Первісне мислення

Французький дослідник Л. Леві-Брюль в результаті аналізу даних етнографічних досліджень аборигенів Австралії, острови Фіджі, Андаманських островів прийшов до висновку про те, що мислення представників неєвропейських, архаїчних культур зовсім не алогічно, а володіє власною логікою. Саме тому інтелектуальне зарозумілість європейців не є обґрунтованим. Леві-Брюль підкреслює: "Первісні люди вельми часто дають докази своєї вражаючою спритності і вправності в організації своїх мисливських і рибальських підприємств, вони дуже часто виявляють дар винахідливості й вражаючої майстерності у своїх творах мистецтва, вони говорять на мовах, часом дуже складних, що мають деколи настільки ж тонкий синтаксис, як і наші власні мови, а в місіонерських школах індіанські діти вчаться так само добре і так само швидко, як і діти білих ".

Первісне (архаїчне) мислення, яке в силу його особливої логіки часто називають також містичним або пралогическим, має такі властивості: 1) суб'єктивізм; 2) ситуативність; 3) байдужість до протиріч; 4) парціальний дії законів. Прикладом суб'єктивізму може бути змішання ситуативних переживань і явищ дійсності (для нас вони об'єктивні і незалежні від ставлення до них). Наприклад, представники первісних народів впевнені, що за допомогою жертвоприношень можна викликати певне погодне явище. Ситуативність проявляється в порушенні законів причинності.

Творче мислення

"Мислення - це завжди шукання і відкриття істотно нового", - писав А. В. Брушлинский (1977). Таке розуміння мислення дозволяє вже не використовувати для виділення його специфіки серед інших розумових процесів прикметники "продуктивне", "творче". Однак значущим критерієм для окремого розгляду творчого мислення є ступінь новизни як поставлених перед суб'єктом завдань, так і способів і результатів їх вирішення. У повсякденних уявленнях про творчість говорять тільки тоді, коли мають справу з суспільно цінними результатами мислення (новими технологіями, творами мистецтва, науковими теоріями). Однак для психолога важливим виявляється не тільки зовнішній результат розумового акту, але й новоутворення, що характеризують зміни самого суб'єкта. Тоді створення нових цілей, мотивів, оцінок, розуміння своєї особистості і т.п. також може бути віднесено до творчості. У світлі сказаного можна дати наступне визначення творчого мислення: це вид мислення, що характеризується створенням суб'єктивно нового продукту та / або новоутвореннями в самій пізнавальній діяльності з його створення.

За Гилфорду (Guilford, 1967), творче мислення відрізняє ряд особливостей: 1) пластичність (готовність пропонувати безліч рішень замість одного або двох); 2) рухливість (легкість переходу від одного аспекту проблеми до іншого, нс обмежуючись однією-сдінственной точкою зору); 3) оригінальність (прагнення породжувати несподівані, небанальні і незвичні рішення). Для вимірювання ступеня вираженості даних властивостей мислення Гилфордом був розроблений ряд тестів. Наприклад, людині може бути запропоновано придумати максимальну кількість варіантів використання будь-якого звичайного предмета (цегли, зубної щітки і т.д.) або підібрати кілька різних назв до одного тексту. Мірою оригінальності мислення також служить здатність продукувати віддалені асоціації між непов'язаними i ia перший погляд об'єктами. Наприклад, спробуйте здогадатися, яким словом можуть бути об'єднані слова, що входять в такі тріади, як "небо - Дунай - кров", "миша - місяць - Швейцарія" (тест Мідника). Ще одна експрес-методика діагностики креативності - "доповнення картинок" (Торранс). Тут від випробуваного потрібно завершити неповні малюнки так, щоб вийшли деякі оригінальні об'єкти (рис. 9.7).

Методика завершення фігур Торранса

Рис. 9.7. Методика завершення фігур Торранса:

а) вихідний незакінчений малюнок; б) шаблонне доповнення; в) творче доповнення

К. Дункер і М. Вертгеймер вперше простежили в експериментальних умовах динаміку розгортання продуктивного мислення - стадії вирішення творчої задачі. При цьому випробуваний повинен був міркувати вголос.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >