Аудиторські процедури, що виконуються на основі оцінки ризиків

Щоб знизити аудиторський ризик до прийнятного рівня, аудитор повинен визначити основні дії, що виконуються на основі оцінки ризиків на рівні фінансової (бухгалтерської) звітності в цілому і розробити і надалі виконати аудиторські процедури на основі оцінених ризиків на рівні передумов підготовки фінансової (бухгалтерської) звітності . Основні дії, що виконуються у відповідь, а також характер, тимчасові рамки і обсяг аудиторських процедур є питанням професійного судження аудитора. Аудитор повинен враховувати також вимоги ФСАД № 13 "Обов'язки аудитора з розгляду помилок і несумлінних дій в ході аудиту".

Основні дії, що виконуються на основі оцінки ризиків:

  • 1) концентрація уваги учасників аудиторської групи на необхідності дотримання принципу професійного скептицизму при зборі й оцінці аудиторських доказів;
  • 2) залучення до аудиторським завданням більш досвідченого персоналу або персоналу зі спеціальними знаннями, використання роботи експертів (залучення конкретних співробітників до завдання відображає оцінку аудитором ризиків, засновану на отриманому аудитором знанні і розумінні діяльності аудируемого особи);
  • 3) посилення нагляду і контролю за членами аудиторської групи в ході виконання аудиторського завдання;
  • 4) планування аудиторських процедур, що враховують можливість наявності труднопредськазуємих і невизначених особливостей аудируемого особи.

Крім того, аудитор в якості відповідних дій може внести зміни до характер, тимчасові рамки і обсяг аудиторських процедур, наприклад виконати процедури перевірки по суті по відношенню до облікових даних на кінець звітного періоду, а не на проміжні дати.

Розуміння аудитором контрольної середовища впливає на оцінку ризиків суттєвого викривлення інформації на рівні бухгалтерської звітності в цілому. Наявність ефективної контрольної середовища може дозволити аудитору більше покладатися на внутрішній контроль і надійність аудиторських доказів, представлених аудіруемим особою, і відповідно дати аудитору можливість виконати окремі аудиторські процедури по відношенню до даних на проміжні дати, а не на кінець звітного періоду.

Якщо контрольному середовищі притаманні недоліки, то аудитор зазвичай виконує більший обсяг аудиторських процедур по відношенню до даних на кінець звітного періоду, а не на проміжні дати, шукає більш переконливі аудиторські докази за допомогою процедур провер

ки по суті, змінює для цього характер аудиторських процедур або розширює діапазон областей, що включаються в обсяг аудиту.

Деякі аудиторські процедури можуть бути виконані тільки в кінці звітного періоду або після його закінчення, наприклад перевірка відповідності даних бухгалтерської звітності даним бухгалтерських регістрів, а також перевірка коригувань, зроблених у процесі підготовки бухгалтерської звітності. Якщо існує ризик того, що в діяльності аудируемого особи можуть бути присутніми уявні угоди або мали місце господарські операції не були завершені до кінця звітного періоду, то аудитор виконує процедури на основі кожного конкретного ризику.

Тести засобів контролю

Виконуючи тестування операційної ефективності засобів контролю, аудитор отримує аудиторські докази того, що засоби контролю ефективно функціонують. Цей процес включає отримання аудиторських доказів того, як застосовувалися засоби контролю в ті моменти часу протягом аудируемого звітного періоду, коли вони повинні були застосовуватися, підтвердження сталості, з яким вони застосовувалися, а також ким і яким чином.

Якщо в різні моменти часу протягом аудируемого звітного періоду застосовувалися істотно відрізняються засоби контролю, то аудитор розглядає кожне з них окремо. Аудитор може прийняти рішення про те, чи необхідно для цілей аудиту здійснювати тестування операційної ефективності засобів контролю одночасно з оцінкою їх організації та отриманням аудиторських доказів їх впровадження.

При розгляді питання про те, слід чи використовувати аудиторські докази операційної ефективності засобів контролю, отримані в результаті попередніх аудитів, і, якщо так, то яка тривалість періоду часу до повторного тестування засоби контролю, аудитор приймає до уваги наступні фактори:

  • 1) ефективність інших елементів системи внутрішнього контролю, включаючи контрольну середу, моніторинг засобів контролю, здійснюваного аудіруемим особою, і процес оцінки ризиків аудіруемим особою;
  • 2) ризики, пов'язані з особливостями засобів контролю, включаючи наявність або відсутність їх автоматизації (ФСАД № 34 "Розуміння діяльності аудируемого особи та оцінка ризиків суттєвого викривлення інформації");
  • 3) ефективність загальних засобів контролю в інформаційних системах;
  • 4) заходи контролю, що застосовуються аудіруемим особою, включаючи характер і діапазон відхилень, виявлених при тестуванні операційної ефективності, здійсненому в ході попередніх аудитів;
  • 5) наявність або відсутність додаткового ризику у зв'язку з тим, що якимось чином помінялися деякі обставини діяльності аудируемого особи, а відповідні засоби контролю не коректувати або змінилися недостатньо;
  • 6) ризик суттєвого викривлення інформації та ступінь залежності такого спотворення від засобів контролю.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >