-а група - естетичні показники

Характеризують раціональність форми, інформаційну виразність, цілісність композиції, досконалість виробничого виконання продукції, стабільність і привабливість товарного вигляду. Група містить чотири підгрупи. Загальне число одиничних показників - 14. Наприклад, ергономічна обумовленість, знаковість, стійкість до пошкоджень, особливо до пошкоджень декоративних покриттів, організованість об'ємно-просторової структури.

-а група - показники технологічності

Характеризують властивості продукції, що зумовлюють оптимальний розподіл витрат коштів, матеріалів, праці і часу при експлуатації продукції. Група складається з чотирьох основних підгруп і однієї допоміжної. Основні підгрупи, як правило, містять сумарний (загальний), структурний, питома, відносний та порівняльний одиничні показники, які характеризують собівартість, трудомісткість, матеріаломісткість. Допоміжна підгрупа представлена показниками призначення, транспортабельності, уніфікації та ін.

-а група - показники транспортабельності

Як це і випливає з назви, вони характеризують пристосованість продукції до транспортування, тобто до переміщення в просторі, не сопровождающемуся її використанням або споживанням, а також пристосованість продукції до підготовчих і заключним операціях, пов'язаних з транспортуванням. Група не має підгруп. Існують тільки приблизні переліки основних показників: вартісні (середня трудомісткість підготовки продукції до транспортування, середня вартість упаковування і перевезення), середня тривалість розвантаження, показники сохраняемости, габаритні розміри, маса, обсяг продукції, а також показники її фізико-хімічних властивостей.

-я група - показники уніфікації

Характеризують укомплектованість продукції стандартними, уніфікованими й оригінальними складовими частинами, а також рівень її уніфікації з іншими виробами. Група містить коефіцієнти застосованості і повторюваності, коефіцієнти уніфікації та ін.

-а група - патентно-правові показники

В даний час їм приділяється підвищена увага, вони характеризують патентний захист і чистоту продукції та є чинником її конкурентоспроможності. Група містить показники патентної чистоти (для реалізації продукції всередині країни) і патентного захисту (для реалізації продукції за кордоном). Якщо по деяких частинах продукція не має патентної чистотою, то можливість її реалізації оцінюється за вартісним показником патентної чистоти.

-а група - екологічні показники

Характеризують рівень негативних, шкідливих впливів на навколишнє середовище, що виявляються при експлуатації або споживанні продукції. Група не має підгруп, містить тільки окремі показники. У їх числі - ймовірність викиду шкідливих часток, газів, випромінювань при зберіганні, транспортуванні, експлуатації або споживанні.

-я група - показники безпеки

Характеризують особливості продукції, що зумовлюють безпеку людини при її експлуатації або споживанні. До групи можуть входити гігієнічні показники, а також є власні - ймовірність безпечної роботи людини протягом певного періоду, час спрацьовування захисних пристроїв, електрична міцність, опір ізоляції.

На відміну від раніше чинної класифікації [1] економічні показники в самостійну групу не виділяються, згідно [27] їх рекомендується враховувати при оцінці рівня якості продукції, вони характеризують витрати на розробку, виготовлення і експлуатацію або споживання і знаходяться поза класифікацією.

Якщо розглядати основні показники якості для найважливіших типів виробів сучасної техніки, а при більш направленому підході - для виробів мікро- та наноелектроніки (ІМНЕ) - інтегральних схем (ІС), то до них можуть бути віднесені значення функціональних параметрів, споживана потужність, відсоток виходу придатних ІС, габарити, маса, вартість, надійність та ін. Ці показники визначаються сукупністю схемотехнических, конструктивних, технологічних, експлуатаційних та інших факторів. Вимоги до них в більшості випадків суперечливі, і кількісна оцінка якості за даними показниками утруднена.

Відповідно до теорії відносної якості якість продукції визначається її цільовим призначенням. Для оцінки якості виробів, у тому числі ІМНЕ, розглядають 11 основних груп властивостей і відповідно 11 груп показників якості.

З усієї сукупності групових показників якості можна виділити узагальнені, які в визначальною мірою характеризують рівень якості; це насамперед показники якості за призначенням, технологічності і надійності.

Розглянемо узагальнені показники якості.

1. Для цифрових ІС показник (коефіцієнт) якості за призначенням

де Р - питома потужність, споживана одним логічним елементом або однієї ІС; t з.ср - середній час затримки сигналу на один логічний елемент або одну ІС.

2. Коефіцієнт, що враховує конструктивно-технологічну досконалість ІС: цифрових

аналогових

де п 0 - кількість елементарних вентилів (схемних осередків), що припадають на 1 мм2 площі кристала; QKac - добротність підсилювального каскаду.

3. Найважливіший показник якості по технологічності - відсоток виходу придатних ІС, що визначає не тільки рівень і стабільність виробництва ІС, але і їх вартість. Між цим показником і показником надійності існує певний зв'язок.

Технологічність слід розуміти як пристосованість до обмеженого витрачання трудових, матеріальних та енергетичних ресурсів при підготовці виробництва та промисловому випуску виробів (ІС) в заданій кількості по вищій категорії якості. Технологічність характеризується матеріаломісткістю і трудомісткістю (ці властивості відносяться до виготовлення виробів), собівартістю (вона належить до виробу в цілому).

Комплексний показник (коефіцієнт) якості

де m i - вагові коефіцієнти кожної групи; q i - групові показники якості; п - число груп властивостей.

Деталь або складальну одиницю, застосовувану в конструкції декількох виробів, називають уніфікованої, на відміну

від оригінальної деталі, використовуваної тільки в одному виробі. Наступність підвищує застосовність, її вища перспективно планована форма - типізація. Реалізована на практиці ідея типізації називається уніфікацією. Це великомасштабний метод планування розробок і виробництва, що передбачає раціональне скорочення типорозмірів, складових частин і матеріалів в результаті створення конструктивно-параметричних рядів на основі базової конструкції виробу.

Основна проблема, що стоїть перед розробниками і виробниками ІС, - забезпечення необхідного асортименту цих найважливіших виробів при високому рівні їх якості та надійності. Актуальність вирішення цієї складної проблеми обумовлена:

  • • надзвичайно широкими областями застосування ІС, оскільки практично вся складна сучасна електронна техніка будується на використанні саме цієї елементної бази (ІС);
  • • ускладненням функцій, виконуваних ІС (великі, надвеликі, ультраболипіе ІС) і мікро- і наноелектронних апаратурою (МЕА і НЕА), побудованої на ІВ;
  • • істотним впливом на якість ІС умов експлуатації;
  • • економічним чинником, так як розробка, виготовлення і експлуатація ІС вимагають великих витрат.

Естетичні показники є перманентно затребуваними протягом усього хронологічного періоду розвитку людства, в наш час їх затребуваність тільки зросла, вони характеризують виразність, раціональність форми, цілісність композиції, досконалість виробничого виконання.

  • [1] Див .: Збірник нормативно-технічних документів з оцінки рівня якості продукції. М .: Изд-во стандартів, 1975.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >