Загальні тенденції торгівлі сировинними і сільськогосподарськими товарами

З 1990-х рр. на світовому ринку склався ряд особливостей і факторів, що впливають на кон'юнктуру сировинних, сільськогосподарських товарів і матеріалів.

По-перше, спостерігається тенденція зростання цін на сировинні товари, матеріали, а також паливо. У зв'язку з нерівномірністю розподілу природних багатств по різних країнах відбувається пожвавлення торгівлі паливом, сировиною, продовольчими товарами. Загальна частка експорту цими товарами вже тривалий час зафіксувалася на рівні 25% від загального обсягу світового експорту.

По-друге, більш швидкими темпами серед сировинних товарів зростає експорт нафти, газу, пшениці. За останні 20 років відбулося зростання експорту цих товарів в 2,8; 14; 2,5 разів відповідно. Значно повільніше відбувається збільшення обсягів продажу інших продовольчих товарів та сільськогосподарської сировини рослинного походження, а їх питома вага в загальному обсязі експорту поступово скорочується. Це пояснюється збільшенням власного виробництва продуктів у багатьох країнах світу, а також заміною порівняно дорогої сировини рослинного походження синтетичними і штучними матеріалами.

По-третє, в країнах з розвиненою ринковою економікою в 1970-1980-і рр. був реалізований ряд спеціальних програм, спрямованих на цільове скорочення споживання енергії і матеріалів. США, Франція, Японія, Великобританія та інші країни добилися істотних успіхів у ресурсозбереженні. Наприклад, енергоємність виробництва одиниці валового національного продукту в США за останні 20 років зменшилася на 37%, в Японії - на 29%, у Франції - на 30%. Пробіг автомобіля в США збільшився майже вдвічі на одну і ту ж величину палива, в Англії - на 50%, в Японії - на 30%. Але скорочення цих показників на одиницю виробу не означає скорочення споживання на душу населення. І, звичайно, завдяки зростанню чисельності населення потреба в сировині, матеріалах, паливі, продуктах має стійкий характер.

По-четверте, у світі спостерігається тенденція перекладу ряду екологічно небезпечних виробництв в країни, що розвиваються, тому в них різко збільшується виробництво сталі, азотних добрив, нафтохімічних продуктів, кольорової металургії. І у зв'язку з модернізацією сільського господарства і промисловості потрібне збільшення поставок сировини в Китай, Індію, Пакистан, Туреччину, Нігерію та інші країни.

По-п'яте, збільшується число довгострокових угод на поставку найважливіших видів сировини: до 15-20 років і більше. До цих видів сировини відносяться залізна, марганцева, хромова, уранова руди, природний газ, фосфати, боксити, вугілля. При цьому використовуються угоди типу "розвиток - імпорт" (або їх називають компенсаційними угодами). Імпортер дає експортеру довгостроковий кредит на розробку сировини і в міру його надходження кредитору відбувається погашення кредиту.

По-шосте, спостерігається ще одна особливість торгівлі сировиною і сільськогосподарськими товарами - активний вплив транснаціональних корпорацій на хід, обсяги, ціни продукції, що поставляється. Транснаціональні корпорації контролюють 80-90% експорту чаю, какао, бавовни, тютюну, міді, залізної руди, бокситів. Над кожним видом сировини контроль здійснюють 3-6 найбільших транснаціональних компаній світу.

По-сьоме, в більшості розвинених країн з ринковою економікою на захист інтересів ринкових структур встають і їхні уряди, які шляхом бюджетних асигнувань, регулювання економіки, аграрних програм, митної політики, цінових обмежень, регулювання валютного курсу істотно полегшують діяльність експортерів сировини і сільгосппродукції.

Для захисту інтересів експортерів у світі вже створено близько двадцяти асоціацій експортерів сировинних товарів, які здійснюють колективну політику контролю над видобутком, торгівлею і цінами. Класичним прикладом організації подібного роду може служити ОПЕК - Організація країн експортерів нафти, створена в 1960 р і об'єднуюча в своєму складі майже півтора десятка нафтовидобувних держав. Завдяки цьому їм вдається отримувати значне збільшення доходів від продажу нафти.

Велику допомогу експортерам надає ЮНКТАД - Конференція ООН з торгівлі та розвитку. З її допомогою здійснюється державне регулювання ринків сировинних товарів. Конференція встановлює експортні квоти, керує створенням буферних запасів і стабілізаційних фондів. Буферний запас допомагає регулювати ціну таким чином: якщо вона на світовому ринку на який-небудь вид сировини падає, то здійснюється закупівля великих партій даного товару для розміщення в запас; а якщо ціпа різко зростає, то здійснюється викид товару із запасів на світовий ринок.

У 1976 р в ООН була прийнята Інтегрована програма для сировинних товарів - ІПСТ, що визначила 18 основних товарів, що формують третю частину світового експорту сировини та надають великий вплив на економіку країн, що розвиваються. Програма реалізує заходи щодо стабілізації світового ринку цих товарів. Конференцією ООН з торгівлі та розвитку в 1979 р прийнята Хартія економічних прав і обов'язків держав, що визначає права та суверенітету всіх країн з контролю за своїми ресурсами і за діяльністю транснаціональних корпорацій.

Істотні резерви по збереженню сировинних товарів для потреб населення укладені в демілітаризації економіки різних країн світу. За оцінками ООН від 3 до 12% корисних копалин витрачається на утримання армій. Щорічне споживання нафти для обслуговування армій держав становить 6% від її світового видобутку.

Правильне визначення стратегії і тактики торгівлі сировинними і продовольчими товарами на основі використання найбільш раціонального комплексу зовнішньоторговельних операцій та обліку світової кон'юнктури створює необхідні умови для успішного продажу цих товарів на світовому ринку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >