Аудит порівнянних даних в бухгалтерській звітності

Дане питання регламентується ФСАД № 26 "Порівнянні дані у фінансовій (бухгалтерської) звітності", який встановлює єдині вимоги до розгляду в ході аудиту порівнянних даних у фінансовій (бухгалтерської) звітності.

ФСАД № 26 розроблений на основі MCA 710 "Зіставлення". ФСАД № 26 не застосовується щодо іншої інформації, що міститься в документах, що входять до складу проаудірованной фінансової (бухгалтерської) звітності, так як це питання розглядається окремо під ФСАД № 27.

Порівнянними показниками у фінансовій (бухгалтерської) звітності можуть бути показники, які відображають:

 • • фінансове положення;
 • • результати фінансової діяльності;
 • • рух грошових коштів;
 • • інші зіставні показники і відомості, які підлягають розкриттю у фінансовій (бухгалтерської) звітності більш ніж за один звітний період.

Порівнянні дані можуть бути представлені у вигляді:

 • 1) відповідних показників за попередній період;
 • 2) порівнянної фінансової (бухгалтерської) звітності за попередній період.

Порядок дій аудитора стосовно відповідних показників і зіставною фінансової (бухгалтерської) звітності приблизно однаковий.

Вплив аудиторських висновків за попередні періоди:

 • • якщо аудиторський висновок за попередній період містило думка із застереженням, відмова від висловлення думки або негативну думку і ситуація, що призвела модифікування аудиторського висновку, не усунуто, то незалежно від того, чи призводить це до модифікації аудиторського висновку щодо показників за поточний період, аудиторський висновок повинно бути модифіковано також відносно відповідних показників за попередній період;
 • • якщо аудиторський висновок за попередній період містило думка із застереженням, відмова від висловлення думки або негативну думку, але ситуація, що призвела модифікування аудиторського висновку, була усунена і належним чином відображена у фінансовій (бухгалтерської) звітності за поточний період, вказівка на модифікування аудиторського висновку за минулий період в аудиторському висновку за поточний період, як правило, не наводиться. Однак, якщо вплив зазначеної ситуації є суттєвим для поточного періоду, аудитор може залучити в аудиторському висновку за поточний період увага до зазначеної ситуації.

Крім того, якщо фінансова (бухгалтерська) звітність за попередній період була переглянута і опублікована заново з новим аудиторським висновком, аудитору необхідно отримати розумну впевненість в тому, що відповідні показники за попередній період узгоджуються з переглянутою фінансової (бухгалтерської) звітністю. В іншому випадку аудитор повинен скласти модифіковане аудиторський висновок щодо фінансової (бухгалтерської) звітності за поточний період, а причиною модифікування будуть відповідні показники за попередній період, включені в таку фінансову (бухгалтерську) звітність.

Якщо аудитор працює з аудіруемим особою перший рік, а аудит фінансової (бухгалтерської) звітності за попередній період проводив інший аудитор, аудитор відносно відповідних показників за попередній період може послатися у своєму висновку за поточний період на видане іншим аудитором висновок щодо фінансової (бухгалтерської) звітності за попередній період в частині відповідних показників. При цьому його аудиторський висновок повинен містити відповідні посилання на наступне:

 • 1) той факт, що аудит фінансової (бухгалтерської) звітності за попередній період проводив інший аудитор;
 • 2) форму думки, вираженого в аудиторському висновку за попередній період іншим аудитором (якщо таке аудиторський висновок було модифіковано, то необхідно вказати причину модифікування);
 • 3) дату аудиторського висновку за попередній період.

Якщо аудит фінансової (бухгалтерської) звітності за попередній період не проводився, то аудитор зазначає в аудиторському укладенні за поточний період, що відповідні показники за попередній період не були перевірені. Така заява не звільняє аудитора від виконання належних аудиторських процедур відносно залишків по рахунках бухгалтерського обліку на початок поточного періоду. У фінансовій (бухгалтерської) звітності має бути зазначено, що аудит відповідних показників за попередній період не проводився.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >