Навігація
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Головна arrow Економіка arrow Зовнішньоекономічна діяльність

Фінансовий лізинг

Ринкові відносини в Росії вимагають активного використання в практиці фінансової діяльності нових кредитних інструментів, які широко застосовуються в країнах з розвиненою ринковою економікою. Одним з таких інструментів є фінансовий лізинг.

Фінансовий лізинг (оренда) являє собою господарську операцію, яка передбачає придбання лізингодавцем за замовленням лізингоотримувача основних засобів з подальшою передачею їх у користування лізингоодержувача на строк, що не перевищує періоду повної їх амортизації з обов'язковою наступною передачею права власності на ці основні засоби лізингоодержувачу. Фінансовий лізинг розглядається як один з видів фінансового кредиту. Основні засоби, передані у фінансовий лізинг, включаються до складу основних засобів лізингоодержувача.

Фінансовий лізинг в міжнародній практиці характеризується такими термінами, як "капітальний лізинг" або "лізинг з повною окупністю лізингованого активу", і його можна описувати складною системою економічних відносин - орендних, торгових, кредитних і т.п. Кредитні відносини фінансового лізингу характеризуються багатоаспектністю, що проявляється в досить широкому діапазоні. Ці кредитні аспекти фінансового лізингу проявляються в наступному:

 • • в забезпеченні потреби в найбільш дефіцитному виді позикового капіталу - довгостроковому кредиті;
 • • забезпеченні повного обсягу задоволення конкретної цільової потреби підприємства в позикових коштах;
 • • автоматичному формуванні повного забезпечення кредиту, що знижує вартість його залучення;
 • • забезпеченні покриття "податковим щитом" усього обсягу залученого кредиту. Лізингові платежі, що забезпечують амортизацію всієї суми основного боргу за залученими кредитами, входять до складу витрат підприємства і зменшують відповідним чином суму його оподатковуваного прибутку. За банківським кредитом аналогічний "податковий щит" поширюється лише на платежі з обслуговування кредиту, а не на суму основного боргу за ним. Крім того, певна система податкових пільг поширюється і на лізингодавця;
 • • забезпеченні більш широкого діапазону форм платежів, пов'язаних з обслуговуванням боргу. На відміну від банківського кредиту, де обслуговування боргу і повернення основної його суми здійснюється у формі грошових платежів, фінансовий лізинг передбачає можливість здійснення таких платежів в інших формах, наприклад, у формі поставок продукції, виробленої за участю лізингуємих активів;
 • • забезпеченні більшої гнучкості у період платежів, пов'язаних з обслуговуванням боргу;
 • • здійсненні більш спрощеної процедури оформлення кредиту порівняно з банківською;
 • • зниження вартості кредиту за рахунок ліквідаційної вартості лізіігуемого активу;
 • • відсутності на підприємстві фонду погашення основного боргу у зв'язку з поступовістю його амортизації.

Розглянуті кредитні аспекти фінансового лізингу визначають його як достатньо привабливий кредитний інструмент у процесі залучення підприємством позикового капіталу для забезпечення свого економічного розвитку.

Управління фінансовим лізингом на підприємстві пов'язано з використанням різних його видів, які можна класифікувати за рядом ознак.

 • 1. За складом учасників лізингової операції розрізняють:
  • а) прямий лізинг, що характеризує лізингову операцію, яка здійснюється між лізингодавцем і лізингоодержувачем без посередників. Однією з форм прямого лізингу є здача активу в лізинг безпосереднім його виробником, що значно знижує витрати на здійснення лізингової операції і спрощує процедуру укладання лізингової угоди. Другий з форм прямого лізингу є так званий зворотний лізинг, при якому підприємство продає свій актив майбутньому лізингодавцю, а потім сам же орендує цей актив. При обох формах прямого лізингу участь третіх осіб у лізинговій операції не передбачено;
  • б) непрямий лізинг, що характеризує лізингову операцію, при якій передача орендованого майна лізингоодержувачу здійснюється через посередників. У вигляді непрямого лізингу здійснюється в даний час переважна частина операцій фінансового лізингу.
 • 2. По регіональної приналежності учасників лізингової операції виділяють:
  • а) внутрішній лізинг, що характеризує лізингову операцію, всі учасники якої є резидентами даної країни;
  • б) зовнішній (міжнародний) лізинг, пов'язаний з лізинговими операціями, здійснюваними учасниками з різних країн. На сучасному етапі зовнішній фінансовий лізинг використовується, як правило, при вчиненні лізингових операцій спільними підприємствами за участю іноземного капіталу.
 • 3. По лізингованим об'єкту виділяють:
  • а) лізинг рухомого майна, що представляє собою основну форму лізингових операцій, законодавчо регульованих у нашій країні. Як правило, об'єктом такого виду фінансового лізингу є машини та обладнання, що входять до складу операційних основних засобів;
  • б) лізинг нерухомого майна, що полягає в покупці або будівництві за дорученням лізингоодержувача окремих об'єктів нерухомості виробничого, соціального або іншого призначення з їх передачею йому на умовах фінансового лізингу. Цей вид лізингу поки ще не набув поширення в нашій країні.
 • 4. За формами лізингових платежів розрізняють:
  • а) фінансовий лізинг, характерне платежами за лізинговою угодою винятково в грошовій формі. Цей вид лізингу є найбільш поширеним в системі здійснення підприємством фінансового лізингу;
  • б) компенсаційний лізинг, що передбачає можливість здійснення лізингових платежів підприємством у формі постачань продукції, виробленої при використанні лізингуємих активів;
  • в) змішаний лізинг, охарактеризований сполученням платежів за лізинговою угодою як у грошовій, так і в товарній формах.
 • 5. За характером фінансування об'єкта лізингу виділяють:
  • а) індивідуальний лізинг, що характеризує лізингову операцію, в якій лізингодавець повністю фінансує виробництво або покупку переданого в оренду майна;
  • б) роздільний лізинг (леверидж-лізинг), що характеризує лізингову угоду, в якій лізингодавець набуває об'єкт оренди частково за рахунок власного капіталу, і частково - за рахунок позикового. Такий вид лізингу притаманний великим капіталомістким лізинговими операціями зі складним багатоканальним фінансуванням переданого в оренду майна.

З урахуванням викладених основних видів фінансового лізингу здійснюється процес управління ним з позицій залучення підприємством позикового капіталу і мінімізації потоку платежів з обслуговування кожної лізингової операції.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук