базисні умови поставок товарів

Сутність і класифікація базисних умов поставки товарів

Базисні умови поставок являють собою сукупність основних обов'язків контрагентів з транспортування і страхування товарів на шляху руху їх від експортера до імпортера. Протягом тривалої міжнародної торгової практики склалися певні умови обміну товарами, а також відповідні цим умовам обов'язки сторін здійснювати певні дії, сукупність яких формує торгові звичаї.

Для уникнення суперечностей між торговими партнерами Міжнародна торгова палата розробила і опублікувала вперше в 1936 р збірник тлумачень найбільш часто зустрічаються торгових звичаїв. Цей збірник отримав назву Інкотермс.

Після створення Інкотермс коректувався в 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000 і 2010 рр.

Міжнародна торгова палата - Всесвітня організація бізнесу (ICС) анонсувала вихід нової версії Правил Інкотермс-2010 (Incoterms-2010), яка набула чинності з 1 січня 2011. Про це було повідомлено на офіційному сайті організації. Як було зазначено в повідомленні, нове видання Інкотермс-2010 найбільш повно і точно відображає в собі торговельну практику останнього десятиліття і містить ряд нововведень:

  • • загальна кількість термінів скорочено з 13 до 11, при цьому два з них - абсолютно нові;
  • • нова структура правил Інкотермс-2010 включає дві групи термінів: терміни, використовувані при перевезенні якими видами транспорту; терміни, використовувані при морській та внутрішньої водної перевезення (у Інкотермс-2000 було чотири групи).

Також у документі враховані:

  • • питання безпеки вантажів максимально можливо освітлені з урахуванням відмінності правових систем;
  • • запровадження до кожного терміна нових правил дозволяє його користувачам точно вибрати коректний термін для торгового контракту;
  • • враховані вимоги сучасного контейнерного транспорту.

Крім того, введені два нові терміни: DAT (поставка на терміналі) і DAP (поставка в пункті), які замінять терміни DDU (поставка без оплати мит), DAF (поставка на кордоні), DEQ (поставка з причалу), DES (поставка з судна).

Внесено доповнення до термінів FOB, CFR і CIF.

Інкотермс-2010 - це міжнародні правила, визнані урядовими органами, юридичними компаніями і комерсантами по всьому світу як тлумачення найбільш застосовних в міжнародній торгівлі термінів.

Сфера дії Інкотермс-2010 поширюється на права та обов'язки сторін за договором купівлі-продажу в частині поставки товарів (умови поставки товарів).

Кожен термін Інкотермс-2010 є абревіатурою з трьох букв.

У табл. 5.1 представлений список термінів Інкотермс-2010 і необхідні коментарі до них.

Нинішня редакція враховує наявність зон, вільних від митних зборів, впровадження в практику комерційної діяльності електронного зв'язку і зміни в практиці перевезень вантажів. Текст видання 2010 р істотно відредагований у порівнянні з редакцією 2000 Матеріали, викладені в Інкотермс, носять нормативний характер в тому випадку, якщо на них зроблена пряме посилання в контракті.

У базисних умовах визначені обов'язки продавця за встановлену в контракті ціну забезпечити доставку вантажу в певну географічну точку або завантажити товар на транспортні засоби, або передати його транспортної організації.

Базисні умови визначають і інші обов'язки продавців і покупців, а саме:

  • • хто і за чий рахунок забезпечує транспортування товарів територіями країн продавця, покупця, транзитних країн, морем і повітрям;
  • • обов'язки продавців в частині упаковки і маркування товарів;
  • • обов'язки сторін по страхуванню вантажів;
  • • обов'язки сторін з оформлення комерційної документації;
  • • місце і час переходу з продавця на покупця ризиків випадкового пошкодження або втрати товарів.

У комерційній роботі зовнішньоторговельних організацій зазвичай виникає необхідність детального розгляду взаємних зобов'язань продавців і покупців, що випливають з базисних умов поставок. За новою класифікацією Інкотермс-2010 всі базисні умови розбиваються на чотири категорії. В основу класифікації покладене розходження в обсязі зобов'язань контрагентів з доставки товару.

Перша категорія ("Е") має одну умову - "франко-завод", яке містить мінімум обов'язків для продавця і полягає лише в наданні товару для покупця в місці знаходження продавця (табл. 5.1).

У другу категорію ("F") включені умови, що вимагають від продавця обов'язок передати товар перевізнику, призначеному покупцем (ФОБ, ФАС, "франко-перевізник"). При цьому основна перевезення не оплачується продавцем.

У третій категорії ("С") об'єднані умови, за якими продавець повинен забезпечити основну перевезення продукції, але не зобов'язаний приймати на себе ризик випадкової загибелі або пошкодження товару або нести які-небудь додаткові витрати, які могли б виникнути після відвантаження товару ("Вартість і фрахт "," Вартість, страхування і фрахт "," Фрахт / перевезення оплачені до "," Фрахт / перевезення та страхування оплачені до ").

Четверта категорія ("D") включає умови поставки, що передбачають обов'язок продавця нести всі витрати і ризики, які можуть виникнути при доставці товару в країну призначення - "Поставка на терміналі", "Поставка на кордоні", "Постачання з оплатою мита".

Таблиця 5 .1

Класифікація термінів Інкотермс-2010 з обов'язків продавця і використовуваним видам транспорту

№ п / п

Назва термінів

Категорія

Обов'язки продавця

Вид транспорту

на англ. мовою (короткий, повне)

російською мовою

1

EXW-EX, Works

Франко-завод

Е

Відвантаження

Будь який транспорт

2

FCA, Free Carrier

Франко-

перевізник

F

Основне перевезення не оплачено продавцем

- "-

3

FAS, Free Alongside Ship

Франко- вздовж борту судна, ФАС

F

- "-

Морський, внутрішній водний

4

FOB, Free On Board

Франко- борт, ФОБ

F

- "-

- "-

5

CFR, Cost and Freight

Вартість і фрахт

З

Основне перевезення оплачено продавцем

- "-

6

CIF, Cost, Insurance and Freight

СІФ, вартість, страхування і фрахт

З

- "-

- "-

7

CPT, Carriage Paid To

Фрахт / перевезення оплачені до

З

- "-

- "-

8

CIP, Carriage and Insurance Paid To

Фрахт / перевезення та страхування оплачені до

З

- "-

Будь який транспорт

9

DAT, Delivered At Terminal

Поставка на терміналі

D

Доставка

- "-

на англ, мові (короткий, повне)

російською мовою

- "-

- "-

10

DAP, Delivered At Place

Поставка в пункті

D

Доставка

Будь який транспорт

11

DDP, Delivered Duty Paid

Постачання з оплатою мита

D

- "-

- "-

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >