Розрахунки з бюджетом

 • 1) розрахунки з податку на прибуток:
  • • структурні підрозділи, які здійснюють розрахунки з податку на прибуток;
  • • процедури поточного контролю за правильністю розрахунків з податку на прибуток;
  • • проводяться в звітному періоді податкові перевірки розрахунків з податку на прибуток і їх результати;
 • 2) розрахунки з податку на додану вартість:
  • • структурні підрозділи, які здійснюють розрахунки з податку на додану вартість;
  • • процедури поточного контролю за правильністю розрахунків з податку на додану вартість;
  • • проводяться в звітному періоді податкові перевірки розрахунків з податку на додану вартість та їх результати;
 • 3) розрахунки по податках, внескам і зборів, пов'язаних з реалізацією '.
 • • структурні підрозділи, які здійснюють розрахунки за податками, внесками та зборами, пов'язаними з реалізацією;
 • • процедури поточного контролю за правильністю розрахунків по податках, внесками та зборами, пов'язаними з реалізацією;
 • • проводяться в звітному періоді зовнішні перевірки розрахунків по податках, внесками та зборами, пов'язаними з реалізацією, і їхні результати;
 • 4) розрахунки по іншим податкам, внескам, зборах, акцизів, мит і т.п .:
  • • структурні підрозділи, які здійснюють розрахунки за іншим податкам, внескам, зборах, акцизів, мит і т.п., не пов'язаним з реалізацією;
  • • процедури поточного контролю за правильністю розрахунків по іншим податкам, внескам, зборах, акцизів, мит і т.п., не пов'язаним з реалізацією;
  • • проводяться в звітному періоді податкові перевірки розрахунків по іншим податкам, внескам, зборах, акцизів, мит і т.п., не пов'язаним з реалізацією, і їх результати.

Виручка від продажу товарів, продукції, робіт, послуг

 • • структурні підрозділи (відділи), які здійснюють продаж товарів, продукції, робіт, послуг;
 • • документообіг з продажу товарів, продукції, робіт, послуг;
 • • процедури поточного контролю за правильністю відображення в бухгалтерському обліку виручки від продажу товарів, продукції, робіт, послуг;
 • • особливості реалізації товарів, продукції, робіт, послуг за звітний період.

Облік витрат і собівартості проданих товарів, продукції, робіт, послуг

 • • структурні підрозділи (місця, ділянки), витрати яких включаються до собівартості проданих товарів, продукції, робіт, послуг;
 • • структурні підрозділи (відділи), які здійснюють планування і розрахунок собівартості проданих товарів, продукції, робіт, послуг;
 • • застосовуваний порядок обліку витрат на виробництво;
 • • застосовуваний порядок розрахунку собівартості готової продукції;
 • • застосовуваний порядок визначення собівартості проданих товарів, продукції, робіт, послуг;
 • • процедури поточного контролю за величиною витрат на виробництво;
 • • процедури поточного контролю за формуванням собівартості проданих товарів, продукції, робіт, послуг;
 • • особливості у формуванні собівартості проданих товарів, продукції, робіт, послуг за звітний період.

Комерційні витрати

 • • структурні підрозділи (місця, ділянки), витрати яких відображаються на рахунку "Комерційні витрати";
 • • складу комерційних витрат;
 • • застосовуваний порядок обліку комерційних витрат та їх списання на собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг;
 • • процедури поточного контролю за формуванням і величиною комерційних витрат;
 • • особливості у формуванні та списання комерційних витрат за звітний період.

Управлінські витрати

 • • структурні підрозділи (відділи), витрати яких відображаються на рахунку "Загальногосподарські витрати";
 • • склад управлінських витрат;
 • • застосовуваний порядок обліку управлінських витрат та їх списання на собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг;
 • • процедури поточного контролю за формуванням і величиною управлінських витрат;
 • • особливості у формуванні та списання управлінських витрат за звітний період.

Операційні доходи і витрати

 • • складу операційних доходів і витрат;
 • • процедури поточного контролю за формуванням операційних доходів і величиною операційних витрат;
 • • особливості у формуванні операційних доходів і витрат за звітний період.

Позареалізаційні доходи і витрати

 • • склад позареалізаційних доходів і витрат;
 • • процедури поточного контролю за позареалізаційними доходами та витратами;
 • • особливості у формуванні позареалізаційних доходів і витрат за звітний період.

Надзвичайні доходи і витрати

 • • складу надзвичайних доходів і витрат;
 • • процедури поточного контролю за надзвичайними доходами і витратами;
 • • особливості у формуванні надзвичайних доходів і витрат за звітний період.

Облік заробітної плати

 • • документи, що встановлюють порядок розрахунку (нарахування) заробітної плати;
 • • порядок розрахунку (нарахування) заробітної плати;
 • • документообіг з обліку заробітної плати, утримань і нарахувань;
 • • процедури поточного контролю за правильністю розрахунку (нарахування) заробітної плати, утримань і нарахувань;
 • • проводяться в звітному періоді зовнішні перевірки розрахунків по заробітній платі, утримання та нарахування і їхні результати;
 • • особливості відображення в обліку заробітної плати за звітний період.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >