Прибуток

Освіта і розподіл прибутку

Почнемо цю тему з короткого визначення прибутку.

Де і як утворюється прибуток виробничої форми?

Прибуток - це дохід комерційного підприємства, який виступає як приріст капіталу.

У різних сферах економіки - у виробництві, торгівлі і в банківській справі - прибуток утворюється неоднаково. Далі ми з'ясуємо, як утворюється дохід на підприємствах - виробниках продукції. Про решту видах прибутку, що виникають у сфері обігу (торгівлі і банківській справі), мова попереду.

За своїм походженням прибуток виробничої фірми має двоїсту природу. Це обумовлено тим, що тут процес утворення прибутку проходить два етапи:

 • перший етап: прибуток утворюється при створенні нової вартості. Раніше було показано, як виникає нова вартість і чому вона розпадається на заробітну плату і прибуток;
 • другий етап: створена у виробництві прибуток остаточно виявляється після продажу всієї виробленої продукції за оптовою ціною. Оптова ціна підприємства - ціна, за якою підприємства продають свою продукцію один одному.

Фірма-виробник отримує прибуток, якщо оптова ціна виробів (Цо), за якою продається вся виготовлена партія товарів, вище собівартості товару (Сс) - витрат на його виробництво.

Прибуток виробника (Пп) - це різниця між оптовою ціною і собівартістю продукції:

Пп = Цо-СC.

Звідси випливає висновок: прибуток, одержуваний з кожної одиниці виробів, залежить від двох основних чинників:

 • а) величини собівартості продукції;
 • б) рівня оптових цін.

Розглянемо ці фактори детальніше.

Перший фактор, що визначає розмір прибутку, - собівартість виробів, тобто витрати бізнесмена на виробництво товарів. Насамперед, важливо помітити відмінність собівартості від вартості товару. Як нам відомо, вартість товару (Ст) включає вартість витрачених засобів виробництва (Сп) і нову вартість (Сп). У свою чергу нова вартість розпадається на заробітну плату (Зп) і валовий прибуток (Пв). Співвідношення основних складових частин вартості (відповідно ціни) виготовлених товарів показано на рис. 12.1.

Структура вартості товару

Рис. 12.1. Структура вартості товару

Тепер перейдемо до аналізу величини собівартості одиниці продукції. Вона може змінюватися в залежності від виду виробничих витрат. У зв'язку з цим розрізняють прямі і непрямі витрати в розрахунку на одиницю продукції.

А. Прямі витрати на виробництво (або змінні витрати) залежать від обсягу випуску виробів. До них відносяться:

 • • витрати на заробітну плату працівників, безпосередньо зайнятих виготовленням товарів;
 • • витрати на сировину, матеріали, інші предмети праці.

Загальна величина таких витрат змінюється, як правило,

прямо пропорційно масштабам випуску товарів.

Б. Непрямі (або умовно постійні) витрати мало або зовсім не залежать від масштабів випуску продукції. До них ми зараховуємо:

 • • оренду будівлі;
 • • заробітну плату службовцям;
 • • страховку майна;
 • • обслуговування машин (їх амортизацію і ремонт);
 • • комунальні послуги (телефон, електроенергія, опалення тощо);
 • • витрати на реалізацію продукції (її транспортування, збут, рекламу тощо), виплати за відсотками на позику.

Загальна сума непрямих витрат практично не змінюється при збільшенні або зменшенні обсягу випуску виробів. Тому при зростанні розмірів виробництва собівартість одиниці продукції знижується.

Тут видно економічна вигода від розширення масштабів виготовлення товарів.

Другий фактор, що впливає на величину прибутку, - рівень оптових цін, за якими фірма збуває свою продукцію. Тут можливі п'ять основних варіантів у співвідношенні цін, вартості та собівартості виробів (рис. 12.2).

Співвідношення цін та вартості товару

Рис. 12.2. Співвідношення цін та вартості товару

По-перше, ціна Ц1 може встановлюватися нижче собівартості виробів, в результаті чого вони реалізуються в збиток. По-друге, грошова виручка за товар Ц2 збігається з витратами підприємства, що забезпечує лише самоокупність виробництва. По-третє, якщо ціна Ц3 вище собівартості, але нижче вартості, то підприємство отримує прибуток в меншому розмірі, ніж величина укладеної в товарі прибутку. По-четверте, коли ціна Ц4 збігається за своєю величиною з вартістю, то бізнесмен отримує весь прибуток, укладену в товарі. Нарешті, якщо ринок дозволяє отримувати за товар більше грошей Ц5, ніж величина вартості, то бізнесмен отримує надприбуток.

Отже, після економічного аналізу стало зрозуміло, як утвориться прибуток у розрахунку на один виріб. Але залишився нез'ясованим питання: як визначити валовий прибуток (всю її суму), отриману на підприємстві?

Студентам представляється можливість вирішити завдання із застосуванням нескладних математичних методів.

Завдання

Як підрахувати масу валового прибутку?

Відповідь дана в кінці гл. 12.

Після того як за намічений період отримана вся маса валового прибутку, повною мірою розгортається процес її розподілу.

Кому дістається прибуток?

Таке питання деяким студентам може здатися абсолютно зайвим бо вони вважають, що весь прибуток привласнює бізнесмен. Чи правильно це?

Щоб прийти до правильного судження, потрібно вирішити інтелектуальну задачу (спираючись на матеріали цього підрозділу підручника).

Завдання

Дістається Чи особисто бізнесменові вся маса прибутку, створеної на його підприємстві?

Відповідь дана в кінці гл. 12.

Розподіл прибутку серед різних юридичних і фізичних осіб - процес, якому властиві протиріччя в економічних відносинах між власниками, які беруть участь у розділі прибутку. Це протиріччя:

 • а) між бізнесменами та власниками нерухомості з приводу величини орендної плати за землю і приміщення;
 • б) між промисловцями і банкірами при встановленні величини банківських відсотків.

Зазначені суперечності виливаються в конкурентну боротьбу за найбільшу величину відповідної частини валового прибутку.

При вільної конкуренції зазначені суперечності регулюються прийнятною для протилежних сторін нормою прибутку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >