Капітал, резерви, фонди

 • • види капіталу, резервів і фондів, створених в організації, і джерела їх утворення;
 • • документи, відповідно до яких створюються резерви та фонди;
 • • основні види операцій по руху капіталу, резервів і фондів;
 • • документи, що обгрунтовують формування і використання резервів і фондів протягом звітного періоду;
 • • процедури поточного контролю за формуванням та використанням капіталу, коштів резервів і фондів;
 • • особливості у формуванні та використанні капіталу, коштів резервів і фондів за звітний період.

Цільове фінансування і цільові надходження

 • • основні джерела та напрямки цільового фінансування і надходжень;
 • • структурні підрозділи (відділи), що використовують кошти цільового фінансування;
 • • документообіг по Цільові фінансування і надходження;
 • • процедури поточного контролю за надходженням та використанням коштів цільового фінансування і надходжень;
 • • звітність по використанню цільового фінансування і надходжень;
 • • особливості надходження і використання цільового фінансування й надходжень за звітний період.

Кредити і позикові кошти

 • 1) кредити банків:
  • • види кредитів, отриманих організацією, мета отримання кредиту і термін кредитування, валюта кредиту і банк, який надав кредит;
  • • документи, що підтверджують отримання і погашення кредитів;
  • • процедури поточного контролю за доцільністю отримання кредитів, їх використанням та погашенням;
  • • особливості в отриманні та погашенні кредитів за звітний період;
  • • порядок обліку витрат і відсотків, пов'язаних з отриманими кредитами;
 • 2) позики:
  • • види позик, від кого отримані, мета отримання позики та умови надання;
  • • документи, що підтверджують отримання та повернення коштів позики;
  • • процедури поточного контролю за доцільністю отримання позики, використанням і поверненням позикових коштів;
  • • особливості в отриманні та поверненні позикових коштів за звітний період;
  • • порядок обліку витрат і відсотків, пов'язаних з отриманими позиками.

Покупці і замовники

 • • структурні підрозділи (відділи), відповідальні за роботу з покупцями і замовниками;
 • • документообіг за розрахунками з покупцями і замовниками;
 • • процедури поточного контролю за правильністю розрахунків з покупцями і замовниками та станом дебіторської заборгованості;
 • • особливості в розрахунках з покупцями і замовниками за звітний період.

Постачальники і підрядчики

 • • структурні підрозділи (відділи), відповідальні за роботу з постачальниками та підрядниками;
 • • документообіг за розрахунками з постачальниками та підрядниками;
 • • процедури поточного контролю за правильністю розрахунків з постачальниками та підрядниками і станом кредиторської заборгованості;
 • • особливості в розрахунках з постачальниками та підрядниками за звітний період.

Розрахунки, не пов'язані з реалізацією і постачанням

 • 1) розрахунки з дочірніми і залежними товариствами:
  • • структурні підрозділи (відділи), які взаємодіють з дочірніми і залежними товариствами;
  • • документообіг за розрахунками з дочірніми і залежними товариствами;
  • • процедури поточного контролю за правильністю розрахунків з дочірніми і залежними товариствами;
  • • особливості в розрахунках з дочірніми і залежними товариствами за звітний період;
 • 2) розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами:
  • • структурні підрозділи (відділи), які взаємодіють з дебіторами і кредиторами, розрахунки з якими здійснюються з використанням рахунку "Розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами";
  • • документообіг за розрахунками з іншими дебіторами і кредиторами;
  • • процедури поточного контролю за правильністю розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами і станом дебіторської (кредиторської) заборгованості;
  • • особливості в розрахунках з іншими дебіторами і кредиторами за звітний період;
 • 3) внутрішньогосподарські розрахунки:
  • • структурні підрозділи, розрахунки між якими здійснюються з використанням рахунку "Внутрішньогосподарські розрахунки";
  • • документообіг з внутрішньогосподарських розрахунків;
  • • процедури поточного контролю за правильністю внутрішньогосподарських розрахунків і станом взаєморозрахунків;
  • • особливості у внутрішньогосподарських розрахунках за звітний період;
 • 4) розрахунки з підзвітними особами:
  • • документи, що визначають коло осіб, які можуть отримувати гроші під звіт, та порядок звіту за витраченим сумам;
  • • документообіг за розрахунками з підзвітними особами;
  • • процедури поточного контролю за правильністю розрахунків з підзвітними особами і станом заборгованості за підзвітними сумами;
  • • особливості в розрахунках з підзвітними особами за звітний період.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >