Органи державного регулювання ЗЕД в Російській Федерації

Енергійному і швидкому впливу на регулювання різних форм ЗЕД сприяють укази Президента Росії. Відповідно до законодавства Президент РФ наділений такими функціями:

 • • здійснює загальне керівництво державною зовнішньоекономічною політикою;
 • • підписує міжнародні угоди, представляє Росію на відповідних міжнародних форумах;
 • • регулює військово-технічне співробітництво;
 • • визначає умови експорту дорогоцінних каменів, металів, що розщеплюються.

Державна Дума і Рада Федерації розробляють і приймають закони, що регламентують ЗЕД, через відповідні комітети і комісії беруть участь у керівництві ЗЕД на державному рівні, заслуховують звіти керівників відомств.

Уряд РФ виконує наступні функції:

 • • проводить в країні єдину зовнішньоекономічну політику, здійснює розробку відповідних програм;
 • • бере участь в організації та проведенні міжнародних переговорів;
 • • бере участь у формуванні експортного та імпортного режимів;
 • • здійснює управління федеральної російською власністю за кордоном;
 • • регулює величини ставок митного тарифу;
 • • вживає конкретних заходів щодо захисту внутрішнього ринку від масованого імпорту;
 • • розробляє та здійснює заходи щодо реалізації указів Президента РФ.

На Мінекономрозвитку покладені такі регулюючі функції:

 • • державне регулювання на основі розробки рекомендацій щодо вдосконалення нормативно-правової бази ЗЕД, регулювання діяльності учасників ЗЕД, захисту внутрішнього ринку та інтересів вітчизняних експортерів, участі у валютному і експортному контролі Російської Федерації; контроль за забезпеченням державних інтересів і т.д .;
 • • забезпечення спільних дій федеральних властей і регіонів у сфері ЗЕД, вдосконалення інституційної, організаційної структури управління ЗЕД і т.д .;
 • • оцінка перспектив та поточного стану зовнішньоекономічних зв'язків Російської Федерації на базі аналізу і прогнозу світової економічної кон'юнктури, участі в розробці платіжного балансу, ведення зовнішньоекономічної статистики;
 • • кадрове та інформаційне забезпечення ЗЕД на основі підготовки та підвищення кваліфікації фахівців з ЗЕД, формування єдиної інформаційної системи, випуску відповідних спеціальних видань, консультування учасників ЗЕД, сприяння проведенню виставок, ярмарків, презентацій;
 • • створення сприятливого режиму зовнішньоекономічного співробітництва з іноземними державами па базі підписання двосторонніх міжурядових договорів і протоколів, участі у діяльності міжнародних організацій, боротьби проти дискримінації російських експортерів, забезпечення рівноправної інтеграції Російської Федерації у світове господарство, участі у вирішенні спірних ситуацій на міжурядовому рівні.

У систему Мінекономрозвитку входять:

 • 1. Центральний апарат, у складі якого є департаменти, управління та відділи.
 • 2. Всеросійська академія зовнішньої торгівлі, що здійснює підготовку керівних працівників і спеціалістів у сфері ЗЕД для роботи в міжнародних економічних організаціях.
 • 3. Всеросійський науково-дослідний кон'юнктурний інститут (ВНИКИ).
 • 4. Об'єднання інформаційного забезпечення та автоматизованої обробки даних па основі доступу до глобальних комп'ютерних мереж, яке має в своєму розпорядженні сервісним центром.

В умовах децентралізації управління ЗЕД особливу роль відіграє інститут уповноважених Міністерства промисловості і торгівлі в регіонах. До їх найважливіших функцій відносяться:

 • • проведення загальнодержавної політики у сфері ЗЕД на всій території Росії, загальний державний нагляд;
 • • забезпечення розмежування прав і відповідальності у сфері ЗЕД між Федерацією і регіонами;
 • • надання можливого сприяння регіональним учасникам ЗЕД у налагодженні ділових контактів і виході на зовнішні ринки;
 • • допомогу регіональним властям у підготовці та здійсненні державних і регіональних програм міжнародного співробітництва;
 • • реєстрація експортних контрактів для стратегічно важливих сировинних товарів.

Важливе місце в регулюванні ЗЕД належить торговим представництвам Російської Федерації за кордоном, які мають такі функції:

 • • захист та представництво інтересів учасників ЗЕД в країні перебування, постачання їх необхідною інформацією, надання консультаційних послуг;
 • • контроль дотримання резидентами країни розміщення торгпредств і російських учасників ЗЕД міждержавних угод;
 • • сприяння у встановленні та розширенні ділових контактів між фірмами відповідних держав;
 • • збір та аналіз кон'юнктурної інформації в країні перебування.

Міністерство фінансів регулює кредитно-грошову сферу, за угодою з іншими відомствами вносить в уряд пропозиції про зміну ставок імпортних та експортних мит. Воно регулює систему оподаткування, у тому числі при здійсненні ЗЕД, визначає методичні основи розробки платіжного балансу.

Центральний банк Росії визначає спільно з Міністерством фінансів умови і порядок фінансування ЗЕД, активно бере участь у вдосконаленні відповідного законодавства, регулює валютні операції і курс рубля по відношенню до валют інших держав, вивезення російського капіталу, видає ліцензії комерційним банкам на здійснення валютних операцій. Центральний банк бере участь у здійсненні валютного контролю але експорту та імпорту.

Міністерство промисловості і торгівлі, Федеральне агентство з науки та інновацій покликані контролювати і координувати міжнародне науково-технічне співробітництво, здійснювати фінансування міжнародних проектів, брати участь у підготовці і підписанні відповідних міжурядових угод, у вдосконаленні законодавчої бази міжнародних науково-технічних зв'язків.

Федеральна митна служба (ФМС) виконує наступні функції:

 • • здійснює контроль над перетином державного кордону Російської Федерації громадянами та вантажами, декларуванням відповідних вантажів і майна;
 • • бере участь у змінах ставок митних зборів і розмірів митних зборів;
 • • бере участь у формуванні дохідної частини федерального бюджету Російської Федерації за допомогою справляння митних зборів, зборів, штрафів, конфіскації вантажів, фінансових коштів, майна громадян;
 • • здійснює захист економічних та інших інтересів Росії у вигляді боротьби з незаконним вивезенням вантажів, цінностей з Росії та шляхом запобігання незаконного ввезення в країну зброї, відходів і т.д .;
 • • веде митну статистику;
 • • бере участь у валютному і експортному контролі;
 • • бере участь у розробці митного законодавства та митної політики Російської Федерації в забезпеченні реалізації останньої.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >