Регіональні та країнові пріоритети у зовнішньоекономічній сфері Росії

Досягнення стратегічних цільових орієнтирів передбачає реалізацію регіональних та країнових пріоритетів у зовнішньоекономічній сфері Росії в середньо- і довгостроковій перспективі.

Широка диверсифікація зовнішньоекономічних зв'язків - необхідна умова забезпечення глобального лідерства Росії, її стійкості по відношенню до мінливих балансам сил між центрами світової економіки, а також зниження ризиків, пов'язаних з перебудовою міжнародного економічного порядку.

Розширення кола торгових партнерів, пошук нових ринків збуту товарів і послуг вимагають розвитку двосторонніх відносин та активізації участі РФ в регіональних торгово-політичних блоках. Найважливішими партнерами Росії в економічній, політичній і культурній сферах є країни СНД, держави Європейського Союзу, Китай, США, а також швидко розвиваються Азії. Саме з цими державами Росія сьогодні найбільш активно розвиває торговельне, інвестиційне та технологічне співробітництво, яке може стати основою для вдосконалення структури російського експорту і економіки в цілому, освоєння нових ринків у третіх країнах та реалізації транзитного транспортного потенціалу Росії. У той же час все більшого значення з точки зору розвитку зовнішньоекономічних зв'язків набувають Індія, країни Латинської Америки, а також багаті природними ресурсами держави Африки.

Участь у інтеграційних процесах, лібералізація торгівлі і руху факторів виробництва в рамках регіональних об'єднань є найважливішим чинником розвитку зовнішньоекономічної діяльності та підвищення конкурентоспроможності в рамках світового ринку.

Підвищенню конкурентоспроможності Росії в рамках світового ринку також сприятиме диверсифікація географічної структури експорту та розвиток нових ринків у рамках двосторонніх відносин (рис. 2.2).

Особливе значення слід надати розвитку співпраці із швидко економіками як в області забезпечення доступу на ринок цих країн, так і у формі співпраці з компаніями цих країн на третіх ринках, у тому числі у формі реалізації спільних інвестиційних проектів і спільних виробництв.

Участь у регіональних економічних блоках і угрупованнях також є важливим напрямком розвитку зовнішньоекономічної діяльності.

Підвищення конкурентоспроможності Росії в рамках світового ринку

Рис. 2.2. Підвищення конкурентоспроможності Росії в рамках світового ринку

У рамках СНД пріоритетними напрямками виступають:

 • • завершення формування повномасштабної зони вільної торгівлі;
 • • підвищення ефективності використання паливно-енергетичного комплексу, раціоналізація системи забезпечення паливно-енергетичними та водними ресурсами на основі застосування ринкових механізмів взаєморозрахунків;
 • • спільне освоєння паливно-енергетичних та інших сировинних ресурсів, вирішення проблем їх поставок і транзиту;
 • • створення умов для технічного переозброєння виробництва з широким використанням продукції, що випускається в державах - учасницях СНД, на базі виробничої кооперації та налагодження інвестиційного співробітництва;
 • • підвищення ефективності використання національних транспортних комплексів на основі реалізації довгострокової узгодженої політики поглиблення виробничої кооперації в галузі транспорту, створення сприятливих умов для транзитних перевезень вантажів і пасажирів, розвитку і скоординованого застосування нових технологій, що забезпечують підвищення безпеки перевезень;
 • • розробка і реалізація найбільш перспективних спільних програм і проектів;
 • • формування в Співдружності більш відкритою конкурентоспроможного середовища з метою підвищення конкурентоспроможності товарів і послуг;
 • • співробітництво в боротьбі з організованою злочинністю, тероризмом, незаконною міграцією, наркоагресією, а також взаємодія у сфері протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму;
 • • співпраця в гуманітарній та соціальній сферах;
 • • взаємодія в галузі попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, в галузі екології та охорони навколишнього середовища.

Співробітництво в рамках ЄврАзЕС розвивається за наступними напрямками:

 • • формування умов для зміцнення співробітництва країн - членів Митного союзу;
 • • проведення узгодженої економічної політики;
 • • взаємодія в реальному секторі економіки;
 • • формування та спільний розвиток енергетичного ринку, Транспортного союзу і реалізація транзитного потенціалу ЄврАзЕС;
 • • взаємодія в агропромисловому секторі;
 • • формування спільного ринку послуг;
 • • формування загального фінансового ринку з можливістю розвитку валютної інтеграції;
 • • співпраця в соціально-гуманітарній сфері та у сфері міграційної політики.

У рамках участі Росії в Шанхайській організації співробітництва - ШОС робота вестиметься в рамках реалізації спільних проектів з країнами - членами ШОС в мінерально-сировинному секторі, поглиблення взаємодії в енергетичній сфері, сприяння залученню російських організацій до вирішення природоохоронних та водогосподарських проблем в даному регіоні, співпраці у сфері науки і нових технологій.

Пріоритетне значення матиме співпраця з Європейським Союзом, на частку якого після його розширення в середньому припадає понад 50% зовнішньоторговельного обороту Росії. Найважливішим інструментом просування економічних інтересів Росії в Європі є вирішення енергетичних питань.

У цих цілях буде поетапно формуватися спільний економічний простір (ОЕП) Росії і ЄС, яке повинне бути засноване на сумісних правилах і системах регулювання, включаючи гармонізацію митних систем. При цьому заходи з економічного зближення з країнами Європи будуть підпорядковані рішенням завдань довгострокового соціально-економічного розвитку Росії і не повинні випереджати або входити в протиріччя з інтеграційними процесами на просторі СНД.

На американському континенті найважливішим торговим партнером Росії залишаться Сполучені Штати Америки. При визначенні основних напрямків співробітництва з цією країною враховується лідерство США у світовій економіці, величезний науково-технічний і фінансовий потенціал. Крім того, береться до уваги, що американський ринок є одним з перспективних для продажів передових російських технологій, пов'язаних з космічними дослідженнями, ядерною енергією, програмним забезпеченням.

Можливості розширення співпраці з країнами Латинської Америки пов'язані з розвитком російського експорту високих технологій і продукції військового призначення. Латиноамериканські країни залишаться великими постачальниками продукції тропічного землеробства на російський ринок.

Значимість Азіатського регіону для Росії буде неухильно зростати. Це визначається перспективами збільшення експорту енергоносіїв та поставок вітчизняної високотехнологічної продукції, включаючи продукцію оборонно-промислового комплексу, а також закупівель Росією споживчих товарів.

Китай все впевненіше стає одним з найбільших стратегічних торговельно-економічних партнерів Росії. Великими партнерами залишаться Японія, Індія, Республіка Корея, Тайвань, ряд країн АСЕАН.

Важливі позиції у зовнішній торгівлі Росії збережуть країни Близького і Середнього Сходу. Платоспроможні держави цього регіону, особливо нафтовидобувні країни Перської затоки, можуть стати великими інвесторами в економіку Росії.

Таким чином, основні напрями розвитку торговельно-економічних відносин Росії в даний час досить різноманітні, їх реалізація в перспективі покликана ще більше зміцнити зовнішньоторговельне партнерство і співпраця з іноземними державами.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >