ТОРГОВІ ОПЕРАЦІЇ ЗМАГАЛЬНОГО ТИПУ

Використання товарних бірж у зовнішньоторговельних операціях

Товарна біржа - це постійно діючий ринок, на якому продаються і купуються однорідні товари без їх пред'явлення (зерно, ліс, нафта, кольорові метали та ін.) За описом або зразкам.

Біржова справа розвивається протягом кількох століть. Одними з перших були засновані біржі в Антверпені (+1531), Гамбурзі (1558). У Росії перші біржі з'явилися на початку XVIII ст., А в США - наприкінці XVIII в.

У своєму розвитку товарні біржі пройшли шлях від угод на наявний товар до угод на реальний товар з поставкою через якийсь час після укладення контракту, і, нарешті, був здійснений перехід до сучасних ф'ючерсних угод, що не вимагає отримання реального товару.

В даний час в міжнародній торгівлі переважають ф'ючерсні товарні біржі, а також здійснюється торгівля на біржах реального товару. Зростання біржової торгівлі привів до підвищення впливу товарних бірж на ринки сировини і продовольства, в результаті але багатьом їх видами біржові обороти в кілька разів стали перевищувати обсяг їх світового виробництва.

Біржові операції роблять великий вплив на ціни світового ринку і конкретних контрактів, на оцінку результатів господарської діяльності промислових та торгівельних фірм.

Біржа забезпечує місце для зустрічі покупців і продавців, що укладають угоду. Вона встановлює для всіх учасників торгівлі загальні принципи здійснення угод у певний час дня, розробляє єдині правила і норми взаємодії сторін, в яких можуть бути визначені кількість, якість, умови поставки і платежів.

Біржі спостерігають за сортуванням, зважуванням і перевіркою якості товарів, що надходять і відправляються зі складів біржі; накопичують і поширюють інформацію про ціни на товари; забезпечують повне виконання умов контрактів і фінансових зобов'язань сторін.

В основному до біржових товарів відноситься сільгосппродукція, мінеральна сировина та продукти його переробки.

Більшість непродовольчих та машинно-технічних товарів не може бути реалізоване на біржі, так як вони мають безліч різних якісних параметрів, причому швидко мінливих, і купують ці товари малими партіями. Крім того, по ряду товарів висока ступінь монополізації їх виробництва та поставки на світовий ринок.

Біржі також притаманні такі найбільш характерні властивості:

  • • здійснення купівлі і продажу не товарів як таких, а контрактів на їх поставку;
  • • продаж контрактів тільки на стандартизовані види товарів, які можна продавати великими партіями по чи зразках технічному опису;
  • • регулярність торгів, яка дозволяє зосередити на біржі велике число покупців, продавців, визначити базисні ринкові ціни;
  • • вільна купівля-продаж та продаж контрактів, коли покупець вільний вибирати продавця, а продавець - покупця;
  • • вільний рух ринкових цін, що формуються під впливом реального співвідношення попиту та пропозиції;
  • • здійснення торгів за єдиними біржовими правилами, дія яких організовує ринок;
  • • активну й особисту участь у торгах біржових посередників (брокерів).

За формою організації біржі поділяються на публічні та приватні. На публічних біржах право здійснювати операції надається як членам біржі, так і підприємцям. Приватні біржі обслуговують тільки своїх членів, наділених монопольним правом па укладення угод.

Членами біржі можуть бути тільки окремі особи, а від фірм - особи, які мають право укладати на біржі контракти. Управління зосереджено в руках ради директорів, що обирається всіма членами біржі. На чолі ради стоїть голова або президент.

У його підпорядкуванні знаходяться комітети, очолювані директорами. До основних комітетам біржі відносять фінансовий, арбітражний, дотримання норм ділової практики, складування та сортування, спостереження за порядком укладання угод у біржовому кільці та ін.

Члени біржі діляться на тих, хто робить угоди тільки за свій рахунок, і тих, хто купує і продає контракти як за свій рахунок, так і для клієнтів. Через останніх укладають біржові угоди всі фірми і особи, які не є членами біржі. За реалізацію товарів на біржах береться оплата в межах від десятих часток відсотка до декількох відсотків від суми угоди.

За рівнем участі відвідувачів у біржових торгах товарні біржі поділяються на закриті та відкриті. У торгах на закритих біржах можуть брати участь тільки біржові посередники (брокери), а на відкритих, крім брокерів, також і відвідувачі.

Сучасні товарні біржі за кордоном в основному є закритими.

На біржі основну частину операції виконують брокери, що мають монопольне право на укладення угод за свій рахунок і за рахунок клієнтів з отриманням винагороди.

Як здійснюються біржові операції? Всі учасники міжнародної торгівлі, охочі купити або продати товар, звертаються з дорученнями до брокерів, які підписують угоду з клієнтами із зазначенням меж цін, термінів продажу, обсягів товарів та розміру винагороди за послуги.

Брокери мають право на свій розсуд перевіряти наявність і сортність товару, зажадати іншу інформацію, необхідну їм для виконання доручень клієнта.

На більшості провідних бірж світу торгівлю веде маклер. Операції з кожним товаром здійснюються в спеціально відведеному місці: у США його називають "ямою", в інших країнах - "кільцем" або "статтю". Угоди вважаються законними, якщо укладаються усно, проте мають силу контракту, який оформлюється в письмовому вигляді після закінчення біржової сесії (торгу). Ці контракти передаються клієнтам, які сплачують брокерам оформлене винагороду.

Використовуються два основні методи ведення біржового торгу: публічний і торгівля "пошепки". При публічної торгівлі торги проводяться за допомогою вигуків і дублюванням сигналів руками. Сигнали мають певну кодування, понимаемую брокерами та маклерами. При торгівлі "пошепки" торги проводяться за допомогою усної домовленості брокерів, дополняемой обміном письмовими контрактами до початку наступного дня роботи біржі, котирування ж повідомляються після завершення торгів.

Поруч з "ямою" або в ній знаходяться службовці біржі, реєструють ціни по мірі зміни їх рівня. За допомогою комп'ютерних мереж ціни транслюються по всьому світу, і протягом хвилини після угоди в Лондоні або Нью-Йорку ціни стають відомі фірмам в Токіо, Гонконгу, Москві, Парижі і т.д.

Завдяки електронній зв'язку експортер може з будь-якого місця земної кулі подзвонити чи дати телекс торговій фірмі або комісійному дому, розташованим в будь-якому місті. Отримавши завдання експортера, фірма дзвонить своєму брокеру в операційний зал біржі, і через кілька секунд брокер буде готовий до укладення угоди.

На біржах проводиться два види угод: на реальний товар ("спот") і термінові (ф'ючерсні) угоди. Ф'ючерсні угоди не є форвардними, вони носять спекулятивний характер і потребують оформленні зворотної (офсетної) угоди на цю ж партію неіснуючого (фіктивного) товару .

Продавець реального товару доставляє його на склад біржі (зазвичай протягом двох тижнів) і отримує за нього свідоцтво (варрант), передане покупцю при сплаті. Угоди на реальний товар можна укладати з поставкою через два-три місяці і на більш тривалі терміни. У цьому випадку угоди називаються "форвард", а ціни при цьому коригуються після реальної поставки товару.

Ціни "спот" і "форвард" біржові комітети публікують.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >