Товари

 • • методи оцінки товарів;
 • • основні джерела надходження товарів;
 • • основні види (номенклатура) товарів;
 • • документообіг щодо руху товарів, починаючи зі складу до моменту реалізації;
 • • процедури поточного контролю за наявністю товарів і можливістю їх реалізації;
 • • особливості процесу руху товарів за звітний період.

Реалізація продукції

 • • структурні підрозділи (відділи), які здійснюють випуск готової продукції, виконання робіт і надання послуг;
 • • документообіг з випуску готової продукції (робіт, послуг);
 • • процедури поточного контролю за правильністю відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних з випуском готової продукції (робіт, послуг).

Незавершене виробництво

 • • склад незавершеного виробництва і наявність нормативів запасів незавершеного виробництва;
 • • метод оцінки незавершеного виробництва;
 • • процедури поточного контролю за величиною незавершеного виробництва;
 • • особливості незавершеного виробництва за звітний період.

Витрати обігу

 • • складу витрат обігу;
 • • місця (ділянки) формування витрат обігу;
 • • документообіг з формування та списанню витрат обігу;
 • • процедури поточного контролю за величиною витрат обігу та правильністю їх списання;
 • • особливості у формуванні та списання витрат обігу за звітний період.

Витрати майбутніх періодів

 • • склад витрат майбутніх періодів;
 • • документи, що встановлюють терміни і порядок списання витрат майбутніх періодів;
 • • процедури поточного контролю за формуванням витрат майбутніх періодів та обгрунтованістю їх списання;
 • • особливості у формуванні та списання витрат майбутніх періодів за звітний період.

Грошові кошти

 • 1) каса:
  • • структурні підрозділи (відділи), які здійснюють касові операції;
  • • види касових операцій та їх періодичність;
  • • наявність у касі грошових документів;
  • • надходження в касу готівкової виручки;
  • • ліміт касової готівки;
  • • документообіг по касі;
  • • особливості у веденні касової книги;
  • • процедура видачі грошей на заробітну плату;
  • • процедури поточного контролю за правильністю ведення касових операцій і касовою готівкою;
  • • процедури поточного контролю за правильністю кореспонденції за рахунками;
  • • особливості здійснення операцій по касі за звітний період;
 • 2) розрахункові рахунки:
  • • перелік розрахункових (поточних) рахунків в організації та структурних підрозділах;
  • • структурні підрозділи (відділи), які здійснюють операції з розрахунковим (поточним) рахунками;
  • • основні види операцій по розрахунковим (поточним) рахунками;
  • • документообіг за розрахунковими (поточним) рахунками;
  • • процедури поточного контролю за правильністю ведення операцій по розрахунковим (поточним) рахунками;
  • • процедури поточного контролю за правильністю кореспонденції за рахунками;
  • • особливості у веденні операцій по розрахунковим (поточним) рахунками за звітний період;
 • 3) валютні рахунки:
  • • перелік валютних рахунків в організації та структурних підрозділах;
  • • структурні підрозділи (відділи), які здійснюють операції з валютними рахунками;
  • • основні види операцій по валютних рахунках;
  • • документообіг по валютних рахунках;
  • • процедури поточного контролю за правильністю ведення операцій по валютних рахунках;
  • • процедури поточного контролю за правильністю кореспонденції за рахунками;
  • • особливості у веденні операцій по валютних рахунках за звітний період;
 • 4) грошові документи:
  • • види грошових документів, наявних в організації;
  • • місця зберігання грошових документів;
  • • основні види операцій з грошовими документами;
  • • документи, що обгрунтовують прийняття до обліку та списання грошових документів;
  • • процедури поточного контролю за наявністю грошових документів, правильністю їх оцінки та списання.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >