АУДИТОРСЬКИЙ РИЗИК І ЙОГО ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК З ІСТОТНІСТЮ І АУДИТОРСЬКОЮ ВИБІРКОЮ

Аудиторський ризик

Одним з основних завдань аудитора є отримання достатніх доказів для висловлення думки про те, що бухгалтерська звітність, по якій пишеться аудиторський висновок, складена відповідно до загальноприйнятої практики і принципами і не містить будь-яких істотних недоліків або неточностей.

Беручи до уваги той факт, що аудитор не підтверджує кожну укладену клієнтом угоду, він може тільки висловити свою думку з певним рівнем впевненості в його правомірності. При цьому завжди є певний ризик, тому що існує ймовірність того, що яка-небудь суттєва неточність була виявлено.

Підприємницький ризик в аудиті полягає в тому, що аудитор може не отримати очікуваний дохід від перевірки, одержати суму менше планованої, понести збитки через неякісну роботи. Ризик також може бути визначений як небезпека пред'явлення претензій клієнтами та іншими сторонами, зацікавленими в результатах аудиту, а також небезпека виникнення фінансових втрат від занять аудиторською діяльністю.

Аудиторський ризик - це ризик, що полягає в тому, що аудитор висловить невідповідне думку у випадках, коли у фінансовій (бухгалтерської) звітності містяться суттєві викривлення. Він також означає ймовірність того, що в бухгалтерській звітності аудируемого особи можуть бути виявлені суттєві помилки і (або) спотворення після підтвердження аудитором її достовірності або, навпаки, аудитор може визнати наявність суттєвих перекручень, коли насправді таких у бухгалтерської звітності немає.

Аудиторський ризик є критерієм якості роботи аудиторів, в основі його оцінки лежить їх професійну думку. Аудитору слід використовувати своє професійне судження, щоб оцінити аудиторський ризик і розробити аудиторські процедури, необхідні для зниження даного ризику до прийнятно низького рівня.

Аудиторська організація та індивідуальний аудитор у процесі проведення перевірки відповідно до ФСАД № 4 "Суттєвість в аудиті" зобов'язані оцінювати істотність та її взаємозв'язок з аудиторським ризиком.

Між существенностью та аудиторським ризиком існує зворотна залежність, тобто чим вище рівень суттєвості, тим нижче рівень аудиторського ризику, і навпаки. Ця залежність між существенностью та аудиторським ризиком береться до уваги аудитором при визначенні характеру, термінів проведення та обсягу аудиторських процедур. Наприклад, якщо по завершенні планування конкретних аудиторських процедур аудитор встановлює невисокий рівень суттєвості, то аудиторський ризик підвищується. Аудитор компенсує це або знизивши попередньо оцінений рівень ризику засобів контролю там, де це можливо, і підтримуючи знижений рівень за допомогою проведення розширених або додаткових тестів, або знизивши ризик невиявлення викривлень шляхом зміни характеру, термінів проведення та обсягу запланованих процедур перевірки по суті.

Оцінка істотності й аудиторського ризику на початковій стадії планування може відрізнятися від такої оцінки після підведення підсумків аудиторських процедур. Це може бути викликано зміною обставин або інформованості аудитора. Наприклад, якщо аудиторська перевірка планується до кінця звітного періоду, аудитор може тільки прогнозувати результати господарської діяльності та фінансове становище аудируемого особи. Якщо фактичні результати діяльності та фінансове становище опиняться в значній мірі відмінними від прогнозованих, оцінка суттєвості і аудиторського ризику може змінитися. Крім того, аудитор при плануванні своєї роботи може навмисно встановлювати прийнятний рівень суттєвості на рівні нижчому, ніж той, який передбачається використовувати для оцінки результатів аудиту. Це може бути зроблено з метою зменшення ймовірності невиявлення викривлень, а також з метою надання аудитору деякій мірі безпеки при оцінці наслідків спотворень, виявлених в процесі аудиту.

При оцінці достовірності фінансової (бухгалтерської) звітності аудитору слід визначити, чи є сукупність невиправлених спотворень, виявлених в ході аудиту, істотною.

Сукупність невиправлених спотворень включає:

  • • конкретні спотворення, виявлення аудитором, включаючи результати невиправлених спотворень, виявлених під час попереднього аудиту;
  • • найкращу аудиторську оцінку інших спотворень, які не можуть бути конкретно визначені (тобто прогнозовані помилки).

Якщо аудитор приходить до висновку про те, що викривлення можуть виявитися істотними, йому необхідно знизити аудиторський ризик допомогою проведення додаткових аудиторських процедур або вимагати від керівництва аудируемого особи внесення поправок у фінансову (бухгалтерську) звітність. Керівництво має право внести поправки у фінансову (бухгалтерську) звітність з урахуванням виявлених викривлень.

У тому випадку, якщо керівництво перевіреній організації відмовляється вносити поправки у фінансову (бухгалтерську) звітність, а результати розширених (додаткових) аудиторських процедур не дозволяють аудитору зробити висновок, що сукупність невиправлених спотворень не є суттєвою, аудитору слід розглянути питання про належну модифікації аудиторського висновку. При цьому слід керуватися ФСАД № 6 "Аудиторський висновок щодо фінансової (бухгалтерської) звітності".

Якщо сукупність невиправлених спотворень, виявлених аудитором, наближається до рівня суттєвості, аудитору необхідно визначити, чи існує ймовірність того, що невиявлені спотворення, що розглядаються разом із сукупними виявленими, але невиправленими спотвореннями, можуть перевищити рівень суттєвості, визначений аудитором. У міру того як сукупні невиправлені спотворення наближаються до рівня суттєвості, аудитор розглядає питання про зниження ризику за допомогою проведення додаткових аудиторських процедур або вимагає від керівництва аудируемого особи внесення поправок у фінансову (бухгалтерську) звітність з урахуванням виявлених викривлень.

Ідеальних способів відомості аудиторського ризику до нуля не існує, але аудитор завжди повинен прагнути до максимального його зниження шляхом врахування всіляких факторів при плануванні аудиту.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >