Економічні методи стимулювання експортного виробництва

Пряме фінансування експортерів

Здійснюється у вигляді доплат фірмам і компаніям дотацій з бюджету для усунення різниці між собівартістю продукції й експортними цінами для одержання прибутків. Найчастіше держава виділяє до 30% коштів, необхідних для проведення наукових, дослідницьких, конструкторських робіт з метою дослідження та впровадження нових товарів в експортному виробництві. Державне фінансування направлено на підтримку не тільки великих компаній у країнах з ринковою економікою, але також середніх і малих фірм, здатних в короткі терміни модернізувати і перебудовувати експортне виробництво відповідно до вимог світового ринку.

Непряме фінансування експортерів

Проводиться через мережу приватних банків, яким держава видає спеціальні дотації на зменшення кредитних ставок експортерам. Непрямим фінансуванням слід вважати повернення експортерам мит, виплачених при ввезенні сировини, а також передачу експортерам урядових, у тому числі і військових, замовлень по стабільним і, як правило, високими цінами.

Зниження податків з експортерів

Найбільш поширене пряме зниження податків з фірм, компаній в залежності від частки експорту у їх провадженні. Часто застосовується дозвіл фірмам-експортерам здійснювати відрахування в резервні фонди розвитку експортного виробництва з неоподатковуваної частини прибутку.

Кредитування експортера

Кредитування може бути внутрішнім і зовнішнім. Внутрішнє кредитування здійснюється через державні банки наданням кредитів середньострокових (до 5 років) і довгострокових (до 20-30 років) на розвиток експортного виробництва в національній та вільно конвертованій валюті. При цьому надання кредитів здійснюється на сприятливих умовах по стабільним ставкам.

Зовнішнє кредитування націлене на виділення кредитів імпортерам у формі фінансових і товарних кредитів постачальників експортної продукції. Держава виробляє субсидування з бюджету як фірмових, так і банківських кредитів, які є цільовими і, отже, повинні бути використані іноземними одержувачами тільки для закупівлі товарів у фірми або країни кредитора.

Страхування експортера

Воно має два напрямки - внутрішнє і зовнішнє. Внутрішнє страхування здійснюється державою, що допомагає за рахунок бюджетних коштів перекривати частину ризиків при великих капіталовкладеннях в експортне виробництво.

Здійснюючи зовнішнє страхування, держава за рахунок бюджету бере на себе частину політичних і комерційних ризиків по експорту. До політичних ризиків відносяться війни, урядові перевороти, різкі зміни політичної обстановки, страйки. Всі ці чинники або ускладнюють, або взагалі зривають виконання контрактів. До комерційним ризикам ставляться коливання валютних курсів, банкрутства, зміни в митній і податковій системах. Завдяки страхуванню експортер відшкодовує майже всі втрати від ризиків.

Страхування експортних операцій в країнах з ринковою економікою здійснюють державні організації, а також фірми і корпорації, які отримують дотації з бюджету. Страхові державні організації, як правило, забезпечують 80-90% суми угоди за ставками значно нижчими, ніж приватні страхові фірми. Вони складають в США 1-2% суми контракту, в Японії - 0,3%.

Додатково до адміністративних і економічних методів регулювання та управління ЗЕД в країнах з ринковою економікою проводиться організаційна, статистична, дослідницька та інформаційна робота. Здійснюється збір статистичних матеріалів, аналіз стану і оцінка перспектив ЗЕД, видаються довідники. За допомогою посольств, торгових місій і представництв державні служби отримують комерційну інформацію, знаходять іноземних контрагентів. Встановленню взаємодії між контрагентами сприяють міжнародні симпозіуми, конференції, виставки та інші форми ознайомлення представників ділових кіл різних країн з досягненнями в економіці, науці, техніці.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >