Зміст термінів Інкотермс-2010

Категорія Є. Відвантаження

EXW-EX WORKS Франко-завод (... назва місця)

EXW-EX - Works / Франко-завод. Термін "Франко- завод" означає, що продавець вважається виконав свої обов'язки у разі надання товару в розпорядження покупця на своєму підприємстві чи в іншому названому місці (на заводі, фабриці, складі). Продавець не має обов'язків по навантаженню товару на транспортний засіб і митному очищенню товару для експорту.

Термін "Франко-завод" покладає мінімальні обов'язки на продавця. Покупець повинен нести всі витрати і ризики під час перевезення товару від підприємства продавця до місця призначення. Але якщо сторони бажають, щоб продавець узяв на себе обов'язок щодо завантаження товару на місці відправлення та всі ризики і витрати за таке відвантаження, то ці умови повинні бути обумовлені у відповідному доповненні до договору купівлі-продажу. Якщо ж покупець не в змозі прямо або побічно виконати експортні формальності, то даний термін застосовувати не слід.

Які дії та операції повинен виконати продавець при дотриманні вимог терміна "Франко-завод"?

Продавець зобов'язаний відповідно до договору купівлі-продажу надати покупцю товар, комерційний рахунок-фактуру або еквівалентне йому електронне повідомлення, а також будь-які інші докази-відповідності, які можуть знадобитися за умовами договору купівлі-продажу.

Продавець зобов'язаний на прохання покупця, за його рахунок і на його ризик зробити останньому, якщо це буде потрібно, повне сприяння в одержанні будь-якої експортної ліцензії або іншого офіційного документа, необхідного для експорту товару.

Продавець зобов'язаний в обумовлену дату або в межах обумовленого терміну надати нс відвантажений на який-небудь засіб товар у розпорядження покупця в названому місці поставки. При відсутності в договорі таких вказівок продавець зобов'язаний здійснити поставку в звичайні для поставки аналогічних товарів і терміни. Якщо сторони не домовилися про який-небудь конкретний пункт у названому місці поставки і якщо таких пунктів декілька, то продавець може вибрати найбільш підходящий для нього пункт у місці поставки.

Продавець зобов'язаний з урахуванням застережень:

 • • нести всі ризики втрати чи пошкодження товару до моменту його поставки;
 • • нести всі витрати, пов'язані з товаром до моменту його поставки;
 • • сповістити покупця достатнім чином про дату і місце, коли і де товар буде наданий у його розпорядження.

Однак докази поставки, транспортні документи або еквівалентні електронні повідомлення постачальник при цьому надавати не зобов'язаний. Продавець також не має зобов'язань за договорами перевезення і страхування, але зобов'язаний забезпечити покупця на його вимогу всією інформацією, необхідною для здійснення страхування.

Продавець зобов'язаний нести витрати, пов'язані з перевіркою товару (наприклад, перевіркою якості, розмірів, ваги, кількості), необхідними для надання товару в розпорядження покупця, за свій рахунок оплатити витрати, пов'язані з упаковкою, необхідної для перевезення товару (за винятком випадків, коли в даній галузі торгівлі прийнято звичайно відправляти обумовлений контрактом товар без упаковки). Останнє здійснюється в тій мірі, в якій обставини, що стосуються транспортування (наприклад, засоби перевезення, місце призначення), були повідомлені продавцю до укладення договору купівлі-продажу. Упаковка повинна бути маркована належним чином.

Продавець зобов'язаний на прохання покупця зробити останньому за його рахунок і на його ризик повне сприяння в одержанні документів або еквівалентних їм електронних повідомлень, що видаються чи передаються у країні поставки та (або) в країні походження товару, що можуть знадобитися покупцю для експорту і (або ) імпорту товару або, у разі необхідності, для його транзитного перевезення через треті країни.

Що повинен виконати покупець при реалізації терміна "Франко-завод"?

Покупець зобов'язаний:

 • • сплатити передбачену договором купівлі-продажу ціну товару;
 • • за свій рахунок і на свій ризик одержати будь-яку експортну та імпортну ліцензію або інше офіційне свідоцтво, а також виконати, якщо це буде потрібно всі митні формальності для експорту товару;
 • • прийняти поставку товару, як тільки товар наданий у його розпорядження.

Покупець зобов'язаний нести всі ризики втрати чи пошкодження товару:

 • • з моменту, коли товар поставлений йому;
 • • з погодженої дати або погодженого терміну для прийняття поставки.

Покупець зобов'язаний:

 • • нести всі витрати, пов'язані з товаром, з моменту поставки товару в його розпорядження;
 • • нести всі додаткові витрати, що виникли внаслідок невиконання їм обов'язку прийняти товар після того, як той був наданий у його розпорядження;
 • • оплатити, якщо це буде потрібно, усі мита, податки й інші збори, а також витрати на виконання митних формальностей, що підлягають оплаті при експорті.

Покупець зобов'язаний відшкодувати усі витрати і збори, понесені продавцем при наданні йому допомоги. Якщо покупець вправі визначити протягом погодженого періоду та (або) місце прийняття товару, то він повинен надати продавцю необхідне повідомлення про це.

Покупець зобов'язаний надати продавцю належні докази прийняття поставки.

Покупець зобов'язаний нести, якщо не обумовлено інше, витрати, пов'язані з будь-яким оглядом товару,

включаючи витрати на огляд, необхідний владою країни експорту.

Покупець зобов'язаний нести усі витрати й оплачувати збори, пов'язані з одержанням документів або еквівалентних їм електронних повідомлень, а також відшкодувати витрати продавця, понесені останнім унаслідок надання допомоги покупцю.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >