Партнери Росії по СНД

У ряді навчальних закладів суміжних з Росією держав СНД практикують білінгвальне навчання - на національному та російською мовами. До них, наприклад, відносяться казахські класи в російськомовних школах Казахстану і "російські сектори" азербайджанських шкіл. У "російських секторах" заняття ведуться російською мовою за російськими підручниками і програмами, які мало відрізняються від російських; в них навчаються не лише росіяни, а й російськомовні азербайджанці, татари, турки, грузини, лезгини, талиші, вірмени, українці і т.д.

У Казахстані в рамках концепції тримовного навчання з 2004/2005 навчального року було розпочато роботу з одночасного викладання казахського, російської та англійської мов. Експеримент був організований в 26 школах республіки. У ньому взяли участь 770 учнів 7-х класів шкіл з казахським та російською мовами навчання [1].[1]

США

У США білінгвальне навчання поширене дуже широко і здійснюється в безлічі варіантів. До 8 млн американців не вважають рідною англійську мову. У загальноосвітніх закладах вчиться 5800000 школярів з таких сімей, третина яких - іспаномовні. На двомовному навчанні наполягають насамперед латиноамериканці та іммігранти з Азії. Його популярність є наслідком комплексу педагогічних і соціальних факторів і мотивацій: намірів міжнаціонального спілкування, необхідності вивчення обов'язкових національних мов, потреби збереження місцевих мов, багатомовності урбаністичної цивілізації, зростання "мовного націоналізму" (прагнень за допомогою мови зберегти культурні корені) і т.д. [2]

Законами США (1967, 1968, 1974) крім обов'язкового вивчення і знання державної (англійської) мови передбачено і білінгвальне навчання. Таке навчання підтверджено законодавствами 22 штатів. На Гаваях англійська і місцевий мови вважаються рівними мовами навчання. Білінгвальне навчання підтримується федеральними фондами і програмами. У відповідності з федеральним законодавством і законами окремих штатів виділяються кошти на організацію білінгвального навчання: підготовку програм, вчительських кадрів, науково-методичні дослідження, підтримку навчальних закладів (особливо для іспаномовних).

Білінгвальне навчання іммігрантів та інших меншин організовується повсюдно.

Офіційно двомовна система навчання сформульована таким чином: "Це використання двох мов, одна з яких є англійською, в якості засобів навчання для однієї і тієї ж групи учнів за чітко організованою програмою, що охоплює весь навчальний план або ж тільки частина його, включаючи викладання історії та культури рідної мови ".

Білінгвальне навчання повинно знімати мовні проблеми, покращувати успішність, розвивати навички усного мовлення. Основними проявами білінгвального навчання є підтримка вивчення рідної мови через певну організацію навчання та навчальні матеріали, навчання другої мови, створення двомовних класів і шкіл.

У школах США найбільш поширена модель двомовного навчання дітей національних меншин, відома під назвою перехідною програми (transitional bilingual education), коли 50% предметів ведеться англійською мовою, а решта - за програмою двомовності або багатомовності. Пізніше школярів включають в одномовний (англійською мовою) процес навчання в багатонаціональній школі.

Програми і методики білінгвального навчання варіативні. Навчання може бути груповим і індивідуальним. Частина програм і методик передбачає розвиток навичок говоріння на неанглійської мови. Всі програми також припускають, що школярі повинні придбати таку компетенцію в мові та культурі більшості, яка забезпечить необхідний рівень спілкування в соціумі. Виділяються три типи двомовного навчання. Перший - підтримка здатності говорити, читати і писати рідною мовою, одночасно вивчаючи англійську. Спочатку уроки ведуться рідною мовою, а англійський вивчається як іноземна. Передбачається, отже, перехідне використання рідної мови меншин як способу навчання (особливо в перший рік навчання) до підтримки білінгвального навчання в старших класах. Потім школярі навчаються на двох мовах. Другий тип навчання не ставить за мету навчати знанню двох мов. Рідна мова використовується до тих пір, поки школярі в достатній мірі не опановують англійську, після чого навчання ведеться лише на цій мові. Третій тип навчання адресований класам, що складається з англомовних та неангломовних школярів. Спілкуючись, діти вчать мови один одного.

У білінгвальних навчальних закладах США школярі, які не говорять на офіційному мовою, отримують уроки англійської. Навчання організовують і в приватних навчальних закладах: англійською та мовою етнічної меншини. При цьому створюються класи з викладанням рідною мовою, на "простому" англійською, а також змішані класи, де учні не зазнають труднощів з англійською мовою. Класи діляться на різні рівні в залежності від глибини і обсягу досліджуваного матеріалу.

Є і ще один аспект проблеми білінгвального навчання в США. Виникла реальна загроза втрати поруч етносів нічим не замінної культурної цінності, а саме власної мови. Це стосується насамперед народів Півночі. На Алясці мовна ситуація складалася неоднозначно. Аж до другої половини минулого століття влада переслідували використання в школах аборигенів рідної мови. Учнів жорстоко карали, якщо вони говорили рідною мовою. Лише з прийняттям в 1968 р Акта про двомовному освіту ситуація почала змінюватися. Потрібні величезні зусилля для відродження рідних мов. Процес ускладнювався тим, що до цього часу два покоління корінних жителів Аляски не тільки не говорили рідною мовою, а й негативно ставилися до нього. Додатковим імпульсом вивчення національних мов став прийнятий в 2000 р сенатом штату Аляска "Акт про використання рідних мов в освіті". У біллі констатується критична мовна ситуація на Алясці і пропонується ряд кардинальних заходів щодо відродження та розвитку національних мов. Як зазначено в документі, якщо не вжити таких заходів, з 20 існуючих в даний час мов на Алясці на 2055 р може вціліти лише п'ять. І вони можуть зникнути.

  • [1] Лезіна В. В. Розвиток полікультурної освіти в Республіці Казахстан // Сучасні наукомісткі технології. 2008. № 3.
  • [2] Джуринський Λ. Н. Концепції та реалії мультикультурного виховання.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >