Навігація
Головна
 
Головна arrow Соціологія arrow Теорія соціальної роботи
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Передмова

За останнє десятиліття було видано достатню кількість підручників і навчальних посібників, які детально і докладно розглядають моделі сучасної теорії соціальної роботи. Поступово складається предметний мову вітчизняної теорії соціальної роботи. Ось чому для авторів даного підручника важливо ознайомити студентів з системою понять і термінів, які використовуються в сучасному пізнанні соціальної роботи.

Інша особливість розвитку вітчизняної теорії соціальної роботи полягає в тому, що серед професійної спільноти все ясніше відчувається потреба відображати ие тільки ідеальні моделі соціальної роботи, але й реальну практику. Це дало можливість провести ряд дискусій, що дозволили намітити систему критеріїв, що розмежовують сучасну практику і теорію соціальної роботи від інших сфер пізнання і практики. Найважливішими серед таких критеріїв стали ідентифікація діяльності, специфічне теоретичне бачення і ідеологема - те, що сьогодні відокремлює соціальну роботу від інших моделей пізнання і практики.

Все це знайшло відображення в цьому підручнику і зумовило модульне побудова курсу, що дало можливість аналізувати концепції та підходи, використовуючи принципи трансверсальності. Курс "Теорія соціальної роботи" необхідно розглядати в системі нових підходів, які викладені в підручниках "Введення в професію", "Історія соціальної роботи", "Філософія соціальної роботи", "Етика соціальної роботи", "Соціальна педагогіка", "Психологія соціальної роботи ". Саме в такій послідовності і сукупності визначені авторські уявлення про соціальну роботу в освітній трансверсальної парадигмі.

Враховуючи дискусійність викладаються положень, автори будуть вдячні за всі зауваження і побажання на адресу підручника, з вдячністю сприймуть їх, щоб врахувати в подальших дослідженнях і публікаціях.

Розділ I. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ. ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В XXI СТОЛІТТІ

 • 1. Цілі навчання
 • 1. Уявити закономірності становлення соціальної роботи за кордоном і в Росії за основними напрямками теорії, практики, освіти; показати системні особливості розвитку парадигм допомоги і підтримки в західній та вітчизняній цивілізації.
 • 2. Охарактеризувати основні підходи до розуміння соціальної роботи в контексті соціальних наук, принципи соціальної роботи як теорії; розкрити контекст і сутнісні характеристики пізнавального простору соціальної роботи через її взаємозв'язок із сучасними науковими парадигмами.
 • 3. Розкрити поняття дискурсу в теорії соціальної роботи, виявити напрями розвитку та особливості дискурсивних практик теорії соціальної роботи в рамках соціального пізнання.
 • 2. Компетенції
 • 1. Загальнокультурні (ОК):
  • - Здатність враховувати специфіку і сучасне поєднання глобального, національного та регіонального в розвитку соціальної сфери та управління, культури громадської, державної та особистому житті (ОК-1);
  • - Володіння культурою мислення, здатність до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановці мети і вибору шляхів її досягнення (ОК-5);
  • - Здатність аналізувати соціально значущі проблеми і процеси (ОК-6);
  • - Вміння будувати логічно вірну, аргументовану і ясну усну та письмову мову (ОК-7);
  • - Здатність усвідомлювати сутність і значення інформації в розвитку сучасного суспільства; володіння основними методами, способами і засобами отримання, зберігання і переробки інформації (ОК-16);
  • - Володіння навичками роботи з комп'ютером, з інформацією в глобальних комп'ютерних мережах (ОК-17).
 • 2. Професійні (ПК):
  • - Здатність виявляти, формулювати і вирішувати проблеми у сфері соціальної роботи (ПК-15);
  • - Вміння визначати наукову і практичну цінність розв'язуваних дослідницьких завдань в галузі соціальної роботи (ПК-16);
  • - Готовність представляти результати дослідження у формі звітів, рефератів, публікацій та публічних обговорень (ПК-19).
 • 3. Показники компетенції
 • 1. Знання наукової і практичної цінності розв'язуваних дослідницьких завдань в галузі соціальної роботи.
 • 2. Розуміння теоретичних основ практики вітчизняної та зарубіжної соціальної роботи.
 • 3. Застосування отримані знань з метою поліпшення якості та ефективності професійної діяльності, сприяння розвитку суспільних відносин і соціального партнерства.
 • 4. Комунікативні вміння:
  • - Здатність будувати логічно вірну, аргументовану і ясну усну та письмову мову;
  • - Готовність до співпраці з колегами, до роботи в колективі;
  • - Вміння представити результати досліджень (презентація) у формі звітів, рефератів, публікацій в доступному для інших вигляді.
 • 5. Формування критичного мислення: здатність аналізувати специфіку соціокультурного простору, інфраструктури забезпечення соціального благополуччя представників різних суспільних груп.
 • 6. Розвиток умінь самостійної роботи:
  • - Володіння основними методами, способами і засобами отримання, зберігання і переробки інформації;
  • - Наявність навичок роботи з комп'ютером, з інформацією в глобальних комп'ютерних мережах.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук