Митне регулювання і митна справа в Російській Федерації

Конституція Російської Федерації визначає митне регулювання як встановлення порядку і правил, при дотриманні яких юридичні та фізичні особи реалізують право на переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон країни.

Митне регулювання в Російській Федерації здійснюється відповідно до митного законодавства Митного союзу і законодавством Російської Федерації. У ст. 2 Федерального закону від 27 листопада 2010 року № 311-ΦЗ "Про митне регулювання в Російській Федерації" зазначено: "Митна справа в Російській Федерації являє собою сукупність засобів і методів забезпечення дотримання заходів митно-тарифного регулювання, а також заборон і обмежень при ввезенні товарів у Російську Федерацію та вивезенні товарів з Російської Федерації "[16, с. 4].

Також в митне регулювання в Росії враховуються такі закони, як:

  • а) Федеральний закон від 8 грудня 2003 № 164-ФЗ "Про основи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності", сприяє подальшому зміцненню зовнішньоторговельних відносин між контрагентами, які у різних країнах;
  • б) Федеральний закон від 8 грудня 2003 № 165-ФЗ "Про спеціальні захисні, антидемпінгові і компенсаційні заходи при імпорті товарів";
  • в) Федеральний закон від 10 грудня 2003 № 173-ΦЗ "Про валютне регулювання та валютний контроль";
  • г) Закон РФ від 21.05.1993 № 5003-1 (ред. від 23.07.2013) "Про митний тариф". Ці закони в значно більшому ступені відповідають регламентам Світової організації торгівлі, ніж їхні попередні варіанти, що діяли з середини 1990-х рр.

У митному регулюванні використовується Єдиний митний тариф Митного союзу Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Російської Федерації.

Відповідно до міжнародних договорів, складовими договірно-правову базу Митного союзу, актами органів Митного союзу Росія використовує окремі заходи митно-тарифного регулювання, заборони та обмеження в односторонньому порядку відповідно до законодавства.

Загальне керівництво митною справою здійснює Уряд Російської Федерації відповідно до законодавства Російської Федерації. Федеральний орган виконавчої влади, уповноважений в галузі митної справи (Федеральна митна служба), забезпечує безпосередню реалізацію в митних цілях завдань в галузі митної справи та однаковість застосування митного законодавства Російської Федерації всіма митними органами на території Російської Федерації.

Федеральна митна служба відповідно до митного законодавства Митного союзу і законодавством Російської Федерації реалізує функції з вироблення державної політики та нормативного правового регулювання в галузі митної справи, забезпечує однаковість при застосуванні всіма митними органами на території Росії митного законодавства Митного союзу і законодавства Російської Федерації про митну справу .

Правові відносини, пов'язані з переміщенням товарів через митний кордон Митного союзу, регулюються на основі митного законодавства Митного союзу [11, с. 5].

Договірно-правова база Митного союзу заснована на міжнародних договорах, які використовуються в Росії.

Митна справа здійснюють митні органи Російської Федерації, які є правоохоронними органами і становлять систему, в яку входять:

  • • Федеральна митна служба (ФМС);
  • • регіональні митні управління;
  • • митниці та митні пости.

Положення про Федеральній митній службі Російської Федерації затверджується Президентом або за його дорученням Урядом. Створення, реорганізація, ліквідація митних постів здійснюється регіональними митними управління ми.

Регіональні митні управління, митниці та митні пости діють на підставі положень, що затверджуються ФТС Російської Федерації.

Ніякі державні органи, крім Президента, Ради Федерації, Державної Думи, Уряду Російської Федерації, не мають права приймати рішення, що зачіпають компетенцію митних органів Російської Федерації, виконувати без відповідного допуску або змінювати їхні функції, покладати на них додаткові завдання або іншим способом втручатися в їх діяльність.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >