Міжнародні виставки та ярмарки

Важливим засобом ознайомлення ринку з товарами є проведені в різних країнах ярмарки і виставки, на яких присутні продавці-експоненти і потенційні покупці. На них встановлюються особисті контакти торгових партнерів.

Виставки за термінами і способу проведення підрозділяються на короткострокові, пересувні, постійні виставки зразків, торгові центри, торгові тижні.

Короткострокові виставки зазвичай тривають не більше трьох тижнів, можуть носити або загальний характер, або спеціалізований.

Пересувні виставки організовуються з метою розширення кола відвідувачів з використанням різних засобів транспорту, найчастіше це плавучі виставки на борту великих суден. Такі судна відвідують портові міста декількох держав, де здійснюється показ експонатів і продаж виставлених товарів. Досить широко стали використовуватися пересувні виставки зразків товарів в автофургонах, салонах літаків.

Постійні виставки зразків найчастіше організовуються при дипломатичних консульствах та інших представництвах своєї країни за кордоном. Мета таких виставок - демонстрація можливим іноземним покупцям зразків експортної продукції для укладання угод за зразками.

Створювані національними організаціями за кордоном торгові центри також відіграють свою роль в організації спеціалізованих виставок в країнах їх знаходження. Торгові тижні організовуються зазвичай в універсальних магазинах великих міст. На них виробляється показ і продаж споживчих товарів.

Міжнародні виставки та ярмарки обслуговують міжнародний торговий оборот. Па них без обмежень можуть брати участь фірми будь-якої країни. Вони стали відігравати велику роль як місце укладання міжнародних торговельних угод. Одним з основних переваг міжнародних виставок і ярмарків є те, що на них зосереджені зразки величезної безлічі товарів, вироблених в різних країнах.

Покупці мають можливість на них в короткий час ознайомитися з існуючими на ринку пропозиціями, отримати консультацію від фахівців, зробити необхідні зіставлення цін і якісних характеристик, провести переговори, виторгувати комерційні умови і підписати контракт. Покупець може ознайомитися з товаром у дії, ефективністю її функціонування, що особливо важливо при покупці машин і устаткування.

Значення виставок і ярмарків для продавців полягає ще в можливості широкої реклами своїх товарів з використанням найрізноманітніших рекламних засобів.

Це місця зустрічей представників ділових кіл різних країн для підтримки ними безпосередніх зв'язків і встановлення нових особистих контактів з метою укладання угод.

На таких виставках і ярмарках, насамперед, експонуються зразки товарів, які відповідають вимогам сучасних світових стандартів, їх відвідують інженерно-технічні та наукові працівники, конструктори. Вивчення новинок сприяє подальшому розвитку технічного прогресу і появі нових товарів міжнародної торгівлі.

Серед міжнародних виставок проводяться всесвітні виставки, метою яких є показ досягнень країн-учасниць і великих міжнародних організацій в галузі науки, техніки, культури. Комерційних цілей вони нс переслідують.

Міжнародні виставки та ярмарки діляться на універсальні і спеціалізовані. На перших експонати не обмежені певними товарними групами. Характерним є зростання спеціалізації, збільшення частки машин і устаткування серед експонатів виставок. Найбільше число спеціалізованих ярмарків припадає на галузі, що виробляють товари широкого вжитку, у тому числі одяг, взуття, тканини.

Міжнародні виставки та ярмарки проводяться в багатьох державах, але особливо велике поширення вони отримали в країнах Західної Європи та США. У Росії протягом року проходить значна кількість головним чином спеціалізованих виставок.

Основний вид контрактів, які укладаються на міжнародних виставках і ярмарках, - це угоди за виставленими зразками (моделям, кресленнями, каталогами) з наступною поставкою товару. Можливий і інший вид угод - продаж самих експонатів - машин і устаткування, предметів тривалого користування і деяких видів товарів широкого вжитку. Якщо покупець забирає товар після закриття виставки або ярмарку (що обумовлюється при укладанні угоди), то це буде угода на умові франко-ярмарок.

Якщо загальними правилами даної виставки, ярмарки або міжурядовими угодами дозволяється продаж експонатів, то вони можуть бути продані на ній у межах встановлених контингентів, що дозволяє експоценту покрити всі його витрати в місцевій валюті па оплату зайнятої під стенди площі, по транспортним витратам і перебуванню його представників .

Регулюванням діяльності виставок і ярмарків займаються як установи країн, на території яких вони проводяться, так і міжнародні організації.

До міжнародних організацій, що регулює діяльність міжнародних виставок і ярмарків, відносяться наступні.

Міжнародне бюро виставок створено в 1931 р для спостереження за виконанням Паризької конвенції 1928 про міжнародні виставки. У завдання Конвенції входить встановлення порядку організації офіційних всесвітніх виставок з тим, щоб усунути можливі розбіжності між різними країнами-учасницями, класифікація виставок, визначення прав та обов'язків країн, які організовують і беруть участь в них.

Конвенція встановлює також порядок присудження нагород експонентам товарів, вона визначає терміни організації виставок. Якщо країна організовує у себе таку виставку, вона повинна зареєструвати її в Міжнародному бюро не пізніше ніж за шість місяців до розсилки запрошень потенційним учасникам.

Конвенція передбачає для учасників виставки ряд пільг. До них відносяться такі пільги, як безкоштовне надання площі під експонати, тимчасово безмитне ввезення експонатів із зобов'язанням їх зворотного вивезення, а також каталогів і інших рекламних виробів, будівельних матеріалів для будівництва павільйонів і стендів, зразків для безкоштовної роздачі і дегустації. Експоненту надається право продажу своїх експонатів по закінченні виставки, якщо цьому не перешкоджає законодавство країни.

Заборонено підвищувати мита країною, в якій проводиться виставка, за шість місяців до її відкриття і під час проведення.

Союз міжнародних ярмарків створений в 1925 р Його мета - організація та підтримку постійної співпраці міжнародних ярмарків, захист їх прав, розширення кола їх діяльності, що забезпечує сприяння розвитку товарообміну між державами. Ярмарки, з ініціативи яких заснований Союз, вважаються членами-засновниками.

Дійсними членами Союзу можуть бути ярмарки, юридично визнані в якості міжнародних урядом своєї країни, створені авторитетними організаціями, існуючими мінімум п'ять років, що мають власне ярмаркове обладнання, що привертають в якості учасників промислові та торгові фірми, минаючи посередників.

Як надзвичайних членів приймаються ярмарки, організовані в країнах, в яких існує одна або декілька міжнародних ярмарків - членів Союзу. Союз розробляє проекти заходів, що сприяють розвитку ярмарків, становить календарний розклад їх проведення, створює арбітражні комісії для вирішення спорів між своїми членами, сприяє рекламі міжнародних ярмарків, випускає щомісячний журнал.

Робоча група з міжнародних ярмарках з розвитку зовнішньої торгівлі при Європейській економічній комісії ООН створена в 1955 р До її складу входять представники 20 країн, а також Союз міжнародних ярмарків і Міжнародна торгова палата. Група розробила ряд рекомендацій урядам країн - членів ООН щодо адміністративних пільг, які надаються міжнародних ярмарках і виставках зразків.

Виставки та ярмарки займають особливе місце в арсеналі засобів рекламного впливу, оскільки надають дуже широкі можливості демонстрації рекламованих виробів для встановлення прямих контактів з покупцями. Особливо ефективні виставкові заходи у поєднанні з комплексом супутніх рекламних заходів (рекламної кампанією в пресі, проведенням презентацій, прес-конференцій, "круглих столів", зустрічей з фахівцями і т.п.). Висока ефективність цього засобу реклами підтверджується тим, що щорічно в світі проводять багато тисяч великих виставкових заходів, що вимагають значних витрат.

Для того щоб виключити можливу плутанину в поняттях ярмарок та виставка, слід помститися, що ярмарки зародилися як заходи ринкового характеру, основна мета яких - збут демонстрованою продукції або товарів. На відміну від них виставки виникли як засіб публічної демонстрації тих чи інших досягнень людства, носили спочатку суто просвітницький характер, але в міру розвитку набули також і яскраво виражену комерційну спрямованість. Грунтуючись па цьому, можна дати наступні визначення.

  • 1. Ярмарок - комерційний захід, основною метою якого є висновок торгових угод з виставленим товарам.
  • 2. Виставка - це, насамперед, публічна демонстрація досягнень тих чи інших галузей матеріальної чи духовної сфери життя суспільства, головна мета якої - обмін ідеями, теоріями, знаннями за одночасного проведенні комерційної роботи.

Однак з кожним роком основні відмінності між цими поняттями все більш стираються. Умовно всі виставкові заходи можна класифікувати таким чином.

Міжнародні ярмарки та виставки - це, як правило, регулярні (щорічно або з іншою періодичністю) виставкові заходи, що збирають велику кількість учасників з багатьох країн світу. Їх можна поділити па загальногалузеві, де представляють вироби і продукцію самих різних галузей економіки, і спеціалізовані, на яких демонструють експонати однієї або декількох суміжних або взаємно доповнюють один одного галузей.

На міжнародних ярмарках і виставках показ експонатів може проводитися як за національною ознакою (в рамках національних павільйонів та експозицій), так і за галузевим принципом (коли експозиції формуються за товарними групами).

Національні виставки являють собою спеціально організовувані експозиції, які відображають досягнення країни в найрізноманітніших сферах життя. Такі виставки можуть проводитися як усередині країни, так і за кордоном, вони можуть бути стаціонарними або пересувними. З кожним роком національні виставки дедалі більш ефективно використовують і для проведення рекламної і комерційної роботи.

Оптові ярмарки - заходи, на яких представники оптового ланки торгівлі укладають договори на поставку продукції або товарів від виробничих підприємств і об'єднань, до останнього часу носили часто показною і вельми умовний характер. У зв'язку з отриманням господарської самостійності підприємствами та в міру впровадження принципів ринкової економіки в народне господарство нашої країни вони повинні в самій найближчій перспективі зайняти провідне місце в організації збуту будь-якої продукції.

Спеціалізовані виставки рекламодавця організуються і фінансуються организацией-заказником. Вони можуть бути стаціонарними та пересувними. У практиці рекламної роботи російських організацій на внутрішньому ринку особливе розвиток отримала організація виставок- продажів, на яких одночасно з рекламою і демонстрацією продукції здійснюється її продаж.

Постійно діючі експозиції - кабінети зразків, демонстраційні зали тощо, які зазвичай функціонують в адміністративних будівлях підприємств та організацій. Багато концерни, корпорації, великі виробничі об'єднання мають свої постійно діючі експозиції для демонстрації зразків продукції, що випускається.

Кожній сфері діяльності, кожної галузі промисловості щорічно надаються сприятливі можливості щось пізнати, щось оцінити і щось продати в ході міжнародних, національних та місцевих виставок та експозицій. Протягом декількох днів відбувається зміцнення старих дружніх зв'язків і зав'язування нових, виявлення нових джерел поставок та джерел інформації, обговорення нових тенденцій, ідей або товарів, виявлення відносин з боку торгівлі, оприлюднення нововведень і відшукання нових ринків.

Для малих підприємств виставки забезпечують популярність і місце зустрічі з покупцями або фахівцями-технологами, які по-справжньому зацікавлені в отриманні інформації, шукають нові товари та послуги, а можливо, готові негайно розмістити замовлення. Якщо виставку відвідує широка публіка, то виробник продукції має можливість поспілкуватися з великою кількістю кінцевих споживачів, вивчити їх думку.

Виставки забезпечують вступ фірм в тісний контакт зі своїми ринками. Нерідко на виставках представляють товари-новинки або нові підприємства. У періодичній пресі зазвичай публікують попередні і оглядові статті про виставки, а роботу по-справжньому великих національних оглядів з показом автомобілів, катерів, човнів та інших аналогічних товарів широко висвітлюють засоби масової інформації.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >