Операції по іноземному туризму

Операції по іноземному туризму - це вид діяльності, спрямований на надання різного роду туристичних послуг і товарів туристичного попиту для задоволення широкого кола культурних і духовних потреб іноземних туристів.

Міжнародний туризм як одна з форм зовнішньоекономічної діяльності набув величезних масштабів і став робити істотний вплив на політичні, економічні та культурні зв'язки між країнами. Найбільший внесок у міжнародну торгівлю послугами вносить туризм.

В даний час індустрія туризму є однією з найбільш динамічно розвиваються форм послуг у світовій економіці. Згідно з даними всесвітньої туристичної організації в 2000 р в світі було зареєстровано більше 500 млн туристів. При збереженні темпів зростання, числа міжнародних подорожей до 2013 р число туристів збільшиться і складе понад 900 млн чоловік. Міжнародний туризм забезпечує 7% загального обсягу світового експорту, поступаючись нафтовидобувної промисловості й автомобілебудуванню, питома вага яких в цьому показнику становить 11 і 8,6% відповідно. В основі розвитку міжнародного туризму лежать наступні чинники:

  • • розширення обсягу ділових поїздок і поїздок з пізнавальними цілями за рахунок економічного зростання і соціального прогресу;
  • • здешевлення поїздок завдяки вдосконаленню всіх видів транспорту;
  • • збільшення числа найманих робітників і службовців в розвинених країнах і підвищення їх матеріального і культурного рівня;
  • • інтенсифікація праці й одержання працюючими більш тривалих відпусток;
  • • розвиток міждержавних і культурних обмінів між країнами;
  • • розвиток сфери перевезень і технологічний прогрес в області телекомунікацій;
  • • ослаблення обмежень на вивіз валюти в багатьох країнах і спрощення прикордонних формальностей.

Міжнародний туризм у світі розвинений украй нерівномірно, що пояснюється в першу чергу різними рівнями соціально-економічного розвитку окремих країн і регіонів. Найбільший розвиток міжнародний туризм отримав в західноєвропейських країнах. На частку цього регіону доводиться понад 70% світового туристичного ринку і біля 60% валютних надходжень. Приблизно 20% припадає на Америку, менше 10% - на Азію, Африку і Австралію разом узяті.

Всесвітня організація по туризму в своїй класифікації виділяє країни, що є переважно постачальниками туристів - США, Бельгія, Данія, Німеччина, Голландія, Нова Зеландія, Швеція, Канада, Англія і країни, що приймають туристів - Австралія, Греція, Кіпр, Італія, Іспанія, Мексика , Туреччина, Португалія, Франція, Швейцарія.

Під туристичною індустрією розуміється сукупність виробничих, транспортних і торгових підприємств, що виробляють і реалізують туристичні послуги і товари туристичного попиту. З розвитком масового організованого туризму і переходом його на нову основу, спирається на розвинену туристичну індустрію і сучасні засоби транспорту, відбулися деякі зміни у формах організації міжнародного туризму.

По-перше, істотно зросло число роздрібних фірм, що пропонують туристичні послуги турагентів і позбавлених найчастіше юридичної і господарської незалежності.

По-друге, змінився характер діяльності туристичних оптових фірм, які перетворилися в туроператорів, що пропонують повний комплекс послуг у вигляді інклюзив-турів.

По-третє, з'явилися великі корпорації, засновані на капіталі транспортних, торгових, страхових компаній і банків, що здійснюють операції по наданню туристичних послуг клієнтам.

Всі вищеназвані категорії фірм відрізняються один від одного по функціях і характеру діяльності.

Туристичні агентства - це роздрібні фірми, що виконують роль посередників між туроператорськими фірмами й обслуговуючими підприємствами, з одного боку, і клієнтами-туристами - з іншого. Турагенції або організують тури, пропоновані туроператорськими фірмами, або займаються наданням окремих видів послуг індивідуальним туристам або групам осіб, встановлюючи зв'язки з транспортними організаціями, готельними корпораціями, екскурсійними бюро. Продаж турів здійснюється за цінами, встановленим туроператорами і вказаним в їх проспектах. За реалізацію інклюзив-турів турагентства отримують певну комісійну винагороду від туроператорів (рис. 13.3).

Реалізація окремих видів послуг здійснюється за цінами, встановленими їх виробниками, а за надання додаткових послуг турагентства можуть встановлювати певні націнки до роздрібних цін виробника. Більшість турагентств знаходиться в сфері впливу великих туристичних оптових фірм, авіаційних компаній, готельних корпорацій і торгових фірм.

Туроператорські фірми - це насамперед оптові фірми, що виступають посередниками між підприємствами туристичної індустрії і турагентствами. Вони

реалізують тури від свого імені через турагентства або безпосередньо клієнтам. У процесі організації поїздок туроператори встановлюють зв'язки з підприємствами розміщення, харчування, транспорту, культурно-просвітницькими установами і екскурсійним бюро. Часто туроператори орендують на основі довгострокових контрактів готелі та інші засоби розміщення, літаки, автобуси, забезпечуючи їх максимальне завантаження і отримуючи значні знижки.

Основу туризму складають фірми з організації туристичних поїздок і продажу путівок і турів, а також фірми, що організують пересування туристів, що забезпечують їх житлом, інформацією та іншими послугами. На туризм працюють підприємства культури, торгівлі, спорту (рис. 13.3).

Основні операції при організації туристичного обслуговування

Рис. 13.3. Основні операції при організації туристичного обслуговування:

1 - з'ясування туристами можливостей здійснення туристичних поїздок і покупка туру; 2 - звернення за необхідним туром; 3 - напрям необхідних турів в турагентство; 4 - замовлення необхідної кількості місць у готелях, транспорті, ресторанах і т.д .; 5 - відвідування туристами об'єктів туризму і сфери обслуговування

Туристичні корпорації - це великі підприємства, які шляхом участі об'єднують широке коло фірм, що представляють різні види туристичних послуг. Вони значною мірою монополізували ринок і перетворилися в могутні міжгалузеві виробничо-господарські комплекси, що включають підприємства самих різних галузей промисловості, що обслуговують туристичний бізнес, транспортні, банківські, страхові та інші компанії, що реалізують тури через широку мережу туроператорів і турагентства в різних країнах.

Оснащення самими сучасними автоматизованими системами управління і зв'язку дозволяє їм оперативно вивчати і задовольняти потреби туристів. Найбільшого успіху подібні компанії досягли в розвинених капіталістичних країнах. У Франції, наприклад, на частку 13 найбільших туристичних корпорацій доводиться 50% реалізованих турів, у ФРН трьох найбільші туристичні корпорації TUI, Nekkerman і ITS зосередили у себе 70% ринку.

Поряд з великими корпораціями в даний час отримали широкий розвиток готельні комплекси, які надають туристам послуги не тільки по їх розміщенню, але і широкий комплекс інших послуг, наприклад, харчування в ресторані при готелі, надання залів для проведення нарад, придбання квитків на транспорт, виклик таксі, екскурсійне обслуговування, організація банкетів, торгівля.

Найбільші готельні комплекси об'єднуються через автоматизовані системи керування і розподілу готельного фонду в так називані "ланцюги", що дозволяє швидко і точно враховувати кожну індивідуальну угоду і з мінімальними витратами часу проводити резервування місць в готелях, на транспорті, без затримки видавати всю розрахункову документацію і здійснювати платежі. Всього в світі налічується близько ста таких готельних мереж. Провідні з них - Holiday Inn, Sharaton, Hilton.

Особливістю сучасного етапу розвитку міжнародного туризму і зміни його організаційних форм є проникнення в туристичний бізнес транспортних, торгових, банківських, промислових, страхових компаній. Транспортні компанії надають як окремі види послуг, так і самостійно розроблені тури на основі готельної бази. Такі фірми організують обслуговування на основі ділових відносин з готельними й іншими підприємствами на звичайних умовах туроператора. Торгові фірми стали активно займатися реалізацією туристичних послуг приблизно з початку 1970-х рр. Це відноситься, в основному, до великих роздрібних концернів і до торгово-посилкових фірм. Універсальні магазини почали калькулювати ціни на тури з розрахунком лише на мінімальний прибуток, що було можливо завдяки величезному капіталу торгових фірм. Цей підхід дозволив торговим фірмам міцно утвердитися на ринку міжнародного туризму.

Промислові фірми, що представляють насамперед галузі, обслуговуючі туристичний бізнес, стали купувати і включати у свої структури туристичні фірми. Швидко підсилилося проникнення банків і страхових компаній у сферу міжнародного туризму шляхом придбання всього або частини контрольного пакета акцій. Дисконтні картки, що випускаються банками, на відміну від кредитних і дебетових пластикових, що є платіжним засобом, не призначені для оплати, але дають своїм власникам права на найрізноманітніші знижки. У світі існує декілька глобальних систем дисконтних карток.

Крім поширення дисконтних карток, банки реалізовують дорожні чеки. Система дорожніх чеків схожа із системою акредитивів, але на відміну від останніх, їх можна не тільки обмінювати в банку на гроші, але ними можна також розплачуватися в магазинах, які їх приймають. Дорожні чеки дозволяють убезпечити гроші від крадіжки, оскільки платіжний документ стає дійсним тільки після звірення підпису власника з підписом на корінці книжки. На відміну від пластикових карток, для придбання чека не обов'язково мати рахунок у банку. Дорожній чек зазвичай називають туристським чеком, під яким розуміється платіжний документ, грошове зобов'язання виплатити позначену в ньому суму валюти його власнику.

На світовому ринку порівняно недавно з'явився новий вид розміщення туристів - таймшер. Це не продаж стандартної нерухомості і не розміщення в готелі, а щось середнє між ними - власність, обмежена користуванням в часі. За одиницю часу приймається один тиждень.

Індустрія таймшера неухильно розвивається з початку 1970-х рр. З ростом популярності таймшеров мінялася і сама індустрія. Якщо в роки формування вона залучала в основному дрібних підприємців, то зараз нею займаються такі корпорації як "Хілтон", "Марріот", "Дісней", "Шератон", "Баррат", "Вамлі". В даний час таймшер є однією з найбільш швидко розвиваються галузей індустрії відпочинку. Він вважається найсучаснішою технологією в області між туризмом і нерухомістю.

Здійснення міжнародних туристичних операцій передбачає певні відносини між туристами - споживачами туристичних послуг і туристичними фірмами - їх виробниками і реалізаторами, а також відносини останніх з різними організаціями (банками, транспортними і страховими компаніями і т.п.), що забезпечують виконання цього вигляду міжнародних послуг.

Існує тлумачення поняття - "іноземний турист" - це будь-яка особа, яка відвідує іншу країну з будь-якою метою, крім професійної діяльності, оплачуваної у цій країні. Зазвичай це люди, які приїхали на екскурсію, відпочинок, лікування, спортивні заходи, до родичів, з діловими та науковими цілями.

Швидкими темпами зростає діловий туризм. Зростання туризму викликаний підвищенням рівня життя народів багатьох країн світу, розвитком інфраструктури (транспорт, готелі), збільшенням тенденції до економічного і культурному зближенню країн і народів.

Багато країн, особливо невеликі, активно підключають до туризму інші галузі, пов'язані з обслуговуванням людей.

Найбільше число туристичних поїздок у світі здійснюється між розвиненими країнами з ринковою економікою. У Західній Європі близько 20 туристичних оптових компаній тримають в руках продаж 80% турів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >