Категорія F

Основне перевезення не оплачено продавцем

FCA - Free Carrier / Франко-перевізник (... назва місця)

Термін "Франко-перевізник" означає, що продавець доставить минулий митне очищення товар зазначеному покупцем перевізнику до названого місця. Вибір місця поставки впливає на зобов'язання щодо завантаження й розвантаження товару у такому місці. Якщо поставка здійснюється на площах продавця, продавець несе відповідальність за відвантаження. Якщо ж поставка здійснюється в іншому місці, продавець за відвантаження товару відповідальності не несе.

Даний термін може бути застосований незалежно видом транспорту, включаючи змішані перевезення.

Під словом "Перевізник" розуміється будь-яка особа, яка на підставі договору перевезення зобов'язується здійснити або забезпечить перевезення товару по залізниці, автомобільним, повітряним, морським і внутрішнім водним транспортом або комбінацією цих видів транспорту.

Якщо покупець довіряє іншій особі, що не є перевізником, прийняти товар, то продавець вважається виконав свої обов'язки щодо поставки товару з моменту його передання такій особі.

Обов'язки продавця:

 • • відповідно до договору купівлі-продажу надати покупцю товар, комерційний рахунок-фактуру або еквівалентне йому електронне повідомлення, а також будь-які інші докази відповідності, які можуть знадобитися за умовами договору купівлі-продажу;
 • • на прохання покупця, за його рахунок і на його ризик зробити останньому, якщо це буде потрібно, повне сприяння в одержанні будь-якої експортної ліцензії або іншого офіційного документа, необхідного для експорту товару;
 • • надати товар перевізнику або іншій особі, призначеній покупцем або обраній продавцем, у названому місці у встановлену дату або в обумовлений термін.

Поставка вважається здійсненою

 • • якщо названим місцем поставки є площі продавця, коли товар завантажений на транспортний засіб перевізника, зазначеного покупцем, чи іншою особою, яка діє від його імені;
 • • якщо назване місце перебуває за межами площ продавця, коли нс відвантажений з транспортного засобу продавця товар наданий у розпорядження перевізника чи іншої особи, призначеної покупцем або обраної продавцем.

Якщо сторони не домовилися про який-небудь конкретний пункт у названому місці поставки і якщо таких пунктів декілька, то продавець може вибрати найбільш підходящий для нього пункт.

Якщо у продавця немає точних вказівок від покупця, продавець може поставити товар для перевезення у спосіб, що зумовлюється видом транспорту та (або) кількість і (або) характер товару. Продавець зобов'язаний з урахуванням застережень:

 • • нести всі ризики втрати чи пошкодження товару до моменту його поставки;
 • • нести всі витрати, пов'язані з товаром до моменту його поставки;
 • • оплатити, якщо це буде потрібно, усі мита, податки й інші збори, а також витрати на виконання митних формальностей, що підлягають оплаті при експорті;
 • • сповістити покупця достатнім чином про поставку товару. У випадку, якщо перевізник не може прийняти товар в узгоджений термін, продавець зобов'язаний, відповідно, сповістити про це покупця;
 • • надати покупцю за свій рахунок як доказ постачання товару звичайні транспортні документи. У разі якщо згаданий вище як доказ не є транспортним документом, продавець зобов'язаний надати покупцю на прохання, за рахунок і на його ризик усіляке сприяння в одержанні транспортного документа (наприклад, оборотного коносамента, необоротної морської накладної, документа перевезення внутрішнім водним транспортному, повітряної накладної, накладної залізничного або автотранспортного сполучення або змішаного перевезення). У разі якщо продавець і покупець домовилися про використання засобів електронного зв'язку, згадані вище документи можуть бути замінені еквівалентними електронними повідомленнями (EDI);
 • • нести витрати, пов'язані з перевіркою товару (наприклад, перевірка якості, розмірів, ваги, кількості), необхідної для постачання товару;
 • • за свій рахунок оплатити витрати, пов'язані з упаковкою, необхідної для перевезення товару (за винятком випадків, коли в даній галузі торгівлі прийнято звичайно відправляти обумовлений контрактом товар без упаковки). Останнє здійснюється в тій мірі, в якій обставини, що стосуються транспортування (наприклад, засоби перевезення, місце призначення), були повідомлені продавцю до укладення купівлі-продажу. Упаковка повинна бути маркована належним чином;
 • • на прохання покупця зробити останньому за його рахунок і на його ризик повне сприяння в одержанні документів або еквівалентних їм електронних повідомлень, що видаються чи передаються у країні поставки та (або) в країні походження товару, які можуть знадобитися покупцю для імпорту товару і, в разі необхідності, для його транзитного перевезення через треті країни;
 • • забезпечити покупця на його вимогу всією інформацією, необхідною для здійснення страхування.

Покупець зобов'язаний:

 • • сплатити передбачену договором купівлі-продажу ціну товару;
 • • за свій рахунок і на свій ризик одержати будь-яку імпортну ліцензію або інше офіційне свідоцтво, а також виконати, якщо це буде потрібно всі митні формальності для імпорту товару, а також для його транзитного перевезення через треті країни;
 • • за свій рахунок укласти договір перевезення товару від названого місця, за винятком випадків, коли договір перевезення укладено продавцем, або на прохання покупця або відповідної комерційної практики;
 • • прийняти поставку товару;
 • • нести всі ризики, втрати чи пошкодження товару:
  • а) з моменту, коли товар поставлений йому;
  • б) з погодженої дати або з моменту закінчення узгодженого терміну для постачання, які виникають або при невиконанні їм обов'язку вказати перевізника чи інша особа, або тому, що зазначений їм перевізник чи інше обличчя не міг прийняти товар у своє розпорядження в погоджений строк або він сам не міг дати повідомлення;
 • • нести всі додаткові витрати або при невиконанні їм обов'язку вказати перевізника чи інша особа, або тому, що зазначений їм перевізник чи інше обличчя не міг прийняти товар у своє розпорядження в погоджений строк або він сам не міг дати повідомлення;
 • • оплатити, якщо це буде потрібно, усі мита, податки й інші збори, а також витрати на виконання митних формальностей, що підлягають оплаті при імпорті товару, і, у разі потреби, для його транзитного перевезення через треті країни;
 • • сповістити продавця достатнім чином про назву перевізника і, де необхідно, вказати спосіб транспортування, а також дату чи період поставки товару і, в разі потреби, пункт у місці, де товар повинен бути переданий перевізнику або іншій особі;
 • • прийняти докази поставки;
 • • нести витрати, пов'язані з будь-яким оглядом товару, за винятком випадків, коли такий огляд потрібно владою країни експорту;
 • • нести усі витрати й оплачувати збори, пов'язані з одержанням документів або еквівалентних їм електронних повідомлень, а також відшкодувати витрати продавця, понесені останнім унаслідок надання їм допомоги покупцю при оформленні договору перевезення;
 • • давати продавцю належні вказівки в тих випадках, коли потребується сприяння продавця при укладенні договору перевезення.
FAS Free - Alongside Ship / Франко-вздовж борту судна (... назва порту відвантаження)

Термін "Франко-вздовж борту судна" означає, що продавець виконав постачання, коли товар розміщений уздовж борта судна на причалі або на ліхтерах в зазначеному порту відвантаження. З цього моменту всі витрати і ризики втрати чи пошкодження товару повинен нести покупець. За умовами терміна FAS на продавця покладається обов'язок по митному очищенню товару для експорту. Цим дане видання відрізняється від попередніх Інкотермс, в яких обов'язок по митному очищенню для експорту покладалася на покупця. Однак якщо сторони бажають, щоб покупець узяв на себе обов'язки але митному очищенню товару для експорту, то це повинно бути чітко обговорене у відповідному доповненні до договору купівлі-продажу.

Даний термін може застосовуватися тільки під час перевезення товару морським або внутрішнім водним транспортом.

Обов'язки продавця:

 • • надати покупцеві товар, комерційний рахунок-фактуру або еквівалентне йому електронне повідомлення, а також будь-які інші докази відповідності, які можуть знадобитися за умовами договору купівлі-продажу;
 • • за свій рахунок і на свій ризик одержати будь-яку експортну ліцензію або інше офіційне свідоцтво, а також виконати, якщо це буде потрібно всі митні формальності, необхідні для експорту товару;
 • • поставити товар вздовж борту зазначеного судна в названому покупцем місці навантаження, у названому порту відвантаження і відповідно до звичаїв порту, у встановлену дату чи обумовлений термін;
 • • з урахуванням застережень: нести всі ризики втрати чи пошкодження товару до моменту його поставки; нести всі витрати, пов'язані з товаром до моменту його поставки; оплатити, якщо це буде потрібно, усі мита, податки та інші збори, що підлягають оплаті при експорті товару;
 • • сповістити покупця достатнім чином про те, що товар поставлений вздовж борту вказаного судна;
 • • надати покупцю за свій рахунок як доказ постачання товару звичайні транспортні документи. У разі якщо такий доказ, згаданий вище, не є транспортним документом, продавець зобов'язаний надати покупцю на прохання, за рахунок і на його ризик усіляке сприяння в одержанні транспортного документа (наприклад, оборотного коносамента, необоротної морської накладної, документа перевезення внутрішнім водним транспортом). У разі якщо продавець і покупець домовилися про використання засобів електронного зв'язку, згадані вище документи можуть бути замінені еквівалентними електронними повідомленнями - EDI;
 • • нести витрати, пов'язані з перевіркою товару (наприклад, перевіркою якості, розмірів, ваги, кількості), необхідної для постачання товару;
 • • за свій рахунок оплатити витрати, пов'язані з упаковкою, необхідної для перевезення товару (за винятком випадків, коли в даній галузі торгівлі прийнято звичайно відправляти обумовлений контрактом товар без упаковки). Останнє здійснюється в тій мірі, в якій обставини, що стосуються транспортування (наприклад, засоби перевезення, місце призначення), були повідомлені продавцю до укладення договору купівлі-продажу. Упаковка повинна бути маркована належним чином;
 • • на прохання покупця зробити останньому за його рахунок і на його ризик повне сприяння в одержанні документів або еквівалентних їм електронних повідомлень, що видаються чи передаються у країні відправлення та (або) в країні походження товару, які можуть знадобитися покупцю для імпорту товару або, у разі необхідності, для його транзитного перевезення через треті країни;
 • • забезпечити покупця на його вимогу всією інформацією, необхідною для здійснення страхування.

Покупець зобов'язаний:

 • • сплатити передбачену договором купівлі-продажу ціну товару;
 • • за свій рахунок і на свій ризик одержати будь-яку імпортну ліцензію або інше офіційне свідоцтво, а також виконати, якщо це буде потрібно всі митні формальності для імпорту товару, а також його транзитного перевезення через треті країни;
 • • за свій рахунок укласти договір перевезення товару від названого порту відвантаження;
 • • прийняти поставку товару;
 • • нести всі ризики втрати чи пошкодження товару: з моменту, коли товар поставлений йому; с погодженої дати чи з моменту закінчення періоду, узгодженого для поставки, які виникають або при невиконанні їм обов'язку дати повідомлення, або у випадку, якщо призначене ним судно не змогло прибути вчасно або не було в змозі прийняти товар вчасно, або припинило прийняття вантажу до настання встановленого часу;
 • • нести всі витрати, пов'язані з товаром, з моменту доставки товару;
 • • нести всі додаткові витрати, що виникають внаслідок того, що призначене ним судно не змогло прибути вчасно, або не було в змозі прийняти товар, чи припиняє прийняття вантажів до настання часу, або ж внаслідок невиконання їм обов'язку дати належне повідомлення. Умовою, однак, є належна відповідність товару договору;
 • • оплатити, якщо це буде потрібно, усі мита, податки й інші збори, а також витрати на виконання митних формальностей, що підлягають оплаті при імпорті товару, і, у разі потреби, для його транзитного перевезення через треті країни;
 • • сповістити продавця достатнім чином про назву судна, пункт на місці навантаження і часу відвантаження;
 • • прийняти докази поставки;
 • • нести витрати, пов'язані з будь-яким оглядом товару, за винятком випадків, коли такий огляд потрібно владою країни експорту;
 • • нести усі витрати й оплачувати збори, пов'язані з одержанням документів або еквівалентних їм електронних повідомлень, а також відшкодувати витрати продавця, понесені останнім унаслідок надання їм допомоги покупцю.
FOB - Free On Board / Франко-борт (... назва порту відвантаження)

Термін "Франко-борт" означає, що продавець виконав постачання, коли товар перейшов через поручні судна в названому порту відвантаження. Це означає, що з цього моменту всі витрати і ризики втрати чи пошкодження товару повинен нести покупець. За умовами терміна FOB на продавця покладається обов'язок по митному очищенню товару для експорту. Даний термін може застосовуватися тільки під час перевезення товару морським або внутрішнім водним транспортом.

Обов'язки продавця:

 • • надати покупцеві товар, комерційний рахунок-фактуру або еквівалентне йому електронне повідомлення, а також будь-які інші докази відповідності, які можуть знадобитися за умовами договору купівлі-продажу;
 • • за свій рахунок і на свій ризик одержати будь-яку експортну ліцензію або інше офіційне свідоцтво, а також виконати, якщо це буде потрібно всі митні формальності, необхідні для експорту товару;
 • • завантажити товар на борт судна, вказаного покупцем, в узгоджену дату або в межах обумовленого терміну в названому порту відвантаження відповідно до звичаїв порту;
 • • з урахуванням застережень:
  • а) нести всі ризики втрати чи пошкодження товару до моменту переходу товару через поручні судна в названому порту відвантаження;
  • б) нести всі витрати, пов'язані з товаром, до моменту переходу товару через поручні судна в названому порту відвантаження;
  • в) сплатити, якщо буде потрібно, всі витрати, пов'язані з виконанням митних формальностей для експорту, як і інші мита, податки та інші збори, що підлягають оплаті при експорті товару;
 • • сповістити покупця достатнім чином про те, що товар поставлений;
 • • надати покупцю за свій рахунок як доказ постачання товару звичайні транспортні документи;
 • • у випадку якщо продавець і покупець домовилися про використання засобів електронного зв'язку, згадані вище документи можуть бути замінені еквівалентними електронними повідомленнями - EDI;
 • • нести витрати, пов'язані з перевіркою товару (наприклад, перевіркою якості, розмірів, ваги, кількості), необхідної для постачання товару;
 • • за свій рахунок оплатити витрати, пов'язані з упаковкою, необхідної для перевезення товару (за винятком випадків, коли в даній галузі торгівлі прийнято звичайно відправляти обумовлений контрактом товар без упаковки). Останнє здійснюється в тій мірі, в якій обставини, що стосуються транспортування (наприклад, засоби перевезення, місце призначення), були повідомлені продавцю до укладення договору купівлі-продажу. Упаковка повинна бути маркована належним чином;
 • • на прохання покупця зробити останньому за його рахунок і на його ризик повне сприяння в одержанні документів або еквівалентних їм електронних повідомлень, що видаються чи передаються у країні відправлення та (або) в країні походження товару, які можуть знадобитися покупцю для імпорту товару або, у разі необхідності, для його транзитного перевезення через треті країни;
 • • забезпечити покупця на його вимогу всією інформацією, необхідною для здійснення страхування.

Покупець зобов'язаний:

 • • сплатити передбачену договором купівлі-продажу ціну товару;
 • • за свій рахунок і на свій ризик одержати будь-яку імпортну ліцензію або інше офіційне свідоцтво, а також виконати, якщо це буде потрібно всі митні формальності, необхідні для імпорту товару, а також, при необхідності, для його транзитного перевезення через треті країни;
 • • за свій рахунок укласти договір перевезення товару від названого порту відвантаження;
 • • прийняти поставку товару;
 • • нести всі ризики втрати чи пошкодження товару:
  • а) з моменту переходу товару через поручні судна в зазначеному порту відвантаження;
  • б) з погодженої дати або із закінчення узгодженого терміну для постачання, які виникають або при невиконанні ним обов'язків дати повідомлення, або у випадку, якщо призначене ним судно не могло прибути своєчасно, або не було в змозі прийняти товар вчасно, або припинило прийняття вантажу до настання встановленого строку;
  • в) нести всі витрати, пов'язані з товаром, з моменту переходу товару через поручні судна в названому порту відвантаження;
  • г) нести всі додаткові витрати, що виникають внаслідок того, що судно, не могло прибути своєчасно, або не було в змозі прийняти товар, чи припиняє прийняття вантажів до настання дати, або ж внаслідок невиконання їм обов'язку дати належне повідомлення;
  • д) оплатити, якщо це буде потрібно, усі мита, податки й інші збори, а також витрати на виконання митних формальностей, що підлягають оплаті при імпорті товару, і, у разі потреби, для його транзитного перевезення через треті країни;
 • • сповістити продавця достатнім чином про назву судна, пункт завантаження і час відвантаження;
 • • прийняти докази поставки;
 • • нести витрати, пов'язані з будь-яким оглядом товару, за винятком випадків, коли такий огляд потрібно владою країни експорту;
 • • нести усі витрати й оплачувати збори, пов'язані з одержанням документів або еквівалентних їм електронних повідомлень, а також відшкодувати витрати продавця, понесені останнім унаслідок надання їм допомоги покупцю.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >