини XX в. робочі профспілки в багатьох країнах домоглися надання оплачуваної відпустки, оплати лікування, так що деякий дозвілля з'явився у всіх верств населення. Наприклад, у Франції оплачувану відпустку був введений в 1936 р, у Британії - в 1938 р До початку Другої світової війни, майже половина європейців, які ставилися до робітників верствам, мали право на хоча б двотижневу відпустку, тобто до масового туризму могли бути залучені додаткові 11 млн чоловік. Перед урядами багатьох країн було поставлено завдання розвитку дозвіллєвої сфери, забезпечення можливостей відпочинку, лікування, занять спортом мас населення. Почали виникати державні структури, які були покликані займатися цими питаннями. У 1929 р з ініціативи уряду Великобританії була заснована Британська асоціація подорожей і туризму, девізом якої були слова: "Подорожі в ім'я миру" (вже тоді туризм виходив за вузькі рамки виключно бізнесу, заявляючи про свою соціальної та політичної ролі). Діяльність цього державного утворення спрямовувалася на пропаганду туризму, здорового способу життя і лежала поза комерційного поля.

У другій половині XX ст. сфера туризму остаточно перетворилася на потужний транснаціональний бізнес, в який були залучені майже всі країни світу. Туризм почав усвідомлюватися і як універсальна соціокультурна практика, частина поведінкової культури людей. Бурхливий розвиток пізнавального, культурного, ділового туризму сприяло глобальному сприйняттю світу, усвідомленню єдності проблем, що стоять перед людством. Інфраструктура, що забезпечує індустрію туризму, - перевезення, готельні структури, підприємства харчування, інформація та реклама для туристів - склала величезний сектор економіки багатьох держав.

Після Другої світової війни процес створення міжнародних організацій, туристських асоціацій та вироблення єдиних стандартів і правил у туризмі став масовим і незворотнім. Величезну роль у цьому зіграли створені після війни впливові міжнародні організації - Організація Об'єднаних Націй (1945) і Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО, 1946). У 1947 р був оформлений Міжнародний союз офіційних туристських організацій (далі - МСОТО), до якого ввійшли компанії з 20 країн. Союз випустив довідник "Подорож за кордон", в якому були узагальнені прикордонні формальності при поїздках в різні країни. Почався процес уніфікації прикордонних правил. Радянський Союз вступив у МСОТО в 1956 р, що зробило можливим проведення в 1957 р в Москві Міжнародного фестивалю молоді і студентів.

У 1950-і рр. чисельність туристів у світі перевищила довоєнний рівень і продовжувала швидко рости. Однак закордонні поїздки займали все ще мінімальне місце в структурі подорожей. Назріла потреба в уніфікації туристських структур виразилася в створенні ряду організацій та підписання Угод. У 1954 р була створена міжнародна федерація журналістів і письменників, які створюють путівники, рекламу та літературу подорожей. У 1950-1960-і рр. досягнуті угоди про митні правила, про правила повітряних і залізничних перевезень між країнами, прийнята "зоряна" класифікація готелів, що охопила майже всі європейські країни.

У 1963 р в Римі відбулася перша Всесвітня конференція з туризму, в якій брало участь 87 держав і 26 організацій. Обговорювалися ключові проблеми міжнародного туризму:

  • - Визначення понять "турист", "екскурсант" з міжнародно-правової точки зору;
  • - Прийняття рішень про уніфікацію митних правил, паспортного режиму, правилах обміну валюти в туристських поїздках;
  • - Розгортання системи підготовки персоналу для обслуговування туристів за загальними стандартами сервісу і гостинності.

Конференція 1963 вперше продемонструвала політкоректні принципи світового туризму, який стоїть поза расових, релігійних відмінностей і політичних цілей. Коли на конференції представники 15 африканських країн зажадали, щоб делегації Португалії та Південно-Африканської Республіки покинули конференцію, оскільки вони представляють "колонізаторів", конференція відхилила цю вимогу, заявивши про політичної та ідеологічної нейтральності туризму як руху, що об'єднує народи, а не прагне до їх ворожнечі. Відзначивши цей найважливіший принцип туризму, ООН оголосила 1967 міжнародним роком туризму.

У 1975 р на базі колишньої організації МСОТО була утворена чинна сьогодні Всесвітня туристська організація - СОТ, в яку спочатку увійшла 51 країна світу. Зараз щоб уникнути плутанини з Світовою організацією торгівлі, вона іменується ЮНВТО (United Nations), чим підкреслюється її всесвітність. Датою створення ЮНВТО вважається 2 січня 1975, хоча тільки 27 вересня того ж року був прийнятий статут організації, тому з 1980 р цей день ранньої осені відзначається як Всесвітній день туризму. Щороку він проводиться під оригінальним гаслом, яке відображає яку-небудь оригінальним тенденцію у розвитку міжнародного туризму. Діяльність ЮНВТО координується за допомогою шести регіональний комісій, що представляють основні регіони туризму: Європа, Америка, Африка, Близький Схід, Азія, Східна Азія, Тихоокеанський регіон. Єдність організації підкреслюється логотипом, однаковим на всіх континентах (рис. 17.2).

Логотип Всесвітньої туристської організації

Рис. 17.2. Логотип Всесвітньої туристської організації

Наприкінці XX в. більшість країн вже усвідомлювали важливість туризму як для престижу держави, так і для його економіки. Туризм зайняв лідерські позиції в бюджеті країн Середземномор'я, окремим рядком позначався в державних інвестиціях. Практично всі країни світу, так чи інакше культивирующие туризм, прийняли власні закони про туристської діяльності, погоджуючи їх з міжнародними документами. Членство в ЮНВТО в відповідно до її статуту поділяється на три категорії:

  • - Дійсні члени, в якості яких можуть виступати всі суверенні держави (зараз більше 100 країн);
  • - Асоційовані члени, в статусі яких можуть виступати окремі території (зараз 4 окремих території);
  • - Приєдналися члени, у якості яких виступають міжнародні організації, асоціації та окремі суспільства (більше 150 організацій).

У 1980 р на черговій конференції ЮНВТО, що проходила в столиці Філіппін, була прийнята Манільська декларація з міжнародного туризму. У ній дано сучасне визначення туризму як важливого явища міжнародної комунікації, підкреслена необхідність забезпечення свободи та безпеки пересувань людей в сучасному світі. Ставала все більш ясною роль туризму у розвитку міжнародного співробітництва, в транснаціональному культурному спілкуванні, у розвитку людства в цілому. У Манильской декларації беруть початок багато сучасні концепції туризму, які виходять за рамки суто комерційного його розуміння. На цій основі в 1985 р були прийняті два найважливіші документи: Хартія туризму і Кодекс туриста. Вони визначають головні принципи ведення туристського бізнесу в сучасному світі і статус туриста в глобальній культурної комунікації. Конференція з туризму в Гаазі в 1989 р, а також конференція міністрів з туризму в Осаці в 1995 р відобразили нові чинники туристської справи.

У 1999 р Генеральна асамблея ЮНВТО схвалила Глобальний етичний кодекс туризму, в якому містилася висока оцінка ролі туризму в культурних комунікаціях і встановленні глобального культурного простору. Висока суспільна роль туризму виділяла цю область бізнесу як соціально значиму, відповідну глобальним викликам часу. Даний Глобальний кодекс туризму розвивав положення Кодексу туриста 1985 р відносно участі туризму у вирішенні основних проблем, що стоять перед людством в новому тисячолітті. Фактично в ньому формулювалися принципи якісного туризму, який нс виснажує природні і культурні ресурси планети, а сприяє їх збереженню і зміцненню.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >