Ціновий маркетинг в міжнародному середовищі

У зв'язку з удосконаленням системи ринкових відносин в Росії однією з дуже складних сфер маркетингової діяльності господарюючих суб'єктів стало ціноутворення. Сьогодні необхідні абсолютно нові маркетингові підходи до встановлення ціни в умовах міжнародного середовища, що враховують сучасні механізми руху товару до споживача.

Формування оптимальної ціни стає найбільш важливим ключовим питанням, яке за ступенем актуальності відповідає таким напрямкам маркетингу, як збутова політика, сервісізація бізнесу, побудова корпоративної філософії та ін. Так, ціни досить часто змінюються протягом життєвого циклу продукту; від ціни залежить якість обслуговування споживачів; асортиментні групи товарів з різними цінами залучають певні сегменти ринку, позиціонування проводять з урахуванням цінової диференціації.

Приймаючи рішення про вихід на зовнішній ринок і експортному ціноутворенні, керівництво організації свідомо розширює функціональні області діяльності та проводить комплексну аналітичну роботу по виділенню цільового ринку. При цьому особлива увага приділяється аналізу причин і мотивів виходу на закордонні ринки, вивченню секторів зовнішнього і внутрішнього середовища і системи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності Російської Федерації, розробці стратегічних і тактичних цінових програм і інш.

Для того щоб розбиратися в методології експортного ціноутворення, підприємцю необхідні достатні знання в таких областях, як: митне законодавство; законодавство з податків і зборів; принципи міжнародних комерційних договорів та звичаї міжнародного торговельного обороту; законодавство, що регулює питання ліцензування ввезення та вивезення товарів; законодавча основа, що формує правові відносини умов поставки та відповідальність за їх порушення; порядок здійснення міжнародних розрахунків і різноманіття їх форм; законодавство з валютного регулювання і контролю; методи аналізу фінансової звітності при веденні зовнішньоекономічної діяльності.

Розробка цінових програм передбачає аналіз цін фактичних угод або контрактів найбільших учасників ринку. В силу конфіденційності зазначених вище документів частіше використовуються біржові котирування, ціни аукціонів, довідкові тапрейскурантні ціни, що публікуються в спеціальних джерелах.

У міжнародному маркетингу розрізняють поняття базисних зовнішньоторговельних цін, контрактних цін, реальних експортних (імпортних) цін.

Ціна базисна висловлює загальний напрямок динаміки цін на попередній період. Використовується, як правило, для проведення аналізу ціноутворення при укладенні зовнішньоторговельних (експортно-імпортних) контрактів.

Контрактна ціна фіксується в конкретному міжнародному контракті, служить мірилом укладених зовнішньоторговельних угод, тому представляє найбільш достовірну інформацію про ціни. Зазвичай є комерційною таємницею, вказується в конфіденційній частини контракту, яка формує умови угоди, і не підлягає розголошенню.

Реальна експортна (імпортна) ціна - фактична продажна (купівельна) ціна, отримана в результаті виконання контракту. Як правило, вона повинна відповідати ціні, узгодженої в контракті, але може і відрізнятися від неї за величиною на розмір погоджених сторонами добавок і знижок, що виникають з конкретних умов виконання контрактів.

Відомо, що базисом будь-яких експортних цін є ціни світового ринку, які виражають у грошовій формі інтернаціональну ціну виробництва товару суспільно необхідної якості з суспільно необхідної споживною вартістю.

При реалізації торгового взаємодії досить важливим є точне визначення обов'язків сторін з урахуванням міжнародних торгових звичаїв і практики, яка склалася у відповідності з основними статтями Конвенції ООН 1980 р г. "Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів".

Умови "Інкотермс" стають складовою частиною контракту тільки при наявності обопільного рішення сторін. При цьому в контракт доцільно включати наступну фразу: "При тлумаченні цього контракту мають силу умови" Інкотермс "в чинній редакції". Базисні умови (терміни) "Інкотермс 2000" представлені в табл. 9.2.

Таблиця 9.2. Базисні умови (терміни) "Інкотермс 2000"

Базисні умови (терміни)

Забезпечити ринкову стабільність і комерційний успіх будь-якої організації на зовнішньому ринку можна за рахунок реалізації ефективної цінової політики та проведення певної стратегії у формуванні ціни.

Серед різновидів цінових стратегій, що використовуються на міжнародному ринку, можна виділити основні.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >