Навігація
Головна
 
Головна arrow Соціологія arrow Теорія соціальної роботи
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Вітчизняні підходи до теорії соціальної роботи

Методологічні проблеми моделювання теорії соціальної роботи. Предметно-об'єктні зв'язки в теорії соціальної роботи

Формування теорії соціальної роботи в Росії пов'язано з початком 1990-х рр. У відсутності сформованої практики соціальної роботи цей процес був пов'язаний з підготовкою фахівців даного профілю, а предметне поле зазначеної галузі освіти визначали загальнотеоретичні дисципліни, зокрема "Теорія соціальної роботи". У цей час формується один з основних напрямків у розвитку вітчизняної теорії соціальної роботи, пов'язане з пошуком її закономірностей і специфіки і визначальне її як самостійну область пізнання.

Незважаючи на різноманіття сучасних вітчизняних підходів до теорії соціальної роботи, у визначенні її предметної області реалізується спільний методологічний підхід, в рамках якого теорія соціальної роботи осмислюється в логіці опису її як академічної дисципліни. При цьому головна увага приділяється систематизації описуваних феноменів, прагненню визначити предметно-об'єктні зв'язку в теорії соціальної роботи. Виходячи із зазначених установок, пропонується досить великий спектр вітчизняних дефініцій даній області пізнання. Різні автори дають такі визначення:

Автори

Теорія соціальної роботи - це:

Л. Г. Гуслякова, С.І. Григор'єв

"Об'єктом дослідження соціальної роботи є процес зв'язків, взаємодій, взаємовплив механізмів, способів і засобів регулювання поведінки соціальних груп і особистостей, що сприяють реалізації їх життєвих сил і соціальної суб'єктності, а також характер спряженості життєвих сил індивіда і групи і засобів забезпечення їх реалізації в різних соціальних ситуаціях "

Є. І. Холостова

Об'єктом дослідження теорії соціальної роботи як науки є соціальні відносини. Предметом соціальної роботи як науки виступають "закономірності соціальної діяльності і тенденції їх зміни під впливом психологічних і управлінських факторів, що впливають на реалізацію та захист соціальних прав і свобод у суспільстві"

П. Д. Павленок

"Теорія соціальної роботи як наука представлена як сфера людської діяльності, функція якої полягає у виробленні та теоретичної систематизації об'єктивних знань про певну дійсності - соціальній сфері та соціальної роботи"

Авторський колектив навчального посібника "Теорія і методологія соціальної роботи" (М., 1994)

"Теорія соціальної роботи - це наука про закономірності і принципи функціонування і розвитку конкретних соціальних процесів, їх динаміки під впливом психолого-педагогічних і управлінських факторів при захисті громадянських прав і свобод особистості"

Представлені теоретичні підходи пов'язані з тим, що в умовах домінування практики соціального обслуговування і відсутності системної практики соціальної роботи у вітчизняному пізнанні соціальна робота існує тільки на рівні моделювання та проектування її теоретичних конструктів, актуальних для освітньої діяльності. Методологічні підходи до формування вітчизняної теорії соціальної роботи пов'язані з моделями екстраполяції. Дані теоретичні схеми соціальної роботи створюються на основі аналогового моделювання.

На думку дослідників, екстраполяційні аналогові схеми, як правило, використовуються в тих областях, де формуються нові когнітивні комплекси. Теорія соціальної роботи - нова область у вітчизняному пізнанні, її наукові традиції відтворюються на новому історичному етапі. У зв'язку з цим у вітчизняній парадигмі теорії соціальної роботи досить складно застосувати логіко-методологічні процедури, оскільки пізнавальна

Традиційна дедуктивна схема пізнання: від теорії до її верифікації

Рис. 2.8. Традиційна дедуктивна схема пізнання: від теорії до її верифікації

Схема пізнання на основі моделювання

Рис. 2.9. Схема пізнання на основі моделювання

реальність її існує у вигляді ідеального об'єкта, уявлення про який пов'язане з різними базами знань сучасних дослідників. Ось чому традиційна дедуктивна схема пізнання: "теорія → спостереження → верифікація теорії" (рис. 2.8) підміняється іншим підходом: "моделювання → модель / теорія → тестування моделі / теорії" (рис. 2.9). При цьому вихідне моделювання ідеального об'єкта здійснюється в рамках наукових традицій і досліджень різних соціальних і гуманітарних наук, не пов'язаних з науковими школами та традиціями соціальної роботи.

Побудова таких теорій умовно можна розбити на кілька етапів:

 • 1) формування вихідної моделі в рамках пізнавальних традицій пізнання;
 • 2) опис теоретичного моделювання;
 • 3) верифікація моделі / теорії з іншими моделями / теоріями в рамках вітчизняної парадигми пізнання;
 • 4) корекція початкових теоретичних тверджень і моделі / теорії.

Сучасні напрямки моделювання теорії соціальної роботи

В даний час моделювання теорії соціальної роботи здійснюється в парадигмі соціологічного, педагогічного пізнання чи в інтеграційних схемах, коли теорія соціальної роботи екстраполює пізнавальні моделі західних шкіл соціальної роботи. При цьому в таких моделях актуалізуються лише ті теоретичні області, які важливі для вітчизняної сучасної освітньої практики, наприклад психодинамические теорії і практики, когнітивно-поведінкові та ін. Однак інші не менше актуальні феміністські, антідісікрімінаціонние, етнокультурні тощо перспективи сьогодні знаходять незначне відображення в теоретичних підходах.

У сучасній теорії вітчизняної соціальної роботи можна виділити п'ять основних екстрополяціонних аналогових моделей (табл. 2.5).

Таблиця 2.5

Основні моделі вітчизняної теорії соціальної роботи

Теоретична

схема

Дослідники

Основний зміст

Педагогічна

В. Г. Бочарова,

В. А. Сластьонін, І. Н. Андрєєва, Μ. П. Гур'янова, В. І. Спіріна та ін.

Теорія соціальної роботи визначається як даність педагогічної області пізнання, при цьому домінують концептуальні схеми опису теорії соціалізації та ресоціалізації, де вектор розвитку конструювання пов'язаний з агентами соціалізації як головними домінантами теорії

Соціологічна

Н. С. Данакін, Л. Г. Гуслякова, С. І. Григор'єв, П. Д. Павленок, Є. І. Холостова, Е. П. Агапов та ін.

Теорія соціальної роботи розглядається в логіці соціологічного пізнання як теорія середнього рівня. Екстраполюючи стосовно проблематики соціальної роботи, соціологічні концепції середнього рівня постають для неї як загальні теорії, що виконують роль пізнавальної орієнтації

Інтегративна

А. М. Панов,

І. А. Зимова,

С. І. Григор'єв, Є. Г. Студьонова, М. В. Фірсов та ін.

Теорія соціальної роботи будується виходячи з теоретичних схем, прийнятих в зарубіжному і вітчизняному пізнанні. При цьому автори прагнуть інтегрувати різні теоретичні підходи, характерні для дослідників Скандинавських країн, Німеччини, Великобританії, США, інших національних шкіл соціальної роботи

Психологічна

С. А. Беличева, Б. Ю. Шапіро, І. А. Зимова, М. В. Фірсов, М. А. Гулина та ін.

Теорія соціальної роботи зводиться до рівня уявлень психосоціальної пізнавальної та практичної моделі, яка в російському варіанті представлена різними психологічними концепціями, а не центрирована виключно на психодинамічних підходах, як це прийнято за кордоном

Предметно- понятійна

Є. Г. Студьонова, І. В. Намєстникова, М. В. Фірсов, А. М. Панов та ін.

Дана теоретична схема пов'язана з імпліцитними уявленнями дослідників про предметному мовою соціальної роботи. Тут спостерігаються зусилля з визначення меж, сутності, особливостей предметної мови, намічаються підходи до систематизації понять

Висновки

 • 1. Будучи теорією соціального знання, теорія соціальної роботи володіє основними компонентами його структури, такими як ідеалізований об'єкт, предметний мову, методи наукового пізнання і т.д.
 • 2. Особливе місце в процесі опису реальності в теорії соціальної роботи належить теорії когнітівноетіческіх комплексів професійних практик соціальної роботи, яка розвивалася в контексті парадигми наукового пізнання і в XX ст. пройшла через наступні основні етапи:
 • 1) позитивізм;
 • 2) постпозітівізм;
 • 3) критична теорія;
 • 4) конструктивізм.
 • 3. Як показує досвід сучасних вітчизняних і зарубіжних наукових досліджень, не існує єдиних підходів до визначення області пізнання соціальної роботи, її структури і генезису. Проте в результаті аналізу таких підходів можна виділити наступні стійкі теоретичні моделі, що описують феномени соціальної роботи:
 • 1) багаторівневу;
 • 2) парадигмальную;
 • 3) інтегративну.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук