Категорія С

Основне перевезення оплачено продавцем CFR - Cost and Freight / Вартість і фрахт (... назва порту призначення)

Термін "вартість і фрахт" означає, що продавець виконав постачання, коли товар перейшов через поручні судна в порту відвантаження.

Продавець зобов'язаний оплатити витрати і фрахт, необхідні для доставки товару в названий порт призначення, однак ризик втрати чи пошкодження товару, а також будь-які додаткові витрати, що виникають після відвантаження товару, переходять із продавця на покупця.

За умовами терміна CFR на продавця покладається обов'язок по митному очищенню товару для експорту.

Даний термін може застосовуватися тільки під час перевезення товару морським або внутрішнім водним транспортом.

Продавець зобов'язаний:

 • • надати покупцеві товар, комерційний рахунок-фактуру або еквівалентне йому електронне повідомлення, а також будь-які інші докази відповідності, які можуть знадобитися за умовами договору купівлі-продажу;
 • • за свій рахунок і на свій ризик одержати будь-яку експортну ліцензію або інше офіційне свідоцтво, а також виконати, якщо це буде потрібно всі митні формальності, необхідні для експорту товару;
 • • укласти за свій рахунок на звичайних умовах договір перевезення товару до названого порту призначення звичайним судноплавним маршрутом морським (або, у відповідному внутрішнього водного транспорту) судні такого типу, що звичайно використовується для перевезення товарів, аналогічних товару, зазначеному в договорі купівлі-продажу ;
 • • завантажити товар па борт судна в порту відвантаження у встановлену дату або в межах узгодженого терміну;
 • • з урахуванням застережень:
  • а) нести всі ризики втрати чи пошкодження товару до моменту переходу товару через поручні судна в порту відвантаження;
  • б) нести всі витрати, пов'язані з товаром, до моменту його постачання;
  • в) оплатити фрахт і всі витрати, включаючи витрати по навантаженню товару на борт судна і будь які витрати по вивантаженню товару в узгодженому порту розвантаження, які відповідно до договору перевезення покладаються на продавця;
  • г) оплатити, якщо це буде потрібно всі витрати, пов'язані з виконанням митних формальностей для експорту, як і інші мита, податки та інші збори, що підлягають оплаті при експорті товару, а також витрати, пов'язані з його транзитним перевезенням через треті країни у випадках, які відповідно до договору перевезення покладаються на продавця;
 • • сповістити покупця достатнім чином про те, що товар поставлений, а також будь-яке інше повідомлення, потрібне йому для здійснення звичайно необхідних мір для одержання товару;
 • • негайно надати покупцеві за свій рахунок звичайний транспортний документ, виписаний для узгодженого порту призначення.

Даний документ (наприклад, оборотний коносамент, необоротна морська накладна, документ перевезення внутрішнім водним транспортом) повинний поширюватися на проданий товар, бути датованим у межах строків, узгоджених для відвантаження товару, і дати покупцеві можливість отримати товар від перевізника в порту призначення та , якщо не обумовлено інше, дати покупцю можливість продати товар третій особі під час транзитного перевезення шляхом передавального напису (оборотний коносамент) або шляхом повідомлення перевізника.

Оформляється кілька оригіналів транспортного документа, покупцеві повинен бути переданий повний комплект оригіналів.

У разі якщо продавець і покупець домовилися про використання засобів електронного зв'язку, згадані вище документи можуть бути замінені еквівалентними електронними повідомленнями - EDI.

Продавець також зобов'язаний:

 • • нести витрати, пов'язані з перевіркою товару (наприклад, перевіркою якості, розмірів, ваги, кількості), необхідної для постачання товару;
 • • за свій рахунок забезпечити упаковку (за винятком випадків, коли в даній галузі торгівлі прийнято звичайно відправляти обумовлений контрактом товар без упаковки), необхідне для перевезення товару. Упаковка повинна бути маркована належним чином;
 • • на прохання покупця зробити останньому за його рахунок і на його ризик повне сприяння в одержанні документів або еквівалентних їм електронних повідомлень, що видаються чи передаються у країні відправлення та (або) в країні походження товару, які можуть знадобитися покупцю для імпорту товару або, у разі необхідності, для його транзитного перевезення через треті країни;
 • • забезпечити покупця на його вимогу всією інформацією, необхідною для здійснення страхування.

Покупець зобов'язаний:

 • • сплатити передбачену договором купівлі-продажу ціну товару;
 • • за свій рахунок і на свій ризик одержати будь-яку імпортну ліцензію або інше офіційне свідоцтво, а також виконати, якщо це буде потрібно всі митні формальності, необхідні для імпорту товару і для його транзитного перевезення через треті країни;
 • • прийняти поставку товару та одержати товар від перевізника в названому порту призначення;
 • • нести всі ризики втрати чи пошкодження товару з моменту переходу товару через поручні судна в порту відвантаження;
 • • при невиконанні обов'язку дати повідомлення, нести всі ризики втрати чи пошкодження товару з моменту закінчення погодженої дати або дати закінчення зафіксованого терміну відвантаження;
 • • нести всі витрати, пов'язані з товаром, з моменту його постачання;
 • • нести всі витрати і збори, пов'язані з товаром, під час його перевезення до прибуття в порт призначення, за винятком випадків, коли вони відповідно до договору перевезення покладаються на продавця;
 • • оплатити витрати по вивантаженню товару, включаючи витрати по оплаті ліхтерних і причальних зборів, за винятком випадків, коли вони відповідно до договору перевезення покладаються на продавця;
 • • нести всі додаткові витрати внаслідок невиконання їм обов'язку дати належне повідомлення з моменту закінчення погодженої дати або узгодженого терміну для постачання;
 • • оплатити, якщо це буде потрібно, усі мита, податки й інші збори, а також витрати на виконання митних формальностей, що підлягають оплаті при імпорті товару, і, у разі потреби, для його транзитного перевезення через треті країни, якщо вони не покладаються на продавця при оформленні договору перевезення. У разі якщо покупець вправі визначити термін, протягом якого товар повинен бути відвантажений, і (або) порт призначення, - він зобов'язаний належним чином сповістити про це продавця;
 • • прийняти транспортний документ, якщо він відповідає умовам контракту купівлі-продажу;
 • • нести витрати, пов'язані з будь-яким оглядом товару, за винятком випадків, коли такий огляд потрібно владою країни експорту;
 • • нести усі витрати й оплачувати збори, пов'язані з одержанням документів або еквівалентних їм електронних повідомлень, а також відшкодувати витрати продавця, понесені останнім унаслідок надання їм допомоги покупцю.

CIF - Cost, Insurance and Freight / Вартість, страхування і фрахт (... назва порту призначення)

Термін "вартість, страхування і фрахт" означає, що продавець виконав постачання, коли товар перейшов через поручні судна в порту відвантаження. Продавець зобов'язаний оплатити витрати і фрахт, необхідні для доставки товару в зазначений порт призначення, але ризик втрати чи пошкодження товару, як і будь-які додаткові витрати, що виникають після відвантаження товару, переходять із продавця на покупця.

За умовами терміна CIF на продавця покладається також обов'язок придбання морського страхування на користь покупця, проти ризику втрати чи пошкодження товару під час перевезення.

Отже, продавець зобов'язаний укласти договір страхування та сплатити страхові внески. Покупець повинен брати до уваги, що за умовами терміна CIF від продавця вимагається забезпечення страхування лише з мінімальним покриттям. У разі якщо покупець бажає мати страхування з більшим покриттям, він повинен або спеціально домовитися про це з продавцем, або сам вжити заходів але забезпечення додаткового страхування. За умовами терміна CIF на продавця покладається обов'язок по митному очищенню товару для експорту.

Даний термін може застосовуватися тільки під час перевезення товару морським або внутрішнім водним транспортом. Якщо сторони не збираються поставити товар через поручні судна, слід застосовувати термін CIP.

Продавець зобов'язаний:

 • • надати покупцеві товар, комерційний рахунок-фактуру або еквівалентне йому електронне повідомлення, а також будь-які інші докази відповідності, які можуть знадобитися за умовами договору купівлі-продажу;
 • • за свій рахунок і на свій ризик одержати будь-яку експортну ліцензію або інше офіційне свідоцтво, а також виконати, якщо це буде потрібно всі митні формальності для експорту товару;
 • • укласти за свій рахунок на звичайних умовах договір перевезення товару до зазначеного порту призначення по звичайному судноплавному маршруті на морському (або, у відповідному внутрішнього водного транспорту) судні такого типу, яке звичайно використовується для перевезення товару, аналогічно товару, зазначеному в договорі купівлі-продажу ;
 • • забезпечити за свій рахунок - як це погоджено в договорі купівлі-продажу - страхування вантажу на умовах надання права покупцю або іншій особі, що володіє страховим інтересом, звернутися безпосередньо до страховика, а також надати покупцю страховий поліс або інший доказ страхового покриття. Страхування повинне бути зроблене у страховика або в страховій компанії, що користуються доброю репутацією, і, якщо немає спеціальних угод про протилежне, страхування повинне бути зроблене відповідно до мінімального покриття відповідно до Умов Інституту по розробці вантажних термінів / institute Cargo Clauses (Об'єднання лондонських страховиків / institute of London Underwriters) або будь-якого подібного збірника договірних статей. За вимогою покупця і за його рахунок продавець зобов'язаний зробити страхування від військових ризиків, страйків, заколотів і інших цивільних хвилювань, якщо це можливо. Страхування має покривати, як мінімум, передбачену в договорі купівлі-продажу ціну плюс 10% (тобто 110%) і бути обумовленим у валюті договору купівлі-продажу;
 • • завантажити товар на борт судна в порту відвантаження у встановлену дату або в межах узгодженого терміну;
 • • нести всі ризики втрати чи пошкодження товару до моменту переходу товару через поручні судна в порту відвантаження;
 • • нести всі витрати, пов'язані з товаром, до моменту його постачання;
 • • оплатити фрахт і всі витрати, включаючи витрати по навантаженню товару на борт судна;
 • • нести витрати, пов'язані з придбанням страхування;
 • • оплатити будь витрати по вивантаженню товару в узгодженому порту розвантаження, які відповідно до договору перевезення покладаються на продавця, а також оплатити, якщо це буде потрібно всі витрати, пов'язані з виконанням митних формальностей для експорту, як і інші мита, податки та інші збори, що підлягають оплаті пріекспорте товару, і пов'язані з його транзитним перевезенням через треті країни у випадках, коли вони відповідно до договору перевезення покладаються на продавця;
 • • сповістити покупця достатнім чином про те, що товар поставлений, а також будь-яке інше повідомлення, потрібне йому для здійснення звичайно необхідних мір для одержання товару;
 • • негайно надати покупцеві за свій рахунок звичайний транспортний документ, виписаний для узгодженого порту призначення. Даний документ (наприклад, оборотний коносамент, необоротна морська накладна, документ перевезення внутрішнім водним транспортом) повинний поширюватися на проданий товар, бути датованим у межах строків, узгоджених для відвантаження товару, і дати покупцеві можливість отримати товар від перевізника в порту призначення та , якщо не обумовлено інше, дати покупцю можливість продати товар третій особі під час транзитного перевезення шляхом передавального напису (оборотний коносамент) або шляхом повідомлення перевізника. Оформляється кілька оригіналів транспортного документа, покупцеві повинен бути переданий повний комплект оригіналів. У разі якщо продавець і покупець домовилися про використання засобів електронного зв'язку, згадані вище документи можуть бути замінені еквівалентними електронними повідомленнями - EDI;
 • • нести витрати, пов'язані з перевіркою товару (наприклад, перевіркою якості, розмірів, ваги, кількості), необхідної для постачання товару. Продавець зобов'язаний за свій рахунок забезпечити упаковку (за винятком випадків, коли в даній галузі торгівлі прийнято звичайно відправляти обумовлений контрактом товар без упаковки), необхідне для перевезення товару. Упаковка повинна бути маркована належним чином;
 • • на прохання покупця зробити останньому за його рахунок і на його ризик повне сприяння в одержанні документів або еквівалентних їм електронних повідомлень, що видаються чи передаються у країні відправлення та (або) в країні походження товару, які можуть знадобитися покупцю для імпорту товару або, у разі необхідності, для його транзитного перевезення через треті країни;
 • • забезпечити покупця на його вимогу всією інформацією, необхідною для здійснення страхування.

Покупець зобов'язаний:

 • • сплатити передбачену договором купівлі-продажу ціну товару;
 • • за свій рахунок і на свій ризик одержати будь-яку імпортну ліцензію або інше офіційне свідоцтво, а також виконати, якщо це буде потрібно всі митні формальності для імпорту товару і для його транзитного перевезення через треті країни;
 • • прийняти поставку товару та одержати товар від перевізника в названому порту призначення;
 • • нести всі ризики втрати чи пошкодження товару з моменту переходу товару через поручні судна в порту відвантаження;
 • • нести всі ризики втрати чи пошкодження товару з моменту закінчення погодженої дати або дати закінчення зафіксованого терміну відвантаження. Умовою, однак, є належна відповідність товару договору. Це означає, що товар повинен бути належним чином ідентифікований, тобто виразно відокремлений або іншим чином визначений як товар, що є предметом даного договору;
 • • нести всі витрати, пов'язані з товаром, з моменту його постачання; нести всі витрати і збори, пов'язані з товаром, під час його перевезення до прибуття в порт призначення, за винятком випадків, коли вони відповідно до договору перевезення покладаються на продавця; нести всі додаткові витрати внаслідок невиконання їм обов'язку дати належне повідомлення у відповідності з узгодженою датою або із закінчення узгодженого терміну поставки. Умовою, однак, є належна відповідність товару договору;
 • • оплатити, якщо це буде потрібно, усі мита, податки й інші збори, а також витрати на виконання митних формальностей, що підлягають оплаті при імпорті товару, і, у разі потреби, для його транзитного перевезення через треті країни, якщо вони не покладаються на продавця при оформленні договору перевезення. У випадку, якщо покупець вправі визначити термін, протягом якого товар повинен бути відвантажений, і (або) порт призначення - він зобов'язаний належним чином сповістити про це продавця;
 • • зобов'язаний прийняти транспортний документ, якщо він відповідає умовам контракту купівлі-продажу;
 • • нести витрати, пов'язані з будь-яким оглядом товару, за винятком випадків, коли такий огляд потрібно владі країни експорту;
 • • нести усі витрати й оплачувати збори, пов'язані з одержанням документів або еквівалентних їм електронних повідомлень, а також відшкодувати витрати продавця, понесені останнім унаслідок надання їм допомоги покупцю;
 • • забезпечити продавця на його вимогу всією інформацією, необхідною для здійснення страхування.

СРТ - Carriage Paid Те / Фрахт / перевезення оплачені до (... назва місця призначення)

Термін "фрахт / перевезення оплачені до" означає, що продавець доставить товар названому ним перевізнику. Крім цього, продавець зобов'язаний оплатити витрати, пов'язані з перевезенням товару до названого пункту призначення. Це означає, що покупець бере на себе всі ризики втрати чи пошкодження товару, як і інші витрати після передачі товару перевізнику.

Під словом "перевізник" розуміється будь-яка особа, яка на підставі договору перевезення бере на себе зобов'язання забезпечити або організувати перевезення товару по залізниці, автомобільним, повітряним, морським і внутрішнім водним транспортом або комбінацією цих видів транспорту.

У випадку здійснення перевезення в узгоджений пункт призначення декількома перевізниками, перехід ризику відбудеться в момент передачі товару в піклування першого з них.

За умовами терміна СРТ на продавця покладається обов'язок по митному очищенню товару для експорту. Даний термін може застосовуватися під час перевезення товару будь-яким видом транспорту, включаючи змішані перевезення.

Продавець зобов'язаний:

 • • надати покупцеві товар, комерційний рахунок-фактуру або еквівалентне йому електронне повідомлення, а також будь-які інші докази відповідності, які можуть знадобитися за умовами договору купівлі-продажу;
 • • за свій рахунок і на свій ризик одержати будь-яку експортну ліцензію або інше офіційне свідоцтво, а також виконати, якщо це буде потрібно всі митні формальності для експорту товару;
 • • укласти за свій рахунок на звичайних умовах договір перевезення товару до узгодженого пункту в названому місці призначення але звичайним маршрутом і звичайно прийнятим способом. Якщо такого пункту не узгоджено або не визначено практикою подібного роду поставок, продавець може вибрати найбільш підходящий для нього пункт у названому місці призначення;
 • • надати товар перевізнику, з яким укладено договір перевезення, а за наявності декількох перевізників - першому з них для транспортування в назване місце у встановлену дату або в межах узгодженого терміну;
 • • нести всі ризики втрати чи пошкодження товару до моменту його поставки;
 • • нести всі витрати, пов'язані з товаром, до моменту його постачання, а також оплатити фрахт і всі витрати, включаючи витрати по навантаженню товару і вивантаженню його в місці призначення, які відповідно до договору перевезення покладаються на продавця;
 • • оплатити, якщо це буде потрібно всі витрати, пов'язані з виконанням митних формальностей для експорту, як і інші мита, податки та інші збори, що підлягають оплаті при експорті товару та витрати, пов'язані з його транзитним перевезенням через треті країни, у випадках, коли вони відповідно до договору перевезення покладаються на продавця;
 • • сповістити покупця достатнім чином про те, що товар поставлений, а також будь-яке інше повідомлення, потрібне йому для здійснення звичайно необхідних мір для одержання товару;
 • • надати покупцю за свій рахунок звичайний транспортний документ або транспортні документи (наприклад, оборотний коносамент, необоротна морська накладна, документ перевезення внутрішнім водним транспортом, повітряна накладна, накладна залізничного або автомобільного повідомлення або накладна змішаного перевезення). У разі якщо продавець і покупець домовилися про використання засобів електронного зв'язку, згадані вище документи можуть бути замінені еквівалентними електронними повідомленнями - EDI;
 • • нести витрати, пов'язані з перевіркою товару (наприклад, перевіркою якості, розмірів, ваги, кількості), необхідної для постачання товару;
 • • за свій рахунок забезпечити упаковку (за винятком випадків, коли в даній галузі торгівлі прийнято звичайно відправляти обумовлений контрактом товар без упаковки), необхідне для перевезення товару. Упаковка повинна бути маркована належним чином;
 • • на прохання покупця зробити останньому за його рахунок і на його ризик повне сприяння в одержанні документів або еквівалентних їм електронних повідомлень, що видаються чи передаються у країні відправлення та (або) в країні походження товару і які можуть знадобитися покупцю для імпорту товару або, у разі необхідності, для його транзитного перевезення через треті країни;
 • • забезпечити покупця всією інформацією, необхідної для здійснення страхування.

Покупець зобов'язаний:

 • • сплатити передбачену договором купівлі-продажу ціну товару;
 • • за свій рахунок і на свій ризик одержати будь-яку імпортну ліцензію або інше офіційне свідоцтво, а також виконати, якщо це буде потрібно всі митні формальності для імпорту товару і для його транзитного перевезення через треті країни;
 • • прийняти поставку товару відразу після його доставки і отримати товар від перевізника в названому місці;
 • • нести всі ризики втрати чи пошкодження товару з моменту його поставки;
 • • нести всі ризики втрати чи пошкодження товару з моменту закінчення погодженої дати або дати закінчення зафіксованого терміну поставки;
 • • нести всі витрати, пов'язані з товаром під час його перевезення до прибуття в узгоджене місце призначення, за винятком випадків, коли вони відповідно до договору перевезення покладаються на продавця;
 • • оплатити витрати по вивантаженню товару, за винятком випадків, коли вони згідно з договором покладаються на продавця;
 • • нести всі додаткові витрати внаслідок невиконання їм обов'язку дати належне повідомлення з моменту закінчення погодженої дати або із закінчення узгодженого терміну для постачання. Умовою є належна відповідність товару договору;
 • • оплатити, якщо це буде потрібно, усі мита, податки й інші збори, а також витрати на виконання митних формальностей, що підлягають оплаті при імпорті товару, і, у разі потреби, для його транзитного перевезення через треті країни, якщо вони не включені до витрат договору перевезення;
 • • у разі якщо покупець вправі визначати час відправлення товару та (або) пункт призначення, він повинен належним чином сповістити про це продавця;
 • • покупець зобов'язаний прийняти передбачений транспортний документ, якщо він відповідає умовам контракту купівлі-продажу;
 • • нести витрати, пов'язані з будь-яким оглядом товару, за винятком випадків, коли такий огляд потрібно владою країни експорту;
 • • нести усі витрати й оплачувати збори, пов'язані з одержанням документів або еквівалентних їм електронних повідомлень, а також відшкодувати витрати продавця, понесені останнім унаслідок надання їм допомоги покупцю.

CIP - Carriage and Insurance Paid Те / Фрахт / перевезення та страхування оплачені до (... назва місця призначення)

Термін "фрахт / перевезення та страхування оплачені до" означає, що продавець доставить товар названому ним перевізнику. Крім цього, продавець зобов'язаний оплатити витрати, пов'язані з перевезенням товару до названого пункту призначення. Це означає, що покупець бере на себе всі ризики і будь-які додаткові витрати з постачання таким чином товару. Однак за умовами CIP на продавця покладається обов'язок по забезпеченню страхування від ризиків втрати й ушкодження товару під час перевезення на користь покупця. Отже, продавець укладає договір страхування та сплатити страхові внески. Покупець повинен брати до уваги, що за умовами терміна CIP від продавця вимагається забезпечення страхування з мінімальним покриттям.

У разі якщо покупець бажає мати страхування з більшим покриттям, він повинен або спеціально домовитися про це з продавцем, або самостійно вжити заходів до забезпечення додаткового страхування.

У випадку здійснення перевезення в пункт призначення декількома перевізниками перехід ризику відбудеться в момент передачі товару в піклування першого перевізника. За умовами терміна CIP на продавця покладається обов'язок по митному очищенню товару для експорту.

Даний термін може застосовуватися під час перевезення товару будь-яким видом транспорту, включаючи змішані перевезення.

Продавець зобов'язаний:

 • • надати покупцеві товар, комерційний рахунок-фактуру або еквівалентне йому електронне повідомлення, а також будь-які інші докази відповідності, які можуть знадобитися за умовами договору купівлі-продажу;
 • • за свій рахунок і на свій ризик одержати будь-яку експортну ліцензію або інше офіційне свідоцтво, а також виконати, якщо це буде потрібно всі митні формальності для експорту товару;
 • • укласти за свій рахунок на звичайних умовах договір перевезення товару до узгодженого пункту в названому місці призначення звичайним маршрутом і звичайно прийнятим способом. Якщо такого пункту не узгоджено або не визначено практикою подібного роду поставок, продавець може вибрати найбільш підходящий для нього пункт у названому місці призначення;
 • • забезпечити за свій рахунок - як це погоджено в договорі купівлі-продажу - страхування вантажу на умовах надання права покупцю або іншій особі, що володіє страховим інтересом, звернутися безпосередньо до страховика, а також надати покупцю страховий поліс або инос доказ страхового покриття. Страхування повинне бути зроблене у страховика або в страховій компанії, що користуються доброю репутацією, і якщо немає спеціальних угод про протилежне, то страхування повинне бути зроблене відповідно до мінімального покриття відповідно до Умов Інституту по розробці вантажних термінів / institute Cargo Clauses (Об'єднання лондонських страховиків / institute of London Underwriters) або будь-якого подібного збірника договірних статей. За вимогою покупця і за його рахунок продавець зобов'язаний зробити страхування від військових ризиків, страйків, заколотів і інших цивільних хвилювань, якщо це можливо. Страхування має покривати, як мінімум, передбачену в договорі купівлі-продажу ціну плюс 10% (тобто 110%) і бути обумовленим у валюті договору купівлі-продажу;
 • • поставити товар перевізнику, з яким укладено договір перевезення, а за наявності декількох перевізників - першому з них для транспортування в погоджений пункт у названому місці призначення у встановлену дату або в межах узгодженого терміну;
 • • нести всі витрати, пов'язані з товаром, до моменту його постачання, а також оплатити фрахт і всі витрати, включаючи витрати щодо завантаження товару та будь-які платежі за розвантаження його в місці призначення, які відповідно до договору перевезення покладаються на продавця;
 • • оплатити витрати але страхуванню;
 • • оплатити, якщо це буде потрібно всі витрати, пов'язані з виконанням митних формальностей для експорту, як і інші мита, податки та інші збори, що підлягають оплаті при експорті товару, а також витрати, пов'язані з його транзитним перевезенням через треті країни, у випадках, які відповідно до договору перевезення покладаються на продавця;
 • • сповістити покупця достатнім чином про те, що товар поставлений;
 • • з урахуванням застережень нести всі ризики втрати чи пошкодження товару до моменту, коли він буде поставлений;
 • • надати покупцю за свій рахунок звичайний транспортний документ або транспортні документи (наприклад, оборотний коносамент, необоротну морську накладну, документ перевезення внутрішнім водним транспортом, повітряну накладну, накладну залізничного або автомобільного повідомлення або накладну змішаного перевезення). У разі якщо продавець і покупець домовилися про використання засобів електронного зв'язку, згадані вище документи можуть бути замінені еквівалентними електронними повідомленнями - EDI;
 • • нести витрати, пов'язані з перевіркою товару (наприклад, перевіркою якості, розмірів, ваги, кількості), необхідної для постачання товару;
 • • за свій рахунок забезпечити упаковку (за винятком випадків, коли в даній галузі торгівлі прийнято звичайно відправляти обумовлений контрактом товар без упаковки), необхідне для перевезення товару. Упаковка повинна бути маркована належним чином;
 • • на прохання покупця зробити останньому за його рахунок і на його ризик повне сприяння в одержанні документів або еквівалентних їм електронних повідомлень, що видаються чи передаються у країні відправлення та (або) в країні походження товару і які можуть знадобитися покупцю для імпорту товару або, у разі необхідності, для його транзитного перевезення через треті країни;
 • • забезпечити покупця всією інформацією, необхідної для здійснення будь-якого додаткового страхування.

Покупець зобов'язаний:

 • • сплатити передбачену договором купівлі-продажу ціну товару;
 • • за свій рахунок і на свій ризик одержати будь-яку імпортну ліцензію або інше офіційне свідоцтво, а також виконати, якщо це буде потрібно всі митні формальності для імпорту товару і для його транзитного перевезення через треті країни;
 • • прийняти поставку товару відразу після його доставки і отримати товар від перевізника в названому місці призначення;
 • • нести всі ризики втрати чи пошкодження товару з моменту його поставки;
 • • при невиконанні їм обов'язку дати повідомлення продавцю і нести всі ризики втрати чи пошкодження товару з моменту закінчення погодженої дати або дати закінчення зафіксованого терміну поставки;
 • • нести всі витрати, пов'язані з товаром, з моменту його доставки;
 • • нести всі витрати і збори, пов'язані з товаром, під час його транзитного перевезення в місце призначення, за винятком випадків, коли вони відповідно до договору перевезення покладаються на продавця;
 • • оплатити витрати по вивантаженню товару, за винятком випадків, коли вони відповідно до договору перевезення покладаються на продавця;
 • • нести всі додаткові витрати з моменту закінчення погодженої дати або із закінчення узгодженого терміну для відвантаження;
 • • оплатити, якщо це буде потрібно, усі мита, податки й інші збори, а також витрати на виконання митних формальностей, що підлягають оплаті при імпорті товару та, в разі необхідності, для його транзитного перевезення через треті країни - якщо вони не включені до витрат договору перевезення ;
 • • у разі якщо покупець вправі визначати час відправлення товару і пункт призначення, він повинен належним чином сповістити про це продавця;
 • • прийняти транспортний документ, якщо він відповідає умовам контракту купівлі-продажу;
 • • нести витрати, пов'язані з будь-яким навантажувальним оглядом товару, за винятком випадків, коли такий огляд потрібно владою країни експорту;
 • • нести усі витрати й оплачувати збори, пов'язані з одержанням документів або еквівалентних їм електронних повідомлень, а також відшкодувати витрати продавця, понесені останнім унаслідок надання їм допомоги покупцю;
 • • забезпечити продавця всією інформацією, необхідною для оформлення страхування.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >