МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ І УДОСКОНАЛЕННЯ валютно-фінансових відносин у зовнішньоекономічній діяльності

Сутність міжнародних розрахунків. Валютне регулювання і валютний контроль

Міжнародні розрахунки - це система організації та регулювання платежів за грошовими вимогами і зобов'язаннями, що виникають при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності між державами, фірмами, підприємствами та громадянами, які перебувають па території різних країн.

Експортери, імпортери, банки є суб'єктами міжнародних розрахунків, взаємодіючими між собою в процесі руху товаророзпорядчих документів. Посередниками в міжнародних розрахунках виступають банки, що організують рух грошей учасників зовнішньоекономічної діяльності.

Правовою основою розрахункових відносин є міжнародні договори і норми внутрішнього національного законодавства. На правове регулювання міжнародних розрахунків впливають систематизовані уніфіковані банківські звичаї і норми міжнародної банківської практики. Сукупність внутрішніх правових норм, регулюючих валютні відносини, називається валютним законодавством.

В даний час основним нормативним актом, що забезпечує регулювання валютних відносин в Росії, є Федеральний закон від 10 грудня 2003 № 173-ΦЗ "Про валютне регулювання та валютний контроль".

Даний Федеральний закон використовує наступні основні поняття.

 • 1. Валюта Російської Федерації.
 • • грошові знаки у вигляді банкнот і монети Банку Росії, що знаходяться в обігу як законний засіб готівкового платежу на території Російської Федерації, а також вилучені або вилучені з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки;
 • • кошти на банківських рахунках і в банківських вкладах.
 • 2. Іноземна валюта.
 • • грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських білетів, монети, перебувають у спілкуванні й є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави (групи іноземних держав), а також вилучені або вилучені з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки;
 • • кошти на банківських рахунках і в банківських вкладах у грошових одиницях іноземних держав і міжнародних грошових або розрахункових одиницях.
 • 3. Внутрішні цінні папери:
  • • емісійні цінні папери, номінальна вартість яких зазначена у валюті Російської Федерації і випуск яких зареєстрований в Російській Федерації;
  • • інші цінні папери, що засвідчують право на отримання валюти Російської Федерації, випущені на території Російської Федерації.
 • 4. Зовнішні цінні папери - цінні папери, в тому числі в бездокументарній формі, не відносяться відповідно до цього Федеральним законом до внутрішніх цінних паперів.
 • 5. Валютні цінності - іноземна валюта і зовнішні цінні папери.
 • 6. Резиденти:
  • • фізичні особи, які є громадянами Російської Федерації, за винятком громадян Російської Федерації, визнаних постійно проживають в іноземній державі відповідно до законодавства цієї держави;
  • • постійно проживають в Російській Федерації на підставі виду на проживання, передбаченого законодавством Російської Федерації, іноземні громадяни та особи без громадянства;
  • • юридичні особи, створені відповідно до законодавства Російської Федерації;
  • • знаходяться за межами території Російської Федерації філії, представництва та інші підрозділи резидентів;
  • • дипломатичні представництва, консульські установи Російської Федерації та інші офіційні представництва Російської Федерації, що знаходяться за межами території Російської Федерації, а також постійні представництва Російської Федерації при міждержавних чи міжурядових організаціях;
  • • Російська Федерація, суб'єкти Російської Федерації, муніципальні освіти, які виступають у відносинах, які регулюються цим Законом та прийнятими відповідно до нього іншими федеральними законами та іншими нормативними правовими актами.
 • 7. Нерезиденти.
 • • фізичні особи, які не є резидентами;
 • • юридичні особи, створені відповідно до законодавства іноземних держав та мають місцезнаходження за межами території Російської Федерації;
 • • організації, які є юридичними особами, створені відповідно до законодавства іноземних держав та мають місцезнаходження за межами території Російської Федерації;
 • • акредитовані в Російській Федерації дипломатичні представництва, консульські установи іноземних держав і постійні представництва зазначених держав при міждержавних чи міжурядових організаціях;
 • • міждержавні та міжурядові організації, їх філії та постійні представництва в Російській Федерації;
 • • перебувають на території Російської Федерації філії, постійні представництва та інші відокремлені або самостійні структурні підрозділи нерезидентів.
 • 8. Уповноважені банки - кредитні організації, створені відповідно до законодавства Російської

Федерації і мають право иа підставі ліцензій Центрального банку РФ здійснювати банківські операції з коштами в іноземній валюті, а також діючі на території Російської Федерації у відповідності з ліцензіями Центрального банку РФ філії кредитних організацій, створених відповідно до законодавства іноземних держав, які мають право здійснювати банківські операції з коштами в іноземній валюті.

 • 9. Валютні операції:
  • • придбання резидентом у резидента та відчуження резидентом на користь резидента валютних цінностей на законних підставах, а також використання валютних цінностей як засобу платежу;
  • • придбання резидентом у нерезидента, або нерезидентом у резидента та відчуження резидентом на користь нерезидента, або нерезидентом на користь резидента валютних цінностей, валюти Російської Федерації і внутрішніх цінних паперів на законних підставах, а також використання валютних цінностей, валюти Російської Федерації і внутрішніх цінних паперів в як засобу платежу;
  • • придбання нерезидентом у нерезидента та відчуження нерезидентом на користь нерезидента валютних цінностей, валюти Російської Федерації і внутрішніх цінних паперів на законних підставах, а також використання валютних цінностей, валюти Російської Федерації і внутрішніх цінних паперів як засобу платежу;
  • • ввезення на митну територію Російської Федерації та вивезення з митної території Російської Федерації валютних цінностей, валюти Російської Федерації і внутрішніх цінних паперів;
  • • переказ іноземної валюти, валюти Російської Федерації, внутрішніх і зовнішніх цінних паперів з рахунку, відкритого за межами території Російської Федерації, на рахунок того ж особи, відкритий на території Російської Федерації, і з рахунку, відкритого на території Російської Федерації, на рахунок того ж особи, відкритий за межами території Російської Федерації;
  • • переклад нерезидентом валюти Російської Федерації, внутрішніх і зовнішніх цінних паперів з рахунку (з розділу рахунку), відкритого на території Російської Федерації, на рахунок (розділ рахунку) того ж особи, відкритий на території Російської Федерації.
 • 10. Валютні біржі - юридичні особи, створені відповідно до законодавства Російської Федерації, одним з видів діяльності яких є організація біржових торгів іноземною валютою в порядку і на умовах, які встановлені Центральним банком Російської Федерації.

Основними принципами валютного регулювання і валютного контролю в Російській Федерації є:

 • • пріоритет економічних заходів в реалізації державної політики у сфері валютного регулювання;
 • • виключення невиправданого втручання держави та її органів у валютні операції резидентів і нерезидентів;
 • • єдність зовнішньої і внутрішньої валютної політики Росс і якоїсь Федерації;
 • • єдність системи валютного регулювання і валютного контролю;
 • • забезпечення державою захисту прав та економічних інтересів резидентів та нерезидентів при здійсненні валютних операцій.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >