Формування державної системи забезпечення розвитку зовнішньоекономічної діяльності

Особливістю сучасної моделі управління зовнішньоекономічною діяльністю в Росії є необхідність впливу на міжнародну комерційну діяльність вітчизняних підприємств у цілому та підвищення ролі суб'єктів Російської Федерації, а також окремих регіонів. Реалізація зовнішньоекономічної політики вимагає створення системи інститутів, що забезпечує реалізацію національних інтересів Росії у світовій економіці, підвищення конкурентоспроможності російських компаній на світових ринках, гнучкість і результативність державного регулювання зовнішньоекономічної сфери, його здатність швидко і адекватно реагувати на зовнішні ризики.

Така система інститутів повинна включати три блоки:

  • • комплексну підтримку експорту і прямих інвестицій за кордоном;
  • • регулювання доступу іноземних товарів та інвестицій на російські ринки;
  • • підтримку управління у зовнішньоекономічній сфері.

З метою заохочення експорту товарів і послуг буде створена система зниження ризиків відповідних операцій. Державні інститути розвитку повинні надавати кредитну і фінансову підтримку експортно-орієнтованим виробництвам по всьому циклу, включаючи придбання іноземних технологій та ліцензій.

Крім цього необхідно розвивати систему виявлення та усунення торговельних бар'єрів у зарубіжних країнах. В якості основного операційного інструменту має бути створений реєстр торговельних та інвестиційних бар'єрів щодо російських товарів, послуг та інвестицій. Діяльність торгових представництв (торгпредств) буде раціонально вбудована в загальну систему виявлення та усунення таких бар'єрів.

З метою формування позитивного іміджу Росії, російських компаній і регіонів за кордоном активізується сприяння просуванню російських брендів, розширюється практика проведення щорічних економічних форумів на основі частногосударственного партнерства.

Регулювання доступу іноземних товарів та інвестицій на російські ринки пов'язано, в першу чергу, з удосконаленням митно-тарифної політики як одного з основних інструментів вирішення внутрішніх завдань - переходу російської економіки на інноваційний шлях розвитку, її диверсифікації та підвищення глобальної конкурентоспроможності.

Основними завданнями митно-тарифної політики на найближчу перспективу є наступні.

  • 1. Сприяння переозброєння та технологічної модернізації російської економіки.
  • 2. Стимулювання розвитку виробничо-технологічної кооперації російських і іноземних компаній, сприяння перенесенню глобально орієнтованих обробних виробництв на російську територію (імпорт виробництв замість імпорту товарів).

Застосування митних процедур переробки на митній території та переробки для внутрішнього споживання дозволить розширити виробництво за рахунок імпортних компонентів і при цьому пропонувати продукцію на зовнішньому і внутрішньому ринках за більш конкурентними цінами.

3. Підвищення конкурентоспроможності російських ринків, захист ринків, що розвиваються, уразливих для імпорту.

В рамках даної задачі буде забезпечена збалансованість і раціональна захист внутрішніх ринків за рахунок гнучкого реагування на запити виробників і споживачів, цінову ситуацію на ринках шляхом тимчасового зниження або підвищення ставок ввізних мит, застосування спеціальних захисних, антидемпінгових і компенсаційних заходів.

Не остання роль при цьому відводиться модернізації митного адміністрування, спрямованої на формування нової системи організації митного контролю та здійснення митних операцій, що передбачає, зокрема, створення єдиної міжвідомчої автоматизованої бази даних виданих дозвільних документів на ввіз і вивіз товарів, здійснення митного контролю на основі системи аналізу та управління ризиками, впровадження попереднього інформування, що дозволить скоротити витрати економічних операторів на логістику і зберігання товарів.

Система регулювання іноземних інвестицій на території Росії буде розвиватися шляхом імплементації міжнародних правил руху капіталу, у зв'язку з чим необхідно створити систему федеральних і регіональних інститутів залучення інвестицій, що функціонують за принципом "одного вікна", а також інститут "омбудсмена" з іноземних інвестицій.

Механізм прийняття рішень у зовнішньоекономічній сфері повинен постійно вдосконалюватися. При цьому зміна моделі державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності вимагає впровадження нових інструментів і документів оперативного управління цією сферою (рис. 2.3).

По-перше, будуть розроблені короткострокові (від одного до трьох років) програми просування експорту, визначальні ключові напрямки промислового експорту й набір інструментів для досягнення намічених цілей з урахуванням пріоритетності і специфіки конкретних зарубіжних ринків, потреб галузей і регіональних особливостей виробництва і реалізації продукції, що експортується.

По-друге, але ключовим країнам - партнерам Росії будуть підготовлені двосторонні плани торговельно-економічного співробітництва (на строк до трьох років), що визначають основні цільові параметри взаємної торгівлі та інвестицій та конкретні заходи по їх досягненню.

По-третє, ці програми і плани будуть доповнені щорічними директивами торговим представництвам Росії в іноземних державах, націленими на вирішення конкретних завдань щодо вдосконалення взаємодії з країною перебування.

Стратегічне управління зовнішньоекономічною діяльністю

Рис. 2.3. Стратегічне управління зовнішньоекономічною діяльністю

По-четверте, щорічно будуть затверджуватися "Основні напрямки митно-тарифної політики", що визначають пріоритети діяльності Російської Федерації в цій сфері.

По-п'яте, буде вдосконалюватися система підготовки (у тому числі на умовах аутсорсингу) середньо- і довгострокових кон'юнктурних прогнозів по основних галузях і географічних напрямках зовнішньоекономічної діяльності Росії з метою ідентифікації, що відкриваються і потенційних загроз, з подальшим внесенням необхідних коректив у зовнішньоекономічну політику країни.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >