ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ ЗА НАПРЯМКОМ ТОРГІВЛІ, сировинні товари, купівля-продаж МАШИН І УСТАТКУВАННЯ

Техніка здійснення експортних, імпортних, реекспортних і реімпортних операцій

Експортні операції спрямовані на вивіз товарів за межі держави. Для успішного проведення справи експортеру необхідно мати певний набір товару; вивчити ринок; виявити потенційних покупців і конкурентів; визначити оптимальну ціну пропозиції товару; провести рекламні заходи; розіслати пропозиції потенційним покупцям; підписати контракт з імпортером; поставити товари; отримати за них оплату.

Імпортні - це операції, здійснюють ввезення на внутрішній ринок товару, закупленого в іншої країни. Імпортер повинен мати необхідні кошти для закупівлі товару; знаючи потенційних постачальників, розіслати їм запити; провести аналіз цін конкурентів, пропонують потрібний товар; укласти контракт з найбільш кращим експортером; отримати закуплений товар; провести його оплату.

Реекспортні операції - це продаж з вивозом за кордон раніше імпортованого і не піддалося переробці товару. Зазвичай ці операції виникають через різке зміни міжнародної обстановки, відсутності прямих економічних або дипломатичних зв'язків між країнами, виникнення військових дій. У таких випадках потребує сторона звертається за товаром в інші держави, які й надають їй фактично посередницьку послугу (рис. 12.1).

Основні дії сторін при реекспортних операціях

Рис. 12.1. Основні дії сторін при реекспортних операціях:

1 - звернення до реекспортери з проханням про постачання товару; 2 - укладення контракту реекспортера з експортером на поставку товару, запитаного імпортером; 3 - поставка товару експортером за контрактом; 4 - оплата експортеру за поставку товару; 5 - укладення контракту реекспортера з імпортером на постачання запитаного ним товару; 6 - поставка товару імпортеру; 7 - отримання плати від імпортера; 8 - можливий варіант руху товару

Реімпортних операції - це придбання з ввезенням з-за кордону раніше експортованого і не піддалося там переробці товару. Зазвичай сюди входить повернення бракованої продукції; повернення товарів, не реалізованих посередником на ринку збуту. Повернення товарів, раніше поставлених за кордон на консигнацію (продаж товарів через консигнаційні склади, посередників, при цьому експортер є власником товарів) (рис. 12.2).

Основні операції в процесі купівлі-продажу сировинних, продовольчих товарів і матеріалів

Основну частину експортних поставок Росії складають сировинні товари та енергоресурси. Тому досить важливо розглянути класифікацію сировинних і продовольчих товарів, основні тенденції світової кон'юнктури по цих товарах та особливості здійснення зовнішньоторговельних операцій але ним. У світовій торгівлі прийнято, що всі види сировини, необхідні для промисло-

Основні дії при реімпортних операціях Умовні позначення основних операцій на I етапі взаємодії контрагентів

Рис. 12.2. Основні дії при реімпортних операціях Умовні позначення основних операцій на I етапі взаємодії контрагентів: 1 - укладення контракту між експортером і імпортером на поставку товару; 2 - поставка товару імпортеру; 3 - оплата експортеру за поставлений товар.

Умовні позначення основних операцій на II етапі взаємодії контрагентів: 4 - укладення контракту між імпортером і експортером на зворотну поставку раніше закупленого товару; 5 - повернення товару експортеру; 6 - оплата експортером імпортеру за поставлений товар

ленности, діляться на дві великі групи: промислова сировина і сільськогосподарське.

Сировина, продукція, що створюють матеріальну основу товару, є основними матеріалами. Промислова сировина ділиться на сировину мінерального походження (руди, вугілля, нафта, сіль, інші копалини) і сировину, отриману штучним шляхом (синтетичний каучук, штучні волокна, пластмаси і т.д.). На частку промислової сировини мінерального походження припадає майже 80%.

За формами міжнародної торгівлі сировинні товари діляться на біржові (зернові, цукор, натуральний каучук, бавовна, кольорові метали) і небіржевие (природний газ, вугілля, руди, чорні метали, целюлозно-паперові та ін.). Товари другої групи реалізуються за контрактами з різними термінами дії.

Для імпортера та експортера сировини дуже важливо мати довгостроковий контракт. І тут, як правило, обидві сторони швидко знаходять спільну мову. Однак один важливий момент змушує контрагентів як мінімум за один місяць до 1 січня щорічно переглядати умови контракту - зміна цін. Тому експортер після підписання контракту твердо знає обсяги поставки тільки на рік.

Представляє інтерес схема руху продовольчих товарів і сировини в країнах з розвиненою ринковою економікою, в яких на початковій стадії продаж сировини та товарів здійснюється, в основному, через експортні та імпортні фірми, які, у свою чергу, продають їх великому числу дрібних кінцевих споживачів (рис . 12.3).

Основні зовнішньоторговельні операції зарубіжних виробників і споживачів продукції, що проходить через експортні та імпортні фірми

Рис. 12.3. Основні зовнішньоторговельні операції зарубіжних виробників і споживачів продукції, що проходить через експортні та імпортні фірми:

1 - підписання довгострокового контракту; 2 - поставка на рік; 3-7 - уточнення цін і обсягів поставки в наступні роки; a1, b1, cl, n1 - виробники продукції; a2, b2, c2, n2 - споживачі продукції

Потім виробники продукції, завоювавши міцне місце на ринку, прагнуть створити своє дочірнє підприємство, яке реалізовувало б його продукцію на більш зручних для нього умовах, що полягають, насамперед, у застосуванні трансфертної (внутрішньофірмової) ціни (рис. 12.4).

Материнська компанія, будучи міжнародною або транснаціональною корпорацією (ТНК), має великий вплив на конкурентів, має можливість впливати на формування цін в своєму регіоні і мати мінімальні втрати при оплаті митних зборів.

Взаємодія виробників і споживачів продукції через дочірню і материнську компанії

Рис. 12.4. Взаємодія виробників і споживачів продукції через дочірню і материнську компанії:

1 - укладення контракту між виробником продукції і дочірньою фірмою; 2 - поставка за контрактом; 3 - укладення контракту між дочірньою фірмою і материнською компанією з використанням трансфертних цін; 4 - поставка за контрактом; 5 - розрахунки за поставку; 6-9 - поставка продукції споживачам; а, b, с, п - споживачі продукції

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >