Документи для оплати, ліцензії, типові контракти, інші умови

У контракті встановлюється перелік документів, які входять в комплект, що представляється експортером імпортеру для одержання платежу. Набір документів залежить від товару, базисної умови поставки, термінів платежу.

Кількість примірників кожного документа також обумовлюється в контракті. Іноді імпортер вимагає від експортера сертифікат походження товару, який видається торгово-промисловою палатою та консульську фактуру за рахунок імпортера.

Ліцензією називається право на певних умовах використовувати будь-який патент. Таку ліцензію називають "патентної". Найбільш відомою формою ліцензії є переуступка патенту як такого.

У міру розвитку ліцензійної діяльності термін "ліцензія" став охоплювати не тільки акт переуступки прав промислової або інтелектуальної власності, а й передачу технічної документації, технологічних відомостей і секретів (ноу-хау), надання технічної допомоги як складової частини контракту на передачу власності - прав на винахід, а потім і в якості самостійного об'єкта купівлі-продажу.

У міру розвитку високих технологій в електроніці, хімії, обчислювальній техніці зросла роль ноу-хау. Часто передачі ліцензій супроводжують поставки обладнання, комплектного устаткування дільниць, цехів, підприємств, що закуповуються для реалізації даної ліцензії. Така ліцензія називається "супутньої" і вона входить складовою частиною в загальний контракт поставки, на відміну від "чистої", коли ліцензія не є складовою частиною контракту на поставку обладнання та ліцензійну угоду носить самостійний характер. Така угода, яка укладається на комерційних умовах або безоплатно між сторонами, є договірною формою акту купівлі-продажу ліцензії.

Порядок отримання вивізних і ввізних дозволів (ліцензій) може бути або коротко викладено в тексті контракту, або детально сформульований в загальних умовах поставки, які становлять невід'ємну частину контракту. У загальних умовах може бути обговорений наступний порядок отримання ліцензій:

 • • якщо для укладення договору потрібна експортна або імпортна ліцензія, сторона, на обов'язки якої лежить отримання відповідної ліцензії, повинна прямо про це вказати в договорі. Про всякого роду зміни, що сталися з часу укладення договору в ліцензійному режимі, відповідна сторона зобов'язана негайно по телефону повідомити іншу сторону;
 • • коли для виконання договору потрібна експортна або імпортна ліцензія, сторона, на обов'язки якої лежить отримання ліцензії, повинна своєчасно здійснити всі необхідні заходи для отримання такої ліцензії;
 • • якщо сторона не отримає ліцензію в зазначений у договорі термін, такий договір вважається припинив свою силу. У тому випадку, якщо в передбачений договором для отримання ліцензії строк відповідний орган відмовив у видачі ліцензії, то сторона, на обов'язки якої лежить отримання такої ліцензії, повинна негайно по телеграфу повідомити про це іншу сторону. Якщо такого повідомлення не буде зроблено, сторона, відповідальна за отримання ліцензії, вважається не виконала договірні зобов'язання і не має права посилатися па справжню статтю, а також на статтю про форс-мажор;
 • • в тому випадку, якщо ліцензія видана тільки на частину договірного кількості, то сторона, на обов'язки якої лежить отримання ліцензії, повинна негайно повідомити про це іншу сторону. Якщо протягом встановленого договором строку сторона, яка була зобов'язана забезпечити отримання ліцензії, не запропонує часткового виконання договору, або якщо інша сторона, отримавши пропозицію про часткове виконання, що не акцептує його в запропонований термін, то договір вважається анульованим;
 • • у разі якщо видана ліцензія анулюється після відправки товару сухопутним шляхом, клопотало про ліцензії сторона не має права посилатися на постанови, що передбачаються статтею "Обмовка про обставини непереборної сили";
 • • якщо видана ліцензія анулюється до фрахтування судна або до відправлення товару сухопутним шляхом, порушує клопотання про його ліцензії сторона повинна по телеграфу негайно повідомити про це іншу сторону. У цьому випадку кожна сторона має право розірвати договір за умови, що повідомлення про розірвання дається стороною, клопотали про отримання ліцензії, у телеграмі, зазначеної вище, а іншою стороною - негайно після отримання цієї телеграми;
 • • анулювання договору в силу цієї статті не дає права будь-якій стороні на відшкодування збитків, які можуть виникнути в результаті анулювання договору, за винятком тих випадків, коли сторона, на обов'язки якої лежить отримання ліцензії, не виконала своїх зобов'язань, передбачених вище.

Велике поширення в міжнародній торгівлі отримали типові контракти. Існує дві основні форми таких контрактів:

 • а) типовий контракт може бути оформлений у вигляді документа, який можна використовувати як сам договір, якщо контрагенти підпишуть і заповнять ті статті, які необхідно узгодити (кількість, якість, ціна та ін.);
 • б) в якості типового контракту можуть виступати і загальні умови купівлі-продажу.

До загальних умов належать статті договору, розроблені на основі базисних умов поставок, які контрагентами можуть бути включені в контракт, і потім вони складуть його невід'ємну частину. Найчастіше використовується форма типового контракту, що складається з согласуемой частини та уніфікованої частини, або загальних умов, які не змінюються.

Типові контракти можуть бути укладені або на основі беззастережного приєднання сторін до умов остаточної форми типового договору, або шляхом застосування типового контракту як зразка, який частково змінюється з урахуванням умов угоди.

Типові контракти регулярно переглядаються спілками підприємців, торговими палатами, великими фірмами, міжнародними економічними комісіями.

Типові контракти висловлюють склалася в міжнародній торгівлі техніку укладання угод та сприяють впровадженню в практику існуючих торгових звичаїв.

При укладанні контракту можна застосовувати одне або кілька інших умов, сформульованих таким чином:

 • 1. Жодна зі сторін не має права передавати матеріальні засоби та обов'язки за контрактом третім особам без погодження з іншою.
 • 2. Покупець не має права реекспортувати товари.
 • 3. Всі зміни до даного контракту мають бути оформлені в письмовому вигляді і підписані сторонами.
 • 4. Вся попередня листування і переговори втрачають чинність з моменту підписання контракту.
 • 5. Всі збори, мита, податки, пов'язані з укладанням і виконанням контракту, на території своєї країни несе продавець, а поза нею - покупець.
 • 6. Всі додатки (доповнення) є невід'ємною частиною контракту.

Контракт складається у двох примірниках: російською та іноземною мовами. Обидва примірники мають однакову силу.

При морському перевезенні продавець зобов'язаний через 24 години повідомити покупцю про проведене відвантаження. У всіх інших випадках повідомлення про відвантаження має бути надіслане раніше, ніж покупець отримає товар.

Контракт може включати і додаткові розділи, які характеризують товар. Так, при купівлі-продажу машин і устаткування, приладів це можуть бути такі умови, як гарантійний термін, технічна документація, технічне обслуговування, передпродажний і післяпродажний сервіс, постачання запасними частинами, умови випробувань і приймання, зобов'язання продавця щодо виконання монтажу, налагодження і пуску в експлуатацію і т.д.

У обов'язок продавця включається умова уявити з відвантаженням товару комплект технічної документації. Технічна документація потрібна для забезпечення монтажу, правильної та своєчасної наладки, пуску в експлуатацію і нормальної, безперебійної роботи обладнання. Технічна документація служить підставою для розбору претензій за якістю поставляються машин і устаткування. Технічна документація включає:

 • • загальні та вузлові креслення машин із зазначенням основних розмірів, а також специфікації всіх частин і вузлів;
 • • технічні описи конструкції машин й паспорти на машини та електрообладнання;
 • • інструкцію з монтажу, випробування та експлуатації обладнання, схеми змащення та ін .;
 • • фундаментальні й настановні матеріали;
 • • робочі креслення швидкозношуваних машин.

Продавець висилає документацію за адресами, вказаними покупцем, не пізніше строку, передбаченого в контракті, у двох примірниках.

Два примірники вищевказаної документації, а також сертифікат про якість обладнання повинні бути вкладені в ящик № 1 кожної машини в водонепроникною упаковці.

Технічна документація, як правило, складається мовою покупця чи іншій мові але погодженням з ним. Сервіс підрозділяється на передпродажний і після, а останній - на гарантійний та післягарантійний.

Передпродажний сервіс полягає в усуненні неполадок, викликаних транспортуванням устаткування і машин, приведенні їх у робочий стан, апробуванні, демонстрації покупцю в роботі.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >