Показники якості

Послідовність оцінки рівня якості продукції відповідно до стадіями існування продукції (розробка - виготовлення - експлуатація або споживання) і цілями оцінки (технічний рівень, рівень якості виготовлення, рівень якості експлуатації і споживання) регламентується в нормативно-технічному документі [27] і викладена в роботі [34].

У рекомендованої послідовності оцінки рівня якості продукції важливе місце займає вибір номенклатури показників якості, визначається ГОСТ 22851-77 [1]. У цьому ж ГОСТі викладена класифікація показників, що застосовуються при оцінці рівня якості продукції, за ознаками: характеризуються властивості (показники призначення, надійності і т.д.), спосіб вираження (у натуральних чи вартісних одиницях), стадія визначення (прогнозовані, проектні, виробничі та експлуатаційні показники), застосування для оцінки (базові, відносні показники), кількість характеризуються властивостей (одиничні, комплексні, групові, інтегральні і узагальнені показники). З даної класифікації виведені ознаки розподілу: метод визначення і область застосування (ГОСТ 16431-70. Якість продукції. Показники якості і методи оцінки рівня якості продукції. Терміни та визначення).[1]

Оскільки найбільш поширена класифікація показників якості дається за ознакою "характеризуються властивості", зупинимося на ній більш докладно.

Структурно розділ містить 10 груп показників, що містять підгрупи (від двох до чотирьох в групі). Підгрупи в окремих випадках включають до 20 одиничних показників.

-а група - показники призначення

Вони характеризують властивості продукції, що визначають її основні функції, для виконання яких продукція, власне, і призначена. Розрізняють такі властивості: класифікаційні (наприклад, потужність, межа міцності); конструктивні (наприклад, габаритні розміри); складу і структури (наприклад, процентний вміст, концентрація); функціональні та технічної ефективності, звані для технічних об'єктів експлуатаційними показниками (наприклад, продуктивність, точність, швидкість).

-а група - показники надійності

Характеризують властивості продукції виконувати задані функції, зберігаючи в часі значення встановлених показників в заданих межах, що відповідають заданим режимам та умовам використання, технічного обслуговування, ремонту, зберігання і транспортування. Група містить наступні підгрупи: безвідмовності, довговічності, ремонтопридатності, зберігання і комплексних показників. Прикладами одиничних показників можуть служити ймовірність безвідмовної роботи, середній ресурс, середній час відновлення, середній термін зберігання і т.д. (ГОСТ 27.002-89. Надійність в техніці. Терміни та визначення).

Третій група - ергономічні показники

Характеризують систему людина - виріб, зокрема людина - машина, і враховують комплекс гігієнічних, антропометричних, фізіологічних і психологічних властивостей людини, проявляються у виробничих і побутових процесах. Зазначеним властивостями відповідають чотири підгрупи, які мають у своєму складі 24 одиничних показника (ГОСТ 16493-70). Наприклад, показники тиску, показники відповідності конструкції виробу розмірам, формі, масі, енергетичним можливостям і можливостям сприйняття і переробки інформації людиною.

  • [1] Система показників якості продукції дана в ГОСТ 4.186-85; 4.345-85; 4.164-85; 4.361-85; 4.446-86. ГОСТ 22851-77 діяв до 01.01.1986, замінений на РД 50-64-84. Методичні вказівки по розробці державних стандартів, що встановлюють номенклатуру показників якості труни однорідної продукції. Система викладена у відкритому доступі на сайті standartgost.ru. Це слід мати на увазі при вивченні гл. 2.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >