Зовнішньоторговельні бартерні угоди

Відповідно до Федеральним законом від 8 грудня 2003 № 164-ФЗ "Про основи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності" у ст. 2 дано таке визначення: "Зовнішньоторговельна бартерна угода - угода, чинена при здійсненні зовнішньоторговельної діяльності і представляє обмін товарами, послугами, роботами, інтелектуальною власністю, у тому числі угода, яка поряд із зазначеним обміном передбачає використання при її здійсненні грошових і (або) інших платіжних засобів ".

У цьому ж законі передбачено порядок контролю за здійсненням зовнішньоторговельних бартерних угод, що передбачає, що зовнішня торгівля товарами, послугами та інтелектуальною власністю з використанням зовнішньоторговельних бартерних угод може здійснюватися тільки за умови, що такими угодами передбачено обмін рівноцінними за вартістю товарами, послугами, роботами, інтелектуальною власністю, а також обов'язок відповідної сторони оплатити різницю в їх вартості у разі, якщо таким правочином передбачається обмін нерівноцінними товарами, послугами, роботами, інтелектуальною власністю.

До особливостей бартерної угоди слід віднести її разовий характер, визначення остаточної специфікації і обсягу угоди до підписання контракту, порівняно короткий термін виконання угоди - не більше двох років.

Основні цілі укладення міжнародних бартерних угод наступні:

 • • пом'якшення проблеми інвалютного фінансування імпорту;
 • • спрощення порядку розрахунків;
 • • розширення можливості впровадження на ринки інших країн;
 • • можливість отримання імпортного обладнання в обмін на товар, збут якого утруднений на звичайних комерційних умовах.

У бартерних операціях можуть брати участь банки, особливо коли потрібне кредитування контрактів.

Бартерні угоди відбуваються в простій письмовій формі шляхом укладення двостороннього договору міни, який повинен відповідати таким вимогам:

 • а) договір повинен мати дату і номер;
 • б) договір оформляється у вигляді одного документа, за винятком бартерних угод, що укладаються в рахунок виконання міжнародних угод. У цьому випадку допускається оформлення договору у вигляді декількох документів, в яких повинні міститися відомості, що дозволяють віднести договір до конкретного угодою, а також встановити взаємозв'язок цих документів з метою визначення умов виконання бартерної угоди;
 • в) у договорі повинні бути визначені номенклатура, кількість, якість, ціна товару по кожній товарній позиції, терміни і умови експорту, імпорту товарів; перелік робіт, послуг, результатів інтелектуальної діяльності, їх вартість, терміни виконання робіт, момент надання послуг і прав на результати інтелектуальної діяльності; перелік документів, що подаються російському особі для підтвердження факту виконання робіт, надання послуг і прав на результати інтелектуальної діяльності; порядок задоволення претензій у разі невиконання або неналежного виконання сторонами умов договору.

При скоєнні бартерних угод експорт товарів, робіт, послуг, результатів інтелектуальної діяльності може бути здійснений тільки після оформлення паспорта бартерної угоди. Митне оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон Російської Федерації в рахунок виконання бартерних угод, також здійснюється за умови подання до митних органів Російської Федерації паспорта бартерних угод.

До переваг міжнародного бартеру слід віднести:

 • • можливість розробки нових ринків збуту продукції та послуг;
 • • активний збір інформації та налагодження ринкових контактів;
 • • забезпечення умов західним фірмам для проникнення на ринки менш розвинених країн, що мають потребу в машинах і устаткуванні, але зазнають нестачу валютних коштів;
 • • можливість подолання нетарифних бар'єрів і обмежень з метою підвищення конкурентоспроможності фірм на конкретних ринках збуту експортної продукції;
 • • досягнення істотної економії складських і транспортних витрат.

Бартерні угоди можна розглядати як механізм, що заміщає підприємствам кредити. Однак вони мають ряд переваг в порівнянні з кредитом. Так, вони дозволяють погашати борги за допомогою прямої передачі товарів і послуг. Це усуває ризик неплатежів, що виникає при комерційному кредитуванні одного підприємства іншим. Крім того, бартер дає можливість уникнути втрати реальної цінності кредитів, наданих одним підприємством іншому внаслідок високої інфляції.

Недоліком бартерних угод є те, що вони вносять спотворення в систему номінальних цін, що веде до неточної оцінці платоспроможності підприємств. Крім того, рентабельність і робота підприємства залежать не від нього самого, а від загальної ситуації на всіх підприємствах, що утворюють єдину бартерну мережу.

Істотним недоліком бартеру вважається невідповідність принципам недискримінації та багатосторонності торговельного обміну, так як пропозиції зазвичай робляться не у відкритій формі, а на двосторонній селективної основі. Недоліком бартеру вважається необхідність урахування потреб партнерів, які продавець повинен виявити у потенційного покупця, що пов'язано з додатковими труднощами і витратами.

Бартерні угоди важче структурувати, ніж комерційні контракти, що вимагає проведення більш тривалих переговорів, додаткових узгоджень цін і кількості зустрічних товарів. У бартерних договорах ускладнюються процедури узгодження вимог до якості товарів, так як має місце їх подвійний обмін, при цьому контрагенти заздалегідь готові до того, що якість товарів буде трохи нижче стандартного. До недоліків в порівнянні зі звичайними комерційними контрактами ставляться більш високі витрати, що забезпечують виконання угоди.

В цілому можна стверджувати, що бартер розглядається не як самоціль, а як умова для здійснення підприємницької діяльності підприємств різних форм власності.

Бартер став характерною рисою російської економіки з 1992 р Найчастіше в бартерні відносини вступають великі підприємства, тому що вони менш схильні до ризику, ніж малі, а бартерні угоди вважаються більш надійними, ніж грошові. За частотою використання бартеру в різних секторах економіки на першому місці, безперечно, перебуває сільське господарство, на другому - промисловість, на останньому - сфера послуг. Найбільше використання бартеру в аграрному секторі пов'язано з тим, що саме сільськогосподарські продукти найчастіше заміняють гроші в компенсаційних угодах різного типу.

Інтенсивність використання підприємствами бартерних угод у високому ступені пов'язана з основною його метою. У структурі міжнародних комерційних операцій, які відносяться до зустрічної торгівлі, на бартерні операції доводиться 4%, на зустрічні закупівлі - 55%, на компенсаційні угоди - 9%, на кліринги - 8%.

Іноді при проведенні зустрічних закупівель або бартерних операцій однієї зі сторін не вдається запропонувати товар на аналогічну суму, тоді з метою компенсації один з контрагентів відкриває рахунок у банку і розміщує там суму валюти, що доповнює не надання контрагенту товар, або здійснює виконання робіт, надання послуг, передачу виключних прав і т.п. Таким чином, відбувається компенсація відсутнього товару, обмін буде вважатися еквівалентним. Однак зовнішньоторговельні бартерні угоди в цьому випадку необхідно кваліфікувати як змішані договори.

Відповідно до п. 3 ст. 421 Цивільного кодексу РФ контрагенти можуть укласти договір, в якому містяться елементи різних договорів (наприклад, норми договорів купівлі-продажу та міни). До відносин сторін у змішаному договорі застосовуються у відповідних частинах правила про договори, елементи яких містяться у змішаному договорі, якщо інше не випливає з угоди сторін або суті змішаного договору.

Мається два види бартеру: прямий - двосторонній, опосередкований - багатосторонній. Прямий бартер скоюється в рамках формули "товар за товар", в цьому випадку угода є двосторонньою і завершується придбанням кожним контрагентом необхідного йому товару. При багатосторонньому бартері перша операція передбачає наступні угоди з участю інших господарюючих суб'єктів. Вони тривають до того моменту, поки кожен з цих суб'єктів нс отримає необхідний йому товар, що врешті-решт буде означати закінчення багатостороннього бартерного обміну.

Багатосторонній бартер знижує ефективність механізмів, що забезпечують нормальне виконання контрактів, оскільки на відміну від угод по прямому бартером, в якому при кожному обміні чітко виражена пряма мета. При багатосторонній угоді необхідно реалізувати не одну операцію, а ряд послідовних обмінів.

У бартерних контрактах одиницями вимірювання та рахунки, в яких характеризується цінність товару, не виступають грошові знаки, а діють інші показники, що виражають цінність продукції, яка притаманна обмінюватися товарами або можливості обміняти його на інший товар, необхідний для даної організації. Тому витрати негрошових обмінів вище, ніж грошових, так як використання грошей як одиниці обліку набагато спрощує операцію обміну.

Багатосторонній бартер можна розглядати і як механізм, що заміщає організаціям кредити. Є три процедури перетворення отриманого за бартером товару, який не представляє прямого інтересу для організації, в засіб ефективного платежу: 1) продати його за готівку; 2) використовувати для погашення податкових зобов'язань або боргів по заробітній платі, не звертаючи його в грошову форму; 3) вступити в наступну операцію бартерного типу, щоб, в кінцевому рахунку, отримати продукцію, необхідну організації.

У двох останніх випадках обмінюваний товар являє собою еквівалент кредиту, який організація надає іншим суб'єктам господарювання чи учасникам ЗЕД.

Багатосторонній бартер може прийняти форму угоди, узгоджену з усіма учасниками. Багатосторонній бартер може носити і вимушений характер, коли він пов'язаний зі структурою боргу організації. У цьому випадку вона змушена здійснювати бартер не з тими партнерами, з якими добровільно уклала вихідну угоду, а з їх боржниками, незважаючи на те, що з ними раніше не було комерційних відносин.

У рамках змішаної (умовної) бартерної угоди обмін товарами може супроводжуватися перерахуванням певних грошових сум, які або покривають частину ціни обміну, або всю його ціну. Подібні перерахування можуть здійснюватися на різних етапах операції і можуть взагалі не бути формально пов'язані з нею. І хоча за своєю юридичною суттю подібні операції не є бартерними, учасники обміну зазвичай розглядають їх як такі в зв'язку з більшою зацікавленістю у придбанні товару, ніж у його продажу.

Грошові механізми використовуються або для компенсації різниці в ціні обмінюваних товарів, або для зменшення суми оподаткування. Враховуючи нестачу готівки, жоден з контрагентів не бажає фігурувати як реального покупця товару. Даний тип відносин за схемою "товар - товар - гроші" завжди має опосередкований характер. У проміжній ситуації між обмінами за схемою "товар - товар ... - товар" виникає найчастіше обмін сметанного типу, в ході якого непотрібний проміжний товар може бути реалізований за гроші. У найбільш складних випадках підприємці змушені вибудовувати ланцюжок подібних угод, яка, в кінцевому рахунку, дозволить отримати їм готівку.

Операції з давальницькою сировиною

Через нерівномірного розвитку виробничих сил і залежно від наявності природних ресурсів країни володіють різними можливостями з видобутку та переробки сировини.

Виникає досить часто необхідність укладення міжнародних контрактів, за якими одна країна експортує вихідна сировина та імпортує готову продукцію, а інша країна переробляє давальницьку сировину на своїх підприємствах. Оплата за переробку здійснюється поставками додаткових кількостей давальницької сировини.

Наведемо умовний приклад. Припустимо, заготівельна мережа Карельського облспоживспілки, виходячи з прогнозованого урожаю ягід, може заготовити їх у великій кількості, що явно перевищує наявні в заготовітельноперерабативающем комплексі потужності. У цьому випадку Карельський облспоживспілка (експортер) може звернутися до фінського підприємству (переробник) з проханням про переробку давальницької сировини (рис. 13.2).

Взаємодія постачальника, переробника та імпортерів при проведенні операції з давальницькою сировиною

Рис. 13.2. Взаємодія постачальника, переробника та імпортерів при проведенні операції з давальницькою сировиною:

1 - укладення контракту експортером (постачальником) з переробником про виробництво продукції з давальницької сировини; 2 - транспортування ягід до Фінляндії; 3 - повернення частини готової продукції експортеру; 4 - перехід частини виготовленої з давальницької сировини продукції у власність переробника; 5а, 5b - продаж наявної в експортера продукції на зовнішньому ринку імпортерів А і В відповідно; 5с, 5d - продаж переробником частини продукції імпортерам С і D відповідно

Операції з давальницькою сировиною мають ознаками зустрічної торгівлі, є збалансованими, безвалютну і заздалегідь оціненими. Зобов'язання сторін з постачання сировини та імпорту продукції оформляються контрактом із вказівкою вартості сировини, переробки та готової продукції.

Поставками давальницької сировини покриваються видатки транспорт, мито, податки, витрати переробників і забезпечується отримання прибутку.

Ефективність операцій з переробкою давальницької сировини для постачальників гарантується тільки в тому випадку, якщо вартість отриманої після переробки продукції на світовому ринку вище вартості давальницької сировини.

У якійсь мірі різновидом операцій на давальницькій сировині є постачання запасних частин при замовленні в іноземного виробника суден, машин, устаткування. За рахунок комплектуючих деталей можна знизити ціну придбання готового виробу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >