Навігація
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Зовнішньоекономічна діяльність

Структура та зміст розділів, груп, товарних позицій і підпозицій ГС

Принципи угруповання товарів у розділи:

 • • за походженням товарів;
 • • виду матеріалу, з якого виготовлений товар;
 • • призначенням товарів;
 • • хімічним складом.

Номенклатура побудована за правилом розподілу товарів за ступенем їх обробки - від сировинних товарів до напівфабрикатів і до готових виробів. При цьому зазвичай мито зростає за ступенем готовності товарів: I розділ ГС "Живі тварини і продукція тваринництва", X розділ "Паперова маса з деревини або інших целюлозно-волокнистих матеріалів: макулатури ..." і XXI розділ "Твори мистецтва, предмети для колекціонування та антикваріат ". Розділи в ГС нумеруються римськими цифрами.

Для більш успішного відшукання потрібного товару в номенклатурі ГС дуже бажано продумати відповіді на п'ять наступних питань.

 • 1. Що це?
 • 2. З чого зроблено?
 • 3. Для чого використовується?
 • 4. У якому вигляді використовується?
 • 5. В одному чи місці ГС може перебувати цей товар?

Є також ряд правил класифікації товарів в ГС, а саме: а) товар зазвичай розміщений там, де він краще вписується, і де дано його більш докладний опис з урахуванням усіх його специфічних властивостей; б) складні товари в наборах, подарунки тощо класифікуються залежно від основного матеріалу; в) для нового товару, який не потрапляє ні в одну з позицій ГС, його слід віднести в позицію, найближчу до цього товару; г) необхідно обов'язково враховувати саме близьке застосування до товару аж до підпозиції.

Наведемо два приклади опису товару, характеризуючи його властивості, виходячи з розділу і групи, просуваючись до підпозиції, і навпаки.

Приклад 1. XV розділ: чорні, кольорові метали, вироби з них. З цього розділу вибираємо 72-у групу: чорні метали. Потім переходимо до товарної позиції - 7201 - "Чавун ... у чушках, болванках і в інших первинних формах" (сировина для виробництва виробів).

Приклад 2. Кодування товарів на рівні підпозицій, позицій, товарної групи і розділу ГС.

 • 8542.11 - підпозиція - "Монолітні інтегральні схеми, цифрові";
 • 8542 - товарна позиція - "Електронні інтегральні схеми і мікросхеми";
 • 85 - товарна група - "Електричні машини, обладнання; відеозвукозапісивающая та відтворювальна апаратура; радіо і телеприймачі; частини та приладдя до них".

Товарна номенклатура ГС складається з 21 розділу і 99 груп, при цьому 77-, 98-, 99-е групи є резервними і можуть бути використані в країнах для виділення специфічних товарів. Номенклатура ГС включає 33 товарні групи, +1241 позицію, +3552 підпозиції, 5019 підпозицій.

У ГС застосовується змішаний метод кодування. Для шифровки розділів, як вже було викладено вище, використовуються римські цифри, а групи, позиції і субпозиції позначаються арабськими цифрами. У Гармонізовану систему використовується шестизначний товарний шифр. Країни, що використовують ГС у митних тарифах, можуть додавати сьомий, восьмий, дев'ятий та десятий розряди для більш диференційованої розбивки товарів у відповідності з національними потребами.

Основні правила митного декларування товарів

З 1 січня 1991 в СНД введена в дію "Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності СНД" (ТН ЗЕД СНД), яка і зараз застосовується в країнах CHГ. ΤΗ ЗЕД складена на базі Гармонізованої системи опису та кодування товарів і Комбінованій тарифно-статистичній номенклатури Європейського Союзу (КН ЄС). 27 листопада 2009 Рішенням Міждержавної Ради Євразійського економічного співтовариства (найвищого органу Митного союзу) та Рішенням Комісії Митного союзу було затверджено текст Єдиного митного тарифу Митного союзу Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та Російської Федерації, який включив всі товарні позиції та товари ТН ЗЕД СНД і отримав оновлене назву "Єдина товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності Митного союзу" (ЕТН ЗЕД ТЗ).

Таким чином, структури ТН ЗЕД СНД, ЕТН ЗЕД ТЗ і ГС ідентичні і включають ті ж розділи, групи і т.д. Кодування товарів у ЕТН ЗЕД ТЗ, на відміну від ГС, здійснюється десятизначним цифровим кодом, який складається з двох частин. Перша частина - це чотиризначний код позиції; друга частина - шестизначний код товарної підпозиції, 1-6-е розряди десятизначного коду відповідають кодовому позначенню класифікаційної угруповання товару за ГС, 7-8-е розряди - кодовому позначенню товару в Комбінованій номенклатурі ЄС; 9-е і 10-е - нульові розряди - призначені для виділення традиційних вітчизняних товарів у ТН ЗЕД в процесі її подальшого використання.

Найменування товарів в ТН ЗЕД відповідає найменуваннями, використовуваним в ГС і КН ЄС. Точність включення товару в ту чи іншу позицію ТН ЗЕД впливає на розмір мита, на величини імпортного та експортного податку. Від правильності кодування залежить і віднесення конкретного товару в розряд ліцензованих.

Гармонізована система опису та кодування товарів дає можливість на основі стандартного підходу у всіх країнах світу і в Росії здійснювати оформлення декларації про товари, необхідної при декларуванні товарів, що представляються митній службі.

Сучасні правила митного декларування товарів викладені в Митному кодексі Митного союзу, прийнятому Рішенням Міждержавної ради Євразійського співтовариства, і у Федеральному законі № 311-ФЗ від 27 листопада 2010 року "Про митне регулювання в Російській Федерації".

Митне декларування товарів являє собою заяву митному органу в декларації на товари, передбаченої в Митному кодексі Митного союзу, у письмовій та (або) електронній формі відомостей про товари, про митною процедурою та інших відомостей, необхідних для митних цілей. Декларування товарів проводиться або декларантом, або митним представником, що діє від імені та за дорученням декларанта.

Відповідно до Митного кодексу Митного союзу при митному декларуванні товарів залежно від заявлених митних процедур та осіб, які переміщують товари, застосовуються такі види митної декларації [11, с. 90-95]:

 • 1) декларація на товари;
 • 2) транзитна декларація;
 • 3) пасажирська митна декларація;
 • 4) декларація на транспортний засіб.

Перелік відомостей, що підлягають вказівкою в митній декларації, обмежується тільки відомостями, які необхідні для обчислення і справляння митних платежів, формування митної статистики та застосування митного законодавства Митного союзу та іншого законодавства держав - членів МС.

В якості митної декларації можуть використовуватися транспортні (перевізні), комерційні та (або) інші документи, що містять відомості, необхідні для випуску товарів відповідно до митної процедурою.

Подача митної декларації у письмовій формі повинна супроводжуватися поданням митному органу її електронної копії.

При приміщенні під митні процедури, за винятком митної процедури митного транзиту, митному органу подається декларація на товари, в якій вказуються такі основні відомості, у тому числі в кодованому вигляді:

 • 1) заявляється митна процедура;
 • 2) відомості про декларанта, митний представника, про відправника та одержувача товарів;
 • 3) відомості про транспортні засоби, що використовуються для міжнародного перевезення товарів і (або) їх перевезення митною територією Митного союзу під митним контролем;
 • 4) відомості про транспортні засоби міжнародного перевезення і (або) транспортних засобах, на яких товари перевозилися (будуть перевозитися) по митній території Митного союзу під митним контролем;
 • 5) відомості про товари:
  • - Найменування;
  • - Опис;
  • - Класифікаційний код товарів по Товарній номенклатурі зовнішньоекономічної діяльності;
  • - Найменування країни походження;
  • - Найменування країни відправлення (призначення);
  • - Опис упаковок (кількість, вигляд, маркування та порядкові номери);
  • - Кількість в кілограмах (вага брутто та вага нетто) та в інших одиницях виміру;
  • - митна вартість;
  • - Статистична вартість;
 • 6) відомості про обчислення митних платежів:
  • - Ставки митних зборів, податків, митних зборів;
  • - Застосування пільг по сплаті митних платежів;
  • - Суми обчислених митних зборів, податків, митних зборів;
  • - Курс валют, встановлюваний відповідно до законодавства держави - члена Митного союзу і застосовується для обчислення митних платежів відповідно до Митним кодексом Митного союзу;
 • 7) відомості про зовнішньоекономічну операцію і її основні умови;
 • 8) відомості про дотримання обмежень;
 • 9) відомості про виробника товарів;
 • 10) відомості, що підтверджують дотримання умов приміщення товарів під митну процедуру;
 • 11) відомості про особу, який становив декларацію на товари;
 • 12) місце і дата складання декларації на товари.

При приміщенні товарів під митний процедуру митного транзиту митному органу відправлення представляється транзитна декларація, в якості якої можуть представлятися транспортні (перевізні), комерційні та (або) інші документи, у тому числі визначені міжнародними договорами.

Транзитна декларація повинна містити такі відомості:

 • 1) про відправника, одержувача товарів відповідно до транспортних (перевізними) документами;
 • 2) країні відправлення, країні призначення товарів;
 • 3) декларанта;
 • 4) перевозчике;
 • 5) транспортному засобі міжнародного перевезення, на якому перевозяться товари;
 • 6) найменування, кількості, вартості товарів відповідно до комерційними, транспортними (перевізними) документами;
 • 7) коді товарів відповідно до Гармонізованої системи опису та кодування товарів або Товарній номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності на рівні не менше перших шести знаків;
 • 8) вазі товарів брутто або обсязі, а також кількості товарів в додаткових одиницях виміру (за наявності таких відомостей) по кожному коду Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності або Гармонізованої системи опису та кодування товарів;
 • 9) кількість вантажних місць;
 • 10) пункті призначення товарів відповідно до транспортних (перевізними) документами;
 • 11) документах, що підтверджують дотримання обмежень, пов'язаних з переміщенням товарів через митний кордон, якщо таке переміщення допускається за наявності цих документів;
 • 12) планованої перевантаження товарів або вантажних операціях в дорозі.

Транзитна декларація реєструється митним органом, у тому числі з використанням інформаційних систем і інформаційних технологій, застосовуються митними органами.

Подача митної декларації повинна супроводжуватися поданням митному органу документів, на підставі яких заповнена митна декларація.

До таких документів належать:

 • 1) документи, що підтверджують повноваження особи, яка подає митну декларацію;
 • 2) документи, що підтверджують вчинення зовнішньоекономічної угоди, а в разі відсутності зовнішньоекономічної угоди - інші документи, що підтверджують право володіння, користування і (або) розпорядження товарами, а також і інші комерційні документи, наявні в розпорядженні декларанта;
 • 3) транспортні (перевізні) документи;
 • 4) документи, що підтверджують дотримання заборон і обмежень;
 • 5) документи, що підтверджують дотримання обмежень у зв'язку із застосуванням спеціальних захисних, антидемпінгових і компенсаційних заходів;
 • 6) документи, що підтверджують країну походження товарів у випадках, передбачених цим Кодексом;
 • 7) документи, на підставі яких був заявлений класифікаційний код товару за Товарній номенклатурі зовнішньоекономічної діяльності;
 • 8) документи, що підтверджують сплату та (або) забезпечення сплати митних платежів;
 • 9) документи, що підтверджують право на пільги зі сплати митних платежів, на застосування повного або часткового звільнення від сплати митних зборів, податків відповідно до митними процедурами, або на зменшення бази (податкової бази) для обчислення митних зборів, податків;
 • 10) документи, що підтверджують зміну терміну сплати митних зборів, податків;
 • 11) документи, що підтверджують заявлену митну вартість товарів і обраний метод визначення митної вартості товарів;
 • 12) документ, що підтверджує дотримання вимог у сфері валютного контролю, відповідно до валютним законодавством держав - членів Митного союзу;
 • 13) документ про реєстрацію та національної приналежності транспортного засобу міжнародного перевезення - у разі перевезення товарів автомобільним транспортом при їх приміщенні під митний процедуру митного транзиту.

Якщо в документах, зазначених вище, не містяться відомості, заявлені у митній декларації, представляються інші документи, на підставі яких заповнена митна декларація.

Перелік документів, що подаються при митному декларуванні товарів, залежно від форми митного декларування (письмова, електронна), видів митної декларації, митної процедури, категорій товарів і осіб, може бути скорочений відповідно до митного законодавства Митного союзу або законодавством держав - членів МС.

Митний орган має право зажадати переклад відомостей, що містяться в документах, складених мовою, що не є державною мовою держави - члена Митного союзу, митному органу якого при митному декларуванні представляються такі документи.

Митна декларація на товари, ввезені на митну територію Митного союзу, подається до закінчення терміну тимчасового зберігання товарів.

Митна декларація на товари, що вивозяться з митної території Митного союзу, подається до їх вибуття з митної території Митного союзу.

Декларантами можуть бути:

 • 1) особа держави - члена Митного союзу:
  • - Уклала зовнішньоекономічну угоду або від імені (за дорученням) якого ця угода укладена;
  • - Має право володіння, користування і (або) розпорядження товарами - за відсутності зовнішньоекономічної угоди;
 • 2) іноземні особи:
  • - Фізична особа, що переміщує товари для особистого користування;
  • - Особа, яка користується митними пільгами відповідно до гл. 45 ТК ТЗ;
  • - Організація, що має представництво, створене на території держави - члена Митного союзу в установленому порядку, - при заяві митних процедур тимчасового ввезення, реекспорту, а також митної процедури випуску для внутрішнього споживання тільки щодо товарів, що ввозяться для власних потреб таких представництв;
  • - Особа, яка має право розпоряджатися товарами не в рамках угоди, однією зі сторін якої виступає особа держави - члена Митного союзу;
  • - Перевізник, у тому числі митний перевізник;
  • - Експедитор, якщо він є обличчям держави - члена Митного союзу.

При митному декларуванні товарів і здійсненні інших митних операцій, необхідних для переміщення товарів під митну процедуру, декларант вправі:

 • • оглядати, вимірювати і виконувати вантажні операції з товарами, що перебувають під митним контролем;
 • • брати проби і зразки товарів, що перебувають під митним контролем, з дозволу митного органу;
 • • бути присутнім при проведенні митного огляду та митного огляду товарів посадовими особами митних органів і при взятті цими особами проб і зразків товарів;
 • • знайомитися з наявними в митних органах результатами досліджень проб і зразків декларованих ним товарів;
 • • представляти документи і відомості у вигляді електронних документів;
 • • оскаржити рішення митних органів, дії (бездіяльність) митних органів або їх посадових осіб;
 • • залучати експертів для уточнення відомостей про декларовані ним товари.

При митному декларуванні товарів і здійсненні інших митних операцій, необхідних для переміщення товарів під митну процедуру, декларант зобов'язаний:

 • • призвести митне декларування товарів;
 • • подати до митного органу документи, на підставі яких заповнена митна декларація, якщо інше не встановлено митного законодавства Митного союзу;
 • • пред'явити декларовані товари у випадках, встановлених ТК ТЗ, або на вимогу митного органу;
 • • сплатити митні платежі і (або) забезпечити їх сплату;
 • • виконувати вимоги та умови використання товарів у відповідній митною процедурою.

Декларант несе відповідальність відповідно до законодавства держав - членів Митного союзу за невиконання обов'язків, передбачених ст. 188

Митного кодексу Митного союзу, а також за заяву недостовірних відомостей, зазначених у митній декларації, у тому числі при прийнятті митними органами рішення про випуск товарів з використанням системи управління ризиками.

Митна декларація подається декларантом або митним представником митному органу, правомочному відповідно до законодавства держав - членів Митного союзу реєструвати митні декларації.

Дата і час подання митної декларації, її електронної копії та необхідних документів фіксується митним органом, у тому числі з використанням інформаційних технологій.

Митний орган реєструє або відмовляє в реєстрації митної декларації у строк нс більше 2 (двох) годин з моменту подання митної декларації в порядку, визначеному рішенням комісії Митного союзу.

Митний орган відмовляє в реєстрації митної декларації, якщо:

 • • митна декларація подана митному органу, що не правомочному реєструвати митні декларації;
 • • митна декларація подана нс уповноваженою особою;
 • • у митній декларації не вказані необхідні відомості, передбачені ст. 180-182 ТК ТЗ;
 • • митна декларація не підписана або не засвідчено належним чином або складена не за встановленою формою;
 • • стосовно декларованих товарів не вчинені дії, які відповідно до ТК ТЗ повинні відбуватися до подачі або одночасно з поданням митної декларації.

Відмова в реєстрації митної декларації оформляється посадовою особою митного органу у письмовій формі із зазначенням причин відмови.

У разі відмови в реєстрації митної декларації митна декларація та подані документи повертаються декларанту або митному представнику.

Якщо митна декларація не зареєстрована митним органом, така декларація вважається для митних цілей не поданою.

З моменту реєстрації митна декларація стає документом, що свідчить про факти, що мають юридичне значення.

Митна декларація може бути подана стосовно іноземних товарів до їх ввезення на митну територію Митного союзу.

Якщо для митних цілей повинні використовуватися транспортні (перевізні) або комерційні документи, що супроводжують товари, при попередньому митному декларуванні товарів митний орган приймає завірені декларантом копії цих документів або відомості з цих документів в електронному вигляді та після пред'явлення товарів митному органу зіставляє відомості, що містяться в копіях зазначених документів, з тими відомостями, які містяться в оригіналах документів, у тому числі в електронних документах.

При попередньому митному декларуванні в митній декларації можуть бути відсутніми відомості, які за своїм характером не можуть бути відомі декларанту до ввезення товарів на митну територію Митного союзу і (або) їх пред'явлення митному органу.

Такі відомості повинні бути внесені до митної декларації до прийняття рішення про випуск товарів.

У разі зміни вартісних, кількісних або вагових показників, відмінних від раніше заявлених на підставі копій транспортних (перевізних) або комерційних документів, обов'язково подаються документи, що підтверджують зміну вартості, кількості або ваги.

Якщо після ввезення товарів на митну територію Митного союзу декларантом виявляється невідповідність вартісних, кількісних або вагових показників, відмінних від раніше заявлених, декларант має право відкликати митну.

Якщо товари не пред'явлені митному органу, що зареєстрував митну декларацію, або іншого митного органу, визначеному відповідно до законодавства держави - члена Митного союзу, протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня, наступного за днем її реєстрації, або протягом цього терміну введені заборони та обмеження, митний орган відмовляє у випуску таких товарів.

У гл. 24 Федерального закону "Про митне регулювання в Російській Федерації" є ряд уточнень щодо здійснення митного декларування [16, с. 165-175]. Так, наприклад, в Росії як декларацію на товари можуть використовуватися транспортні (перевізні), комерційні та (або) інші документи, що містять відомості, необхідні для випуску товарів, які розміщені під митні процедури випуску для внутрішнього споживання або експорту, при декларуванні товарів, загальна митна вартість яких не перевищує суми, еквівалентної 1000 євро, за винятком:

 • 1) підакцизних товарів;
 • 2) товарів, що підлягають ліцензуванню і (або) квотуванню;
 • 3) товарів, які відповідно до законодавства Російської Федерації звільняються від сплати митних зборів, податків, за винятком надання тарифних преференцій, а також товарів, що ввозяться в адреси дипломатичних або прирівняних до них представництв іноземних держав або вивозяться в адреси представництв Російської Федерації за кордоном;
 • 4) валюти, цінних паперів, дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

Декларація на товари може бути подана будь-якому митному органу, правомочному реєструвати митні декларації.

Федеральний орган виконавчої влади, уповноважений в галузі митної справи, вправі встановлювати певні митні органи для декларування окремих видів товарів у випадках створення спеціалізованих митних органів для здійснення митних операцій щодо певних категорій товарів виходячи з необхідності наявності у посадових осіб митних органів спеціальних пізнань про такі товари , як культурні цінності, вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, озброєння, військова техніка і боєприпаси, радіоактивні матеріали та інші специфічні товари, або виходячи з необхідності створення умов для прискореного випуску таких товарів, як експрес-вантажі, виставкові зразки, товари, що ввозяться в особливу економічну зону і вивозяться з особливої економічної зони, інших товарів.

Митний орган зобов'язаний зафіксувати дату та час подання декларації на товари в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, уповноваженим в галузі митної справи. При декларуванні товарів у електронній формі фіксування дати і часу подання декларації на товари і напрямок декларанту електронного повідомлення, що містить відомості про зазначені дату і час, здійснюються автоматично при надходженні такої декларації в електронну систему митних органів.

На вимогу декларанта або митного представника митний орган зобов'язаний видати підтвердження у письмовій формі про дату і час подання декларації на товари, за винятком випадків її подачі в електронному вигляді способом, що дозволяє зафіксувати дату та час подання зазначеної декларації програмними засобами.

В якості доказів невиконання дій митним органом частинами декларант або митний представник вправі використовувати будь способи підтвердження подачі декларації на товари, включаючи відео- та фотозйомку, показання свідків, показання камер відеоспостереження, якщо вони встановлені в місцях подання такої декларації.

Декларація на товари при митному декларуванні в електронній формі підписується електронним цифровим підписом відповідно до законодавства Російської Федерації.

Федеральний орган виконавчої влади, уповноважений в галузі митної справи, вправі додатково скорочувати перелік документів, що подаються при митному декларуванні товарів, залежно від форми митного декларування (письмова, електронна), митної процедури, категорій товарів і осіб.

Митний орган має право перевірити відповідність копій представлених при митному декларуванні документів їх оригіналам у випадках, якщо ці копії завірені особою, їх представившим, декларантом або органом, який видав такі документи. Після перевірки оригінали документів негайно повертаються особі, що їх подала.

Декларант подає до митного органу, правомочний приймати декларації па товари, документи, що підтверджують правоздатність даної особи на здійснення митних операцій, одноразово при першому зверненні, в тому числі і до подання митної декларації, при складанні якої вони будуть використовуватися. При внесенні змін до зазначених документів декларант зобов'язаний повідомити про це митному органу, в який вони були представлені при першому зверненні.

До документів, що підтверджує правоздатність осіб на здійснення митних операцій, відносяться:

 • 1) установчі документи російського юридичної особи;
 • 2) свідоцтво про акредитацію філії або представництва іноземної юридичної особи, якщо іноземна особа правомочним виступати як декларант товарів відповідно до підпунктів 2 і 3 ст. 186 Митного кодексу Митного союзу;
 • 3) паспорт, якщо в якості декларанта товарів виступає фізична особа;
 • 4) свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи або свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи як індивідуального підприємця;
 • 5) документи, які відповідно до законодавства Російської Федерації свідчать про постановку особи, що виступає в якості декларанта, на облік в податкові органи.

За запитом декларанта митний орган, якому представлені документи, у письмовій формі підтверджує прийняття таких документів.

Якщо товари будуть декларуватися митному органу, правомочному приймати декларації на товари, шляхом подання декларації на товари у вигляді електронного документа, документи про повноваження декларанта представляються до митного органу, а митний орган видає підтвердження прийняття таких документів в електронній формі.

Якщо окремі документи, на підставі яких заповнена декларація на товари, не можуть бути представлені одночасно з декларацією на товари, але мотивованим зверненням декларанта у письмовій формі митні органи в письмовій формі дозволяє подання таких документів після випуску товарів у термін, необхідний для їх отримання, але не пізніше 45 днів після дня реєстрації декларації на товари. Декларант представляє письмове зобов'язання про подання документів у встановлений термін. Порядок подання ліцензій, сертифікатів, дозволів та (або) інших документів, підтверджують дотримання встановлених заборон і обмежень і необхідних для випуску товарів, встановлений ст. 219 Федерального закону "Про митне регулювання в Російській Федерації".

Якщо ввезення іноземних товарів на митну територію Митного союзу здійснюється автомобільним або залізничним транспортом, їхні попереднє декларування може здійснюватися до прибуття транспортних засобів у місце доставки.

Товари, декларування яких проводилося шляхом подачі попередньої декларації на товари і щодо яких були сплачені підлягають сплаті при приміщенні під митний процедуру випуску для внутрішнього споживання митні збори, податки, після їх прибуття в Російську Федерацію можуть бути пред'явлені митному органу, розташованому в місці, наближеному до Державної кордоні Російської Федерації, до закінчення терміну, встановленого п. 6 ст. 193 Митного кодексу Митного союзу.

Порядок взаємодії митного органу, що прийняв попередню декларацію на товари, митного органу, розташованого в пункті пропуску, і митного органу, розташованого в місці, наближеному до Державної кордоні Російської Федерації, при випуску товарів і проведення відносно них митного контролю визначається федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим у галузі митної справи.

За бажанням платника митних зборів, податків суми митних зборів, податків, сплачених при попередньому митному декларуванні, можуть використовуватися при перевезенні товарів, декларування яких проводилося шляхом подачі попередньої декларації на товари, в якості сум забезпечення сплати митних зборів, податків.

Митний орган, який прийняв попередню декларацію на товари, за заявою платника митних зборів, податків видає документ, що підтверджує прийняття забезпечення сплати митних зборів на суму сплачених митних зборів, податків.

При регулярному переміщенні через митний кордон Митного союзу одних і тих же товарів одним і тим же особою в порядку і на умовах будь-якій особі, здатному виступати як декларант, дозволяється подача періодичної декларації на товари на всі товари, що ввозяться в Російську Федерацію (вивозяться з Російської Федерації), протягом періоду поставки, що не перевищує 30 (тридцяти) календарних днів.

Товари розглядаються як одні й тс ж, якщо вони мають однакове найменування і однаковий класифікаційний код по Товарній номенклатурі зовнішньоекономічної діяльності.

Товари розглядаються як регулярно переміщувані особою через митний кордон, якщо ця особа виробляє три і більше поставки одного і того ж товару протягом 30 (тридцяти) календарних днів.

Товарною партією, яка може бути заявлена в періодичній декларації на товари, є товари, що відповідають умовам, зазначеним вище, митне декларування яких проводиться в одному і тому ж митному органі і які ввозяться в Російську Федерацію або вивозяться з Російської Федерації в рахунок виконання зобов'язань за одним договором, укладеним при здійсненні зовнішньоекономічної угоди, або по одному дозволу на переробку товарів при декларуванні продуктів переробки, або по односторонній зовнішньоекономічної угоді, або без здійснення якої-небудь угоди, незалежно від кількості окремих поставок протягом заявленого періоду поставки, що не перевищує 30 (тридцяти ) календарних днів.

При митному декларуванні товарів шляхом подачі періодичної декларації на товари ввізні мита сплачуються одночасно з подачею такої декларації виходячи із ставок, що діють на день її реєстрації.

При митному декларуванні товарів шляхом подачі періодичної декларації на товари застосовуються курс іноземних валют, обмеження на день її реєстрації митним органом.

Періодичне митне декларування проводиться через подання митному органу періодичної декларації на товари на одну товарну партію не раніше ніж за 15 (п`ятнадцять) днів до початку заявляється періоду поставки.

У періодичній декларації на товари заявляються відомості виходячи з кількості товарів, планованого до ввезення чи вивезенню протягом заявленого періоду поставки. У періодичній декларації на товари повинні бути заявлені відомості, необхідні для випуску товарів, обчислення та сплати митних платежів, що підтверджують дотримання обмежень, встановлених відповідно до митного законодавства Митного союзу, а також дозволяють ідентифікувати декларовані товари по сукупності їх кількісних і якісних характеристик.

Декларант зобов'язаний заявити митному органу за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, уповноваженим в галузі митної справи, уточнені відомості про товари, заявлених в періодичній декларації на товари:

 • 1) не пізніше 10 (десяти) робочих днів після закінчення періоду поставки при декларуванні ввозяться;
 • 2) не пізніше 2 (двох) місяців після фактичного вивезення всієї партії товарів, заявленої в періодичній декларації на товари, при декларуванні товарів, що вивозяться.

Заявлені в періодичній декларації на товари вивозяться товари повинні бути фактично вивезені протягом трьох місяців після дня закінчення періоду поставки. Вибуття товарів в кількості, що перевищує заявлене в періодичній декларації на товари, не допускається.

Періодичне митне декларування не застосовується щодо вивезених товарів, які обкладаються вивізним митом або до яких застосовуються обмеження.

Уповноважений економічний оператор, що здійснює виробничу діяльність, має право здійснювати періодичне митне декларування іноземних товарів після їх ввезення в Російську Федерацію з урахуванням таких особливостей:

 • 1) в періодичній декларації на товари можуть бути вказані всі товари, які прибули на адресу уповноваженого економічного оператора в період починаючи з першої поставки товарів і до закінчення строків їх тимчасового зберігання, а у разі випуску товарів до подання декларації на товари - до закінчення термінів на подачу декларації на товари;
 • 2) періодична декларація на товари може бути подана на товари, що поміщаються під митні процедури переробки на митній території або переробки для внутрішнього споживання.

При вивезенні з митної території Митного союзу товарів Митного союзу, щодо яких не можуть бути представлені точні відомості про кількість і (або) митної вартості, допускається їх тимчасове періодичне митне декларування шляхом подачі тимчасової митної декларації. Щодо товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, тимчасове періодичне митне декларування також застосовується. Застосування тимчасового періодичного декларування не звільняє декларанта від дотримання вимог і умов, встановлених митним законодавством Митного союзу і законодавством Російської Федерації про митну справу, в частині повноти та своєчасності сплати митних платежів, дотримання заборон і обмежень, а також дотримання умов митних процедур та проведення митного контролю .

Після фактичного вивезення товарів з митної території Митного союзу декларант зобов'язаний подати одну або кілька повних і належним чином заповнених митних декларацій на всі товари, вивезені за межі митної території Митного союзу. Подача однієї або декількох повних і належним чином заповнених декларацій па товари здійснюється у строк, встановлюваний митним органом за письмовою заявою декларанта. При встановленні такого строку враховується термін, необхідний для фактичного вивезення товарів з митної території Митного союзу і отримання відомостей, достатніх для подачі повної і належним чином заповненої декларації на товари. За вмотивованим письмовим зверненням декларанта з дозволу митного органу встановлений митним органом строк подачі повної декларації на товари може бути продовжений. Граничний строк подання повної декларації па товари відносно товарів, які не обкладаються вивізним митом або до яких не застосовуються обмеження, не може перевищувати вісім місяців з дня реєстрації тимчасової декларації на товари, а щодо товарів, які обкладаються вивізним митом або до яких застосовуються обмеження, зазначений термін не може перевищувати шість місяців.

Вивізні мита підлягають сплаті:

 • 1) при подачі тимчасової декларації на товари - у сумі, розрахованої виходячи із заявлених в тимчасовій митній декларації обсягу і (або) вартості товарів, що вивозяться на момент подання тимчасової декларації на товари;
 • 2) при подачі повної декларації на товари - у сумі, розрахованої виходячи з фактично вивезеного обсягу товарів і (або) вартості фактично вивезених товарів, з урахуванням сум вивізних митних зборів, сплачених при подачі тимчасової декларації на товари.

Якщо при застосуванні періодичного тимчасового митного декларування змінюються відомості про одержувачів товарів, подача декларантом повної декларації на товари здійснюється відповідно з такими змінами. При цьому кількість експонованих повних декларацій на товари повинна відповідати кількості зовнішньоторговельних договорів.

Якщо до закінчення восьми місяців, а щодо товарів, які обкладаються вивізним митом або до яких застосовуються обмеження, до закінчення шести місяців з дня реєстрації тимчасової декларації на товари такі товари не будуть вивезені з митної території Митного союзу, тимчасова декларація на товари, в якої такі товари були заявлені до вивозу, вважається неподаною.

Товар в незібраному або розібраному вигляді, в тому числі в некомплектному або незавершеному вигляді, ввезення або вивезення якого передбачається декількома товарними партіями, може декларуватися (у тому числі особою, що є уповноваженим економічним оператором) із зазначенням одного класифікаційного коду по Товарній номенклатурі зовнішньоекономічної діяльності.

Постачання компонентів товару на адресу одного одержувача при ввезенні цього товару в рамках зовнішньоекономічної угоди, укладеної цією особою, або в якості внеску до статутного капіталу одержувача, а при вивезенні товару - постачання компонентів товару одним відправником в рамках зовнішньоекономічної угоди, укладеної цією особою.

За бажанням декларанта товари різних найменувань, що містяться в одній товарній партії, що ввозяться в Російську Федерацію або вивозяться з Російської Федерації, можуть декларуватися із зазначенням одного класифікаційного коду за Товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності.

Уряд Російської Федерації визначає випадки, коли вивозяться товари можуть декларуватися із зазначенням одного класифікаційного коду по Товарній номенклатурі зовнішньоекономічної діяльності. Уряд Російської Федерації має право визначати випадки, коли ввезені товари не можуть декларуватися із зазначенням одного класифікаційного коду по Товарній номенклатурі зовнішньоекономічної діяльності.

Товари, що ввозяться в Російську Федерацію, можуть декларуватися із зазначенням одного класифікаційного коду але Товарній номенклатурі зовнішньоекономічної діяльності за умови, що цьому класифікаційне коду відповідає ставка мита найбільш високого рівня. Якщо товарам, що містяться в одній товарній партії, відповідає декілька класифікаційних кодів за Товарній номенклатурі зовнішньоекономічної діяльності з однаковими ставками митних зборів, вказівкою підлягає той класифікаційний код товару, якому відповідає найбільш високий рівень ставки акцизу, а при рівних ставках акцизу - найбільш високий рівень ставки податку на додану вартість.

У партії товарів, які можуть декларуватися із зазначенням одного класифікаційного коду по Товарній номенклатурі зовнішньоекономічної діяльності, повинні міститися товари, щодо яких встановлені тільки адвалорні (у тому числі нульові) або тільки специфічні (у тому числі нульові) ставки мита та акцизу, а також до цих товарів повинен застосовуватися однаковий преференційний режим в залежності від країни походження товарів.

Якщо товари, що містяться в одній товарній партії, обкладаються специфічними ставками мита та акцизу, одиниці виміру, за якими застосовується встановлена ставка мита або акцизу, повинні бути однаковими по кожному виду митного платежу.

Товари, що ввозяться в Російську Федерацію, а також вивозяться з Російської Федерації, що не обкладаються відповідно ввізним або відповідно вивізним митом, можуть декларуватися із зазначенням одного класифікаційного коду по Товарній номенклатурі зовнішньоекономічної діяльності, відповідного товару, вартість якого є найбільшою в товарної партії.

Відомості про найменування та кількості всіх товарів, які містяться в одній товарній партії, заявляються декларантом шляхом подання списку товарів. В якості такого списку можуть використовуватися відвантажувальні специфікації, пакувальні листи, описи або інші подібні документи. Список товарів розглядається для митних цілей в якості невід'ємної частини митної декларації на товари.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук