МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У Митному союзі і РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Митне регулювання в Митному союзі

У Договорі про Митний кодекс Митного союзу, прийнятому Рішенням Міждержавної ради Євразійського економічного співтовариства (найвищого органу Митного союзу) на рівні глав Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Російської Федерації від 27 листопада 2009 року № 17 із змінами, внесеними Протоколом про внесення змін і доповнень в Договір про Митний кодекс Митного союзу (ТК ТЗ) від 16 квітня 2010 року у ст. 1 зазначено: "Митне регулювання в Митному союзі Євразійського економічного співтовариства - правове регулювання відносин, пов'язаних з переміщенням товарів через кордон Митного союзу йод митним контролем, тимчасовим зберіганням, митним декларуванням, випуском і використанням відповідно до митними процедурами, проведенням митного контролю, сплатою митних платежів, а також владних відносин між митними органами та особами, що реалізують права володіння, користування і розпорядження зазначеними товарами "[11, с. 6].

Далі в ТК ТЗ в ст. 2 зазначено, що єдину митну територію Митного союзу складають території Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та Російської Федерації, а також знаходяться за межами територій держав - членів Митного союзу штучні острови, установки, споруди та інші об'єкти, щодо яких держави - члени Митного союзу володіють виняткову юрисдикцію.

Межі митної території Митного союзу є митним кордоном Митного союзу. Відповідно до міжнародних договорів держав - членів Митного союзу митним кордоном можуть з'являтися межі окремих територій, що знаходяться на території держав - членів Митного союзу.

Митне законодавство Митного союзу складається з Митного кодексу Митного союзу, міжнародних договорів держав - членів Митного союзу, що регулюють митні правовідносини в Митному союзі, прийнятих відповідно до ТК ТЗ та міжнародними договорами держав - членів Митного союзу.

Митне законодавство Митного союзу діє на митній території країн - членів союзу. Якщо відповідно до митного законодавства ТС митне регулювання в МС здійснюється відповідно до законодавства держави - члена ТЗ, таке законодавство діє на території цієї держави - члена ТЗ.

При митному регулюванні застосовуються заходи митно-тарифного регулювання, заборони та обмеження, законодавчі акти держав - членів МС у сфері оподаткування, що діють на день реєстрації митної декларації або інших митних документів, якщо інше не встановлено ТК ТЗ і (або) у відповідності з міжнародними договорами держав - членів МС.

Основні терміни, використовувані в Митному кодексі Митного союзу

Для ідентичного сприйняття і тлумачення фахівцями країн - членів Митного союзу різних процедур, що мають місце в митній діяльності, необхідно використовувати терміни, викладені в Митному кодексі Митного союзу [11, с. 7-11]:

 • • аварія - шкідливе за своїми наслідками подія технічного, технологічного або іншого характеру подію з транспортними засобами та (або) іншими товарами, що перебувають під митним контролем, що спричинило за собою не передбачені митним законодавством Митного союзу їх кількісні або якісні зміни, які не викликані навмисними діями власника або особи, у володінні якого товари перебували на момент таких змін, за винятком природних змін при нормальних умовах транспортування, зберігання та використання, а також надзвичайних і невідворотних за зазначених умов обставин;
 • • адміністративні правопорушення та злочини - адміністративні правопорушення, за якими, відповідно до законодавства держав - членів Митного союзу, митні органи ведуть адміністративний процес, і злочини, провадження в яких віднесено до відання митних органів відповідно до законодавства держав - членів Митного союзу;
 • • ввезення товарів на митну територію МС - вчинення дій, пов'язаних з перетином митного кордону, в результаті яких товари прибутку на митну територію МС будь-яким способом, включаючи пересилання в міжнародних поштових відправленнях, використання трубопровідного транспорту та ліній електропередач, до їх випуску митними органами;
 • • вивезення товарів з митної території МС - вчинення дій, спрямованих на вивезення товарів з митної території МС будь-яким способом, включаючи пересилання в міжнародних поштових відправленнях, використання трубопровідного транспорту та ліній електропередач, до фактичного перетину митного кордону;
 • • випуск товарів - дія митних органів, що дозволяє зацікавленим особам використовувати товари відповідно до умов заявленої митної процедури або відповідно до умов, встановлених для окремих категорій товарів, що не підлягають відповідно до Митним кодексом Митного союзу приміщенню під митні процедури;
 • • декларант - особа, яка декларує товари або від імені якого декларуються товари;
 • • зацікавлені особи - особи, інтереси яких щодо товарів зачіпаються рішеннями, діями митних органів безпосередньо і індивідуально;
 • • заборони та обмеження - комплекс заходів, що застосовуються щодо товарів, що переміщуються через митний кордон, що включає заходи нетарифного регулювання, заходи, що зачіпають зовнішню торгівлю товарами й вводяться виходячи з національних інтересів, особливі види заборон і обмежень зовнішньої торгівлі товарами, заходи експортного контролю, в зокрема відносно продукції військового призначення, технічного регулювання, а також санітарно-епідеміологічні, ветеринарні, карантинні, фітосанітарні і радіаційні вимоги, які встановлені міжнародними договорами держав - членів Митного союзу, рішеннями Комісії митного союзу і нормативними правовими актами держав - членів МС, виданими відповідно до міжнародних договорів держав - членів МС;
 • • іноземна особа - особа, яка не є особою держави - членів МС; іноземні товари - товари, нс є виробами ТЗ, а також товари, які набули статусу закордонних товарів відповідно до ТК ТЗ;
 • • Комісія митного союзу - єдиний постійно діючий регулюючий орган ТЗ;
 • • комерційні документи - рахунок-фактура (інвойс), специфікації, відвантажувальні та пакувальні листи та інші документи, які використовуються при здійсненні зовнішньоторговельної та іншої діяльності, а також для підтвердження здійснення угод, пов'язаних з переміщенням товарів через митний кордон МС;
 • • особа - фізична та (або) юридична особа, а також організація, яка є юридичною особою, якщо інше не випливає з Митного кодексу Митного союзу;
 • • особа держави - члена ТЗ - юридична особа, організація, яка є юридичною особою, створені відповідно до законодавства держави - члена ТЗ, а також фізична особа, яка має постійне місце проживання у державі - учасниці ТЗ, у тому числі індивідуальний підприємець, зареєстрований в відповідно до законодавства держави - члена ТЗ;
 • • міжнародні договори держав - членів МС - міжнародні договори, складові договірно-правову базу ТЗ;
 • • міжнародні поштові відправлення - поштові відправлення, що приймаються для пересилання за межі митної території МС, що надходять на митну територію МС або прямують транзитом через цю територію і супроводжувані документами, передбаченими актами Всесвітнього поштового союзу;
 • • заходи нетарифного регулювання - комплекс заходів регулювання зовнішньої торгівлі товарами, здійснюваних шляхом введення кількісних і інших заборон та обмежень економічного характеру, які встановлені міжнародними договорами держав - членів МС, рішеннями Комісії МС і нормативними правовими актами держав - членів МС, виданими відповідно до міжнародних договорами держав - членів МС;
 • • податки - податок на додану вартість та акциз (акцизи), що стягуються митними органами при ввезенні товарів на митну територію МС;
 • • незаконне переміщення товарів через митний кордон - переміщення товарів через митний кордон поза встановленими місцями або в невстановлений час роботи митних органів в цих місцях, або з приховуванням від митного контролю, або з недостовірним декларуванням або недекларированием товарів, або з використанням документів, що містять недостовірні відомості про товари та (або) з використанням підроблених або відносяться до інших товарів засобів ідентифікації, так само як і замах на таке переміщення;
 • • оператор поштового зв'язку - обличчя держави - члена ТС, що забезпечує надання послуг поштового зв'язку відповідно до законодавства держав - членів МС і актами Всесвітнього поштового союзу;
 • • перевізник - особа, яка здійснює перевезення товарів, що перебувають під митним контролем у межах митної території ТЗ, або є відповідальною за використання транспортних засобів;
 • • переміщення товарів через митний кордон - ввезення товарів на митну територію МС або вивезення товарів з митної території ТЗ;
 • • припаси - товари, які необхідні для:
  • а) забезпечення нормальної експлуатації та технічного обслуговування морських (річкових) суден, суден внутрішнього плавання, суден плавання "річка-море", суден на підводних крилах, суден на повітряній подушці і маломірних суден, включаючи самохідні і несамохідні ліхтери та баржі, повітряних суден і поїздів на шляху прямування або в пунктах проміжної зупинки або стоянки, за винятком запасних частин та обладнання;
  • б) споживання пасажирами та членами екіпажів на борту водних суден, повітряних суден або пасажирами і працівниками поїзних бригад у поїздах, незалежно від того, продаються ці припаси чи ні;
  • в) продажу пасажирам і членам екіпажів водних і повітряних суден без мети споживання зазначених припасів на борту цих суден;
 • • митна декларація - документ, складений за встановленою формою, що містить відомості про товари, про обрану митною процедурою й інші відомості про товари, про обрану митною процедурою і інші відомості, необхідні для випуску товарів;
 • • мито - обов'язковий платіж, що стягується митними органами у зв'язку з переміщенням товарів через митний кордон;
 • • митна процедура - сукупність норм, що визначають для митних цілей вимоги та умови користування і (або) розпорядження товарами на митній території МС або за її межами;
 • • митне декларування - заява декларантом митному органу відомостей про товари, про обрану митною процедурою і (або) інших відомостей, необхідних для випуску товарів;
 • • митні документи - документи, складені виключно для митних цілей;
 • • митні операції - дії, що вчиняються особами та митними органами з метою забезпечення дотримання митного законодавства ТЗ;
 • • митні органи - митні органи держав - членів МС;
 • • митний контроль - сукупність заходів, що здійснюються митними органами, у тому числі з використанням системи управління ризиками, з метою забезпечення дотримання митного законодавства Митного союзу і законодавства держав - членів МС;
 • • митний орган призначення - митний орган, в регіоні діяльності якого знаходиться встановлене митним органом відправлення місце доставки товарів або який завершив митну процедуру митного транзиту;
 • • митний орган відправлення - митний орган, який здійснює митні операції, пов'язані з приміщенням товарів під митну процедуру митного транзиту;
 • • митний представник - юридична особа держави - члена ТЗ, яка вчиняє від імені та за дорученням декларанта або іншої зацікавленої особи митні операції відповідно до митного законодавства ТЗ;
 • • товар - будь-яке рухоме майно, переміщується через митний кордон, у тому числі носії інформації, валюта держав - членів МС, цінні папери, валютні цінності, дорожні чеки, електрична та інші види енергії, а також інші переміщувані речі;
 • • товари для особистого користування - товари, призначені для особистих, сімейних, домашніх і інших не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності потреб фізичних осіб, що переміщуються через митний кордон у супроводжуваному або несупроводжуваному багажі, міжнародних поштових відправленнях або іншим способом;
 • • товари митного союзу - знаходяться на митній території МС товари:
  • а) повністю вироблені на територіях держав - членів МС;
  • б) ввезені на митну територію МС і набули статус товарів ТЗ відповідно до ТК ТЗ та міжнародними договорами держав - членів МС;
  • в) виготовлені на територіях держав - членів МС з товарів і набули статус товарів, перерахованих вище, та іноземних товарів, які отримали статус товарів ТЗ;
 • • транспортні (перевізні) документи - коносамент, накладна або інший документ, що підтверджує наявність договору перевезення товарів і супроводжуючий їх при такому перевезенні;
 • • транспортні засоби - категорія товарів, що включає будь водне, повітряне судно, автомобільний транспортний засіб, причіп, напівпричіп, залізничне транспортний засіб або контейнер з запасними частинами, приладдям, обладнанням, паливно-мастильних матеріалів, якщо вони перевозяться разом з транспортними засобами;
 • • транспортні засоби міжнародного перевезення - транспортні засоби, що ввозяться на митну територію МС або вивозяться за її межі з метою початку і (або) завершення міжнародного перевезення пасажирів, вантажів, багажу, з перебувають на них спеціальним устаткуванням, призначеним для навантаження, розвантаження, обробки та захисту вантажів, предметами матеріально-технічного постачання і спорядження, а також запасними частинами та устаткуванням, призначеним для ремонту, технічного обслуговування або експлуатації транспортного засобу на шляху прямування;
 • • експрес-вантаж - товар, що перевозиться в рамках швидкісний перевезення будь-якими видами транспорту з використанням електронної інформаційної системи організації та відстеження перевезень в цілях доставки даного товару до одержувача відповідно до індивідуальної накладної протягом мінімально можливого і (або) фіксованого проміжку часу, за винятком товару, пересилається в міжнародних поштових відправленнях.

Необхідно відзначити, що терміни цивільного та інших галузей законодавства, використовувані в Митному кодексі Митного союзу, застосовуються в тому значенні, в якому вони використовуються у відповідних галузях законодавства в кожній з держав - членів МС.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >