Навігація
Головна
 
Головна arrow Педагогіка arrow Полікультурна освіта в багатонаціональному соціумі
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Цивільне (патріотичне) виховання і діалог культур

Мультикультурна педагогіка перспективна для цивільного (патріотичного) виховання в складних умовах багатонаціональної середовища. Виховання в такому середовищі має виступати по відношенню до індивідуальних суб'єктам агентом надетнічної громадянської ідентичності. Результати, ефективність подібного виховання багато в чому залежать від соціальних відносин, рівня зрілості громадянського суспільства. "В умовах розвинутого громадянського суспільства пов'язані з поліетнічністю освітні проблеми відносно легко регулюються за допомогою існуючих громадянських інститутів" [1].[1]

Необхідно мати на увазі, що в системі полікультурної освіти цивільно-правові цінності займають пріоритетне місце. При впровадженні цих цінностей є потреба створення моделей цивільного (патріотичного) виховання, що враховують специфіку суб'єктів полікультурного виховання.

Мультикультурна педагогіка - потужна підмога для цивільного (патріотичного) виховання в багатонаціональному соціумі. Проглядаються кілька перспективних напрямків такого виховання в перспективі полікультурності.

  • 1. Спрямованість до всіх учнів - вихідцям з різних субкультур.
  • 2. Зміна педагогічної програми і методів, в результаті чого полікультурність стає основним педагогічним принципом.
  • 3. Відображення динаміки різноманітною культурного середовища.
  • 4. Зосередження па культурному взаєморозуміння та обміні, подоланні бар'єрів культурного відчуження.
  • 5. З'ясування загальнолюдського характеру освіти.

Як видно, цивільному (патріотичному) вихованню слід, так чи інакше, враховувати багатокультурний характер спільнот. Незважаючи на специфіку підходів до громадянського (патріотичному) вихованню, в різних світових регіонах і державах ідеї такого виховання все частіше опиняються в залежності від імперативу полікультурності. Це передбачає формувати громадянськість і патріотизм молоді на основі поваги і врахування етнокультурного різноманіття.

В основі громадянського (патріотичного) виховання і полікультурної освіти в багатокультурному соціумі лежать загальні трактування морального виховання. Внесок у скарбницю ідей полікультурної освіти, громадянського (патріотичного) виховання вносять різні субкультури - носії різноманітних моральних цінностей. Моральна складова полікультурної освіти та громадянського (патріотичного) виховання означає розвиток в молодому поколінні розуміння і поваги субкультурних відмінностей у моральних цінностях. Подібна установка - перспективний потенціал для подолання міжкультурних конфліктів, зіткнень моральних цінностей. Вона припускає терпиме, релятивістське, що враховує різноманітність ставлення до розбіжностей в моральних установках різних культур і етносів і означає розуміння одночасно єдності і різноманіття у сфері моральності і культури. Йдеться про включення до полікультурна освіта та цивільне (патріотичне) виховання гуманних національних і універсальних етичних істин, внаслідок чого досягається гуманістичне моральне єдність і різноманіття. У цьому випадку моральна складова виховання розглядається як "благотворний еклектизм", "синтез раціональних і гуманних тез з різних течій і шкіл" [2].[2]

Взаємозалежність цивільного (патріотичного) виховання і полікультурної освіти усвідомлена в світової педагогічної думки. Так, американська педагогіка в числі провідних принципів цивільного (патріотичного) виховання проголошує толерантність, відмова від расової, релігійної та іншої дискримінації. "Мультикультурне освіту в США - це не тільки суто етнічне явище, а й процес, спрямований на підготовку активних громадян в тривожному й етнічно поляризованому світі" [3].[3]

Педагоги Західної Європи питання цивільного (патріотичного) виховання в дусі полікультурності ставлять на фоні і під впливом політичної інтеграції. Принципи цивільного (патріотичного) виховання визначені у вигляді слоганів "безліч точок зору - єдиний погляд", "вчити жити разом" (learning to live together). Таке виховання призначене для розвитку плюралістичної європейської ідентичності, що дозволить особистості сприймати цінності різних етносів і культур, бути відкритою для конструктивного діалогу. Цивільне (патріотичне) виховання повинно одночасно задовольняти потреби національних та загальноєвропейської культур. Підкреслюється подвійна функція виховання європейської громадянськості: заохочення національної самобутності та подолання національних антагонізмів.

Розробники ідеї виховання громадянина Європи відводять мультикультурності і мультиетнічним фактору особливу роль. Пропонується при цьому враховувати історичну та культурну спільність європейських народів. Вказується, наприклад, що значна частина іммігрантів - вихідці зі Східної Європи і що це полегшує їх цивільне (патріотичне) виховання, оскільки є можливість спертися на дидактичні матеріали, що відображають загальні культурні цінності, історію, фольклор європейської цивілізації.

У Росії педагогічна стратегія передбачає виховання всмоктують поліфонічність багатонаціональну вітчизняну культуру патріотів - членів громадянського суспільства та правової держави. Це означає відмову від формування усередненої, поза національних культур особистості, від педагогічних установок на досягнення ідеологічного однодумності. Здійснення такого виховання ускладнене через відсутність розгорнутої програми громадянської (патріотичного) освіти. В чому втрачена соціальна педагогічна функція одночасної трансляції культурного різноманіття та загальногромадянських цінностей.

  • [1] Кузьмін Μ. Н. Освіта в умовах поліетнічного і полікультурного Росії. С. 8.
  • [2] Вульфсон Б. Л. Марксизм і проблеми морального виховання. Сторінки історії. М., 2004. С. 59.
  • [3] Banks J. Λ. Multi-cultural Education: Development, Dimensions, and Challenges.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук